På svenska | In English

Mitä on opinnollistaminen?

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelija voi hyväksilukea osaksi tutkintoaan myös muutoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista, joka täyttää suoritettavan tutkinnon ja koulutusohjelman osaamistavoitteet. Tällöin puhutaan osaamisen opinnollistamisesta.

Opinnollistettavaa osaamista voi syntyä muodollisen koulutuksen ulkopuolella esimerkiksi omaehtoisen opiskelun kautta, luottamustoimissa, harrastuksissa tai työelämässä. Keskeisessä roolissa ovat kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei pelkkä kokemus.

Aalto-yliopiston kursseille on määritelty osaamistavoitteet, jotka löytyvät kurssikuvauksesta (https://mycourses.aalto.fi/). Jos sinulla on vastaavaa osaamista hankittuna esimerkiksi työelämässä tai omaehtoisen opiskelun kautta, voit hakea kurssin hyväksilukua.

Opintopisteitä työkokemuksesta ja luottamustoimista

Jos sinulla on suoritettavan tutkintosi kannalta relevanttia työkokemusta, voit hakea sen sisällyttämistä osaksi tutkintoa. Tarkista käytäntö omasta ohjelmastasi.

Mikäli olet osallistunut Aalto-yhteisön piirissä tapahtuvaan vapaaehtois- ja luottamustoimintaan, voit saada tutkintoosi opintopisteitä osallistumalla tätä varten tarjottaville kursseille:

Kurssin korvaaminen

Hankkimaasi osaamista verrataan korvattaviksi esitettämiesi kurssien osaamistavoitteisiin ja sinulta voidaan edellyttää kirjallisen dokumentoinnin lisäksi näyttöä osaamisestasi. Kurssin vastuuopettaja voi edellyttää lisänäyttönä esimerkiksi suullisen tai kirjallisen tentin, esseen, portfolion tai harjoitustyön.

Muu opinnollistaminen

Mikäli sinulla on suoritettavan tutkinnon kannalta relevanttia osaamista, mutta Aallossa ei ole sitä koskevaa kurssia, osaamistasi voidaan opinnollistaa ohjelmajohtajan päätöksellä. Tutustu tutkintosi osaamistavoitteisiin Intossa. Mieti, miten hankkimasi osaaminen linkittyy suoritettavaan tutkintoon ja omaan opintosuunnitelmaasi. Perustele tämä osaaminen ja liitä mukaan opintosuunnitelmasi sekä mahdolliset muut dokumentit (esimerkiksi portfolio, työtodistus, osallistumistodistus koulutuksesta). Hae hyväksilukua sähköisellä lomakkeella: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx  

Päätöksen opinnollistamisesta ja tarvittavista lisätehtävistä tekee ohjelman johtaja.