In English | På svenska

Kielikeskus järjestää tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän opetusta osana eri laitosten ja korkeakoulujen kandidaattiseminaareja. Kielikeskuksen osuus muodostuu luennoista sekä pienryhmätyöskentelystä tai henkilökohtaisista palautevastaanotoista. Opetus järjestetään eri korkeakouluissa pääaineitten käsittelytapoja mukaillen. Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestetään oma seminaari.

Tieteellisen kirjoittamisen osuus

Tieteellisen kirjoittamisen osuus antaa opiskelijoille perustiedot, joita tarvitaan kandidaatintyön kirjoittamiseen. Luennoilla käsitellään mm. kirjoittamisprosessia, tieteellisen tekstin rakennetta, tieteellisen tekstin tyyliä, referointia ja kielen sujuvuutta. Integroituun kypsyysnäytteeseen kuuluu tekstipajatyöskentely. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada palautetta tekstistään tekstipajan ja myös henkilökohtaisen palautevastaanoton yhteydessä.

Tieteellisen kirjoittamisen osuus on tiivis, yhtenäinen kokonaisuus, jota ei voi hajauttaa eri lukukausille tai -vuosille.

Tieteellisen kirjoittamisen yhteyshenkilöt:

Tapani Möttönen, kirjoitusviestinnän yhteysopettaja (suomen kieli) - 1.8.2020 alkaen Jepa Piirainen
Sofia Sevon, yhteysopettaja (ruotsin kieli)

Tieteellisen kirjoittamisen luennot - Kevätlukukausi 2020.pdf

Kandidaattiseminaarien puheviestinnän luennot syksy 2018

Puheviestinnän osuus

Puheviestinnän osuudessa käsitellään vuorovaikutukseen liittyviä teemoja, erityisesti esiintymis- ja palautetaitoja. Puhepajassa harjoitellaan seminaariesitystä pienryhmässä. Saat palautetta esityksestäsi sekä opettajalta että opiskelijoilta. Esitys videoidaan ja sen pohjalta tehdään itsearviointi.

Huom! Chem ja elec: puheviestinnän osuuteen kuuluu kaksi luentoa ja puhepaja, jossa harjoitellaan seminaariesitystä.

Muut koulut: puheviestinnän osuuteen kuuluu verkkotehtävä, puhepaja 1 (ei vaadi valmistautumista) ja puhepaja 2, jossa harjoitellaan seminaariesitystä.

Voit korvata luentoja / työpajoja jonkin toisen koulun vastaavalla luennolla / työpajassa. Aikataulut alla. Ota ensin yhteyttä opettajaan! Chem- ja elec-kandisemmojen opiskelijat korvaavat lähtökohtaisesti keskenään ja muut keskenään.

Kysy, jos ongelmia! Yhteyshenkilö:
Rinna Toikka, puheviestinnän yliopisto-opettaja

ELEC ja CHEM puheviestinnän luennot.docx

Teknillisten alojen kandiseminaarit kevät 2019.pdf