På svenska | In English

Opinnot toisissa Aallon kouluissa

Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osaan opinnoista täytyy hakea ja osa on vapaasti valittavissa. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Opinnot toisissa suomalaisissa yliopistoissa

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa opintoja myös toisessa suomalaisessa yliopistossa. Opinnot sisällytetään tutkintoon, ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Valtakunnallinen JOO-sopimus mahdollistaa opintojen suorittamisen missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. Tutustu JOO-mahdollisuuksiin (avautuu uuteen välilehteen).

Muut yhteisopinnot

Aalto-yliopisto ja sen korkeakoulut ovat JOO-sopimuksen lisäksi mukana myös muissa yhteistyösopimuksissa ja verkostoissa jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoja toisissa yliopistoissa. Alla on lyhyesti esitelty yhteistyösopimuksia ja verkostoja, lisätietoa löytyy verkostojen omilta sivuilta.


 FITech-verkostoyliopisto

Aalto-yliopisto kuuluu FITech-verkostoyliopistoon, joka mahdollistaa yksittäisten kurssien, sivuaineiden tai kokonaisen maisteritutkinnon opiskelun muissa verkoston yliopistoissa. FITechin opintotarjonta koostuu verkoston yliopistojen valikoiduista kursseista, joiden joukossa on monipuolisesti mm. projektinhallinnan, energiatekniikan ja informaatioteknologian kursseja. Kaikki opinnot ovat maksuttomia ja monet kurssit on mahdollista suorittaa täysin tai osittain verkko-opintoina.

Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu ensi lukuvuoden kursseille osoitteessa https://fitech.io/programmes-courses.

 Co-op Network Stu­dies

Co-op Network Studies (CNS) on kymmenen yliopiston laajuinen yliopistoverkosto, jonka opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena. Lisäksi CNS-koordinaatioyksikkö on aktiivisesti mukana kehittämässä ja tutkimassa osuustoimintaa sivuavia teemoja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Opintoja rahoittavat ja tukevat suomalaiset osuuskunnat ja keskinäiset yritykset osuustoiminnan neuvottelukunnan kautta sekä Pellervo-seura ja Helsingin yliopisto.

Lue lisää >> (www.helsinki.fi)

 Yliopistojen Aasia-verkosto

Yliopistojen Aasia-verkoston tavoitteena on täydentää ja vahvistaa verkoston jäsenyliopistoissa annettavaa Aasiaan liittyvää opetusta, tutkijakoulutusta ja asiantuntijatoimintaa. Lisäksi päämääränä on edistää verkostoon kuuluvien yliopistojen välistä Aasiaan liittyvää työnjakoa ja monialaista yhteistyötä. Aasia-verkosto tukee myös kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Aasian alueen yliopistojen kanssa. Verkoston toiminnan tavoitteena on myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä Aasiaan liittyvään tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun osallistuminen.

Yliopistojen Aasia-verkosto tarjoaa verkko-opetusta perus-, syventävien ja jatko-opintojen tasolla. Yksittäisten kurssien lisäksi on mahdollista suorittaa esimerkiksi myös Asian Programme -sivuainekokonaisuus, joka on monitieteinen perusopintotasoinen opinto-ohjelma (25 op), joka tarjoaa kattavat perustiedot Aasiasta kaikille, joiden opinto- tai urasuunnitelmat liittyvät alueeseen. Opinnoissa perehdytään Itä-, Kaakkois- ja Etelä-Aasian yhteiskuntiin, kulttuuriin ja liiketalouteen.

Kaikki opetus järjestetään Moodle-oppimisympäristössä Internetissä. Kurssit koostuvat luennoista, kirjatenteistä, verkkoharjoituksista ja esseistä. Opetus on ilmaista Aalto-yliopiston opiskelijoille. Lisätietoa Aasia-verkosto ja opinnoista verkoston internet-sivuilta: http://www.asianet.fi/.

 UniPID – Finnish University Partnership for International Development

UniPID – Finnish University Partnership for International Development

UniPID – Finnish University Partnership for International Development – on suomalaisten yliopistojen verkosto, joka tukee yliopistojen globaalin vastuun tavoitteiden toteutumista. UniPID vahvistaa ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta. UniPID tukee globaaliin kehitykseen liittyvää koulutusta erityisesti koordinoimalla kestävän kehityksen virtuaaliopintoja, tukemalla suomalaisten kehitystutkimuksen alan tohtoriopiskelijoiden koulutusta  ja myöntämällä vuosittaisen kehitystutkimuksen maisteripalkinnon. UniPID tukee jäsenyliopistojen tutkimusyhteistyötä ja tutkijoiden verkostoitumista sekä Suomessa että kansainvälisten kumppanien kanssa. UniPID:n kautta jäsenyliopistot osallistuvat myös kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehityspoliittiseen keskusteluun pyrkien vahvistamaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen roolia kehitysyhteistyössä sekä vaikuttamaan kansalliseen ja kansainväliseen globaalien haasteiden tutkimusagendaan.

UniPID koordinoi englanninkielistä ja monitieteellistä kansainvälisen kestävän kehityksen virtuaaliopinto-ohjelmaa. Ohjelma koostuu monipuolisesta valikoimasta viiden opintopisteen laajuisia virtuaalikursseja, jotka ovat ilmaisia kaikkien jäsenyliopistojen opiskelijoille ja soveltuvat osaksi sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen laajuisen sivuainekokonaisuuden Sustainability in Development. Kurssit tarjotaan helppokäyttöisen virtuaaliopintoalustan kautta. Kurssivalikoima ja rekisteröityminen UniPID:n nettisivuilla: www.unipid.fi, josta löytyy myös lisätietoa verkostosta.