Valmistuminen

På svenska] [In English]

Yleistä valmistumisesta 

Dekaani myöntää tutkinnot noin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Todistukseen merkittävä valmistumispäivä on päivä, jolloin dekaani myöntää tutkinnon.

Opintojen ryhmittely
Voit pyytää opintojen ryhmittelyä DI-ohjelmasi opintosihteeriltä esim. siinä vaiheessa, kun jokin kokonaisuus on mielestäsi valmis. Opinnot ryhmitellään opintorekisteriin omiin kokonaisuuksiinsa viimeistään ennen valmistumista. Ryhmittely tehdään vahvistetun HOPSin mukaisesti. Ryhmittelyyn on hyvä varata riittävästi aikaa, noin 1 - 2 viikkoa. Pienet muutokset sekä vapaasti valittaviin opintoihin haluamasi kurssit voit ilmoittaa sähköpostitse tai todistushakemuksessa.

Opiskelijalle tiedotetaan sekä sähköpostilla että eAge-järjestelmän kautta, kun hänelle on myönnetty tutkinto.

Valmistuvan palaute:
diplomi-insinöörit tai tekniikan kandidaatit

Todistushakemus:
110 Tutkintotodistuksen hakeminen
(eAge-asiointijärjestelmä)

Valmistuminen erinomaisesti

Jos opiskelija on osoittanut alempaan tai ylempään tutkintoon sisältyvillä opintosuorituksillaan erinomaisia tietoja ja opinnäytteessään erityistä kypsyneisyyttä ja arvostelukykyä, voidaan asianomaista tutkintoa koskevassa tutkintotodistuksessa mainita, että tutkinto on suoritettu erinomaisesti. Maininta voidaan antaa, jos opiskelija täyttää seuraavat ehdot:

Tekniikan kandidaatti

Erinomaisesti maininta voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien kurssien (poislukien opinnäyte) opintopistemäärillä painotettu keskiarvo on vähintään 4,0 ja opinnäytteen arvosana kiittäen hyväksytty.

Diplomi-insinööri

Erinomaisesti maininta voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien kurssien opintopistemäärillä painotettu keskiarvo on vähintään 4,0 ja diplomityön arvosana on vähintään 4. Jos kurssin arvostelussa on käytetty asteikkoa hyväksytty-hylätty, ei tätä oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa.

Tutkintotodistuksen saaminen 

Tutkintotodistukset jaetaan valmistumisjuhlassa, joita järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa lukukaudessa.

Mikäli valmistunut ei voi osallistua valmistumisjuhlaan, hän voi noutaa todistuksensa oman ohjelmansa tai pääaineensa opiskelijapalveluista (kts. yhteystiedot) alla olevan aikataulun mukaisesti.Todistusta noutaessa on todistettava henkilöllisyys.

Mikäli valmistunut ei voi osallistua valmistumisjuhlaan eikä noutaa todistustaan, se voidaan postittaa hänelle kirjattuna kirjeenä.

Valmistumisesta tiedottava sähköposti sisältää linkin, jossa valmistunut voi ilmoittautua valmistumisjuhlaan tai antaa valtuutuksensa tutkintodistuksen postittamiseksi. 

Valmistuja voi valtuuttaa toisen henkilön noutamaan todistuksensa tai valtuuttaa opiskelijapalvelut lähettämään todistuksensa toiselle henkilölle. Valtakirja tätä varten löytyy lomakkeet-sivulta.

 

Tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi valmistumisen aikataulu

Todistushakemus on jätettävä kolme viikkoa ennen tutkinnon hyväksymisen päivämäärää tai diplomityön arvosteluhakemuksen kanssa saman aikaisesti, katso koulutusneuvoston aikataulu.


Kevät 2018

Tutkinnon
hyväksyminen

Valmistumisjuhla

Todistus noudettavissa
ohjelman/pääaineen opiskelijapalveluista

31.1.201811.4.201820.2.2018
28.2.201811.4.201820.3.2018
13.4.201813.6.20182.5.2018
25.5.201813.6.201812.6.2018
26.6.201826.9.201810.7.2018

Syksy 2018

Tutkinnon
hyväksyminen

Valmistumisjuhla

Todistus noudettavissa
ohjelman/pääaineen opiskelijapalveluista

31.8.201826.9.201818.9.2018
12.10.201812.12.201830.10.2018
16.11.201812.12.20184.12.2018
14.12.2018ilmoitetaan myöhemmin2.1.2019


Tutkinnon myöntämistä pitää pyytää sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu opiskelijan koulutusohjelman kansliaan. DI-tutkinnon myöntämistä voi pyytää, vaikka diplomityötä ei ole vielä hyväksytty.

Valmistumisjuhla

Valmistumisjuhla kestää noin kaksi tuntia, ja ohjelmassa on puheita ja musiikkiesityksiä. Tilaisuuden jälkeen on tarjoilu. Juhlaan voi tuoda mukanaan enintään kolme vierasta.

Valmistuneiden palaute

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu ja Tekniikan Akateemiset TEK keräävät valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta palautetta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvistä asioista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastauksia ja vastaajia voida yhdistää toisiinsa. Saatua palautetta hyödynnetään mm. yliopiston toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä valmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seurannassa.

Vuoden 2012 valmistuneiden palautteesta löytyy tietoa Tekniikan Akateemisten sivuilta.

Vuoden 2013 valmistuneiden palautteesta löytyy tietoa Tekniikan Akateemisten sivuilta.

Vuoden 2014 valmistuneiden palautteesta löytyy tietoa Tekniikan Akateemisten sivuilta.

Vuoden 2015 valmistuneiden palautteesta löytyy tietoa Tekniikan Akateemisten sivuilta.

Kandipalaute

Kaikki Aalto-yliopistosta kandidaateiksi valmistuneet vastaavat Kandipalaute-kyselyyn. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti kaikissa Suomen yliopistoissa, ja sen tuloksia käytetään hyväksi opetuksen ja opiskelijoiden tukipalveluiden kehittämisessä. Kyselyyn vastataan sähköisesti Lisätietoa ja kysely löytyy täältä: https://kandipalaute.fi/

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautus valmistumisen jälkeen

Mikäli valmistut lukukauden alussa, voit halutessasi hakea jäsenmaksun palautusta ylioppilaskunnalta. Lukukauden aikana valmistuva voi hakea seuraavan lukukauden (kevät) jäsenmaksun palautusta. Syyslukukauden maksun palautusta haetaan syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden maksun palautusta tammikuun loppuun mennessä. Jos hakee palautusta, opiskelijakortin tarra pitää luovuttaa pois ennen kuin palautus voidaan maksaa. Jos palautusta ei hae, opiskelijaedut saa siihen asti kun tarra on voimassa.

Mikäli opinto-oikeutesi on loppunut esim. valmistumisen myötä, et valitettavasti pysty jatkamaan digitaalisen opiskelijakortin käyttöä. Frank App varmistaa opiskelijastatuksen reaaliajassa järjestelmästä, johon tiedot tulevat suoraan yliopistoilta tai opiskelijakunnilta. Koska opinto-oikeutesi on loppunut, tietojasi ei enää lähetetä sinne eikä opiskelijavarmennuksesi sen takia toimi. Voit kuitenkin käyttää muovista opiskelijakorttiasi tai koululta pyydettyä opiskelijatodistusta jäsenyyskauden loppuun asti.

Tarkemmat ohjeet osoitteesta:
https://ayy.fi/jasenille/jasenyys-ja-jasenmaksu/maksuohjeet/jasenmaksupalautukset/

 

Alumniksi liittyminen

 

Voit heti valmistuttuasi liittyä Aalto-yliopiston alumniksi. Liittyminen tapahtuu automaattisesti, mikäli olet WebOodissa  hyväksynyt tietojen luovutuksen alumnitietokantaan (WebOodi>Henkilötiedot>Tietojen luovutus). Jotta yhteydenpitomahdollisuus säilyy, muistathan päivittää toimivan sähköpostiosoitteen kun aktivoit jäsenyytesi.

Alumniportaalin löydät osoitteesta alumninet.aalto.fi. Alumnilla tarkoitetaan yliopiston kasvattia ja kaikki Aalto-yliopistosta valmistuneet voivat liittyä alumniverkostoon. Lisätietoja: alumni@aalto.fi.


Tunnusten voimassaolo

Muista, että Aalto-käyttäjätunnus ja sähköposti ovat voimassa 4 kuukautta valmistumispäivästä. Siirrä tärkeät viestit ja tiedostot sähköpostistasi ja verkkolevyltä itsellesi talteen.