Hakuaika

Sivuainehaku ARTSin sivuaineisiin järjestetään kaksi kertaa vuodessa

  • 16.–31.5.2022
  • 17.10.–1.11.2022

Joihinkin sivuaineisiin voi hakea opinto-oikeutta vain toisena vuoden hakuajoista: vain syksyllä tai vain keväällä. Tästä on tällöin maininta sivuaineen kuvauksessa. Mikäli sivuopinto-oikeus myönnetään, voi opinnot aloittaa seuraavan lukukauden alusta.

Osassa sivuaineita noudatetaan yllä mainituista poikkeavia hakuaikoja, ja myös opintojen aloittamisajankohta saattaa vaihdella; tarkista hakuaika aina suoraan sivuaineen kuvauksesta!

1. Tutustu tarjontaan

Sivuaineiden kuvauksissa on kerrottu, kenelle sivuaine on suunnattu ja tarvitseeko siihen hakea opinto-oikeutta.

2. Tutustu esitietovaatimuksiin

Hakijan tulee täyttää sivuaineeseen mahdollisesti asetetut esitietovaatimukset tai muut suorittamisedellytykset. Hakija voi hakea samalla hakukerralla opinto-oikeutta sekä esitietokurssille että sitä seuraavalle kurssille ja opinto-oikeuden saatuaan suorittaa kurssit vaaditussa järjestyksessä.

3. Valitse opinnot HOPSiisi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa haettava sivuaine on valittu osaksi tutkintoa, on hakemuksen pakollinen liite.

ARTSin myöntämä opinto-oikeus sivuaineeseen ei tarkoita sitä, että opinnot hyväksytään opiskelijan tutkintoon. Opiskelijan tulee itse varmistua asiasta etukäteen omassa koulutusohjelmassaan. Liitä sivuaine HOPSiisi jo hyvissä ajoin ennen hakuajan alkua!

Jos haet opinto-oikeutta useampaan sivuainekokonaisuuteen saman haun aikana, hakemukseen riittää yksi HOPS, jossa ensisijainen sivuainetoive on valittu osaksi tutkintoa.

4. Täytä hakemus eAge-järjestelmässä

  1. Mene hakujärjestelmään eAgeen: https://eage.aalto.fi/
  2. Kirjaudu käyttäen Aalto-tunnuksia.
  3. Tämän jälkeen klikkaa suoraan hakulomaketta (hakemus aukeaa kun hakuaika alkaa). Huom! Suora linkki hakulomakkeelle toimii valitettavasti vain, jos olet jo kirjautuneena eAge-järjestelmään.
  4. Täytä hakemus. Tarkista, että haettavien opintojen tiedot ovat hakemuksessa oikein.
  5. Liitä hakemukseesi HOPS (hakemuksen pakollinen liite), opintosuoritusote (pakollinen liite) ja mahdolliset muut tarvittavat liitteet (erillinen välilehti).
  6. Tallenna hakemus.
  7. Lähetä hakemus käsiteltäväksi järjestelmässä.
  8. Yhdellä hakulomakkeella voit hakea opinto-oikeutta vain yhteen sivuaineeseen kerrallaan. Jos tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta usempaan sivuaineeseen saman hakuajan aikana, täytä jokaista sivuainetta kohden oma hakemus.

Päätös hakemuksesta

Päätökset opinto-oikeuksista tehdään noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa käsittely kestää myös hieman kauemmin.

Näet tehdyn päätöksen kirjautumalla eAge-järjestelmään ja avaamalla siellä päätöksen. Mikäli sinulle ei tällä kertaa myönnetty opinto-oikeutta, voit hakea uudestaan seuraavassa haussa, mikäli opinnot ovat siinä tarjolla.

Hakijoiden karsinta

Mikäli sivuaineeseen hakee enemmän opiskelijoita kuin kiintiöön mahtuu, joudutaan opiskelijoita karsimaan. Karsinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijan opintojen eteneminen omassa kotikorkeakoulussa (pääsääntöisesti pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat ovat etusijalla), esitietovaatimusten täyttyminen jne. Mikäli opiskelijoita ei pystytä karsimaan käyttämällä tasapuolisia kriteereitä, opinto-oikeuden saajat arvotaan.

Ilmoittautuminen kursseille

Opinto-oikeus kirjataan opiskelijarekisteriin tyypillisesti noin kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Opinto-oikeus on rajattu vain siihen sivuaineeseen, joihin sinulle on myönnetty opinto-oikeus.

Kun opinto-oikeus on rekisteröity, pystyt ilmoittautumaan kursseille ja tentteihin Sisussa omilla Aalto-tunnuksillasi. Huomioithan kuitenkin, että ilmoittautumisajat ja -tavat saattavat poiketa oman korkeakoulusi käyttämistä. Myös muut korkeakoulun käytännöt saattavat poiketa siitä, mihin olet omassa korkeakoulussasi tottunut. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä opinnoista vastaavaan henkilöön kurssin järjestävällä laitoksella tai kyseisen koulun oppimispalveluihin.

Kurssien osallistumisrajoitukset

Myönnetty opinto-oikeus ei takaa pääsyä kurssille, mikäli kurssilla on esimerkiksi osallistujakiintiö tai etusijajärjestys.

Opinto-oikeuden päättyminen

Sivuaineen opinto-oikeus on aina määräaikainen. Sivuaineen opinto-oikeuden pituus on yleensä kaksi vuotta. Myös tentit sekä mahdolliset rästikuulustelut tulee suorittaa opinto-oikeusajan puitteissa.

Mikäli et ole suorittanut sinulle myönnettyjä opintoja ennen opinto-oikeusajan päättymistä ja haluat jatkaa opinto-oikeutta, tulee sinun hakea opinto-oikeutta uudestaan. Mikäli valmistut omasta korkeakoulustasi, päättyy myös toiseen Aallon korkeakouluun myönnetty sivuaineen opinto-oikeutesi.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Suunnittelija Virva Sointu
studentservices@aalto.fi
tel. 050 470 8580