På svenska | In English

Opintoympäristö

Aalto-yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja noin 12 000 opiskelijaa. Henkilöstöä on 4 000, joista 400 on professoreita. 

Aalto-yliopisto syntyi vuonna 2010 Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistyessä.

Tämän yhdistymisen seurauksena voit siis Aalto-yliopistossa opiskella kauppatieteiden, taiteiden ja suunnittelun sekä tekniikan aloilla.  

Kandidaattiopinnot

Aalto-yliopistossa voit suorittaa seuraavat kandidaatin tutkinnot:

 • kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 • taiteen kandidaatin tutkinto
 • tekniikan kandidaatin tutkinto.

Näiden tutkintojen laajuus on 180 ECTS-pistettä ja ne on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa vuodessa. 

Kauppatieteiden alalla on kandidaattiohjelmat suomeksi ja englanniksi, taiteiden ja suunnittelun alalla suomeksi ja tekniikan alalla on kandidaattiohjelmia suomeksi ja englanniksi. Löydät kandidaattiohjelmavaihtoehdot Opinnot Aallossa -ohjelmalistauksesta

Maisteritason opinnot

Maisteritason opinnot seuraavat kandidaattitason opintoja:


Maisteritason tutkinto (120 op)
Kandidaatin tutkinto (180 op)


Kandidaattiopintojen jälkeen voit opiskella Aalto-yliopiston maisteriohjelmissa ja valmistua joksikin seuraavista

 • arkkitehdiksi
 • diplomi-insinööriksi
 • kauppatieteiden maisteriksi
 • maisema-arkkitehdiksi
 • taiteen maisteriksi.

Näiden tutkintojen laajuus on 120 ECTS-pistettä ja ne on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa. Maisteriohjelmat ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä, mutta on myös muutamia suomenkielisiä maisteriohjemia. Löydät maisteriohjelmavaihtoehdot Opinnot Aallossa - ohjelmalistauksesta

Jos olet valmistunut kandidaatiksi muusta yliopistosta kuin Aallosta, voit muualla suoritetun kandidaattitutkinnon perusteella hakea Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin maisterivaiheen haun yhteydessä. 

Jos olet valmistunut Aalto-yliopiston kandidaattiohjelmasta, voit kandidaattiopinnoistasi riippuen joko siirtyä suoraan johonkin Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan tai hakea sellaiseen Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan, johon kandidaattiohjelmastasi ei ole valmista polkua. Tavallisesti voit siirtyä suoraan oman alan kandidaattiohjelmasta oman alan maisteriohjelmaan, mutta tarkemmat ohjeet ja säännöt siirtymisestä löydät kandidaattiohjelman "maisteriohjelmaan siirtyminen"-kohdasta. 

Tohtoriopinnot

Maisteriopintojen jälkeen voit Aalto-yliopistossa opiskella tohtoriopintoja ja valmistua joksikin seuraavista

 • kauppatieteiden tohtoriksi 
 • taiteen tohtoriksi
 • tekniikan tohtoriksi

Näiden tutkintojen nimellinen laajuus on neljä vuotta. 

Tohtoriopintoihin aina haetaan ja hakukelpoisuus edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Löydät tohtoriohjelmavaihtoehdot Opinnot Aallossa -ohjelmalistauksesta

Sähköinen opintoympäristö