Ruotsiksi | In English

Opiskelijoiden hyvinvointi ja hyvän opiskelukyvyn ylläpitäminen on Aalto-yliopistossa tärkeä strateginen painopistealue. Tavoitteena on opiskelun sujuminen, opetuksen ja oppimispalveluiden kehittäminen sekä opiskelukyvyn tukeminen. Opiskeluhyvinvointikyselyn avulla hankitaan tietoa siitä, mitä tulisi kehittää ja toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä. Tulosten perusteella olemme tunnistaneet joitain tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijan uupumisriskiin ja kuormitukseen. Tähän mennessä olemme muun muassa kehittäneet ohjausta, järjestäneet opettajille työpajoja opiskelijan kuormitukseen ja tukeen liittyen sekä kehittäneet Aallon sähköisiä sisältöjä opiskelutaidoista.

AllWell? -mallina käytämme opiskelukykymallia, jota opiskelijat ja AYY ovat vahvasti tuoneet näkyviin (Kristiina Kunttu, YTHS). Opiskelukykymalli koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat opiskelijan omat voimavarat, opiskelutaidot, opiskeluympäristö ja opetustoiminta. Opiskeluhyvinvointikysely koostuu myös näistä neljästä osa-alueesta. Kyselyn tulosten yhteenvedot kootaan koulutusohjelmittain ohjelmajohtajille ja niitä käytetään koulutusohjelmien kehittämiseen. Tulosten tulkinnassa korkeakouluittain käytetään hyödyksi myös opiskelijoiden antamia kurssipalautteita.

Lue lisää:

Success of Studens -hanke ja opiskeluhyvinvointi (aalto.fi)

AllWell-opiskeluhyvinvointikysely (aalto.fi) 

Yhteydenotot: allwell@aalto.fi 

AllWell-opiskeluhyvinvointikysely on auki jälleen 10.-24.2.2021!