På svenska | In English

Hakeminen vaihtoyliopistoon

Kun Aalto-yliopisto on valinnut sinut hakemaan vaihtoyliopistoon, tietosi lähetetään kyseiselle yliopistolle (=nominaatio).

Tämän jälkeen vaihtoyliopisto tai Aalto-yliopiston vaihtokoordinaattori lähettää sinulle lisäohjeita kohteen hakua varten. Muista siis seurata Aallon sähköpostiasi. Huomaa, että olet itse vastuussa siitä, että hakemus lähtee vaihtoyliopistoon ajoissa!

Kun saat vaihtoyliopistolta hyväksymiskirjeen, he ovat virallisesti hyväksyneet sinut vaihto-opiskelijakseen.

Palautettavat dokumentit ennen vaihtoa

Saat sähköpostitse ohjeita dokumenteista, jotka sinun tulee toimittaa Aalto-yliopistoon ennen vaihtoon lähtemistä. Vaihdon apuraha voidaan maksaa sen jälkeen, kun olet palauttanut tarvittavat dokumentit.  Vaatimukset voivat erota sen mukaan, mihin vaihto-ohjelmaan olet lähtemässä (kahdenvälinen tai Erasmus).


 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Ennen vaihtoasi sinun tulee palauttaa seuraavat dokumentit

 • Sähköinen apurahalomake ARTSin Study abroad portaalissa kun olet saanut hyväksyntätiedon vaihtokohteestasi, jos haluat hakea apurahaa.
  • Liitä apurahahakemukseen kohdekorkeakoulusta saamasi virallinen hyväksyntäkirje (esim. sähköposti).
  • Erasmus+ -vaihtoon hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee liittää allekirjoitettu Erasmus+-apurahasopimus hakemukseen.
  • Lomake avataan portaaliin touko/marraskuussa. Vaihtoon hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan kun hakulomake avataan.
 • Päivitetty Erasmus+- tai kahdenvälinen learning agreement (opintosuunnitelma) hyväksytettäväksi ja allekirjoitettavaksi akateemiselle ohjaajallesi/opintokoordinaattorillesi, jos alkuperäinen learning agreementille tekemäsi suunnitelma on muuttunut.
  • Jos kurssisuunnitelmasi varmistuu vasta vaihdon alussa, toimita suunnitelma hyväksyttäväksi silloin.
  • Jos kurssimuutoksiasi ei ole hyväksytty kirjallisesti, ei ole takuuta että vaihtokohteessa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan ARTSin tutkintoosi.
 • Erasmus+-opiskelijat:
  • Täytä ensimmäinen osa OLS-kielikokeesta (linkki lähetetään sinulle automaattisesti kun olet palauttanut apurahalomakkeen ja valinnut testin kielen apurahalomakkeessa).
  • Kielitestin tehtyäsi voit osallistua tasosi mukaiselle vapaaehtoiselle online-kielikurssille. Jos kielitestituloksesi on B1 tai matalampi, saat kutsun kielikurssille automaattisesti. 

Lue myös Erasmus-opiskelijan oikeudet ja vastuut.

 Kauppakorkeakoulu

Sivulta vaihdon suunnittelu voit tarkistaa mitä opintoja voit vaihdossa suorittaa. Seuraavat oppaat kertovat kattavasti vaihto-opinnoista: Guide for outgoing exchange students (EN, updated 5/2019) ja Opas vaihtoon lähtijöille (FI, päivitetty 5/2019).

Erasmus+-vaihto:

ERASMUS on Euroopan unionin vaihto-ohjelma, jonka kautta rahoitetaan korkeakouluopiskelijoiden opiskelua toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa. Ennen vaihtoa sinun tulee hoitaa seuraavat pakolliset Erasmus-ohjelman vaatimat dokumentit:

 • Palauta Learning Agreement / opintosuunnitelma
  • Laadi suunnitelma ennen vaihtoon lähtöä (Erasmus+ Learning Agreement). Lomakkeeseen merkitään vaihtokohteessa suoritettavat kurssit koodeineen, tasoineen ja laajuuksineen.
  • Toimita opintosuunnitelma kansainvälisiin opiskelijapalveluihin tarkistettavaksi.
  • Kopio hyväksytystä opintosuunnitelmasta (=opintosopimus) lähetetään skannattuna opiskelijan sähköpostiin.
  • Mikäli hyväksyttyyn opintosopimukseen tulee muutoksia joko kursseja valittaessa tai lukukauden aikana, tulee sinun ilmoittaa niistä heti sähköpostitse osoitteeseen outgoing-biz@aalto.fi
  • Ennen Suomeen paluuta päivitä muutokset opintosopimuksen neljännelle sivulle (Changes to Learning Agreement) ja pyydä sekä alkuperäiseen learning agreementiin että muutoksiin paikallisen kv. koordinaattorin allekirjoitus.
  • Mikäli opiskelija laiminlyö vaihto-opintojensa hyväksyttämisen tai vaadittava opintosuoritus jää puutteelliseksi, se voi vaikuttaa paluuapurahan myöntämiseen ja joissain tapauksissa johtaa myös jo maksetun apurahan takaisinperintään.
 • Palauta allekirjoitettu Erasmus-apurahasopimus (saat sen sähköpostitse vaihdon suunnittelijalta).
 • Tee OLS-kielikokeen 1. osa ennen vaihtoa (saat kutsun sähköpostilla OLS järjestelmästä).

Euroopan komission dokumentti Erasmus-opiskelijan oikeuksista ja vastuista.

Bilateraaliseen vaihtoon lähtijät (Erasmus -ohjelman ulkopuoliset vaihdot):

 • Palauta sähköinen opintosuunnitelma
  • Linkki lähetetään sinulle kv. opiskelijapalveluiden toimesta ennen vaihtoa.
  • Lomakkeeseen merkitään suunnitellut opintojaksot.
  • Opinnot tarkistetaan kv. opiskelijapalveluissa ja hyväksyntä tai mahdolliset lisätietopyynnöt lähetetään opiskelijalle sähköpostitse.
  • Jos/kun hyväksyttyihin opintoihin tulee muutoksia vaihtosi aikana, sinun tulee hyväksyttää ne sähköpostitse outgoing-biz@aalto.fi
  • Mikäli opiskelija laiminlyö vaihto-opintojensa hyväksyttämisen tai vaadittava opintosuoritus jää puutteelliseksi, se voi vaikuttaa paluuapurahan myöntämiseen ja joissain tapauksissa johtaa myös jo maksetun apurahan takaisinperintään.

Opiskelija on sitoutunut noudattamaan vaatimuksia suoritettavien opintojen laajuuden suhteen. Opiskelija on velvollinen ottamaan selvää kurssivelvoitteistaan, kuten läsnäolovelvollisuudesta, vaihtokohteessaan heti lukukauden alettua. Mikäli opiskelijan suoritus jää vajaaksi hänen yrityksestään huolimatta (esimerkiksi kurssin reputtaminen) tai hänestä riippumattomista syistä (esimerkiksi kurssi peruuntuu) tulee hänen pyydettäessä pystyä osoittamaan siitä kirjallinen todiste, kuten viesti opettajalta tai hallintohenkilöltä.

 Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Erasmus+-vaihto:

 • Vaihdon opintosuunnitelma
 • Allekirjoitettu Erasmus-apurahasopimus (saat sen omalta vaihdon koordinaattoriltasi).
 • Lisäksi: tee OLS-kielikokeen 1. osa ennen vaihtoa (saat kutsun sähköpostilla).
  • Erasmus+-ohjelma tarjoaa siihen osallistuville työkaluja kielitaidon kehittämiseen vaihdon aikana.
  • Kielitesti on pakollinen kaikille osallistujille. Se tehdään kahdessa osassa: ennen vaihtoa ja sen jälkeen.
  • Testi tehdään sähköisesti. Saat siihen kutsun sähköpostilla ennen vaihdon alkua. Testin tulos ei vaikuta vaihtoon valintaan eikä sen tuloksia jaeta kohdeyliopistolle.
  • Testin tehneet saavat kutsun verkkokielikurssille. Kurssi on vapaaehtoinen ja ilmainen. Kurssissa opiskellaan opettajan välityksellä pienryhmissä. Kurssista ei saa opintopisteitä, koska sen laajuus on opiskelijan itsensä määriteltävissä.
 • Erasmus-opiskelijan oikeudet ja vastuut.

Bilateraaliseen vaihtoon lähtijät (Erasmus -ohjelman ulkopuoliset vaihdot):

 • Hyväksymiskirje vaihtoyliopistosta

Ilmoittautumien läsnäolevaksi

Vaihto-opinnot ovat osa tutkintoasi ja sinun tulee Ilmoittautua vaihdon ajaksi läsnäolevaksi opiskelijaksi Aalto-yliopistoon. 

Lähtöorientaatio

Aalto-yliopisto järjestää lähtöorientaation vaihtoon lähteville opiskelijoille. Tilaisuus järjestetään yleensä huhti-toukokuussa. Suosittelemme vahvasti tilaisuuteen osallistumista vaihtoonlähtijöille - saat kaikki käytännön vinkit ja ohjeet yhdellä kertaa tiedoksesi.

Lukuvuonna 2019-2020 vaihtoon lähtevien orientaatiot järjestettiin 25.4.2019 ja 7.11.2019.

Esitysten kalvot:

Muut lähtövalmistelut


 Matkustusilmoitus

Suosittelemme, että jokainen opiskelija tekee matkustusilmoituksen ulkoministeriöön. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin.
Ota myös selvää missä lähin Suomen konsulaatti / lähetystö sijaitsee. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen lähetystöä, hätätilanteessa myös muiden Pohjoismaiden lähetystöissä voi asioida.

 ICE yhteystiedot
Tallenna kännykkääsi ICE (In Case of Emergency) etuliitteellä puhelinnumero(ita). Sen asettaminen näkymään lukitusnäyttöön on suositeltavaa.
 Lentoliput ja asuminen

Opiskelija on itse vastuusta matkojen ja asumisen järjestämisestä ja kustannuksista. Vastaanottava yliopisto tarjoaa usein apua asumisen järjestämiseen. Joissakin kohteissa asunto järjestetään kaikille vaihto-opiskelijoille ja joissakin vain avustetaan asunnon etsimisessä. Matkaraporteista löytyy tarkempaa tietoa kunkin yliopiston osalta.

Vinkki: Finnairilla on alennushintoja 18-25-vuotiaille.

 Vakuutukset

Vakuutuksista huolehtiminen jää opiskelijan omalle vastuulle. Kannattaa ottaa suomalaisen vakuutusyhtiön matkustajavakuutus, joka kattaa vähintään edestakaisen matkan Suomesta vaihtoyliopistoon ja oleskelun perillä. Vakuutuksen pitäisi kattaa myös kustannukset, jotka aiheutuvat sairastuneen siirtämisestä Suomeen ja mahdollisen saattajan lähettämisen.

Suomi on solminut sosiaaliturvasopimuksia useiden maiden kanssa. Näihin sopimuksiin sisältyy yleensä myös yleislääkäritasoinen hoito. Tarkempia tietoja asiasta saat Kelasta. Pohjoismaihin et tarvitse erillistä sairaus- tai tapaturmavakuutusta, koska suomalainen sairausvakuutus kelpaa kaikissa Pohjoismaissa.

EU-maihin lähtevien sairausvakuutus

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat sairaanhoitoa oleskellessasi EU- ja ETA-maissa ja Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voivat hakea Kelan toimistoista kaikki Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt, jotka suunnittelevat mm. opiskelua EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. Muista hakea korttia ajoissa! Kortti on maksuton, ja sen saa suomen- tai ruotsinkielisenä. 

Kortin haltija saa em. maissa välttämätöntä sairaanhoitoa. Kukin maa antaa hoitoa oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Kortin haltija saa palvelut samoin omavastuukustannuksin kuin kyseisen maan omat kansalaiset. Sairaanhoitoa voi saada esimerkiksi äkillisen sairaustapauksen sattuessa tai jos olemassa oleva krooninen sairaus vaatii välttämätöntä hoitoa. Säännökset eivät kata tilannetta, jossa oleskelun tarkoituksena on saada hoitoa. Jos hakeutuu sellaisen lääkärin tai sairaalan hoitoon, joka ei kuulu maan korvausjärjestelmän piiriin, joutuu maksamaan kaikki kustannukset itse.

Ota selvää kohdemaasi menettelyistä jo ennen matkaa. Lisätietoja saa kääntymällä kohdemaan sairausvakuutuslaitoksen puoleen.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ei saa korvausta sairastumisen tai onnettomuuden takia poikkeuksellisesta kuljetuksesta Pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen. Asianmukainen matkavakuutus korvaa tällaisia kustannuksia. Se korvaa myös lisämaksuja ja omavastuuosuuksia hoidosta.

Lisätietoa Kelan sivuilta.

 Opiskelijaviisumi ja oleskelulupa

Jos maahan vaaditaan opiskelijaviisumi ja oleskelulupa, sinun on hankittava ne itse. Opiskelijaviisumia varten tarvitaan yleensä hyväksymiskirje vaihtoyliopistosta ja muita asiakirjoja. Tarkista tarvittavat asiakirjat hyvissä ajoin kohdemaan suurlähetystöltä. Eräät vaihtoyliopistot tarjoavat apua viisumin hankkimiseen. Jos maalla ei ole suurlähetystöä Suomessa, sen viisumiasiat käsitellään toisessa maassa. Löydät lisätietoa aiheesta myös Suomen ulkoministeriön sivuilta. 

Myös EU-maihin menevät opiskelijat joutuvat usein hankkimaan oleskeluluvan. Lupa hankitaan yleensä paikallisilta viranomaisilta maahan saapumisen jälkeen.

 Asuntosi Suomessa

Muista tehdä muuttoilmoitus! Voit tehdä tämän joko postitoimistossa tai Postin nettisivuilla. Jos asut AYY:n tai HOASin asunnoissa, voit alivuokrata huoneistosi vaihtosi ajaksi. Lisätietoa järjestöjen nettisivuilla.