På svenska | In English

Kandidaatintutkintoon (ARTS, CHEM, ELEC, ENG, SCI) sisältyvissä pakollisissa vieraan kielen opinnoissa opiskelija harjoittaa työelämässä tarvittavia ja oman alan kannalta keskeisiä kirjallisia ja suullisia taitoja. Opinnot ovat edistyneellä kielen taitotasolla, vähintään CEFR-tasolla B1-B2. Englannin kielessä vaaditaan vähintään B2. Kaikki pakollisen vieraan kielen opinnot suoritetaan samassa kielessä. Pakollisen vieraan kielen opintoihin käyvien kurssien nimessä on merkintä (o) = oral skills/suulliset taidot, (w) = written skills/kirjalliset taidot tai (o,w).

Kauppatieteen kandidaatin tutkintoon (BIZ) kuuluu englanninkielisen yritysviestinnän opintoja sekä muun (kuin englannin) vieraan kielen opintoja yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Näiden lisäksi on suoritettava 6 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin.  Ks. tarkemmin kieli- ja viestintäopinnot BIZ

Pakollisen vieraan kielen opintoihin kelpaavat kurssit ARTS, CHEM, ELEC, ENG ja SCI


 Kiina