På svenska | In English


Opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintojasi. Työkokemuksen kautta parannat mahdollisuuksiasi sijoittua työmarkkinoille valmistumisesi jälkeen. Työkokemusta karttuu erilaisista kesätöistä, vapaaehtoistöistä ja harjoitteluohjelmista koti- tai ulkomailta.

Harjoittelun tarkoituksena on soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja auttaa jäsentämään teoreettista tietoa. Harjoittelun aikana saatavat kontaktit ja omaan opintoalaan liittyvä työkokemus ovat tärkeitä työelämään hakeutumiseen kannalta.

Aalto-yliopisto haluaa tukea opiskelijoidensa harjoittelua sekä kotimaassa tarjoamalla harjoittelutukea että kansainvälistymistä tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden hakea apurahoja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun. Muista ensin neuvotella oman koulutusohjelmasi kanssa mahdollisuudesta sijoittaa harjoittelu tutkintoosi Aalto-yliopistossa.

Vasemman linkeistä pääset katsomaan lisää tietoa tuetuista harjoittelumahdollisuuksista kouluittain.

Miksi ulkomaille harjoitteluun?


”Any job experience abroad is definitely worth it. You get more confidence, learn to adapt to a global working culture and improve your business communication skills. Altogether, I would strongly recommend to all Aalto students a traineeship abroad!”
-BIZ intern, got grants for her internship period abroad

"In my mind training/studying abroad gives you valuable experiences that you cannot buy with money and in the future in job hunting it can be a huge benefit making you stand out of the masses. You meet new people from different cultures, broaden your view of the world and probably have the best time of your life!"
-ENG intern, got a grant for his internship period abroad

Hyviä syitä lähteä ulkomaille harjoitteluun

  1. Saat oman alan kansainvälistä työkokemusta ja opit kieliä. Kaikkien Aallosta valmistuneiden työ on nykyään enemmän tai vähemmän kansainvälistä. Työnantajat arvostavat ulkomaan työkokemusta. Sitä on hyvä hankkia jo opintojen aikana. Hyvä kielitaito on myös valttisi työnhaussa. Ulkomailla voit oppia englannin lisäksi muitakin kieliä ja kehittää oman alan sanaston tuntemusta.
  2. Tutustut muiden maiden tapaan tehdä töitä ja bisnestä. Harjoittelussa hankit omakohtaista kokemusta globaalista maailmantaloudesta. Muiden markkina-alueiden kaupankäynti- ja neuvottelukulttuurin tunteminen voivat olla iso plussa työnhaussa. Lisäksi monet muut globaalin kompentessin taidot karttuvat harjoittelun aikana.
  3. Kasvatat henkistä kanttiasi. Ulkomaan kuviot vaativat sopeutumiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.  Kun omat siivet kantavat vieraissa olosuhteissa, itseluottamus ja itsevarmuus kasvavat.
  4. Petraat sosiaalisia taitojasi ja verkostoidut. Maailmalla olet tekemisissä uusien ja eritaustaisten ihmisten kanssa. Työnantajat arvostavat valmiutta toimia monikulttuurisessa ympäristössä.  Luot korvaamattomia kontakteja, joista voit hyötyä tulevaisuudessa. Työelämän kontaktien lisäksi saat kavereita ympäri maailmaa. Saat kokemuksia, joiden arvoa ei mitata rahassa.

Kansainvälinen harjoittelu on myös osa urasuunnittelua. Se auttaa jäsentämään teoreettista tietoa ja helpottaa työelämään sijoittumista ja kehittää valmiuksia toimia vieraskielisessä ympäristössä. Työkokemus ulkomailta on aina arvokas lisä ansioluettelossa. Työnantajille se kertoo oma-aloitteisuudesta ja rohkeudesta sekä valmiudesta sopeutua helposti uusiin olosuhteisiin.

Harjoittelu ulkomailla kesän aikana on myös loistava vaihtoehto vaihto-opiskelulle. Monet tosin saavat juuri antoisasta vaihto-opiskeluajasta kimmokkeen lähteä harjoitteluun ulkomaille – tai toisin päin. Opiskeluvaihdon ja harjoittelun voi myös yhdistää, sillä vaihdon aikana on hyvät mahdollisuudet tutkailla maan työmarkkinoita ja etsiä sopivaa harjoittelupaikkaa.

Mistä etsiä harjoittelupaikkoja?

Katso säännöllisesti JobTeaser-portaalista uusimmat työ- ja harjoittelupaikat yrityksissä ja organisaatioissa. Siellä julkaistaan vuosittain useita tuhansia Aallon opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja. 

Aalto-yliopiston opiskelijoille on tarjolla useita mahdollisuuksia lähteä harjoitteluun ulkomaille erilaisten harjoitteluohjelmien kautta. Harjoitteluohjelman etuna ovat valmiit paikat ja ohjelmaan saattaa kuulua lisätetuja kuten majoituksen järjestäminen ja vapaa-ajan ohjelma. Alta löydät lisätietoa ohjelmavalikoimasta ja muista harjoittelumahdollisuuksista. Huomaathan, että harjoitteluohjelmilla on yleensä määrätyt hakuajat, joten ole tarkkana, ettei hakuaika mene ohi!

Startuplifers

Etsitkö käänteentekeviä työmahdollisuuksia? Haku Startuplifersin harjoitteluohjelmaan on nyt avoinna vuoden ympäri!

Startuplifers on lähtöisin Aalto-yliopistossa alkunsa saanut voittoa tavoittelematon, opiskelijavetoinen harjoitteluohjelma ja yhteisö. Startuplifers yhdistää Pohjoismaiden kirkkaimmat talentit teknologian, markkinoinnin, myynnin ja muotoilun aloilta startup-harjoitteluihin maailman parhaisiin ja nopeatempoisimpiin startup-ekosysteemeihin – San Franciscoon, Singaporeen, Tokioon ja Shanghaihin. Harjoittelut ovat palkallisia ja kestoltaan 3–12 kuukautta. Työharjoittelu startup-ympäristössä tarjoaa ainutlaatuisen oppimismahdollisuuden ja raketinomaisen nosteen omalle urakehitykselle. Joidenkin mukaan se vastaa 3–5 vuotta työkokemusta kotimaisessa yrityksessä. Kahdeksan vuoden historiamme aikana noin 200 opiskelijaa on muuttanut uransa suunnan avullamme.

Miten ohjelma toimii?

Jättämällä hakemuksen haet ensin Startuplifersin talent pooliin, johon valitaan hakijat, joille uskomme voivamme löytää relevantin työpaikan. Ohjelmaan valitut opiskelijat saavat meiltä palautetta hakemuksen parantamiseksi, minkä jälkeen heitä esitellään yhteistyöyrityksillemme. Startupit valitsevat haastateltavat ja palkattavat.

Kun palkkauspäätös on tehty, autamme viisumien ja lentojen sekä muiden käytännön seikkojen hoitamisessa. Aalto-yliopisto tukee kauttamme palkkauksen saaneita opiskelijoitaan 3 000:lla eurolla matkakustannusten kattamiseksi. Työtarjouksia tulee ja introja tehdään jatkuvasti, ja aloitusajat vaihtelevat sopimuksen mukaan 1–6 kk päästä palkkauksesta.

Kannustamme opiskelijaa hakemaan vähintään 4 kk ennen toivottua aloitusaikaa. Tultuasi valituksi profiilisi säilyy tietokannassamme vuoden verran. Vaikka elämäntilanne vuoden varrella muuttuisikin, kannustamme pysymään talent poolissa mukana, sillä aloitusajoista voi aina keskustella yritysten kanssa joustavasti.

Kuka voi hakea?

Ohjelmaan voi hakea kuka tahansa Aalto-yliopistolla kirjoilla oleva opiskelija. Mikäli opiskelijastatusta ei enää ole, tulee valmistumisesta olla kulunut korkeintaan vuosi.

Lue lisää: startuplifers.org. Seuraa Startuplifersia Facebookissa , Twitterissä and Instagramissa: @startuplifershq

Opetushallituksen kansainväliset EDUFI-harjoitteluohjelmat

Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden kautta on mahdollisuus päästä kansainväliseen harjoitteluun. Lue hakuajat ja tarkemmat ohjeet Opetushallituksen sivuilta. Opetushallituksen harjoittelupaikkoja voi olla haussa myös CareerWebissä. Tällöin harjoittelupaikat sisältävät yleensä aina valmiin Opetushallituksen oman harjoitteluapurahan.

Maailmalle.net sivuilla on myös paljon tarinoita työskentelystä ja opiskelusta ulkomailla, käy kurkkaamassa.

Yritysten tarjoamat harjoittelumahdollisuudet

Monet yritykset järjestävät omia trainee- tai graduate-ohjelmia opiskelijoille sekä vastavalmistuneille. Parhaiten tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä harjoitteluohjelmista löydät yritysten omilta www-sivuilta sekä usein hakuaikoina myös JobTeaserin työpaikkaportaalista.

AIESEC

AIESEC on maailmanlaajuinen nuoriso-organisaatio, joka tavoittelee rauhaa ja ihmiskunnan potentiaalin saavuttamista aktivoimalla nuorten johtamistaitoja käytännön kokemuksien ja haastavien ympäristöjen kautta.

Lue hakuajoista ja tarkemmista tiedoista AIESECin omilta www-sivuilta.

Helsinki Institute of Physics (HIP) - harjoittelupaikat CERNiin 

HIP:n kautta CERNissä työskentelee vuosittain 10-15 Aalto-yliopiston tekniikan alan opiskelijaa. Harjoittelijat sijoittuvat yleensä suomalaisen projektipäällikön alaisuuteen. Pääset tekemään itsenäistä projektia tai osallistumaan suurempaan tutkimusprojektiin. Avoimet harjoittelupaikat ilmoitetaan joulukuun puolessa välissä HIP:n nettisivuilla. Hakuaikaa on tammikuun loppuun asti. Harjoittelu tapahtuu kesäaikana. Lisätietoa ohjelmasta löydät HIP:n sivuilta. CERN-harjoittelusta järjestetään vuosittain tammikuussa myös infotilaisuus Otaniemen kampuksella. 

Vulcanus-vuosi Japanissa

Vulcanus in Japan on Euroopan unionin ja Japanin välinen yhteistyöohjelma. Ohjelma käynnistyi vuonna 1997. Ohjelman kautta EU:n teknillisten korkeakoulujen opiskelijat voivat lähteä vuodeksi Japaniin oppimaan kieltä ja työskentelemään japanilaisissa yrityksissä. Vulcanus-vuosi alkaa syyskuussa ja päättyy seuraavan vuoden elokuussa. Ohjelmaan sisältyy: viikon Japani-seminaari, 4 kk:n intensiivinen kielikurssi ja 8 kk:n harjoittelujakso japanilaisessa yrityksessä

Hakijan on oltava EU-kansalainen ja opiskeltava yliopistotasolla insinööri- tai luonnontieteitä. Myös arkkitehtiopiskelijat voivat hakea. Ohjelmaan haettaessa hakijan on oltava kirjoilla maisteriopinnoissa tai kandiopinnoissa (vähintään 4. opiskeluvuosi). Ohjelmaan osallistuville maksetaan stipendi, joka kattaa matkat ja elinkustannukset. Koko ohjelman ajaksi tarjotaan ilmainen asunto. Myös seminaari ja kielikurssi ovat osallistujille ilmaisia. Lisätietoa löydät ohjelman sivuilta. 

CEMS-opiskelijoiden harjoittelu

CEMS tarjoaa kansainvälisesti suuntautuneille parhaille opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa CEMS-maisteritutkinto. Opiskelija suorittaa osan opinnoistaan toisessa CEMS-yliopistossa ja saa tuloksena sekä KTM-tutkinnon että CEMS-maisteritutkinnon. CEMS-tutkintoon kuuluva työharjoittelu suoritetaan myös ulkomailla. Harjoittelu Suomen suurlähetystöissä/edustustoissa voidaan lukea CEMS-harjoitteluksi.

CEMS-maisterin tutkintovaatimuksiin kuuluu ulkomaantyöharjoittelu, joka kouluttaa tulevan CEMS-maisterin kansainvälisyyteen.

Vaatimukset CEMS-työharjoittelulle:

  • eri maassa kuin kotiyliopisto
  • kokopäivätyö
  • yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen viikkoa
  • työtehtävät ammatillisesti riittävän vaativia ja itsenäisiä
  • nimetty ohjaaja työpaikalla

Lisätietoja: Liisa Kotilainen, CEMS Programme Manager, +358 40 353 8166, cems@aalto.fi