Tekstiilitaiteen sivuaine

Tekstiilitaiteen sivuaineopinnoissa opiskelija perehtyy tekstiilisuunnittelun perusteisiin ja valmistusmenetelmiin sekä tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja niiden käyttötarkoituksiin. Seuraavista kursseista voidaan koostaa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella yksilöllinen sivuaine (20--25 op):

 • Tekstiilihistoria 2 op
 • Suomalainen tekstiilitaide 2 op
 • Pintasuunnittelu 4 op
 • Tekstiiliteknologia ja materiaalituntemus I 2 op
 • Tekstiiliteknologia ja materiaalituntemus II 2 op
 • Kudonta I 4 op
 • Neulesuunnittelu I 4 op
 • Painokangas ja värjäys 4 op
 • Taiteellinen ilmaisu I 1 op
 • Taiteellinen ilmaisu II 4 op
 • Tekstiili ja ihminen 12 op
 • Tekstiili ja tila 8 op