Vaihto-opiskelu


[På svenska] [In English]    

Aallon Going Abroad - vaihtokohteiden hakukone: https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng 

Vaihtoon hakevan lyhyt muistilista: 

 1. Kun valitset hakukohteitasi, tarkasta kunkin kohteen vaatimuksista erityisesti:
  • onko väliä, onko kanditutkinto valmis vai ei, jos olet aikeissa hakea lukemaan master-tason kursseja
    
  • kohteen kielitaitovaatimukset
  • alat, joilta voit opintoja valita (sopimuksissa voi olla esim. tiedekuntarajoituksia)
  • kohteen muut vaatimukset hakijoille (esim. keskiarvoraja)
 2. Tee opintosuunnitelma jokaiseen hakukohteeseesi (lue myös Aalto-yliopiston hakuehdot)
 3. Hanki muut vaadittavat liitteet (vaihdon suunnittelu ja hakeminen > hakemus ja mahdolliset kohteen liitteet)
 4. Täytä Aalto-yliopiston online-hakemus Aallon hakuaikana
 5. Palauta tulostettu hakemus ja alkuperäiset liitteet ensimmäisen hakukohteesi koordinaattorille

Mitä vaihto-opiskelu on?

 Lue lisää...
 • Lukuvuoden tai lukukauden mittaiset opinnot ulkomaisessa korkeakoulussa
 • Aalto-yliopiston tutkintoon hyväksiluettavia opintoja
 • Opiskelua kohdemaan kielellä tai englanniksi
 • Aalto-yliopiston edustamista

Miksi lähteä vaihto-opiskelemaan eli vaihdon tavoitteet?

 Lue lisää...

Opiskelijavaihdon tarkoituksena on tukea opiskelijan akateemisia opintoja Suomessa ja parantaa sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita diplomi-insinöörin tehtävissä toimivilla henkilöillä tulee olla suoriutuakseen menestyksekkäästi tehtäviensä hoitamisesta - niin kotimaassa kuin kansainvälisissä yhteyksissä ja ulkomailla. Nämä tavoitteet voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

 • henkilökohtainen kasvu, myös akateemisella ja eettisellä tasolla,
 • kulttuurienvälisen ja kansainvälisen kompetenssin kehittäminen,
 • parempi valmius tulevaa uraa ajatellen, ei vain ulkomailla vaan myös kotimaassa sekä
 • sujuva käytännön vieraan kielen taito.

  (sovellettu Steinberg in Bolen et al. 2007

Käy myös lukemassa, miksi toiset opiskelijat ovat valinneet vaihtoonlähtemisen ja miksi he suosittelevat sitä myös sinulle kohdasta Vaihtoraportteja.

Missä vaiheessa opintoja vaihtoon?

 Lue lisää...
 • voit hakea vaihtoon kun sinulla on 60 op suoritettuna ja keskiarvo vähintään 2.00 (suoraan DI-vaiheeseen valituilla 25 op)
 • lisäksi kaukokohteisiin eli Euroopan ulkopuolelle hakevilla tunnusluku tulee olla yli 40 (tunnusluvun laskukaava: opintopisteet / kokonaiset läsnäololukukaudet x arvosanojen painotettu keskiarvo)
 • Milloin omaan elämäntilanteesi sopii lähteminen ulkomaille?
 • Mitä haluat vaihto-opiskelulta? Haluatko korvata suoraan Aalto-yliopiston kursseja? Tällöin pitää olla ko. kurssit vielä käymättä. Vai haluatko tehdä Aalto-yliopiston opinnoista poikkeava sivuaineen vaihtosi aikana? Tällöin vaihdon ajankohta vapaammin valittavissa
 • Lue lisää kohdasta Vaihto-opintojen suunnittelu

Miten lähteä vaihto-opiskelemaan?

 Lue lisää...
 • Yleisin tapa lähteä vaihtoon on vaihto-ohjelmien kautta Aalto-yliopiston partneriyliopistoihin.
 • MIkäli Aalto-yliopiston tekniikan alan vaihto-ohjelmista tai yhteistyöyliopistoista ei löydy sopivaa vaihtoehtoa ulkomailla suoritettaviin opintoihin, on  myös mahdollista järjestää ulkomainen opiskelupaikka itse. On tärkeää, että itsenäisesti valitsemasi vaihtoyliopiston taso vastaa oman tutkinto-ohjelmasi vaatimuksia ja suunnittelemasi opinnot voidaan hyväksyä tutkintoosi.
 • Tällä hetkellä tekniikan alan opiskelijat eivät voi hakea vaihtoon Kauppakorkeakoulun tai Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun paikkoihin tai päinvastoin.
 • Näet kaikki tarjolla olevat kohteet Vaihtokohteet-sivulta alkaen.
 • Jos olet perheellinen opiskelija, niin voit hakea perheellisen opiskeiljan lisäapurahaa

Miten valita kohde?

 Lue lisää...
 • vaihtokohteen valintaa voi lähestyä eri näkökulmista
  • kielitaito: haluatko parantaa tietyn kielen taitoasi?
  • missä kiinnostavat opinnot: onko joku tietty maa tai yliopisto kiinnostava juuri sinun alallasi?
  • maa/maanosa: haluatko tutustua tietyn maan tai maanosan kulttuuriin?
  • Lue lisää kohdasta Vaihdon suunnittelu > Näin valitset vaihtokohteen

Millainen kielitaito tulee olla?

 Lue lisää...
 • Useimmissa vaihtokohteissa kandiopinnot ovat maan omalla kielellä ja master-opinnoissa löytyy todennäköisesti paremmin opintoja englanniksi.
   
 • Huom! Osa vaihtokohteista vaatii hakijoilta kielitaidon tason määriteltynä eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. Jotta kielitaso voidaan määritellä, tulee opiskelijalla olla vaaditun tason mukainen kielikurssi käytynä Aalto-yliopistossa muuten tasomerkinnällistä todistusta ei ole mahdollista antaa. Kielikurssien kurssikuvauksissa on kerrottu, minkä tasoisesta kurssista on kyse. Huolehdi siis riittävän tasoisen kielikurssin käymisestä ajoissa, sillä kielitodistus on yksi Aallon vaihtohaussa vaadittavista dokumenteista. Mikäli kaipaat tähän liittyen lisätietoa, ota yhteyttä mari.dagnall@aalto.fi.
 • Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Espanjaan (ja muihin espanjankielisiin maihin) ja Ranskaan sekä Aasiassa etenkin Kiinaan ja Japaniin hakevien on hyvä osata kohdemaan kieltä ainakin jonkin verran ja monet yliopistot vaativat paikallista kielitaitoa, vaikka opinnot olisivatkin englanniksi. Useimmat Italian kohteet vaativat myös italian kielen taitoa.
 • kohteita, mistä löytyy hyvin opintoja englanniksi ovat Britannian, USA:n, Kanadan ja Australian lisäksi useimmat Aasian kohteet, Alankomaat, Balttian maat, Kreikka, Kroatia, Portugali, Puola, Slovakia, Unkari, Tsekki, Turkki, Italiassa Politecnico di Milano ja Politecnico di Torino, Ranskassa Eurecom ja Saksassa European Business School.
 • Useimmissa pohjoismaisissa kohteissa (KTH, DTU, NTNU, Islanti) master-tason opinnot ovat nykyisin kokonaan tai suurimmaksi osaksi englanniksi.
 • Lue lisää hakemiseen vaadittavista kielitesteistä ja taitorajoista kohdasta Kielitaidon osoittaminen 

Esteettömästi vaihtoon?

 •  Lue lisää...
  Mikäli tarvitset esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia, voit hakea Erasmus-, Nordplus, FIRST tai North-South-South --ohjelmien kautta vaihtoon lähtiessäsi estettömyystukea. Estettöömystuen avulla järjestettävien yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Lue lisää kohdasta Esteettömästi vaihtoon.

Mistä löydän ohjeet vaihtopaikan hakemiseen?

 Lue lisää...

Miten hakijat valitaan vaihtokohteisiin?

 Lue lisää...
 • Vaihtopaikan hakeminen on kaksivaiheinen: ensin haetaan Aalto-yliopiston vaihtopaikkaa, minkä jälkeen hakemuksesi lähtee varsinaiseen vaihtokohteeseen. Vaihtosi on virallisesti hyväksytty vasta, kun saat hyväksymispäätöksen vaihtokohdeyliopistosta.
 • Mikäli hakijoita on Aallon vaihtokohteeseen enemmän kuin paikkoja, valitaan paikan saavat hakijat pääsääntöisesti opintomenestykseen perustuvan tunnusluvun mukaan.
 • Joidenkin vaihtokohteiden kohdalla myös muut seikat kuten kielitaito tai keskiarvo voivat vaikuttaa. Tiettyihin Aalto-yliopiston tekniikan alan kaukokohteisiin hakevilta edellytetään opintomenestystä mittaavaa tunnuslukua, joka on vähintään 40.
 • Tunnusluku lasketaan hakijan opintosuoritusotteelta saatavien lukujen perusteella: opintopisteet / läsnäololukukaudet x arvosanojen painotettu keskiarvo.Tunnusluku lasketaan kahdella desimaalilla
 • Tunnusluvun laskemisessa huomioidaan kaikki opintosuoritukset, joista on merkintä hakemuksen liitteenä olevassa opintosuoritusotteessa.Opintosuoritusote tulee olla tulostettu viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä.
 • Mikäli opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi siksi ajaksi, kun 1) opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; 2) opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 3) opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kyvytön opiskelemaan, voidaan kyseiset lukukaudet poistaa läsnäololukukausista opiskelijan toimittaessa todisteen poissaolostaan hakemuksensa yhteydessä.

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Perustieteiden korkeakoulussa

 1. Ajankohtaista
 2. Lukuvuosikalenteri
 3. Uudelle opiskelijalle
 4. Opinto-oppaat
 5. Tutkintojen rakenteet ja sisällöt
 6. Tutkinnonuudistus
 7. Omien opintojen suunnittelu
 8. Opiskelun käytännön asiat
 9. Lomakkeet
 10. Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla
  1. Vaihto-opiskelu
   1. Hakuajat ja hakuohjeet
   2. Hakuehdot ja Aallon apurahat
   3. Vaihdon suunnittelu
   4. Vaihtojakson kurssisuunnitelma
   5. Vaihtokohteet
   6. Kielitaidon osoittaminen
   7. Kansainvälinen sivuaine
   8. Esteettömästi vaihtoon
   9. Vaihtoraportteja
   10. Vaihdon aikana
   11. Vaihdon jälkeen
   12. Lähtöorientaatio ennen vaihtoa
  2. Harjoittelu ulkomailla
  3. Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat
  4. Kansainväliset opintokokonaisuudet
  5. Kansainvälisty Aalto-yliopistossa
  6. DI-työn tekeminen ulkomailla
  7. Kesä- ja lyhytkurssit
  8. Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus
 11. Opinnot toisissa Aallon kouluissa tai toisissa suomalaisissa yliopistoissa
 12. Diplomityö
 13. Valmistuminen
 14. Opintojen ja opiskelun säännöstö
 15. Sivuaine- ja erillisopiskelijalle
 16. Palvelut opiskelijalle
 17. Palaute ja kyselyt
 18. Yhteystiedot

Ohjelmat

Kandidaattiohjelma

Master's programmes

Unknown macro: {div2}