På svenska | In English

University Wide Art Studies (UWAS)  tarjoaa kursseja, joilla kaikki yliopiston opiskelijat alasta riippumatta saavat mahdollisuuden perehtyä taide- ja muotoiluperustaiseen ajatteluun, luovuuteen ja kulttuuriin. Näillä kursseilla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus saada taide- ja muotoiluopintoja osaksi tutkintoaan, riippumatta siitä mikä opiskelijan oma pääaine on. Näin yliopistosta valmistuu taidoiltaan aidosti monialaisia osaajia, jotka ovat tietoisia siitä, kuinka taide ja luova toiminta muokkaavat ja määrittelevät maailmaa ympärillämme.

Opiskelijat voivat valita UWAS-kurssin noin kolmenkymmenen kurssin vuositarjonnasta. Kursseille ei tarvita taiteen tai muotoilun ennakko-osaamista. Vuodesta 2016 asti UWAS on tarjonnut kursseja niin ääniteknologiasta, luovasta kirjoittamisesta, paikkasidonnaisesta taiteesta ja muotoilusta, visuaalisen kulttuurin teoriasta, matemaattisesta taiteesta ja taideperustaisesta materiaalituntemuksesta. Kaikki kurssit ovat lähtökohtaisesti suunniteltu UWASia varten. Suurin osa kursseista opetetaan englanniksi.


Vuosina 2020-2022 UWAS-kurssit on jaoteltu kuuteen alojenväliseen kurssikategoriaan:

Antroposeeni-kurssit tarkastelevat ilmaston lämpenemistä, kestävää kehitystä, resursseja ja energiaa. Kurssien tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia käsitellä aikamme suuria, globaaleja kysymyksiä.

Toimintoja -kurssit keskittyvät taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin toiminta- ja ajattelutapoihin sekä tarkastelevat niiden yhteyksiä muihin aloihin.

Ajatteluita -kurssit tarjoavat teoreettisia ja kriittisiä näkökulmia nykyajan inhimillisiin ja ei-inhimillisiin olosuhteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi tulevaisuudenkuvat ja utopiat, identiteetit, sekä globaalit ja paikalliset ekosysteemit.

Ilmentymiä -kurssit paneutuvat tiedon kommunikointiin, visualisointiin, esittämiseen ja kuvaamiseen, kuinka tietoa käytetään sekä kuinka ymmärtää sen vaikutuksia. 

Yhteistöitä -kurssit tarkastelevat osallistuvia ja yhteistoiminnallisia käytänteitä taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin saralla sekä niiden yhteyksiä muiden alojen käytänteisiin.

Jännitteitä -kurssit käsittelevät eri alojen traditioita, paradigmoja ja historioita sekä kuinka niiden kanssa toimitaan tänään.


UWAS-kursseille ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta, vaan kursseille voi ilmoittautua normaaliin tapaan WebOodissa. Tieto mahdollisesta poikkeavasta ilmoittautumiskäytännöstä on kuvattu kurssin kuvauksessa WebOodissa.


Lisätietoja UWAS-kursseista löytyy uuteen lehteen aukeavasta UWASin omalta sivustolta.

2020 - 2022

Koodi / Kod / CodeNimi / Namn / NameECTSPeriodi / Period
UWAS-C0002On Site - Island Workshop3I
UWAS-C0048 How did we get into this mess? Exploring the Past in History, Science and Art3I
UWAS-C0051 Designing Services with Emerging Technologies3I
UWAS-C0058Film as an Emotional Artifact5I
UWAS-C0070 Night Shift3I
UWAS-C0014Spatial Structures5II
UWAS-C0025Art and Artificial Intelligence5II
UWAS-C0049 Creating Futures in Art, Science, Technology and Business3II
UWAS-C0053From Idea to Shelf: Design for the Aalto University Shop3II
UWAS-C0056Designing and Creating Virtual Worlds5II
UWAS-C0067Simulated Spaces: Online Curating Across Disciplines3II
UWAS-C0068Machines Like Us5II
UWAS-C0004Miten idea materialisoituu5III
UWAS-C0008Design Learning3III
UWAS-C0036Game Design and Production6III
UWAS-C0054Simulating the Post-Disaster5III
UWAS-C0055Design for the Posthuman Era3III
UWAS-C0057Introduction to Creativity and the Creative Process3III
UWAS-C0062Storytelling in the Time of Global Warming3III
UWAS-C0063Observing Silence3III
UWAS-C0065Movement in Art and Design3III
UWAS-C0029 Design and Culture5IV
UWAS-C0038Expanding Visualization5IV
UWAS-C0045 AV Club: Thinking and Doing Moving Images5IV
UWAS-C00503D Prototyping in Context of Creative Practice3IV
UWAS-C0059Film, Work and Anthropocene5IV
UWAS-C0066Exploring Consumerism in Contemporary Society3IV
UWAS-C0069The Right to the City5IV
UWAS-C0010UWAS Currents1-5I-V
UWAS-C0026Innovative Approach to Circular Economy5V
UWAS-C0032 Under Pressure5V
UWAS-C0052Integrated Design Thinking3V
UWAS-C0060Gender and Technology3V
UWAS-C0061Handmade and Reflected3V
UWAS-C0071Horses and Built Environment3V
UWAS-C0072Human-Material Interaction3V
UWAS-C0064Unavoidable Darkness3Held in 2021-2022