På svenska | In English

Vaihto-opiskelijana sinun ei tarvitse maksaa kohdeyliopiston lukukausimaksua, mutta vastaat vaihdon muista kustannuksista itse. Jos olet hankkinut vaihtopaikkasi vaihtosopimusten ulkopuolelta eli olet ns. free mover -opiskelija, sinun on maksettava myös lukukausimaksu. Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijavaihtoon valitsemat opiskelijat saavat vaihdon apurahan, jos he suorittavat vaihdon sovitusti.

Aallon vaihdon apuraha

 • Apurahan summa vahvistetaan vuosittain. Muutokset ovat mahdollisia.
 • Lukuvuonna 2021 - 22 apurahan määrä on 1500 euroa / lukukausi
 • Jos olet CHEMin, ELECin, ENGin, SCIn tai ARTSin opiskelija, voit hakea vaihtoon myös koko lukuvuodeksi eli kahdeksi lukukaudeksi. Koko lukuvuoden vaihdon apuraha on 2500 euroa lukuvuonna 2021 - 22
 • Aalto-yliopiston vaihdon apurahaa ei makseta kokonaan etänä kotimaasta käsin suoritettavaan vaihtoon.
 • Mikäli osa vaihdosta suoritetaan etänä kotimaasta käsin, mutta vaihdolle asetetut ehdot täyttyvät, maksetaan opiskelijalle 1500 eur lukukausi / 2500 eur lukuvuosi apuraha vaihtojaksolta. 
 • Voit saada vaihdon apurahan useammin kuin kerran. ARTSin opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan apurahaa pitkiin vaihtoihin enintään 2500 euroa yhdelle tutkintotasolle.
 • Jos sinut valitaan Aallon kumppaniyliopistojen paikkaan ja kohdeyliopisto hyväksyy sinut, apuraha maksetaan automaattisesti. ARTSin vaihtoon valittujen opiskelijoiden tulee täyttää erillinen apurahalomake kun hyväksyntätieto vaihtokohteesta on saapunut (lisätietoja sivulla Ennen vaihtoa).
 • Jos haet free mover -apurahaa, sinun pitää hakea apurahaa erikseen.
 • Apuraha maksetaan vain, jos suoritat sovitun määrän opintoja vaihdossa. Jos sovittu suoritusmäärä tai muut vaihdon ehdot eivät täyty, opiskelija voi joutua palauttamaan apurahan osittain tai kokonaan.

 • Vaihdon apuraha ei vaikuta opintotuen tulorajoihin.
 • Aalto -yliopiston myöntämät opiskelijavaihdon apurahat voivat olla veronalaista tuloa siltä osin kuin henkilön eri tahoilta saamat apurahojen, stipendien tms. yhteenlaskettu määrä vähennysten jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (vuonna 2018 verovapaa määrä oli 20 461,72€). Tarkemmat tiedot vero.fi.

 • Huomioi, että mikäli vaihtosi myöhemmin peruuntuu pandemian tai muun kriisitilanteen vuoksi, Aalto-yliopisto ei tue matkustamiseen, asumiseen tai omaisuuden järjestämiseen liittyvissä ylimääräisissä kuluissa.

Apurahojen maksu

Apurahat maksetaan kahdessa erässä:

 1. Ensimmäinen osa maksetaan ennen lähtöä opiskelijan palautettua vaaditut dokumentit.
 2. Toinen osa maksetaan opiskelijalle hänen palattuaan ja palautettuaan vaaditut asiakirjat sekä hyväksiluettuaan vaihto-opintonsa kotiyliopistossa. Lisätietoa sivulta Vaihdon jälkeen.

Jos opiskelija ei saa opintojaan hyväksyttyä ja vaadittu opintopistemäärä ei täyty, opiskelija on vastuussa mahdollisista taloudellisista seuraamuksista (saadun apurahan palauttamisesta tai toisen osan menettämisestä). Jos opiskelija ei yrityksistään huolimatta tai hänestä riippumattomasta syystä onnistu suorittamaan vaadittuja opintoja, hänen on toimitettava kirjallinen todiste asiasta (esimerkiksi professorin todistus siitä, että kurssi peruttiin). Apurahan maksun tapa saattaa vaihdella ohjelmasta riippuen.

Bilateraalisopimukset 

Lukuvuonna 2021 - 2022  bilateraalisen vaihtokohteen apurahasta maksetaan 80% ennen vaihtoa ja 20% vaihdon jälkeen. Apurahan toinen osa maksetaan kun opiskelija on palauttanut kaikki vaaditut dokumentit, hän on suorittanut vaadittavan määrän opintopisteitä vaihdossa ja vaihdossa suoritetut opintopisteet on hyväksiluettu hänen tutkintoonsa. 

Erasmus+

Erasmus-opiskelijan vaihto rahoitetaan osittain tai kokonaan Erasmus-apurahalla. Aalto-yliopisto täydentää Erasmus-apurahaa silloin kun se ei yksin riitä kattamaan Aalto-yliopiston vuosittain määrittämää vaihdon apurahaa. Sinun ei tarvitse erikseen hakea Erasmus-apurahaa, vaan vaihtoasioista koulussasi vastaava suunnittelija/koordinaattori antaa sinulle lisätietoa siitä.

Erasmus-ohjelma tarjoaa lisäapurahoja vaihtoon lähteville opiskelijoille, joilla on alaikäisiä lapsia ja esteettömyystukea sitä vaihdossa tarvitseville opiskelijoille. Lisätietoa saat oman koulusi vaihtokoordinaattorilta.


 Erasmus+-apurahat 2021-22

Johtuen ulkoisen rahoittajan (EU) apurahamaksukäytännöistä, Erasmus+ -opiskelijoille maksetaan eri summia ensimmäisessä apurahaerässä. Erasmus-vaihtoon lähtevät saavat apurahaa vähintään 1500 €/ lukukauden vaihto, mutta apurahan 1. osan ja 2. osan suuruudet vaihtelevat maakategorian sekä vaihdon keston perusteella. 

 • Vaihdon apurahan 1. osa maksetaan opiskelijalle vain Erasmus+-rahoituksesta. Aalto-yliopistolla Erasmus-apurahan 1. erä maksetaan pääsääntöisesti 3 kuukauden mukaan yhden lukukauden vaihtoon (ja 6 kuukauden mukaan koko lukuvuoden vaihtoon) ja mahdollinen Erasmus+-apurahan loppuosa maksetaan apurahan 2. erässä vaihdon toteutuneen keston mukaan, täydentäen tarvittaessa Aalto-yliopiston omalla rahoituksella 1500 euroon saakka (tai 2500 euroon saakka koko lukuvuoden vaihdoissa).
 • Apurahan toinen erä maksetaan kun opiskelija täyttää vaatimukset koulunsa vaihdon periaatteiden, dokumenttien palauttamisen ja opintosuoritusten suhteen.
 • Jos Erasmus-vaihdon pituus on pidempi tai lyhyempi kuin normaali lukukausi/-vuosi, ensimmäinen apurahaerä voi erota pääsäännöstä.
 • Erasmus-apuraha määritellään lopullisesti liikkuvuusjakson päätyttyä kun apurahaan vaikuttava vaihdon todellinen kesto on tiedossa.
 • Erasmus-apurahaa ei makseta kotimaasta käsin etänä suoritettavaan vaihtoon.
 • Jos vaihdosta osa suoritetaan etänä kotimaasta käsin, tälle jaksolle ei makseta Erasmus-apurahaa, mutta jos Erasmus-apuraha jäisi tällaisessa tapauksessa alle 1500 euroon, Aalto-yliopisto täydentää apurahaa (max. 1500 eur/lukukausi, 2500 eur/lukuvuosi).
 Erasmus+-apurahat 2020-21

Johtuen ulkoisen rahoittajan (EU) apurahamaksukäytännöistä, Erasmus+ -opiskelijoille maksetaan eri summia ensimmäisessä apurahaerässä. Erasmus-vaihtoon lähtevät saavat apurahaa vähintään 1500 €/ lukukauden vaihto, mutta apurahan 1. osan ja 2. osan suuruudet vaihtelevat maakategorian sekä vaihdon keston perusteella. 

 • Vaihdon apurahan 1. osa maksetaan opiskelijalle vain Erasmus+-rahoituksesta. Aalto-yliopistolla Erasmus-apurahan 1. erä maksetaan pääsääntöisesti 3 kuukauden mukaan yhden lukukauden vaihtoon (ja 6 kuukauden mukaan koko lukuvuoden vaihtoon) ja mahdollinen Erasmus+-apurahan loppuosa maksetaan apurahan 2. erässä vaihdon toteutuneen keston mukaan, täydentäen tarvittaessa Aalto-yliopiston omalla rahoituksella 1500 euroon saakka (tai 2500 euroon saakka koko lukuvuoden vaihdoissa).
 • Apurahan toinen erä maksetaan kun opiskelija täyttää vaatimukset koulunsa vaihdon periaatteiden, dokumenttien palauttamisen ja opintosuoritusten suhteen.
 • Jos Erasmus-vaihdon pituus on pidempi tai lyhyempi kuin normaali lukukausi/-vuosi, ensimmäinen apurahaerä voi erota pääsäännöstä.
 • Erasmus-apuraha määritellään lopullisesti liikkuvuusjakson päätyttyä kun apurahaan vaikuttava vaihdon todellinen kesto on tiedossa.
 • Erasmus-apurahaa ei makseta kotimaasta käsin etänä suoritettavaan vaihtoon.
 • Jos vaihdosta osa suoritetaan etänä kotimaasta käsin, tälle jaksolle ei makseta Erasmus-apurahaa, mutta jos Erasmus-apuraha jäisi tällaisessa tapauksessa alle 1500 euroon, Aalto-yliopisto täydentää apurahaa (max. 1500 eur/lukukausi, 2500 eur/lukuvuosi).


Maakategoria 1 (Group 1)

Denmark, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom (31.12.2022 asti), Liechtenstein, Norway


470 eur /kk (30 pv)
Maakategoria 2 (Group 2)

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, the Republic of Northern Macedonia, Turkey

420 eur /kk (30 pv)

Esimerkkejä Erasmus+-apurahoista 2020-21:


EsimerkkivaihtoApurahan 1. osa EUREsimerkkejä kokonaisapurahoista EUR
1 lukukausi Saksassa
(maakategoria 2)

1260


4 kk vaihto: 1680
1 lukukausi Irlannissa
(maakategoria 1)

1410


4 kk vaihto: 1880
koko lukuvuosi Saksassa
(maakategoria 2)
2520

8 kk vaihto: 3360

koko lukuvuosi Irlannissa
 (maakategoria 1)

2820

8 kk vaihto: 3760


 Erasmus+-apurahat 2019-20

Johtuen ulkoisen rahoittajan (EU) apurahamaksukäytännöistä, Erasmus+ -opiskelijoille maksetaan eri summia ensimmäisessä apurahaerässä. Erasmus-vaihtoon lähtevät saavat apurahaa vähintään 1500 €/ lukukauden vaihto, mutta apurahan 1. osan ja 2. osan suuruudet vaihtelevat maakategorian sekä vaihdon keston perusteella. 

 • Vaihdon apurahan 1. osa maksetaan opiskelijalle vain Erasmus+-rahoituksesta. Aalto-yliopistolla Erasmus-apurahan 1. erä maksetaan pääsääntöisesti 3 kuukauden mukaan yhden lukukauden vaihtoon (ja 6 kuukauden mukaan koko lukuvuoden vaihtoon) ja mahdollinen Erasmus+-apurahan loppuosa maksetaan apurahan 2. erässä vaihdon toteutuneen keston mukaan, täydentäen Aalto-yliopiston omalla rahoituksella 1500 euroon saakka (tai 2500 euroon saakka koko lukuvuoden vaihdoissa).
 • Apurahan toinen erä maksetaan kun opiskelija täyttää vaatimukset koulunsa vaihdon periaatteiden, dokumenttien palauttamisen ja opintosuoritusten suhteen.
 • Jos Erasmus-vaihdon pituus on pidempi tai lyhyempi kuin normaali lukukausi/-vuosi, ensimmäinen apurahaerä voi erota pääsäännöstä.

Maakategoriat ja apurahat Erasmus+-ohjelmassa 2019-20:


Maakategoria 1 (Group 1)

Denmark, Iceland, Ireland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom (until 30.10.2019)

420 eur /kk (30 pv)
Maakategoria 2 (Group 2)Austria, Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary,  Italy, Latvia, Lithuania,  Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia
360 eur /kk (30 pv)

Esimerkkejä Erasmus+-apurahoista 2019-20:


EsimerkkivaihtoApurahan 1. osa EUR (Erasmus -apuraha)Apurahan kokonaissumma vähintään EUR
1 lukukausi Irlannissa
(maakategoria 1)
12601500
1 lukukausi Saksassa
(maakategoria 2)
10801500

koko lukuvuosi Irlannissa
 (maakategoria 1)

25202500
koko lukuvuosi Saksassa
(maakategoria 2)
21602500


 Erasmus+-apurahat 2018-2019

Johtuen ulkoisen rahoittajan (EU) apurahamaksukäytännöistä, Erasmus+ -opiskelijoille maksetaan eri summia ensimmäisessä apurahaerässä. Erasmus-vaihtoon lähtevät saavat apurahaa vähintään 1500 €/ lukukauden vaihto, mutta apurahan 1. osan ja 2. osan suuruudet vaihtelevat maakategorian sekä vaihdon keston perusteella. 

 • Vaihdon apurahan 1. osa maksetaan opiskelijalle vain Erasmus+-rahoituksesta. Aalto-yliopistolla Erasmus-apurahan 1. erä maksetaan pääsääntöisesti 3 kuukauden mukaan yhden lukukauden vaihtoon (ja 6 kuukauden mukaan koko lukuvuoden vaihtoon) ja mahdollinen Erasmus+-apurahan loppuosa maksetaan apurahan 2. erässä vaihdon toteutuneen keston mukaan, täydentäen Aalto-yliopiston omalla rahoituksella 1500 euroon saakka (tai 2500 euroon saakka koko lukuvuoden vaihdoissa).
 • Apurahan toinen erä maksetaan kun opiskelija täyttää vaatimukset koulunsa vaihdon periaatteiden, dokumenttien palauttamisen ja opintosuoritusten suhteen.
 • Jos Erasmus-vaihdon pituus on pidempi tai lyhyempi kuin normaali lukukausi/-vuosi, ensimmäinen apurahaerä voi erota pääsäännöstä.

Maakategoriat ja apurahat Erasmus+-ohjelmassa 2018-19:

Maakategoria 1 (Group 1)

Denmark, Iceland, Ireland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom

360 eur /kk (30 pv)
Maakategoria 2 (Group 2)Austria, Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary,  Italy, Latvia, Lithuania,  Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia300 eur /kk (30 pv)


Esimerkkejä Erasmus+-apurahoista 2018-19:

EsimerkkivaihtoApurahan 1. osa EUR (Erasmus -apuraha)Apurahan kokonaissumma vähintään EUR
1 lukukausi Irlannissa
(maakategoria 1)
10801500
1 lukukausi Saksassa
(maakategoria 2)
9001500

koko lukuvuosi Irlannissa
 (maakategoria 1)

21602500
koko lukuvuosi Saksassa
(maakategoria 2)
18002500


 Erasmus+-apurahat 2017-2018

Maakategoriat ja apurahat Erasmus+-ohjelmassa 2017-18:

Maakategoria 1 (Group 1)

Austria, Denmark, France, Ireland, Italy, Lichtenstein, Norway, Sweden, United Kingdom

300 eur /kk*
Maakategoria 2 (Group 2)Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia240 eur /kk*

(* Kuukausisummat lukuvuodelle 2017-2018, summat päivittyvät kesäkuussa -18).


Esimerkkejä Erasmus+-apurahoista 2017-18

Esimerkki

Alku

Loppu

Vaihdon kesto (kuukausia)

Apurahan 1. osa EUR (Erasmus Apuraha)

Apurahan kokonaismärä EUR

Esimerkki 1:

syyslukukausi Saksassa

(maakategoria 2)

1.10.2015

28.2.2016

5

720,00

1500,00

Esimerkki 2:

kevätlukukausi Ranskassa

(maakategoria 1)

1.1.2016

31.5.2016

5

900,00

1500,00

Esimerkki 4:

lukuvuosi Ranskassa

(maakategoria 1)

1.9.2015

30.6.2016

10

2100,00

3000,00

Esimerkki 5:

lukuvuosi Saksassa

(maakategoria 2)

1.10.2015

31.8.2016

10

1680,00

2640,00

 Erasmus+-vaihdon pituus

Koska vaihdon kesto uudessa Erasmus-ohjelmassa vaikuttaa Erasmus-apurahan suuruuteen, tulee se raportoida päivälleen. 

 • Vaihdon kesto todistetaan Letter of Confirmation -lomakkeella (tai vastaava tieto muussa dokumentissa), jonka vastaanottava yliopisto allekirjoittaa.
 • Vaihtojakson aloituspäivämäärä: tervetulotilaisuus, ilmoittautuminen yliopistolle tai kurssien alkaminen

 • Vaihtojakson lopetuspäivämäärä: tenttijakson loppu tai kurssin päättymispäivä 
 • Jos opiskelija osallistuu kielikurssille kohdemaassa ennen vaihdon alkua, lasketaan kurssi mukaan vaihdon kestoon.
 • Erasmus-vaihdon keston tulee olla vähintään 3 kk

Muut ulkopuolisen rahoituksen vaihto-ohjelmat

Erasmus+ -ohjelman lisäksi esimerkiksi Nordplus- ja FIRST vaihto-ohjelmissa opiskelija voi saada ulkopuolisen rahoittajan myöntämää apurahaa. Näiden apurahojen summat ja maksukäytännöt voivat erota Aalto-yliopiston vastaavista, mutta opiskelijoille tiedotetaan suoraan heitä koskevista apurahoista ja maksukäyttänöistä. Näitä apurahoja ei haeta erikseen.


 Erasmus+ Global Mobility -stipendi Intian vaihtokohteisiin (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

 Apurahat lukuvuodelle 2020-2021

1 stipendi, max. 3500€.

 • IIT Bombay
 • IIT Madras

Huom! Voit saada joko Aallon apurahan vaihtoon TAI Erasmus+ Global Mobility -apurahan. Jos em. kohteisiin on enemmän valittuja kuin on Erasmus+ Global Mobility -stipendejä, opiskelijat laitetaan paremmuusjärjestykseen tunnusluvun perusteella siten, että parhaan tunnusluvun omaava saa Erasmus+ Global Mobility -apurahan ja muut Aallon oman apurahan.

 FIRST+ -stipendit Venäjän vaihtokohteisiin (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)

FIRST+ partneri-instituutioon vaihtoon valitut opiskelijat ovat automaattisesti FIRST+-stipendiaattikandidaatteja eikä stipendiä tarvitse/voi hakea erikseen. Myönnetystä FIRST+ stipendistä ilmoitetaan FIRST+ partneri-instituutioon valitulle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Huom! Voit saada joko Aallon apurahan vaihtoon TAI FIRST+ -apurahan. Jos stipendikandidaatteja on enemmän kuin stipendejä, stipendiaatit valitaan opintomenestyksen perusteella ja ottaen huomioon stipendien tasaisen jakautumisen koulujen ja partneri-instituutioiden kesken.

Esteettömyystuki

Voit saada esteettömyystukea, jos erityistarpeistasi aiheutuu vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada tukea muualta. Et voi saada tukea kuluihin, joita sinulla on myös Suomessa.

Opetushallitus myöntää esteettömyystukea opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle, jotka osallistuvat seuraaviin ohjelmiin: Erasmus+ -FIRST-Nordplus-north2north- ja North–South–South. 


 Esteettömyysapurahan hakeminen

Aloita tuen hakemisen suunnittelu hyvissä ajoin. Hakuaika on jatkuva. Ota yhteyttä koulusi vaihtokoordinaattoriin, jotta voitte sopia tuen hakemisesta. Hakija ja korkeakoulu täyttävät hakulomakkeeseen omat osuutensa. Tämän jälkeen korkeakoulu toimittaa hakemuksen Opetushallitukseen.

Lopullinen tuen määrä perustuu todellisiin kuluihin. Tuen vähimmäismäärä on 200 euroa. Tukisumma päätetään aina tapauskohtaisesti tarpeiden mukaan.

Käytännön ohjeita

 • Ota yhteyttä koulusi vaihdon suunnittelijaan tai esteettömyysyhteyshenkilöön noin 6 kuukautta ennen lähtöäsi. Näin voitte aloittaa tuen hakemisen suunnittelun ajoissa.
 • Tutustu vaihtokohteesi esteettömyyspalveluihin koulujen verkkosivujen, HEAG-tietokannan tai MapAbility-kartan avulla. Voit olla myös suoraan yhteydessä kohdekorkeakoulun esteettömyys- tai vammaisasioiden koordinaattoriin.
 • Jos käytät vammaispalvelulain mukaisia palveluja tai saat säännöllistä kuntoutusta: ota hyvissä ajoin yhteyttä kotikuntasi sosiaalitoimeen ja kuntoutuksen osalta sen kustannuksista vastaavaan tahoon (esim. Kelaan, vakuutusyhtiöön tai sosiaalitoimeen).
 • Jos käytät apuvälineitä: selvitä niiden vakuutusten voimassaolo ulkomailla.
 • Jos sinulla on lääkitys: kannattaa ottaa lääkitys mukaan Suomesta koko vaihdon ajaksi. Tarkista lentoyhtiöstä ja kohdemaasta lääkkeiden tuontiin liittyvät säännöt.
 • Jos tarvitset vaihdon aikana vammaan tai sairauteen liittyviä erityisjärjestelyjä: tarkista kohdekorkeakoululta millaisia asiantuntijalausuntoja he edellyttävät. Käytännöt voivat vaihdella korkeakouluittain ja maittain. Hanki tarvittavat lausunnot, käännätä ne englanniksi ja toimita korkeakoululle 2-3 kuukautta ennen vaihtojaksosi alkamista.
 • Kun vaihto varmistuu: sovi yhteydenpidon työnjaosta oman korkeakoulusi kanssa.

Free mover -apurahat

Itsenäisesti vaihtoon hakevat opiskelijat voivat hakea free mover -apurahaa omalta koulultaan. Free mover -apurahan hakuprosessi vaihtelee kouluittain. Lisätietoja löydät sivulta hakuohjeita.

Kesä- ja intensiivikurssit ulkomailla

Voit järjestää osallistumisesi kansainväliseen kesäkouluun tai intensiivikurssille ulkomailla. Kursseja järjestävät monet yliopistot. Oma korkeakoulusi voi resurssiensa mukaan tarjota matka-apurahoja tällaisille kursseille.

Muut rahoitusmahdollisuudet


 Opintotuki

Vaihdossa suoritetut opinnot ovat osa tutkintoasi. Jos olet oikeutettu saamaan opintotukea Suomessa, saat sitä myös ulkomailla. Myös yleistä asumistukea on mahdollista saada vaihtojakson ajalle. Lisätietoa saat Kelan verkkosivuilta ja ohjevideolta.

 Muut apurahat ja stipendit

Eri säätiöiden apurahoista ilmoitetaan usein sanomalehdissä ja netissä. SYLillä (Suomen Ylioppilaskunnan Liitto) on kattava lista eri apurahoista ja stipendeistä.

AYYn stipendit

AYY jakaa jäsenillensä stipendejä ylioppilaskunnan stipendiohjesäännön ja hallinnoimiensa stipendirahastojen sääntöjen mukaisesti. Stipendien tavoitteena on tukea vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymistä, tukea aktiivista yhteisötoimintaa ja kannustaa opintojen ja opiskelijaelämän hyvästä yhteensovittamisesta. Lisätietoja AYYn sivuilta.

DAAD -stipendi Saksaan

DAAD-stipendi on tarkoitettu tukemaan Saksassa opiskelua. Kyseistä stidendiä tulee normaalisti hakea noin 6 kk ennen Saksaan lähtöä, lisätietoja löytyy Suomi-Saksa suurlähetystön sivuilta. DAAD-stipendeissä on myös tiettyjä ehtoja, joihin kannattaa perehtyä. HUOM! Stipendiä ei myönnetä Erasmus vaihto-opiskeluun.

HAIC-apurahat tietotekniikan opiskelijoille

Perustieteiden korkeakoulun strateginen aloite Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity (HAIC) myöntää tiettyjen tietotekniikan koulutusohjelmien opiskelijoiden haettavaksi apurahoja kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi. HAIC-apuraha myönnetään Aallon vaihto-opiskelun apurahan lisäksi. HAIC ei myönnä vaihto-opiskelupaikkoja vaan opiskelijan on haettava vaihto-opiskelupaikkaa ja HAIC-apurahaa Aalto-yliopiston vaihtohaussa kevään tai syksyn hakuaikoina.

HAIC-apurahaa haetaan opiskelijavaihdon hakuaikoina. Mikäli apurahoja on jaettavissa vaihtohaun hakukierroksella, siitä tulee tieto ennen hakuajan alkamista HAIC-apurahasta kertovalle Grants and Scholarships –sivulle. Samalta sivulta voit lukea tarkemmat hakukriteerit ja ohjeet apurahan hakemiselle.

Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö

Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö jakaa syksyisin apurahoja ja stipendejä tukeakseen suomenkielisen nuorison koulutusta ja opiskelua ammattiin, sekä suomenkielisen nuorison muiden kielien osaamista ja sen kansainvälisten yhteyksien luomista. Lisätietoja säätiön sivuilta. 

Opintokohtaiset stipendit

Tiettyyn opintoalaan keskittyvät säätiöt tarjoavat usein kattavimmat stipendit. Esimerkiksi stipendit "Chemical Technology and Forest Product Technology" -opiskelijoille tarjotaan erikseen.

Stipendejä Uuteen-Seelantiin ja Australiaan

Kilroy tarjoaa stipendejä mm. Uuteen-Seelantiin ja Australiaan.

Stipendit Venäjälle

Venäjä tarjoaa stipendejä Suomen kansalaisille Venäjällä opiskelua ja tutkimuksen tekoa varten. Lisätietoja CIMOn sivuilta.

Stipendit Yhdysvaltoihin

Suomi-Amerikka yhdistysten liitto sekä Fullbright Center tarjoavat stipendejä Yhdysvalloissa opiskelemista varten.