På svenska | In English


llmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023 alkaa ma 2.5.2022 ja päättyy pe 2.9.2022. Jokaisen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan on tänä aikana ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen. Jos jätät ilmoittautumisen tekemättä, menetät opiskeluoikeutesi.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oilissa.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen. Läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana voit suorittaa opintoja, saada ohjausta ja valmistua.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2022 - 2023 on 2.5. - 2.9.2022. Kevätlukukauden 2023 ilmoittautumisaika on 28.11.2022 - 5.1.2023.

Ohjeet uudelle kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle

Otettuasi uuden opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Oma opintopolku-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön) maksa samalla yhdistyksen jäsenmaksu.

Ilmoittautumisaika alkaa 2.5.2022. Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti ja/tai ilmoittautua läsnäolevaksi Oma opintopolku-palvelussa, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi).

Ilmoittaudu mahdollisimman pian ja viimeistään 30.7.2022. Aallon palveluiden käyttäminen, opiskelijanumeron saaminen, IT-tunnusten käyttöönotto ja opetukseen ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut.

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi vain, jos poissaolon syynä on ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai se, ettet pysty aloittamaan opintoja sairauden tai vamman takia.

Jos olet saanut opiskelupaikan jo vuonna 2021, mutta ollut ensimmäisen lukuvuoden poissaolevana, tee lukuvuosi-ilmoittautuminen jatkavien opiskelijoiden OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 2.9.2022), menetät opiskeluoikeutesi, johon et ole ilmoittautunut.

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Oma opintopolku-palvelussa läsnäolevaksi 28.11.2022 alkaen ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön) maksa samalla yhdistyksen jäsenmaksu.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti ja/tai ilmoittautua läsnäolevaksi Oma opintopolku-palvelussa, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi).

Ilmoittaudu mahdollisimman pian ja viimeistään 31.12.2022. Aallon palveluiden käyttäminen, opiskelijanumeron saaminen, IT-tunnusten käyttöönotto ja opetukseen ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut.

Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi vain, jos poissaolon syynä on ase- tai siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai se, ettet pysty aloittamaan opintoja sairauden tai vamman takia.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 5.1.2023), menetät opiskeluoikeutesi, johon et ole ilmoittautunut.

Ohjeet jatkavalle kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos

 • olet toisen tai sitä useamman vuoden opiskelija,
 • olet saanut opiskelupaikan lukuvuodelle 2021 - 2022 ja ollut ensimmäisen lukuvuoden poissaolevana, tai
 • olet tullut Aalto-yliopistoon siirto-opiskelijana.

Jos olet jo aikaisemmin opiskellut Aalto-yliopistossa, mutta saanut opiskelijavalinnassa uuden opiskelupaikan 1.8.2022 alkavaan koulutukseen, ilmoittaudu myös uusia kandidaatti- tai maisteriopiskelijoita koskevien ohjeiden mukaisesti uuteen opiskeluoikeuteen.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi OILI-ilmoittautumispalvelussa kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen. Maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu ja vapaaehtoinen opiskelijayhdistyksen jäsenmaksu verkkopankissa tai palvelun tukemalla credit/debit-kortilla. Tällöin maksusi ja ilmoittautumisesi kirjautuvat suoraan opiskelijarekisteriin.

Huomaathan, että läsnäolevan perustutkinto-opiskelijan tulee ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi maksaa erillinen korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu Kelalle.

Jos joudut olemaan poissa opinnoista ase- tai siviilipalveluksen takia tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisen takia, sinun kannattaa ilmoittautua poissaolevaksi. Edellä mainituista syistä johtuvaa poissaoloa ei lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi kyseisille lukukausille. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Sallittu tutkinnon suorittamisaika.

Voit valmistua ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijana. Et voi valmistua poissaolevana tai kokonaan ilmoittautumatta edes siinä tapauksessa, että olisit suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot jo aikaisemmin.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 2.9.2022), menetät opiskeluoikeutesi, johon et ole ilmoittautunut.

Ohjeet jatkotutkinto-opiskelijalle

Uudet jatkotutkinto-opiskelijat toimivat tohtoriohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Jatkavat jatkotutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat läsnäolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen OILI-ilmoittautumispalvelussa. Jos ilmoittautuminen ei onnistu OILI-palvelun kautta, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi).

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen läsnäoleviksi ilmoittautuvien jatkotutkinto-opiskelijoiden tiedot siirretään ACRIS-tutkimustietojärjestelmään.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 2.9.2022), menetät opiskeluoikeutesi, johon et ole ilmoittautunut.

Jatko-opiskelijana voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Ylioppilaskunnan jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla vapaaehtoinen ylioppilaskunnan jäsenmaksu ilmoittautumisen yhteydessä OILI-ilmoittautumispalvelun kautta.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen. Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja, saada ohjausta ja valmistua. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, et voi suorittaa opintoja, saada ohjausta tai valmistua.

Opinnoissa on suositeltavaa ilmoittautua poissaolevaksi, jos tarkoituksena ei ole suorittaa opintoja. Huomaathan kuitenkin, että perustutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Sallittu tutkinnon suorittamisaika.

Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 2.9.2022), menetät opiskeluoikeutesi, johon et ole ilmoittautunut.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä lukuvuonna

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.

Ilmoittaudu poissalevaksi Oma opintopolku-palvelussa ja tehtyäsi ilmoittautumisen toimita yliopistolle todistus poissaolon yliopistolain mukaisesta perusteesta. Todistus voi olla jokin seuraavista:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta
 • Kelan myönteinen päätös sairauspäivärahasta, tai
 • lääkärintodistus, josta ilmenee kyvyttömyys aloittaa opinnot.

Jos olet menossa suorittamaan ase- tai siviilipalvelusta, lähetä palvelukseenastumismääräys tai palveluspaikan todistus opiskelijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi. Otsikoi viestisi selvästi: "Uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, todistus / [oma nimesi], [ohjelmasi/hakukohteesi]".

Jos poissaolon peruste on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai oma sairaus tai vamma, lähetä todistus suojattuna sähköpostina https://securemail.aalto.fi-palvelussa opiskelijapalveluihin osoitteeseen confidential@aalto.fi. Otsikoi viestisi selvästi: "Uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, todistus / [oma nimesi], [ohjelmasi/hakukohteesi]". Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Toimita todistus mahdollisimman pian ja viimeistään 31.7.2022 mennessä, jotta poissaolevaksi ilmoittautumisen peruste ehditään tarkistaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli poissaolevaksi ilmoittautumiselle ei ole lain mukaisia perusteita, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi.

Jos sinulla on laissa mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ja tämä peruste ajoittuu aikavälille 1.8.2022 - 31.7.2023, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan kuitenkin, että poissaolo voi vaikuttaa käytettävissä olevaan tutkinnon suorittamisaikaan:

 • Jos olet poissaolevana ase- tai siviilipalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia ja syy ajoittuu sekä syys- että kevätlukukaudelle, poissaolo ei vaikuta tutkinnon suorittamisaikaan.
 • Jos olet poissaolevana ase- tai siviilipalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia ja syy ajoittuu ainoastaan syys- tai kevätlukukaudelle, toinen lukukausi kuluttaa käytössäsi olevia poissaololukukausia.
 • Jos olet poissaolevana oman sairauden tai vamman takia, poissaolo alkaa heti kuluttaa käytettävissä olevia poissaololukukausia. Sillä ei ole merkitystä, oletko poissaolevana vain yhden lukukauden vai koko lukuvuoden.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisen lukuvuoden jälkeen

Ilmoittaudu poissaolevaksi OILI-ilmoittautumispalvelussa. Jos ilmoittautuminen ei onnistu OILI-palvelun kautta, ota sähköpostitse yhteyttä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi).

Ilmoittautumistiedon muuttaminen kesken lukuvuotta

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2022 - 2023 on 2.5. - 2.9.2022. Sinun tulee varsinaisena ilmoittautumisaikana ilmoittautua koko lukuvuodelle eli sekä syys- että kevätlukukaudelle kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen. Kevätlukukaudelle on erillinen ilmoittautumisaika, jonka aikana pystyt tarvittaessa muuttamaan ilmoittautumistietojasi kevätlukukaudelle 2023.

Kevätlukukauden 2023 ilmoittautumisaika on 28.11.2022 - 5.1.2023.

Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella ilmoittautuminen on mahdollista muuttaa poissaolevasta läsnäolevaksi, mutta ei läsnäolevasta poissaolevaksi. Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella ilmoittautuminen tai ilmoittautumistietojen muuttaminen tehdään olemalla yhteydessä opiskelijapalveluihin. Jos mikä tahansa em. lakiperustaisista poissaolon syistä ilmenee ilmoittautumisajan jälkeen, olemassa olevaa läsnäolevaksi ilmoittautumista ei muuteta, vaan asia huomioidaan tarvittaessa lisäaikaa myönnettäessä.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen ensimmäisenä opiskeluvuonna

Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissa vain syyslukukauden 2022, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden 2023 ilmoittautuminen läsnäoloksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana (28.11.2022 - 5.1.2023) OILI-ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella ilmoittautuminen tai ilmoittautumistietojen muuttaminen tehdään olemalla yhteydessä opiskelijapalveluihin.

Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissaolevana kevätlukukauden 2023, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana 28.11.2022 - 5.1.2023 toimittamalla todistus poissaolevaksi ilmoittautumisen perusteesta opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi), jos kyse on ase- tai siviilipalveluksesta, tai suojattuna sähköpostina https://securemail.aalto.fi-palvelussa opiskelijapalveluihin osoitteeseen confidential@aalto.fi confidential@aalto.fi, jos kyse on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai omasta sairaudesta tai vammasta. Otsikoi viestisi selvästi ”Nimi, hakukohde, ensimmäisen vuoden poissaoloilmoittautuminen”. Katso tarvittaessa ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Jos poissaolevaksi ilmoittautumiselle on hyväksyttävä peruste, poissaoloilmoittautuminen rekisteröidään ja voit hakea kevätlukukauden osalta ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta..

Ilmoittautumistiedon muuttaminen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen

Voit muuttaa poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi ilmoittautumisaikana OILI-ilmoittautumispalvelussa ja ilmoittautumisaikojen ulkopuolella olemalla yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi).

Läsnäoloilmoittautumisen muuttaminen poissaoloksi on mahdollista ainoastaan ilmoittautumisaikana olemalla yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi). Jos olet perustutkinto-opiskelijat, voit hakea ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta ylioppilaskunnalta, kun poissaolevaksi ilmoittautuminen on rekisteröity.

Miten ilmoittaudun, jos en voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa?

Jatkavien opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen OILI-ilmoittautumispalvelussa: https://oili.csc.fi/

Jos et voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa, sinun tulee olla yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi) tehdäksesi lukuvuosi-ilmoittautumisen.

Jos olet perustutkinto-opiskelija ja sinulla ei ole käytössäsi OILIssa käytettäviä maksutapoja (maksupalveluna on Paytrail, jossa toimivat suomalaiset verkkopankit, yleisimmät credit/debit-kortit, mm. Visa tai Mastercard, sekä MobilePay), opiskelijapalveluiden kautta pyydetään sinulle ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksuohjeet.

Jos ilmoittautuminen ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen OILI-ilmoittautumispalveluissa ei ole mahdollista, kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta tulee toimittaa opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, muuten ilmoittautumisesi ei astu voimaan. Maksukuitissa tulee näkyä arkistointitunnus. Jos lähetät kuitin sähköpostitse tai postitse, muista ilmoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi.

Miten ilmoittaudun, jos minulla ei ole Aallon käyttäjätunnuksia?

Jos olet uusi opiskelija, et tarvitse Aallon käyttäjätunnuksia ilmoittautuaksesi. Tarkista, että käytät Oma Opintopolku -palvelua, jonka kautta ilmoittautuminen hoidetaan OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Jos olet saanut opiskelupaikan ennen kevättä 2021 ja opiskeluoikeutesi on voimassa, käy ensiksi aktivoimassa Aallon käyttäjätunnukset. Aktivoituasi Aallon käyttäjätunnukset voit ilmoittautua jatkavien opiskelijoiden ilmoittautumisen OILI-ilmoittautumispalvelussa.

Jos opiskeluoikeutesi ei ole voimassa, sinun tulee olla yhteydessä opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi) saadaksesi ohjeet ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamiseksi. Vasta ilmoittauduttuasi voit ottaa Aallon käyttäjätunnukset käyttöön.

Jos ilmoittautuminen ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen sähköisissä palveluissa ei ole mahdollista, kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta tulee toimittaa opiskelijapalveluihin (opiskelijapalvelut@aalto.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, muuten ilmoittautumisesi ei astu voimaan. Maksukuitissa tulee näkyä arkistointitunnus. Jos lähetät kuitin sähköpostitse tai postitse, muista ilmoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

Perustutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy.

Tutkinnon suorittamisajan määräytyminen

Yliopistolain 40 § mukaan tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kandidaatin tutkinnossa 3 lukuvuotta ja maisterin tutkinnossa 2 lukuvuotta. Yliopistolain 41 § mukaan opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (yhteensä 7 lukuvuotta). Pelkkä maisterintutkinto on oikeus suorittaa viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (yhteensä 4 lukuvuotta).

Tutkinnon suorittamisaikaan ei kuitenkaan lasketa poissaoloa, joka johtuu

 • asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta, tai
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.

Tutkinnon suorittamisajan pidentäminen edellä mainituista syistä johtuvan poissaolon perusteella edellyttää, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi kyseisille lukukausille.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut hyväksytysti poissaolevaksi (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla enintään neljä lukukautta). Tämän jälkeen myös poissaolevaksi ilmoittautuminen kuluttaa jäljellä olevaa tutkinnon suorittamisaikaa.

Sairaudesta tai vammasta johtuva poissaolo ei pidennä käytettävissä olevaa tutkinnon suorittamisaikaa, vaan kuluttaa käytössä olevia poissaololukukausia. Näin on siitä huolimatta, että sairauden tai vamman takia on mahdollista ilmoittautua poissaolevaksi myös opintojen ensimmäisenä lukuvuotena. Jos et pysty aloittamaan opintojasi tai suorittamaan niitä sairauden tai vamman takia, voit ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahden lukukauden ajaksi ilman, että tutkinnon suorittamisaikasi alkaa kulua. Voit kuitenkin vedota sairauden tai vamman vaikutukseen opintojen suorittamiseen, jos joudut hakemaan opinnoillesi lisäaikaa.

Voit hakea opinnoille lisäaikaa, jos et ehdi suorittaa tutkintoasi sille annetussa suorittamisajassa.

Poissaoilmoittautumisen vaikutus opintolainahyvitykseen

Jos suoritat varusmies-, siviili- tai asepalveluksen opiskelupaikan saatuasi ja sinulla on poissaololukukausia ennen tai jälkeen palvelusjakson, voit menettää opintolainahyvityksen. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa aikaa voidaan pidentää, mutta se koskee vain palveluksessaololukukausia, ei poissaololukukausia ennen palveluksen alkamista tai sen jälkeen.

Tutustu opintolainahyvityksen sääntöihin Kelan sivuilta: kela.fi/opintolainahyvitys

Opiskeluoikeuden menettäminen lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin seurauksena

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi kaikkiin voimassa oleviin opiskeluoikeuksiin erikseen ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 2.9.2022), menetät opiskeluoikeutesi, johon et ole ilmoittautunut (yliopistolaki 39 § ja 43 §). Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyöneellä ei ole oikeutta suorittaa opintoja.

Opiskeluoikeuden palauttamisen hakeminen

Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu Kelalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut yliopisto-opiskelijat maksavat lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveyshuollon palveluja, tai siksi, että et saa opintotukea.

 • Jos valmistut ylemmästä korkeakoulututkinnosta (maisteri/diplomi-insinööri) 31.12. etkä ole kevätlukukaudella perustutkinto-opiskelija, et ole maksuvelvollinen eikä sinulla ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluita, vaikka olisit ilmoittautunut koko lukuvuodeksi läsnäolevaksi.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi:

LukukausiIlmoittautumispäiväTerveydenhoitomaksun eräpäivä

Kevät: useimmat tilanteet Aalto-yliopistossa (kevään lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy tammikuun alussa)

31.1. tai aiemmin31.1.
Kevät: poikkeukselliset tilanteet (esim. uudelleenkirjautuminen, opiskeluoikeuden lisäaika)1.2. tai myöhemmin31.7.

Syksy: useimmat tilanteet Aalto-yliopistossa (koko lukuvuoden lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy syyskuun alussa)

30.9. tai aiemmin30.9.
Syksy: poikkeukselliset tilanteet (esim. uudelleenkirjautuminen, opiskeluoikeuden lisäaika)1.10. tai myöhemmin31.12.

Tarkista ajantasaiset ohjeet Kelan sivuilta: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.