1. Ohjeita harjoittelukurssisuoritusten palauttamisesta kesällä 2020 Aalto ENGissa | Instruktioner för återlämna rapporter av praktikkurserna under sommaren 2020 på Aalto ENG Insinööritieteiden korkeakoulun harjoittelukurssit uudistuvat 1.8.2020 alkaen.  Uusi kandidaattiohjelman harjoittelukurssi ENG-A2000 Harjoittelu Insinööritieteissä  (kandidaatin tutkinto) (1-5 op) korvaa seuraavat... 03.07.2020
 2. Adobe provides CC applications licenses for Aalto students | Adobe tarjoaa CC-sovellusten lisenssejä Aallon opiskelijoille | Arbetsstationslicenser för Adobe CC-applikationer tillgängliga för studenter Update 2 July 2020 Adobe has announced that access to Adobe Creative Cloud desktop apps expires on 6 July, 2020. Students can buy a CC license from Adobe reseller IlonaIT with special price which is significantly lower than regular student price... 02.07.2020
 3. ELEC opiskelijapalveluiden kesä 2020 | ELEC Student services summer 2020 ELEC opiskelijapalveluiden kesä 2020 ELECin opiskelijapalvelut toimii etänä kesän yli. Henkilökunnan lomien vuoksi suosittelemme käyttämään ELECin opiskelijapalveluiden yhteistä sähköpostia studies-elec(a)aalto... 23.06.2020
 4. Opetus ja opiskelu kampuksella syksyllä | Undervisning och studier på campus hösten | Teaching and studying on campus in autumn 2020 Opetus ja opiskelu kampuksella syksyllä 2020 Syksyllä opetus alkaa aiemmin vahvistetun lukuvuosikalenterin mukaisesti. Opetus jatkuu syksyllä pääosin etänä. Turvajärjestelyin toteutettu lähiopetus on osin mahdollista... 24.06.2020
 5. Aalto-universitetets riktlinjer för utbyten läsåret 2020-2021 Aalto-universitetets ledning har efter granskningen av pandemisituationen fastställt följande riktlinjer gällande utbyten hösten 2020: Aalto-universitetet rekommenderar att utbytena hösten 2020 genomförs virtuellt... 09.06.2020
 6. Aalto University's guidelines for exchanges in academic year 2020-2021 Aalto University has evaluated the COVID-19 situation and has issued the following recommendation: Aalto University recommends that during the autumn term 2020 exchange studies will be completed as distance (online)... 09.06.2020
 7. Aalto-yliopiston linjaukset koskien lukuvuoden 2020-2021 vaihtoja Aalto-yliopiston johto on arvioinut pandemiatilanteen ja on sen mukaan antanut seuraavan toimintaohjeen syksyn 2020 opiskelijavaihtoa koskien: Aalto-yliopisto suosittelee syksyn 2020 vaihto-opiskelun suorittamista virtuaalisena (etäopiskeluna)... 09.06.2020
 8. Welcome Evening for new Master’s students at Aalto University School of Business 2.9.2020 Time: Wednesday 2nd September, at 16:30–appr. 18:00 Venue: Zoom meeting Aalto University School of Business welcomes the students starting their Master’s studies to meet with the School of Business alumni graduated from the School... 08.06.2020
 9. Intossa käyttökatko | Serviceavbrott i Into | Maintenance break on Into 9.6.2020 Intossa käyttökatko tiistaina 9.6.klo 17 Käyttökatko kestää 15 minuuttia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i Into tisdag 9.6. kl. 17 Avbrottet beräknas pågå i 15 minuter.  Into kan inte användas under denna tid... 05.06.2020
 10. Learning Hub Atriumin kirjat ja lehdet muuttavat Oppimiskeskukseen | Bok- och tidskriftssamlingen i Learning Hub Atrium flyttar till Lärcentret | Learning Hub Atrium library collection moves to Learning Centre Learning Hub Atriumin tilalle tulee opetustiloja, ja Atriumin kirja- ja lehtikokoelmat muuttavat Oppimis­keskukseen muun kirjastoaineiston yhteyteen heinäkuussa 2020. Muuton yhteydessä vähän käytettyä aineistoa... 04.06.2020
 11. Apply for Creating Multidimensional Experiences online summer course by June 30th! | Hae Creating Multidimensional Experiences kesäkurssille! | Sök till Creating Multidimensional Experiences sommarkurs! Apply for Creating Multidimensional Experiences summer course! Aalto Ventures Program summer course Creating Multidimensional Experiences will be running online in August 2020! Learn to create immersive experiences... 04.06.2020
 12. Hae FITechin poikkitieteelliselle Summer Boost -kesäkurssille 7.6. mennessä! | Apply to FITech Summer Boost before June 7th! SummerBoostGreen-2020-InfoTV-7.png FITech tarjoaa poikkitieteellisiä kesäopintoja tutkinto-opiskelijoille Summer Boost -kesäkurssi on täysin maksuton ja sen voi suorittaa pääosin täysin verkossa. Kaikki FITech-opinnot... 04.06.2020
 13. Oppimiskeskuksen verkkosivuosoite vaihtuu | Lärcentrets webbaddress ändras | New web page address for Learning Centre Oppimiskeskuksen verkkosivut siirtyvät 3.6.2020 alkaen aalto.fi-sivujen alle. Samalla sivujemme visuaalinen ilme yhdenmukaistuu yliopiston verkkosivujen kanssa. Palvelumme pysyvät ennallaan. Lisätietoja: oppimiskeskus@aalto... 03.06.2020
 14. Tulostuspalveluissa katko keskiviikkona 10.6.2020 | Break in printing services on Wednesday, 10 June Aallon tulostuspalvelimia päivitetään keskiviikkona 10.6.2020. Päivityksen aikana Canonin tulostimet ja monitoimilaitteet ovat pois käytöstä. Päivitys alkaa aamulla klo 8.00 ja kestää koko päivän. -- Aalto print servers will be updated on Wednesday... 02.06.2020
 15. SCI opiskelijapalveluiden kesä | SCI Student services summer 2020 SCI opiskelijapalveluiden kesä SCIn opiskelijapalvelut toimii etänä kesän yli. Henkilökunnan lomien vuoksi suosittelemme käyttämään opiskelijapalveluiden yhteistä sähköpostia opiskelijapalvelut(a)aalto.fi kesän aikana... 28.05.2020
 16. MyCourses maintenance break | käyttökatko | serviceavbrott 15.6.2020 MyCourses maintenance break 15.6.2020 at 9-18 MyCourses is updated to a new version. Service is not in use during the update. MyCoursesissa käyttökatko ma 15.6.2020 klo 9-18 Päivityksessä otetaan käyttöön uusi Moodle-versio... 26.05.2020
 17. Multidisciplinary Entrepreneurship Courses Available for Period 1 | Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille ensimmäisessä periodissa | Kurser i entreprenörskap för alla Aalto-studerande i period 1 Multidisciplinary Entrepreneurship Courses Available for Period l    Startup Experience (9 ECTS, TU-E4100)  Register now to learn what you need for conquering the cliffs of the startup landscape. Experience what it’s like to found and run a startup... 26.05.2020
 18. Mindfulness-tuokio tiistaisin Zoomissa, alkaen 14.4.2020 Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja auttaa meitä havainnoimaan ympäristöä sekä omia ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia juuri sellaisina kuin ne ovat. Säännöllinen mindfulness-harjoittelu... 07.04.2020
 19. Opiskelijoiden ohje kampuksen käyttöön I Vistelse på campus: anvisningar för studerande | Instructions on campus use for students Opiskelijoiden ohje kampuksen käyttöön Opiskelijat voivat myös asteittain alkaa käyttää kampuksella sijaitsevia toimintoja. Kampuksen rakennukset ovat edelleen suljettuja ja kampuksen käyttöä on pystyttävä seuraamaan ja tarvittaessa ohjaamaan... 20.05.2020
 20. Kesäbuusti 2020 Aalto Ventures Programin kesäkurssi | Aalto Ventures -programmets sommarkurs | Summer course by Aalto Ventures Program Kesäbuusti 2020 Aalto Ventures Programin kesäkurssi Oletko 1-2 vuosikurssin kandiopiskelija? Haluatko täyttää kesäsi uusilla mahdollisuuksilla, oppia uutta ja ehkä tienata vähän rahaakin? Kesäbuusti on sinua varten! Jokainen on hyvä jossain... 20.05.2020
 21. Kandidaatintutkinnon sivuaineesta | Biämne i teknologie kandidatexamen Sivuaine https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Sivuaine+2020-2022 on kandidaatin tutkinnossa pakollinen osa tutkintoa. Sekä Insinööritieteiden omat että muiden koulujen tarjoamat sivuaineet löytyvät Aallon sivuaineoppaasta... 18.05.2020
 22. ENGin kandidaattiohjelman harjoittelukurssit uudistuvat 1.8.2020 alkaen | Praktikkurserna i kandidatnivå i ENG förnyas från och med 1.8.2020 Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa on ollut viisi erilaista harjoittelukurssia:  ENG-A1010: Harjoittelupassi (1 op), ENG-A2020: Työympäristöharjoittelu (2 op) tai ENG-A2021: Työympäristöharjoittelu... 18.05.2020
 23. Dean's summer letter for the ENG students Dear ENG students,   I am pleased to take contact with you during these unprecedented circumstances. The University and School of Engineering have needed to implement many rapid and changes to our curriculum,... 18.05.2020
 24. Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt! | Studerande, sök sommarstudiestöd nu! | Apply now for financial aid for the summer months! Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt!  Opiskelija voi saada opintotukea kesällä, jos hän opiskelee. Hae opintotuki verkossa. Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen... 18.05.2020
 25. Tuotantotalouden laitoksen kesäkurssit /Sommarkurserna vid Institutionen för produktionsekonomi/Summer courses offered by the Department of Industrial Engineering and Management Tuotantotalouden laitos järjestää seuraavat kurssit kesällä 2020. Huomioi, että joillakin kursseilla on minimiosallistujamäärä. Lisätietoja löydät WebOodista. Institutionen för produktionsekonomi ordnar följande kurserna under sommaren 2020... 15.05.2020
 26. SCIn dekaanin kannustusstipendi / SCI Dean’s incentive scholarship Dekaanin kannustusstipendi jälleen jaossa lukuvuonna 2019–2020 suoritetuista opinnoista Dekaanin kannustusstipendi myönnetään jälleen opintojen hyvästä edistymisestä lukuvuoden 2019–2020 aikana. Viime vuoden tapaan... 15.05.2020
 27. Vastaa kyselyyn COVID-epidemian vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin | Svara på frågeformuläret om hur coronapandemin inverkat på studenternas välbefinnande | Take survey on COVID-19 effects on student well-being Vastaa kyselyyn COVID-epidemian vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin COVID-19 Multi-Country Student Well-Being Study on kansainvälinen Antwerpenin yliopiston koordinoima tutkimushanke, jonka tarkoituksena... 14.05.2020
 28. Kesäopetus Kauppakorkeakoulussa / Summer Studies at the School of Business Kauppakorkeakoulun laitokset järjestävät seuraavista kursseista toteutuksen kesällä 2020. Osa kursseista on suunnattu vain tietyn ohjelman tai pääaineen opiskelijoille, osa on avoinna kaikille halukkaille. Kurssit... 14.05.2020
 29. Kauppatieteen opiskelijoille tarjolla henkilökohtainen sivuaine kesällä 2020 / Personal minor available for students of the Business School during the summer 2020 Kauppatieteen opiskelijoille on suunniteltu kesällä 2020 tarjottava henkilökohtainen sivuaine ”Liiketoimintaosaamisen ajankohtaisteemat”. Sivuaine on tarjolla vain kesän 2020 aikana ja se tulee suorittaa loppuun 31... 11.05.2020
 30. Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2020 – 2021 ja 2021 – 2022 vahvistettu ja julkaistu | Undervisningsplanerna för läsåren 2020–2021 och 2021–2022 bekräftade och publicerade | The curricula for academic years 2020-21 and 2021-22 approved and published Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2020 – 2021 ja 2021 – 2022 vahvistettu ja julkaistu Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2020-21 ja 2021-22 (1.8.2020-31.7.2022) on vahvistettu ja julkaistu Intossa. Opetussuunnitelmissa... 07.05.2020
 31. Tutkintosääntöuudistuksen aikalisä ja tutkintorakenteet keskustelussa AAKissa | Förlängd tidtabell för arbetet med den nya examensstadgan under diskussion i AAK | Postponement of degree regulations reform discussed at AAC meeting Tutkintosääntöuudistuksen aikalisä ja tutkintorakenteet keskustelussa AAKissa Tutkintorakenteita koskeva valmistelu etenee kuluvan kevään aikana, muilta osin uuden tutkintosäännön valmistelua jatketaan ensi syksylle... 07.05.2020
 32. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (toukokuu ja kesäkuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (Maj och Juni) | Supporting your study well-being (May and June) Lue täältä lisää hyvinvointiasi tukevista etäohjaus ja -tukimahdollisuuksista https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Starting+Point+of+Wellbeing Mindfulness-tuokio opiskelijoille Zoomissa tiistaisin klo 10.15-11... 07.05.2020
 33. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen | Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021 | Student healthcare fees begin 1 January 2021 Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen Perustutkinto-opiskelijoilla ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksuun on tähän saakka sisältynyt maksu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista... 07.05.2020
 34. FITechin syksyn sivuaineopinnot ja kurssitiedot julkaistu | FITech study offering for fall is published | FITechs biämnesstudier och kursinformation för hösten publicerats FITech-verkostoyliopisto tarjoaa runsaasti sivuainekokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja syyslukukaudella 2020. Valitse opintoja suomalaisten tekniikan alan yliopistojen tarjonnasta ja loikkaa kohti tulevaisuuden töitä opintokokonaisuudella... 07.05.2020
 35. Online 5G-kesäkurssi (6 op) 1.–12.6.2020 avoinna kaikkien alojen opiskelijoille – ilmoittaudu nyt! | Online 5G summer course (6 cr) 1.-12.6.2020 open for students of all fields – sign up now! 5G Hack the Mall -verkkokurssi (6 op) 1.–12.6.2020 avoinna kaikkien alojen opiskelijoille Osallistu Aalto-yliopiston 5G-kesäkurssille (6 op) ja pääset etsimään 5G-palveluiden menestysreseptejä yhdessä huippuyritysten kanssa... 11.05.2020
 36. AllWell?-kyselyn tulokset toimitettu ohjelmille ja pääaineille | AllWell? -enkätens resultat har skickats till utbildningsprogrammen och huvudämnena | Results of the AllWell? questionnaire delivered to programmes and majors Opiskeluhyvinvointikysely AllWell? mittaa asioita, jotka liittyvät opiskelijoiden omiin voimavaroihin, opiskelukykyyn, vertaistukeen ja opetukseen. Kysely oli auki 5.-19.2.2020 kaikille Aallon 1. vuoden maisteri- ja 2... 06.05.2020
 37. Summer studies for CHEM students I Kesäopintoja CHEMin opiskelijoille I Sommarudervisning för CHEM studerande Studying during the summer 2020 might be viable option in the current situation. Aalto CHEM and study guilds have collected come useful links and CHEM related courses to help you to find the best options for your summer studies... 15.05.2020
 38. Uusi kriisinhallintatyökalu mahdollistaa tekstiviestin kriisitilanteessa | Ett nytt verktyg för krishantering möjliggör sms i krissituationer | New crisis management tool enables SMS in crisis situations Uusi kriisinhallintatyökalu mahdollistaa tekstiviestin kriisitilanteessa Opiskelija – rekisteröithän HSL-matkakortin kulkuavaimeksi Aalto-yliopisto on ottanut käyttöön uuden työkalun kriisinhallintaan. Työkalu... 06.05.2020
 39. Aalto Squad is looking for new members! Apply by 10 May Do you want to be a part of a bunch of driven Aalto University students who are passionate about sharing their university experiences? Do you want to gain work experience in the field of student recruitment and... 05.05.2020
 40. Digital Business Master Class (6 ECTS) online course 1.6.-7.8.2020 Digital Business Master Class (47E00100) is a graduate-level online course (6 ECTS) focusing on digital technologies as tools for building businesses. Challenge-based learning is an integral part of the course... 05.05.2020
 41. Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit 2020 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain opiskelustipendejä Kemian tekniikan kandidaattiohjelman, Kemian-... 29.04.2020
 42. Oiva Allan Pölkkynen -foundation, scholarships in 2020 Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Oiva Allan Pölkkynen foundation open for applications. The foundation opens the applications annually to the talented students... 29.04.2020
 43. Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit 2020 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-... 29.04.2020
 44. Scholarship for foreign students in the School of Chemical Engineering in 2020 Aalto University School of Chemical Engineering announces three (3) scholarships of 1000 Eur open for application for foreign students. Talented students in Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering... 29.04.2020
 45. Teknos-Winter -foundation, scholarships in 2020 Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Teknos-Winter foundation open for applications. The foundation opens the applications annually to the students in the Sustainable... 29.04.2020
 46. Teknos-Winterin rahasto, stipendit 2020 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Teknos-Winterin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä Kemian-, bio ja materiaalitekniikan maisteriohjelman Sustainable... 29.04.2020
 47. Mindfulness-tuokio opiskelijoille Zoomissa tiistaisin klo 10.15-11.00 Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja auttaa meitä havainnoimaan ympäristöä sekä omia ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia juuri sellaisina kuin ne ovat. Säännöllinen mindfulness-harjoittelu... 21.04.2020
 48. Tulostuspalvelu Aalto-yliopiston opiskelijoille | Utskriftstjänster för Aalto-universitetets studerande | Printing service for Aalto University students Tulostuspalvelu Aalto-yliopiston opiskelijoille Tulostaminen on poikkeusjärjestelyillä mahdollista yliopiston opiskelijoille. Palvelu on tarkoitettu vain Aalto-yliopiston opiskelijoille. Palvelu on maksuton.... 28.04.2020
 49. STATA MP2 kampuslisenssi käytettävissä | campus license is now available STATA MP2 kampuslisenssi on saatavilla opiskelijoiden ja henkilökunnan koti- ja työkoneisiin. STATA on yleiskäyttöinen statistiikkaohjelmisto datan käsittelyyn, analyysiin, grafiikkaan, simulaatioihin, regresioihin ja ohjelmointiin... 28.04.2020
 50. Tiedostopalveluissa lyhyitä katkoja ma 4.5.2020 klo 16 alkaen | Short breaks in file services on Monday, 4 May starting at 4 pm Tiedostopalveluissa lyhyitä katkoja ma 4.5.2020 klo 16 alkaen Home.org.aalto.fi, work.org.aalto.fi ja teamwork palveluissa tehdään muutoksia palvelutason parantamiseksi maanantaina 4.5.2020 klo 16 alkaen. Tästä... 28.04.2020
 51. Update 26.5.2020 - Apple iPhone- ja iPad-tuotteiden Mail-sovelluksessa haavoittuvuus | Vulnerability in Apple iPhone and iPad products' Mail application Update 26.5.2020: Apple has released iOS updates (13.5 and 12.4.7) that fix this issue. Apple iPhone- ja iPad-tuotteissa olevassa iOS Mail-sähköpostisovelluksessa on löydetty korjaamaton haavoittuvuus, jota on... 27.05.2020
 52. Miltä tuntuu, kun ei pystykään tapaamaan ihmisiä kasvotusten entiseen malliin? Zoom-työpaja 29.4. klo 14.15 Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut meidän kaikkien arkeen sosiaalisten kontaktien rajoittamisen ja etäelämään siirtymisen myötä. Vietät ehkä enemmän aikaa itseksesi ja omien ajatusten parissa... 23.04.2020
 53. Course deletions, additions and changes in the Mathematics and Systems Analysis courses for 2020-2022 I Uudet ja poistuvat kurssit ja kurssimuutokset matematiikan ja systeemianalyysin kursseilla kaudelle 2020-2022 The course information for the curriculum period 2020-21 and 2021-22 have been approved. Below you find the new and discontinued courses of the Department of Mathematics and Systems Analysis and essential changes... 21.04.2020
 54. Course deletions, additions and changes in the Engineering Physics courses for 2020-2022 I Uudet ja poistuvat kurssit ja kurssimuutokset teknillisen fysiikan kursseilla kaudelle 2020-2022 The course information for the curriculum period 2020-21 and 2021-22 have been approved. Below you find the new and discontinued courses of the Department of Applied Physics and essential changes in the basic information of the courses... 21.04.2020
 55. Otaniemen alueella liikkuu varkaita – silmännäkijähavaintoja kaivataan | Tjuvar rör sig i Otnäs område – ögonvittnen saknas | Thieves in Otaniemi – eyewitnesses needed Otaniemen alueella liikkuu varkaita – silmännäkijähavaintoja kaivataan Otaniemen alueella on huhtikuun aikana liikkunut kuparivarkaita. Varkaustapauksia on useita ja tekijät ovat tallentuneet kameroihin, mutta tekijöitä ei ole saatu kiinni... 20.04.2020
 56. Psykologien palvelut opiskelijoille poikkeustilanteessa | Psykologtjänster för studerande under undantagstillståndet | Psychologist services for students during corona virus outbreak Aallon psykologien palvelut opiskelijoille poikkeustilanteessa Etäopiskelu ja vallitseva poikkeustilanne herättävät monenlaisia tunteita ja saattavat vaikuttaa opiskeluun. Opinto- ja uraohjauspsykologit auttavat... 20.04.2020
 57. Course deletions, additions and changes in the Industrial Engineering and Management courses for 2020-2022 I Uudet ja poistuvat kurssit ja kurssimuutokset tuotantotalouden kursseilla kaudelle 2020-2022 The course information for the curriculum period 2020-21 and 2021-22 have been approved. Below you find the new and discontinued courses of the Department of Industrial Engineering and Management and essential... 29.05.2020
 58. Palauta liikaa maksettu opintotuki huhtikuun aikana | Betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd inom april månad | Return overpaid financial aid by the end of April Palauta liikaa maksettu opintotuki huhtikuun aikana Jos vuoden 2019 opintotukea haluaa palauttaa vapaaehtoisesti, se on maksettava huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Palautusten määräaika on aikaistunut yhdellä kuukaudella... 17.04.2020
 59. ARTSin sivuaineiden esittelyt 24.4. | ARTS biämnena -evenemang 24.4 | ARTS Minors -event 24 Apr Tule tutustumaan ARTSissa järjestettäviin sivuaineisiin perjantaina 24.4.2020 klo 12-15! Aluksi kerromme, miten sivuaineisiin haetaan ja sen jälkeen sivuaineet esittäytyvät. Esitykset ovat suomeksi ja/tai englanniksi... 17.04.2020
 60. Workshop on feelings and thoughts related to coronavirus lockdown and studying remotely on 22.4. at 14:15 Dear Aalto student, We are all in a new situation that requires also new kinds of study skills and social practices. Warmly welcome to join our ZOOM meeting on Wednesday 22.4.2020 at 14:15-15:45 to discuss your... 17.04.2020
 61. Lisäaikaa opinnoille | Tilläggstid för studier | Extension to your study right Lisäaikaa opinnoille Pandemian takia tehdyistä opetusjärjestelyistä kevätlukukaudella 2020 on voinut koitua viivästyksiä opiskelijoiden opintojen etenemiseen. Valtioneuvoston väliaikaisia rajoituksia koskevien... 15.04.2020
 62. Course deletions, additions and changes in the Computer Science courses for 2020-2022 I Uudet ja poistuvat kurssit ja kurssimuutokset tietotekniikan kursseilla kaudelle 2020-2022 Taulukkotyylit The course information for the curriculum period 2020-21 and 2021-22 have been approved. Below you find the new and discontinued courses of the Department of Computer Science and essential changes... 14.04.2020
 63. ENGin sisäinen maisterihaku | ENGs intern ansökan till magisterstudier ENGin sisäinen haku maisteriohjelmiin järjestettiin 1.1.-31.1.2020. Hakemukset on käsitelty ja dekaanin päätös tehtiin 17.3.2020. Hakijoille on lähetetty sähköpostitse tieto päätöksestä. Mikäli sinulla on kysyttävää... 09.04.2020
 64. ENGin kesäkuun todistustenjakotilaisuus siirtyy syksyyn | ENGs diplomutdelningsceremoni i juni flyttas till hösten | The graduation ceremony of ENG to be postponed until autumn Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi Insinööritieteiden korkeakoulun 10.6.2020 kello 16.00 pidettäväksi päätetty tutkintotodistusten jakotilaisuus perutaan. Seuraava tutkintotodistusten jakotilaisuus... 09.04.2020
 65. ENG Valmistumiskäytännöt 2020 | ENG Praxis för utexaminering 2020 | ENG Graduation practices 2020 Valmistumiskäytännöt 2020 Kun haluat valmistua, niin sinulla tulee olla hakemusten viimeisenä palautuspäivänä valmiina: Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS tulee olla hyväksytty Kaikki opinnot rekisteröitynä... 13.05.2020
 66. ENGin iltatentit 16.4.2020 ja 19.5.2020 järjestetään etätentteinä | ENG skolans kvällstentamina 16.4.2020 och 19.5.2020 endast som distanstentamina | ENG schools evening exams 16.4.2020 and 19.5.2020 only as remote exams ENGin iltatentit 16.4.2020 ja 19.5.2020 järjestetään etätentteinä Dekaani on tehnyt päätöksen, että loppukevään ENGin iltatentit järjestetään etätentteinä. Iltatentti voi olla kirjallinen tai suullinen. Järjestelyistä... 08.04.2020
 67. Ohjausta ja keskusteluseuraa saatavilla etänä | Vägledning och diskussionssällskap tillgängligt på distans | Study counselling and guidance via phone or video connection Haluamme muistuttaa, että opinto-ohjausta ja neuvontaa on saatavilla oppimispalveluista nyt etäaikanakin. Toivomme, että olet meihin yhteyksissä matalalla kynnyksellä, mikäli jokin asia opinnoissasi mietityttää sinua tai kaipaat juttuseuraa... 08.04.2020
 68. Uusi ENG-A1012 ENG-projekti –kurssi alkaa V-periodissa – kurssille ilmoittautuminen päättyy 8.42020 kello 23.59! | Den nya kursen ENG-A1012 ENG-projektet börjar i period V – anmälan till kursen stänger 8.4.2020 kl. 23.59! Kevään 2020 opetukseen V-periodissa on tehty muutoksia. Ennakkotiedoista poiketen ENG-A1002 ARTS-ENG-projekti-kurssia ei järjestetä keväällä 2020. Uutena kurssina järjestetään ENG-A1012 ENG-projekti jo keväällä 2020... 08.04.2020
 69. Opinnoissa kiinni pysyminen poikkeustilanteessa -työpaja Zoomissa 15.4.2020 On luonnollista kaivata tunnetta kuulua johonkin, on se sitten lähin opiskelutoveriporukka, tutut opettajat ja tutorit tai laajemminkin oma opiskeluyhteisö. Samalla on luonnollista haluta syventyä siihen, mitä opiskelee... 08.04.2020
 70. VPN capacity increased for Aalto people | Uusia VPN-laitteita aaltolaisten käyttöön vpn-selection.png VPN capacity increased for Aalto people There are two new VPN devices vpn1.aalto.fi http://vpn1.aalto.fi and vpn2.aalto.fi http://vpn2.aalto.fi for Aalto staff and students. They appear on... 06.04.2020
 71. Tervetuloa keskustelemaan opintopsykologien kanssa poikkeustilanteen herättämistä ajatuksista ja tunteista Zoomiin 8.4. klo 14.15-15.45 Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut huomattavasti meidän kaikkien arkeen etäopiskeluun siirtymisen ja sosiaalisten kontaktien rajoittamisen myötä. Opiskelijat ovat toivoneet, että pääsisivät... 02.04.2020
 72. Creating Multidimensional Experiences – Aalto Ventures Program kesäkurssi | sommarkurs | summer course Hae Creating Multidimensional Experiences – Aalto Ventures Program kesäkurssille! Aalto Ventures Program kesäkurssi Creating Multidimensional Experiences järjestetään jälleen elokuussa 2020! Opi luomaan syventäviä... 01.04.2020
 73. Statement regarding Zoom's security | Lausunto Zoomin tietoturvasta The Funet Miitti (Zoom) service used by Aalto differs from the general Zoom service in that it is implemented on a Nordic basis, in accordance with Finnish law and European data protection regulations. The users... 01.04.2020
 74. Break Pro Break Exercise Program available 1.4.2020 break_pro_tuotekuva_suomi_A.png Aalto University starts using BREAK PRO Break Exercise Program 1.4.2020   During remote working and studying it is essential to take care of ergonomics and break exercise. Break Pro application includes short... 30.03.2020
 75. BREAK PRO -taukoliikuntaohjelma 1.4.2020 alkaen aaltolaisten käytössä break_pro_tuotekuva_suomi_A.png Aalto-yliopisto ottaa käyttöön BREAK PRO taukoliikuntaohjelman 1.4.2020 alkaen.  Etäopiskelussa ja työskentelyssä on ergonomia ja taukoliikunta erityisen tärkeää. BREAK PRO -taukoliikuntahjelma... 30.03.2020
 76. CCIS-maisteriohjelman pääaine Signal, Speech and Language Processing vahvistettu 2020-2022 opetussuunnitelmaan - Major Signal, Speech and Language Processing of the CCIS programme available in the 2020-2022 curriculum CCIS-maisteriohjelman Signal, Speech and Language Processing (SSLP) pääaine tulee olemaan edelleen opiskelijoiden valittavissa lukuvuosien 2020-2022 opetussuunnitelmassa, toisin kuin aiemmin on tiedotettu. Perustieteiden... 31.03.2020
 77. CHEM study advisor online reception The study advisors’ reception has moved online and is now organized in Teams every weekday from 12 to 14. During this reception time you can either start a chat or videocall with the study advisor who organizes the online reception on that day... 31.03.2020
 78. CHEM opintoneuvojat päivystävät netissä Opintoneuvojat päivystävät joka päivä Teamsissa klo 12-14, ja tällä aikavälillä voit aloittaa heidän kanssaan keskustelun chatin välityksellä tai olla yhteydessä videopuhelulla. Voit laittaa viestin myös päivystysaikojen ulkopuolella... 31.03.2020
 79. Vastaa ARTSin kyselyyn koulutusohjelmasi opiskelijavaihtokohdetarjonnasta / Reply on ARTS survey on your degree programme's student exchange destination offer Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut tekee selvitystä opiskelijoidemme kiinnostuksesta ulkomaalaisia opiskelijavaihtokohteita kohtaan. Ymmärrämme, että opiskelu ulkomailla ei ole tämän hetkisestä... 09.04.2020
 80. Tule mukaan keskustelemaan poikkeustilanteen herättämistä ajatuksista ja tunteista Zoomiin 1.4. klo 14.15-15.45 Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut huomattavasti meidän kaikkien arkeen etäopiskeluun siirtymisen ja sosiaalisten kontaktien rajoittamisen myötä. Tilanne voi nostaa esiin monenlaisia ajatuksia ja tunteita... 27.03.2020
 81. Power of Imperfection in Writing: workshop in April (Zoom workshop) Do you recognize that self critical thoughts are hindering your writing process? Are you stuck? Do you have difficulties in starting? Sometimes we are too critical or demanding towards ourselves. Sometimes the... 27.03.2020
 82. Recommended online courses for SCI Students I Suositeltavia verkkokursseja SCI-opiskelijoille Taulukkotyylit ALLAOLEVAT OHJEET KOSKEVAT AINOASTAAN SCI TUTKINTO-OPISKELIJOITA. MUIDEN OPISKELIJOIDEN ON SYYTÄ TARKISTAA OMASTA OHJELMASTAAN TAI YHTEYSHENKILÖLTÄÄN ONKO KURSSIT MAHDOLLISTA SUORITTAA TAI VOIDAANKO NE HYVÄKSILUKEA TUTKINTOON... 27.03.2020
 83. Dive into climate change on Climate.now course in period V Climate change is the most pressing challenge of our time. Learn more about the science behind it, ponder your own relationship to it and how it connects to your study field, and discuss the topic with other students... 27.03.2020
 84. Täffä take away-ravintolaksi | Täffä som en takeaway restaurang | Täffä will be a take away restaurant Täffä take away-ravintolaksi Viikosta 14 lähtien (30.3. 3.4.) Täffä toimii take away ravintolana. Päivittäin saatavilla pääruoka, kasvisversio, a la carte -annos ja salaatti. Mukaan saat myös lisäkesalaatin ja leipää... 26.03.2020
 85. Ilmoittautuminen avattu suomenkieliseen Apua etäopiskelun ajanhallintaan -ryhmään Poikkeusoloissa tärkeintä on tavallisen arkirutiinin ylläpitäminen. Etäopetukseen siirtyminen ja harrastustoiminnan lopettaminen aiheuttaa tilanteen, jossa selviytymiskeinoksi nousee arkirutiinien muokkaaminen uuden tilanteen vaatimalla tavalla... 25.03.2020
 86. Into & Aalto wiki: häiriö maanantai-iltana 23.3. | Service break in Monday evening, 23 March | Problem måndagkväll 23.3. Intossa ja Aalto wikissä häiriö maanantai-iltana 23.3.2020 Confluence-palveluissa (Into.aalto.fi http://Into.aalto.fi, wiki.aalto.fi http://wiki.aalto.fi) oli häiriö maanantai-iltana alkaen klo 20. Vika saatiin korjattua n klo 23... 24.03.2020
 87. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (huhtikuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (April) | Supporting your study well-being (April) Koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa tärkeintä on tavallisen arkirutiinin ylläpitäminen. Etäopetukseen siirtyminen aiheuttaa tilanteen, jossa selviytymiskeinoksi nousee arkirutiinien muokkaaminen uuden tilanteen vaatimalla tavalla... 02.04.2020
 88. Aallon opiskelijoiden toiveita koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana kartoitetaan | Vi kartlägger Aalto-studerandes önskemål under undantagsläget orsakat av coronaviruset | Aalto is collecting student wishes during corona outbreak Koronatilanne vaikuttaa opetusjärjestelyihin opetuksen siirtyessä etäopetukseksi. Tietoa koronaviruksen vaikutuksista opetukseen ja opiskeluun Aallossa kerätään Intoon: Koronavirus - tietoa opiskelijoille Intossa https://into... 20.03.2020
 89. Ruotsinkielinen yritysviestintä / Svensk affärskommunikation 1 (LCB-5800), 3 op kurssi - ilmoittaudu 6.4.2020 mennessä WebOodissa Viidennessä periodissa tarjolla olevalle ruotsin kurssille mahtuu vielä. Kurssi on osa kandidaatin tutkinnon pakollisia kieliopintoja. Tarvittaessa kurssi voidaan pitää myös etäopetuksena. Lisätietoa ja ilmoittautuminen WebOodissa https://oodi... 20.03.2020
 90. Double degree options in the CCIS programme - application period 23.3.-6.4.2020 CCIS programme offers double degree options for the students of the programme in three of its majors: Security and Cloud Computing (SE), Communications Engineering (CE) and Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence (Macadamia)... 19.03.2020
 91. Opiskelijapalvelupisteet toistaiseksi kiinni | Serviceställen för studerande stängda tillsvidare | Student service points closed for now Opiskelijapalvelupisteet toistaiseksi kiinni Opiskelijapalvelupisteet (Starting Point!, Hakijapalvelut, Avoin yliopisto, Korkeakoulut, Harald Herlin Oppimiskeskus ja Starting Point of Wellbeing) siirtyvät 16.3... 16.03.2020
 92. Koronavirus – Tarkista uusimmat tiedot aalto.fi-verkkosivuilta | Coronavirus – kolla uppdaterad information på aalto.fi | Corona virus – Check the updated instructions on aalto.fi Koronavirus – Tarkista uusimmat tiedot aalto.fi-verkkosivuilta Aalto-yliopiston koronavirusohjeita on päivitetty 12.3. (mm. matkustus, vierailut, tilaisuudet) Lue ohjeet: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta https://www... 16.03.2020
 93. Lähes puolet opiskelijoista vastasi 2020 AllWell?-kyselyyn | Almost half of the students replied to 2020 AllWell?| Nästan hälften av de studerande svarade på AllWell?-enkäten 2020 Kevään 2020 AllWell?-opiskeluhyvinvointikysely oli auki helmikuussa kaikille Aallon ensimmäisen vuoden maisteri- ja toisen vuoden kandiopiskelijoille. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Alustavia havaintoja... 12.03.2020
 94. UniTandem - verkon välityksellä eri kieliä ja kulttuureita | UniTandem - olika språk och kulturer via nätet | UniTandem - languages and cultures online UniTandem - verkon välityksellä eri kieliä ja kulttuureita Haluatko oppia jotain kieltä mitä et löydä korkeakoulusi tarjonnasta? Haluatko tulla sujuvammaksi vieraan kielen puhujaksi? Haluatko tavata opiskelijoita muista kulttuureista... 10.03.2020
 95. 9. - 15.3. Ravintolakysely / Quality survey on restaurants / Enkät om kvaliteten på restaurangerna Vastaa henkilöstö ja opiskelijaravintoloita koskevaan laatukyselyyn, kysely on avoinna koko viikon ajan. Aallon opiskelija ja henkilöstöravintoloita koskeva laatukysely Otaniemen kampuksella on käynnissä ravintoloissa 9... 09.03.2020
 96. Biodesign Innovation Summer School 4.-22.5.2020 Due to the current COVID-19 circumstances, the Biodesign Summer School will not be organized in 2020. image2020-3-9_9-52-45.png Interested in creating new medical technology?  Biodesign Innovation Summer... 20.05.2020
 97. Resilienssini 2030? – suomenkielinen työpaja opiskelijoille maaliskuussa Opiskelukiire ja -paine, epävarmuus omasta ja maailman tulevaisuudesta, yllättävät pienet ja suuret kriisit, joka tuutista tulevat itsensä kehittämisen vaatimukset ja huonot uutiset ympärillä… Toisaalta välillä valtavasti innostavia mahdollisuuksia... 06.03.2020
 98. Climate change and emotions – one day workshop for Aalto students in April Climate change and emotions workshop is specifically aimed for Aalto students. We will focus on emotions and thoughts, concerning climate change and environmental crises, and how to live with that burden. Are... 06.03.2020
 99. Vastaa kyselyyn yliopistoympäristöstä viimeistään 11.3. | Svara på enkäten om universitetets inlärningsmiljö senast 11 mars | Survey about the university environment open unti 11 March Opiskelija! Tervetuloa vastaamaan kyselyyn yliopistoympäristöstä– kysely auki 11.3. saakka Kerro mielipiteesi yliopistoympäristöstä ja vaikuta opiskeluympäristösi kehitykseen! Kartoitamme vuosittaisella kampuskyselyllä... 05.03.2020
 100. Uusi HSL-kortti toimii kulkukorttina Aallossa - New HSL travel card works in Aalto Päivitys 4.3.2020 Uusi HSL-kortti toimii Aallon tiloissa. Päivitys 7.1.2019 Uusi HSL-kortti toimii jo Väreessä. Uusi HSL-kortti ei toimi vielä kulkukorttina Aallossa - säilytä vanha korttisi (Päivitetty 20.11... 04.03.2020
 101. Enjoy pizza & discover the career you'll love with EIT Digital Master School / 10 March 2020 Have you ever had a second thought about your career path? EIT Digital Master School and its student ambassadors invite you to listen to Juha-Matti Santala, Community Manager at Futurice who managed to build the... 28.02.2020
 102. Liikkuminen yliopiston rakennuksissa muuttuu – hankithan HSL-kortin | Tillträdet till universitetsbyggnaderna förändras – hämta ditt HSL-kort | Mobility in the university buildings changes – collect you HSL card Hyvä opiskelija, noudathan HSL-kortin jos sinulle ei sellaista vielä ole!  Aalto-yliopiston lukitus- ja kulunhallinnan muutoksen myötä myös opiskelijoiden liikkuminen yliopiston rakennuksissa muuttuu. Jos liikut... 05.03.2020
 103. Kysely yliopistoympäristöstä auki 6.3. saakka | Enkäten om universitetets inlärningsmiljö öppen fram till 6 mars | Survey about the university environment open until 6 March Opiskelija! Tervetuloa vastaamaan kyselyyn yliopistoympäristöstä– kysely auki 6.3. saakka Kerro mielipiteesi yliopistoympäristöstä ja vaikuta opiskeluympäristösi kehitykseen! Kartoitamme vuosittaisella kampuskyselyllä... 26.02.2020
 104. Christoph Treier föreläser på Aalto-universitetet om "GRIT" - Hemligheten bakom succé i studierna och karriären | Christoph Treier luennoi Aallossa 26.2.2020 Onsdag 26.2.2020 kl 14-16 @Design Factory Föreläsningen hålls på svenska. Ingen förhandsanmälan. GRIT betyder beslutsamhet och är konsten att inte ge upp. Grit baserar på individens passion för ett visst långsiktigt mål... 20.02.2020
 105. Uudet Vastuullisen käyttäytymisen säännöt voimaan 1.8.2020 | Nya Regler för ansvarsfullt uppförande i kraft 1.8.2020 | New Rules of Conduct into force on 1 August 2020 Uudet ”Vastuullisen käyttäytymisen säännöt – opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet” tulevat voimaan 1.8.2020 Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea hyväksyi 4.2.2020 Vastuullisen käyttäytymisen säännöt... 25.02.2020
 106. Miikka Leinosen muistotilaisuus 26.2.2020 | Commemoriating moment for Miikka Leinonen on 26th February Menehtyneen opiskelijamme Miikka Leinosen muistotilaisuus pidetään keskiviikkona 26.2. klo 15.00 Kemistintie 1 yläaulassa, jonne kaikki Aalto-yhteisön jäsenet ovat tervetulleita. Opiskelijoiden toivotaan tuovan mukanaan muistoja Miikasta... 21.02.2020
 107. Wind Power Summer School (5 ECTS) 9 Aug - 21 Aug 2020 in Denmark Are you interested in getting an insight into the latest developments in wind power along with other international and Danish students during your summer vacation? Aarhus University School of Engineering offers... 20.02.2020
 108. Email phishing and phone call scam campaigns ongoing | Tietojen kalastelua sähköpostilla ja huijauspuheluita | E-postphishing- och telefonsamtalskampanjer pågår We want to remind you that Aalto University IT Services never asks you to enter your username or password using a link sent by email. If you receive a message asking you to update or enter your username or password via a link sent by email... 20.02.2020
 109. AllWell? 2020 Opiskeluhyvinvointikysely | Enkäten om välbefinnande under studierna | Study well-being questionnaire 2. vuoden kandiopiskelija ja 1. vuoden maisteriopiskelija - mitä kuuluu? Vastaathan sinulle lähetettyyn opiskeluhyvinvointikyselyyn. Saat henkilökohtaista palautetta ja autat meitä kehittymään! Kysely on auki 5... 19.02.2020
 110. Hae nyt EIT Digital Master Schooliin | Apply now to EIT Digital Master School Haku EIT Digital Master Schoolin on käynnissä! Kiinnostaako opiskelu ulkomailla tiiviissä, kunnianhimoisessa ja kansainvälisessä ryhmässä ilman opintojen viivästymistä tai hyväksilukuprosesseja? Oletko kenties... 17.02.2020
 111. Hae Aalto Ventures Program kesäkurssille | Sök till Aalto Ventures Program sommarkurs | Join Aalto Ventures Program Summer Course Hae Creating Multidimensional Experiences – Aalto Ventures Program kesäkurssille! Aalto Ventures Program kesäkurssi Creating Multidimensional Experiences järjestetään jälleen elokuussa 2020! Opi luomaan immersiivisiä kokemuksia monialaisessa... 13.02.2020
 112. Aalto-yliopiston kulkupolitiikka päivittyy | Aalto-universitetets tillträdespolicy uppdateras | Changes to access policy at Aalto University Aalto-yliopiston kulkupolitiikka päivittyy, tavoitteena sujuvampi kampuskokemus Päivitetyn kulunhallintapolitiikan lähtökohtana on avoin kampus sekä yhteiskäyttöisten tilojen helppo jakaminen. Aalto-yliopistossa... 12.02.2020
 113. Kamuryhmä Starting Point of Wellbeingissä tiistai-iltaisin | "Kamuryhmä" at Starting Point of Wellbeing on Tue evenings Kamuryhmä starttaa tiistai-iltaisin Starting Point of Wellbeingin tiloissa Otakaari 1:ssä. Tervetuloa Kamuryhmään löytämään uusia kavereita tai paikkoja, joissa tavata uusia ihmisiä ja kehittämään ryhmän toimintaa... 11.02.2020
 114. 30E00150 Applied Optimization: Fundamentals and Methodologies 18.5-18.6.2020 Department of Information and Servic Management at the School of Business offers an intensive course 30E00150 Applied Optimization: Fundamentals and Methodologies 6 ECTS credits in May 2020 To whom: Master’s and... 11.02.2020
 115. Kemira next 100 years Boot Camp (2 cr) image2020-2-11_7-46-13.png 11.02.2020
 116. Sisäinen liikkuvuus helpottuu – kursseille ja sivuaineisiin ei erillishakua | Interna rörligheten underlättas – ingen ansökan till kurser eller biämnen | Student mobility to get easier – courses and minors without application procedures Sisäinen liikkuvuus helpottuu –  kursseille ja sivuaineisiin ei erillishakua Jatkossa opiskelijat pääsevät opiskelemaan sujuvammin oman alansa ja korkeakoulunsa ulkopuolelle: ensi syksystä lähtien kursseille... 11.02.2020
 117. Aalto student ambassador training 12 February 16:00-19:00 - Still some places left (infoilijakoulutus) Do you want to earn some extra income by representing Aalto? Admission Services is looking for students to share their experiences on university studies at upper secondary schools, fairs and garrisons (army units)... 10.02.2020
 118. Open Access Fund discontinues in 2020 | Avoimen julkaisemisen OA-rahasto (Open Access Fund) on lakkautettu Aalto University Open Access Fund discontinues in 2020. However, there are other options for open access publishing. The Open Access Fund was established a few years ago as a pilot initiative to encourage gold... 10.02.2020
 119. Haluatko kehittää vuorovaikutustaitojasi rennossa ympäristössä? Tule Aalto-kurssille Positiivinen vuorovaikutus työelämässä (20C00202) Lisätietoja kurssista saat WebOodista https://oodi.aalto.fi/a/opintjakstied.jsp?OpinKohd=1137624181&haettuOpas=-1&Kieli=1 ja kurssin MyCourses kotisivulta https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23557. Tervetuloa! 07.02.2020
 120. Kulunhallinta muuttuu kampuksella | Passerkontrollen på campusområdet förändras | Access control changing on the campus Kulunhallinta muuttuu Otaniemen kampuksella  Aalto-yliopiston lukitus- ja kulunhallinnan muutoksen myötä myös opiskelijoiden liikkuminen yliopiston rakennuksissa muuttuu. Kandidaattikeskuksen (Otakaari1)  lukitusasennukset ovat jo käynnistyneet... 07.02.2020
 121. Inspiroidu kuva-aineistoista ja digitaalisesta kulttuuriperinnöstä | Find inspiration in visual resources and digital cultural heritage Inspiroidu kuva-aineistoista ja digitaalisesta kulttuuriperinnöstä Osallistu avoimiin koulutuksiin ja katso videot, joiden aiheina ovat: Kuvatietokannat ja digitaalinen kulttuuriperintö http://libguides.aalto... 06.02.2020
 122. Stipendier från Svenska studiefonden 2020 | Svenska studiefondenin apurahat 2020 Svenska studiefondens stipendier för studerande vid högskolor och universitet kan ansökas 1-29.2.2020.  Svenska studiefondenin apurahat korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille ovat haettavissa 1-29.2.2020. Lisätietoja... 05.02.2020
 123. Starting Point of Wellbeingistä tukea hyvinvointiin | Starting Point of Wellbeing - stöd för välbefinnande | Remember Starting Point of Wellbeing Starting Point of Wellbeing tarjoaa Aallon opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Starting Point of Wellbeing on auki arkisin pääsääntöisesti klo 9.00-15.00 Osoite: Y199c, Otakaari 1... 03.02.2020
 124. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (helmikuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (februari) | Supporting your study well-being (February) Aallossa on tarjolla opiskeluhyvinvointia tukevaa itseopiskelumateriaalia, opintopisteellistettyä opetusta ja ohjausta. Nämä yhdessä muodostavat opiskeluhyvinvointia tukevan kokonaisuuden, jota voit hyödyntää oman tarpeesi mukaan... 07.02.2020
 125. Oletko kiinnostunut 3D-tulostamisesta? Tule ADD Basics -kurssille | Intresserad av 3D-utskrift? Kom till ADD Basics | Interested in 3D-printing? Come to ADD Basics Oletko kiinnostunut 3D-tulostamisesta? Tule ADD Basics (AAN-C2011) -kurssille Oletko kiinnostunut 3D-tulostamisesta? Haluatko muuttaa maailmaa tulostamalla omia tuotteideoitasi: räätälöityjä lisävarusteita, koruja... 27.01.2020
 126. Kansainvälisyys opinnoissa - kiinnostavaa vai ei? | Internationalisering i studierna - intressant eller inte? | Internationalisation within your studies - interesting or not? Kerro meille, miksei kansainvälisyys opinnoissa kiinnosta – tai miksi se kiinnostaa! AYY ja Aalto-yliopisto keräävät tietoa Aallon kansainvälisiin opintoihin liittyvien mahdollisuuksien ja palveluiden parantamiseksi... 27.01.2020
 127. Resultaten från Ingenjörsvetenskapernas enkät för 3. års studeranden är publicerade Förfrågan skickades ut den 3.12.2019 till tredjeårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. 96 studeranden svarade på enkäten. Tack igen till alla som svarade! Enligt de erhållna svaren på enkäten, är... 22.01.2020
 128. Insinööritieteiden korkeakoulun 3. vuoden opiskelijakyselyn tulokset on julkaistu Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kolmannen vuoden opiskelijoille lähetettiin kysely 3.12.2019. Kyselyyn vastasi 96 opiskelijaa. Kiitos vielä kaikille vastanneille! Kyselyyn saatujen vastausten... 22.01.2020
 129. Vielä ehdit hakea vaihtoon lukuvuodelle 2020-21! Haku päättyy 31.1.2020 Vaihtohaku pähkinänkuoressa Voit hakea 1–3 kohteeseen https://aalto.moveon4.de/publisher/9/eng (+wild card –vaihtoehto). Löydät vanhojen vaihtareiden vaihtokertomuksia travel reports -osioista edellä olevasta linkistä... 23.01.2020
 130. Hae kesäopintoihin Tohokun yliopistoon Japaniin Haku Tohokun yliopiston kesäohjelmana on avattu. Haku on Tohokun toiveesta koordinoitu, mikä tarkoittaa, että Tohokun kesäkoulusta kiinnostuneet hakevat ensin Aallon sisäisessä haussa kesäkoulupaikkaa ja hakijoiden... 22.01.2020
 131. Resultaten från Ingenjörsvetenskapernas enkät för 2. års studeranden är publicerade Förfrågan skickades ut den 3.12.2019 till andraårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. 142 studeranden svarade på enkäten. Tack igen till alla som svarade! Enligt de erhållna svaren på enkäten, är andraårsstuderandes motivation hög... 21.01.2020
 132. Insinööritieteiden 2. vuoden opiskelijakyselyn tulokset julkaistu Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman toisen vuoden opiskelijoille lähetettiin kysely 3.12.2019. Kyselyyn vastasi 142 opiskelijaa. Kiitos vielä kaikille vastanneille! Kyselyyn saatujen vastausten... 17.01.2020
 133. ELECin vaihtoklinikat | ELEC utbytesklinik | ELEC exchange help desk Vaihtoklinikat Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoille tammikuussa Päähaku vaihto-opintoihin on käynnissä 1. - 31.1.2020. Tule hyväksyttämään vaihto-opintosuunnitelmasi koulutusohjelmasi suunnittelijalla: keskiviikkona 22... 21.01.2020
 134. Teaching and learning evaluation exercise – TEE 2020 | Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE2020 | Evaluering av undervisning och lärande – TEE2020 The target of TEE 2020 is to make visible and evaluate the achievements in education during the 10 Aalto years. TEE 2020 is part of Aalto’s evaluation continuum in which the previous more comprehensive education evaluation was conducted in 2011... 15.01.2020
 135. Muutoksia sanakirjapalveluissa: uusi RedFox Master käytössä I Changes in dictionary services: new service RedFox Master in use Aaltolaisten käyttöön on hankittu uusi RedFox Master Online -kielipalvelu, joka sisältää: yleiskielen perus- ja suursanakirjat 41 kielellä erikoisalojen sanakirjat 41 kielellä yksikieliset sanakirjat 41 kielellä... 14.01.2020
 136. Adobe-sovellusten asennukset ja lisenssit muuttuvat 15.11.2019 alkaen | Adobe installations and licenses will change starting 15 November Henkilökunnan nykyiset Adobe-asennukset kuten pdf-tiedostojen editointiin käytetty Acrobat DC ja kuvankäsittelyohjelma Photoshop poistuvat koneilta. Niiden tilalle asentuu Adobe Creative Cloud -hallintasovellus... 14.11.2019
 137. Haku vaihto-opintoihin lukuvuodelle 2020-2021 ARTSin opiskelijoille | Application for exchange studies for the Academic year 2020-2021 for the students of the School of ARTS Haku vaihto-opintoihin lukuvuodelle 2020-2021 ARTSin opiskelijoille Suunnitteletko vaihto-opintoja? Haku lukuvuoden 2020-2021 paikkoihin järjestetään tammikuussa 2020. Haku alkaa pe 10.1. ja päättyy pe 31.1. (klo 23... 13.01.2020
 138. Uusia Springer Nature e-kirjapaketteja I New e-book titles from Springer Nature E-kirjakokoelmiin on hankittu uusia Springer Naturen kirjapaketteja. Käytettävissä on nyt seuraavien aihepakettien vuosikokoelmat: Business and Management 2005-2020 Chemistry 2010-2011, 2018-2019 Computer Science... 13.01.2020
 139. HAIC scholarships for exchange studies (in computer science) To support the international mobility of computer science students at School of Science and especially studies in information security field, Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC), offers an additional... 12.01.2020
 140. Verkkokursseja vieraissa kielissä | Webbkurser i främmande språk Aalto-yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus ilmoittautua KiVAKO-hankkeen kielten verkkokursseille (espanja, kiina, japani, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä ja viittomakieli). Kevään 2020 vieraiden kielten... 15.01.2020
 141. Life Science Technologies -maisteriohjelman infotilaisuus kandiopiskelijoille 13.1. klo 14.15-16 Tervetuloa Life Science Technologies -maisteriohjelman infotilaisuuteen maanantaina 13.1. klo 14.15-16 saliin F239a (auditorio), Otakaari 3. Infossa ohjelman johtaja ja pääaineiden professorit kertovat opinnoista... 10.01.2020
 142. Research Ethics Course 2 ECTS for doctoral candidates 6.3.-6.4.2020 Online course for doctoral candidates at Aalto University including two compulsory workshops. Lecturer is Dr. Henriikka Mustajoki. Level Doctoral studies, recommended for first or second year of study. The course... 13.03.2020
 143. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (tammikuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (januari) | Supporting your study well-being (January) Aallossa on tarjolla opiskeluhyvinvointia tukevaa itseopiskelumateriaalia, opintopisteellistettyä opetusta ja ohjausta. Nämä yhdessä muodostavat opiskeluhyvinvointia tukevan kokonaisuuden, jota voit hyödyntää oman tarpeesi mukaan... 09.01.2020
 144. Lisämaustetta tutkintoosi - hae vaihtoon lukuvuodelle 2020-21! Vaihtopaikkahaku lukuvuoden 2020-21 vaihtopaikoille alkaa 10.1. ja päättyy 31.1.2020. Jaossa ovat kaikki tekniikan alan vaihtopaikat lukuun ottamatta Japania. Mikäli olet aikeissa hakea vaihtopaikkaa itsenäisesti... 07.01.2020
 145. Mindfulness stressinhallinnassa -työpaja 24.2.-30.3.2020 Kaipaatko työkaluja stressin, ahdistuksen tai jännityksen vähentämiseen? Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Säännöllisen mindfulness-harjoittelun tiedetään vähentävän stressiä ja ahdistusta. Harjoittelu on keino lisätä itsetuntemusta... 09.01.2020
 146. Spice up your degree - apply for student exchange for 2020-21! Application period for student exchange during the academic year 2020-21 will begin on 10 January and deadline is 31 January 2020. You can apply for all the exchange places in the field of technology and science, except to Japan... 07.01.2020
 147. Esteettömästi vaihtoon Erasmus-ohjelmassa erityistarpeista aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin on mahdollista saada esteettömyystukea vaihdon apurahan lisäksi. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai esimerkiksi oppimisvaikeudesta... 07.01.2020
 148. Vaihtohaku alkaa! | Apply for exchange! Hae vaihtoon 10.–31. tammikuuta 2020. Vaihtokohteissa on runsaasti valinnanvaraa ja yliopistoja niin Euroopassa kuin kauempanakin. Lue lisää INTO-sivuilta https://into.aalto.fi/display/fikandchem/Vaihto-opinnot... 07.01.2020
 149. POSTECH, exchange destination in South-Korea Postech, tekniikan alojen vaihtokohde Etelä-Koreassa Kiinnostaako Etelä-Korea tai haluatko tutustua Korealaiseen kulttuuriin? Hae vaihtoon Pohang University of Science and Technologyyn!  POSTECH sijaitsee Pohangin rannikkokaupungissa... 07.01.2020
 150. Hae vaihtoon! Apply for exchange! 2020-2021 vaihtopaikkojen hakuaika on 10.–31. tammikuuta 2020. Aalto-yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon yhteen monista erinomaisista partneriyliopistoistamme. Löydät lisää tietoa hakuprosessista... 20.12.2019
 151. Aalto ENG joulukuun uutiskirje on julkaistu I Aalto ENG nyhetsbrev publicerat I Aalto ENG newsletter published 19.12.2019 Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden vuodenvaihteen uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla. Voit avata uutiskirjeen selaimessa: joulukuun uutiskirje maistereille https://www... 19.12.2019
 152. Newsletter for doctoral candidates at the School of Science, December 2019 Changing your enrollment information for spring term 2020 is possible until 10 January 2020 You can change your enrollment for the spring term 2020 from non-attending to attending between 25 November 2019 and 10 January 2020 in WebOodi https://oodi... 20.12.2019
 153. Valmistumiskäytännöt muuttuvat 31.12.2019 I Utexamineringsprocessen kommer att ändras 31.12.2019 I Graduation practices are changing 31.12.2019 Jos haluat valmistua 31.12.2019, niin sinulla tulee olla valmiina 31.12.2019 mennessä:  - Todistushakemus palautettuna eAge -järjestelmään  Kaikki opinnot rekisteröitynä Oodiin  Maisterivaiheen opiskelija: diplomityön... 18.12.2019
 154. MyCourses maintenance break | käyttökatko | serviceavbrott 30.12.2019 MyCourses maintenance break 30.12.2019 at 9-16.30 Update contains normal maintanance and small bug fixes. Service is not in use during the update. MyCoursesissa käyttökatko ma 30.12.2019 klo 9-16.30 Päivityksessä... 12.12.2019
 155. INSPIRED - International Project week in Darmstadt Summer 2020 (application DL 7.2.2020) Aalto University is part of a UNITE project and therefore students are offered a possibility to attend in INSPIRED project in Germany with a very good discount. See further information below: INSPIRED is a flagship project within UNITE... 12.12.2019
 156. Suorita startup-yrittäjyyden perusopinnot verkkokurssilla I Fundamentals of startup entrepreneurship as an online course Starting Up on kaikille avoin ja maksuton 2 opintopisteen verkkokurssi, joka tarjoaa työkaluja ja perustietoa startup-yrittäjyydestä. Aalto-yliopiston Starting Up -verkkokurssi kattaa startup-yrittäjyyden perusopinnot... 11.12.2019
 157. Harjoittelupaikkaa kannattaa hakea jo vuoden alkuvaiheessa I Det är värt att ansöka om praktik redan i början av året I The internship and summer job application period is approaching Harjoittelupaikkaa kannattaa hakea jo vuoden alkuvaiheessa Useat alan yritykset ilmoittavat yliopistoharjoitteluun soveltuvat työtehtävät avoimeksi jo heti uuden kalenterivuoden alussa. Ole aktiivinen, tutustu... 21.01.2020
 158. Haku vaihto-opintoihin lukuvuodelle 2020-2021 Kauppakorkeakoulun opiskelijoille | Application for exchange studies for the Academic year 2020-2021 for the students of the School of Business Haku vaihto-opintoihin lukuvuodelle 2020-2021 Kauppakorkeakoulun opiskelijoille Suunnitteletko vaihto-opintoja? Haku lukuvuoden 2020-2021 paikkoihin järjestetään tammikuussa 2020. Haku alkaa pe 10.1. ja päättyy pe 31... 16.12.2019
 159. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (joulukuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (december) | Supporting your study well-being (December) Aallossa on tarjolla opiskeluhyvinvointia tukevaa itseopiskelumateriaalia, opintopisteellistettyä opetusta ja ohjausta. Nämä yhdessä muodostavat opiskeluhyvinvointia tukevan kokonaisuuden, jota voit hyödyntää oman tarpeesi mukaan... 29.11.2019
 160. Opiskelijakyselyt on lähetetty Insinööritieteiden korkeakoulun kaksi, kolme vuotta tai pidempään opiskelleille kandidaattivaiheen opiskelijoille Kyselyt on lähetetty kohderyhmille 3.12.- ja 4.12. Vastausaikaa on 19.12.2019 asti. Opiskelijakyselyiden avulla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta sekä opinnoista. Kyselyiden teemoina ovat mm. opintojen eteneminen ja tavoitteet... 04.12.2019
 161. Yrittäjyyskursseja III periodissa | Kurser i entreprenörskap i period III | Multidisciplinary Entrepreneurship Courses for Period lll Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille kolmannessa periodissa Startup Experience (9 ECTS, TU-E4100) Rekisteröidy kevään Startup Experience –kurssille oppiaksesi, mitä tarvitset startup-maailman valloittamiseen... 04.12.2019
 162. Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin 3.1. saakka | Ansökningstiden till Aalto-universitetets magisterprogram fram till 3.1 | Application period for Master’s programmes runs until 3 January Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin käynnissä 3.1.2020 saakka Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin alkoi maanantaina 2.12.2019 ja päättyy perjantaina 3.1.2020 kello 15.00. Vuonna 2020 tarjolla on 73 hakukohdetta kauppatieteiden... 03.12.2019
 163. Tommi Junttila tietotekniikan vuoden opettaja 2019 I Tommi Junttila elected Computer Science teacher of the year 2019 Tommi Junttila tietotekniikan vuoden opettaja 2019 Vanhempi yliopistolehtori Tommi Junttila on valittu tietotekniikan vuoden opettajaksi 2019. Tällä hetkellä Junttila opettaa kaikille tietotekniikan kandidaattiopiskelijoille... 02.12.2019
 164. Flow of studies – opinnot sujuvammiksi | Flow of studies – möjliggör smidiga studier | Flow of studies – helping students hit stride Flow of studies – opinnot sujuvammiksi Opiskelijoiden liikkuvuutta korkeakoulujen välillä halutaan edistää. Haasteiden ratkaisemista pohditaan erillisessä dekaanien ja opetuksesta vastaavien varadekaanien työryhmässä... 03.12.2019
 165. Tutkintosääntöuudistus valmisteilla | Ny examensstadga under arbete | Degree regulations revision underway Tutkintosääntöuudistus valmisteilla Korkeakoulujen kandi- ja maisterikoulutuksen tutkintosäännöt aiotaan korvata yhdellä yhteisellä Aalto-yliopiston tutkintosäännöllä 1.8.2020 lukien. Tutkintosääntöuudistuksen... 03.12.2019
 166. Ravintolat vuodenvaihteessa | Restaurants during holiday season | Restaurangerna vid årsskiftet Opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden aukioloajoissa on muutoksia vuodenvaihteessa joulu-tammikuussa. Ravintoloiden poikkeusaukioloajat on päivitetty ja koottu aalto.fi http://aalto.fi:ssä Kampusravintolat https://www... 27.11.2019
 167. New library resources: JoVE Video Journal and JoVE Science Education Library Aalto University students and researchers can now access Journal of Visualized Experiments (JoVE) Video Journal and JoVE Science Education Library. Journal of Visualized Experiments (JoVE) Video Journal JoVE... 21.11.2019
 168. Uusia kirjastoaineistoja: JoVE Video Journal ja JoVE Science Education Library Journal of Visualized Experiments (JoVE) -videolehti ja JoVE Science Education Library -tietokanta on hankittu Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden käyttöön. Journal of Visualized Experiments (JoVE)... 21.11.2019
 169. Scholarships for exchange studies at Xidian University, China, in spring 2020 Xidian University in Xian, China would like to offer 30 scholarships for both undergraduate and graduate level Aalto University students in technology and engineering for the spring term 2020. The destination... 21.11.2019
 170. Vaihto-opiskelustipendejä kevääksi Xidian yliopistoon Kiinassa Kiinassa sijaitseva Xidian yliopisto tarjoaa 30 stipendiä ensi kevääksi Aalto-yliopiston tekniikan alan opiskelijoille. Kohde sopii parhaiten ELEC ja SCI opiskelijoille. Haku-dl 10.12.2019. Xidian yliopisto on... 21.11.2019
 171. Dean's List 2018-2019: Aalto ENG students have been notified Students have now been selected to the Dean's List 2018-2019 based on their academic performance in last academic year. Students have been informed on getting to the newest Dean’s List. Congratulations to all who managed to get to the list... 28.11.2019
 172. Digital Business Master Class (47E00100) in IV period Digital Business Master Class (47E00100) Digital Business Master Class (6 ECTS) is an interactive and fast-paced graduate-level course focusing on digital technologies as tools for building businesses. During the course... 18.11.2019
 173. Haluatko menestyä projektityössä? Projektityö ja -johtaminen -kurssi Haluatko menestyä projektityössä? Haluatko oppia asioita, joita perinteisillä projektinhallintakursseilla ei opeteta?  Jos vastasit kyllä, III periodissa järjestettävä Kauppakorkeakoulun kandidaattitason Aalto-kurssi... 13.11.2019
 174. Syksyn 2019 fuksikysely: 91 % aikoo valmistua tavoiteajassa Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin 300:lle opiskelijalle 14.10.2019. Kyselyyn vastasi 100 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui n. 33%. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Uudet opiskelijat... 13.11.2019
 175. Kieliopintoja muissa korkeakouluissa / Language and communication studies in other universities Kieliopintoja Aallon opiskelijoille muissa korkeakouluissa Seuraavat kielet ja viestintäaineet ovat Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Laurean, Metropolian, Aasia-verkoston  ja Hankenin https://www.hanken.fi/en/about-hanken/organisation/departments-and-subjects/centre-languages-and-business-communication-5... 20.11.2019
 176. Ehdota tietotekniikan vuoden opettajaa 2019 | Nominate the teacher of the year 2019 in Computer Science Ehdota tietotekniikan vuoden opettajaa 2019 Kuka opettaja on saanut sinut kiinnostumaan aiheesta, josta et aiemmin tiennyt mitään? Kenen avulla opit ymmärtämään asioita, joita et koskaan uskonut oppivasi? Kenet... 07.11.2019
 177. Booking.aalto.fi -palvelussa katko päivityksen vuoksi ma 11.11. klo 10-18 | Booking.aalto.fi unavailable due to service break on Monday, 11.11. between 10 am and 6 pm Palvelun sovellusta (Asio) päivitetään vastaamaan tietoturvavaatimuksia ja samassa yhteydessä tehdään myös palvelinvaihdos. Katkon aikana palvelun käyttö ei ole mahdollista. Käyttöliittymään ei tule tämän päivityksen yhteydessä näkyviä muutoksia... 04.11.2019
 178. Application period for exchange in Japan is open! Application period for student exchange in Japan during the academic year 2020-21 is open from 1 November and to 2 December 2019. One can also apply for free mover scholarship for independently sought exchange places during this application period... 29.10.2019
 179. Hakuaika tekniikan alan Japanin vaihtokohteisiin käynnissä Vaihto-opiskelun hakuaika lukuvuoden 2020-21 paikoille tekniikan alan Japanin vaihtokohteisiin alkaa 1.11. ja päättyy 2.12.2019. Tänä hakuaikana voi hakea myös free mover –vaihdon apurahaa itsenäisesti etsittyä vaihtokohdetta varten... 29.10.2019
 180. Aalto ENG uutiskirje | Aalto ENG newsletter 24.10.2019 Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla. Voit avata uutiskirjeen selaimessa: lokakuun uutiskirje maistereille https://www.anpdm.com/newsletterweb/4640584B74484A594774414359/40... 01.11.2019
 181. ECAR 2019 Student Study -kyselyn tulokset | Resultaten från ECAR student undersökning | Results of the ECAR Student Study Survey ECAR 2019 Student Study -kyselyn tulokset Aalto-yliopisto osallistui keväällä 2019 kansainväliseen ECAR 2019 -kyselyyn, jolla kartoitettiin opiskelijoiden teknologian käyttökokemuksia ja näkemyksiä sen hyödyntämisestä korkeakouluopiskelussa... 30.10.2019
 182. Info event on master's programmes for Computer and Data Science students was held on 29 October 2019 An information event on master’s programmes was held on 29 October. Here are the presentations of the event. Maisteriohjelmainfo tietotekniikan kandiopiskelijoille pidettiin 29.10.2019. Ohessa tilaisuuden esitykset... 31.10.2019
 183. Vuoden opetusteko –palkinto 2019 annetaan ansiokkaasta opetusteosta I The Award for Achievements in Teaching 2019 is given out for praiseworthy teaching activity Insinööritieteiden korkeakoulun henkilökunnalta ja opiskelijoilta pyydetään ehdotuksia vuoden 2019 opetusteoksi. Palkinto (3000 €) voidaan myöntää yhdelle opettajalle tai opettajaryhmälle. Palkinnon voittajaa... 24.10.2019
 184. Yrittäjyyskursseja Aallon opiskelijoille | Entreprenörskapkurser för Aalto studerande | Entrepreneurship courses for Aalto students Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille  Kursseja toisessa periodissa Storytelling - a Narrative Approach for Entrepreneurship (23E85000) Harva asia on yhtä vaikuttava kuin hyvä tarina, halusitpa... 24.10.2019
 185. Stanfordin kesäkouluun ei hakua kesälle 2020 I Application round for Stanford summer school 2020 not organized Aalto-yliopiston opiskelijoita on osallistunut vuosittain Stanfordin yliopiston kesäkouluun (Stanford Summer Session International Honors Program IHP) Aallon stipendillä. Yhteistyö Stanfordin yliopiston kanssa... 24.10.2019
 186. Maisteriohjelmailtapäivä tietotekniikan kandiopiskelijoille 29.10.2019 Mietitkö minkä maisteriohjelman valitsisit kandin jälkeen? Haluatko tietää lisää eri vaihtoehdoista? Tiedätkö koska ja miten maisteriohjelma valitaan? Tervetuloa maisteriohjelmailtapäivään kuulemaan lisää eri... 09.10.2019
 187. ELEC periodikirjeet 2019-2020 / ELEC periodic letters 2019-2020 Periodikirje I / Periodic letter I https://www.anpdm.com/newsletterweb/4641594079454A5D4772454059/4346514173484258417840415F4671 Periodikirje II / Periodic letter II https://www.anpdm.com/newsletterweb/4640594471494A584174454559/4346514173484258417840415F4671... 21.10.2019
 188. Hae Aalto Thesis -projektiin: HSL - Ohjelmistotuotanto 2.0 | Apply to Aalto Thesis project: HSL - Software Production 2.0 Hae Aalto Thesis -projektiin: HSL Ohjelmistotuotanto 2.0! Miten ohjelmistotuotannon menetelmiä ja prosesseja voitaisiin kehittää isossa julkisorganisaatiossa? Hae mukaan Aalto Thesis ohjelmaan ratkomaan HSL:n... 21.10.2019
 189. Graduation practices at bachelor’s and master’s level to be harmonised Aalto University is harmonising the graduation dates of bachelor’s and master’s degree students as of 31 December 2019. In the future, graduation will be possible every month of the year in all Aalto schools,... 11.12.2019
 190. Yhtenäiset valmistumiskäytännöt kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille | Enhetligare utexamineringsprocess för kandidat- och magisterstuderande Yhtenäiset valmistumiskäytännöt kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille Aalto yhtenäistää kandidaattien ja maistereiden valmistumispäivät 31.12.2019 lähtien. Jatkossa valmistuminen on mahdollista kaikissa kouluissa joka kuukausi... 10.12.2019
 191. HAIC Talk: Post-quantum Cryptography, 1.11.2019 Date: November 1, 2019 Time: 16:30–18:00 (coffee and buns served from 16:00) Venue: Lumituuli Auditorium, Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo Registration: https://haic-talk-post-quantum-cryptography.eventbrite.com... 18.10.2019
 192. Vartissa lajittelumestariksi I Become a recycling master Ole osa ratkaisua ja uudista mielikuvasi materiaalikierrätyksestä ja lajittelusta. Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopistokiinteistöt järjestävät yhteistyössä L&T:n kanssa kiertotalousvalmennuksen kaikille aaltolaisille... 18.10.2019
 193. Vaihto-opiskelun antina tietoja, taitoja ja avarakatseisuutta Opetushallituksen tuoreen Faktaa Express 2a/2019 –julkaisun mukaan suomalaiset Erasmus-vaihdossa olleet opiskelijat ovat nimenneet vaihtojakson yleisimmäksi hyödyksi henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen. Yli... 17.10.2019
 194. Kaamos Café 14.11.2019 10-12 at the Starting Point of Wellbeing What is kaamos? What is winter-SAD or subsyndromal winter-SAD? Did you know, that during kaamos our brain gets confused, as dark mornings do not lower the sleep hormone levels in our body? Welcome to hear more... 17.10.2019
 195. Höstens phuxenkät har skickats till 300 studeranden Phuxenkäten har skickats ut till förstaårsstuderanden i kandidatprogrammet i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Med hjälp av enkäten utreds förstaårsstuderandes erfarenheter och tankar kring studier och att studera under första årets höst... 17.10.2019
 196. Syksyn fuksikysely lähetetty 300:lle opiskelijalle Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely on lähetetty kandidaattiohjelman 1. vuoden opiskelijoille. Fuksikyselyn avulla selvitetään 1. vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia opiskelusta sekä opinnoista ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä... 17.10.2019
 197. Dean’s incentive scholarship was awarded to 398 students of the School of Electrical Engineering – The scholarship will again be awarded based on good academic progress during the academic year 2019-2020 The dean’s incentive scholarship of €500 for good academic progress based on the academic year 2018-2019 has been awarded to 398 students of the School of Electrical Engineering. The scholarship will again be... 15.10.2019
 198. Dekanus uppmuntringsstipendium utdelades till 398 studerande vid Högskolan för elektroteknik - Stipendiet kommer att utdelas på basis av studieframgång under läsåret 2019-2020 Till 398 studerande vid Högskolan för elektroteknik har utdelats stipendier värda 500 euro på basis av studieframgång under läsåret 2018-2019. Stipendier kommer att delas ut även på basis av läsåret 2019-2020... 15.10.2019
 199. Dekaanin kannustusstipendi myönnettiin 398 Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijalle - Stipendejä tullaan myöntämään myös kuluvan lukuvuoden perusteella 398 Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijalle on myönnetty 500 € arvoisia kannustusstipendejä lukuvuoden 2018-2019 opintomenestyksen perusteella. Stipendejä tullaan myöntämään myös alkaneen lukuvuoden 2019-2020 perusteella... 15.10.2019
 200. Tietoturva- ja tietosuojakoulutus MyCoursesissa | Utbildning i informationssäkerhet och dataskydd i MyCourses | Information security and data protection training in MyCourses Opiskelijoiden tietoturva- ja tietosuojakoulutus MyCoursesissa Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat tärkeitä kyberturvallisuuden osa-alueita. Myös Aallossa näihin liittyvät riskit on tunnistettu. Opiskelijoidenkin... 15.10.2019
 201. Tutustu FITechin 2. periodin opintotarjontaan | Get to know FITech study offering for the 2. period | Bekanta dig med FITechs kurserbjudandet för 2. period Mietitkö mitä opiskella loppuvuonna? Katso mitä muissa yliopistoissa on tarjolla! FITech-verkostoyliopisto tarjoaa runsaasti sivuainekokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja loppusyksyllä 2019. Myös hakuaika kevään 2020 opintoihin on käynnissä... 14.10.2019
 202. Beat the Blues event for Aalto international students 4.11.2019 Feel lonely sometimes despite having new friends? Miss friends, family, favourite foods and everything familiar back home? Confused about the different academic culture? Feeling blue for no particular reason? All... 14.10.2019
 203. Pelataanko? -ryhmä tiistai-iltaisin Starting Point of Wellbeingissä 29.10. alkaen (in Finnish) Espoon mielenterveysyhdistyksen vetämä Pelataanko? -ryhmä starttaa tiistai-iltaisin Starting Point of Wellbeingin tiloissa Otakaari 1:ssä. Ryhmä on tarkoitettu kaikille noin 18-32 -vuotiaille Aallon opiskelijoille... 21.10.2019
 204. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (lokakuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (oktober) | Supporting your study well-being (October) Aallossa on tarjolla opiskeluhyvinvointia tukevaa itseopiskelumateriaalia, opintopisteellistettyä opetusta ja ohjausta. Nämä yhdessä muodostavat opiskeluhyvinvointia tukevan kokonaisuuden, jota voit hyödyntää oman tarpeesi mukaan... 17.10.2019
 205. Elvyttämällä voit pelastaa elämän - tule harjoittelemaan 16.10. Maailman elvytyspäivää vietetään 16.10.2019. Kuka tahansa voi pelastaa elämän pysähtymällä auttamaan ja hälyttämällä lisäapua hätänumerosta 112. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää yhdessä Aalto-yliopiston... 11.10.2019
 206. You can save a life with CPR – Come and practice on 16 October The International Restart a Heart Day is on Wednesday, 16 October 2019. Anyone can save a life by giving CPR and calling the emergency number 112 for help. The Länsi-Uusimaa Rescue Department together with Aalto... 11.10.2019
 207. Climate change and emotions – Workshop for Aalto students This two-part group workshop is specifically aimed for Aalto students. We will focus on emotions and thoughts, concerning climate change and environmental crises, and how to live with that burden. Are there ways... 10.10.2019
 208. Mindfulness stressinhallinnassa -työpajan ilmoittautumiset auki Kaipaatko työkaluja stressin, ahdistuksen tai jännityksen vähentämiseen? Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Säännöllisen mindfulness-harjoittelun tiedetään vähentävän stressiä ja ahdistusta. Harjoittelu on keino lisätä itsetuntemusta... 11.10.2019
 209. Information event on master’s programmes for Data Science BSc students 29 October Are you thinking about what master’s programme to choose after bachelor’s? Would you like to hear more about different options? Do you know how and when to choose a master’s programme? Welcome to the information event on master’s programmes... 09.10.2019
 210. Beggars on campus In buildings near the metro station there have recently been people begging for money and acting disruptively. You can report any disturbances to the lobby services staff found in all buildings. Please ensure that... 08.10.2019
 211. Kampuksella liikkuu kerjääviä ihmisiä Metroaseman lähellä olevissa kiinteistöissä on viime aikoina liikkunut yliopiston ulkopuolisia henkilöitä, jotka kerjäävät rahaa ja käyttäytyvät häiritsevästi. Voit ilmoittaa epäasiallisesta toiminnasta ja häiriöistä aulapalveluiden henkilöstölle... 08.10.2019
 212. Apua ajanhallintaan? Vielä ehdit ilmoittautua! (in Finnish) Huomaatko ajattelevasi, että aika ei tunnu riittävän kaiken tekemiseen? Tuntuuko siltä, että opiskelu vie kaiken ajan ja raja opintojen ja vapaa-ajan välillä on häilyvä? Jäävätkö tehtävät roikkumaan? Tuntuvatko deadlinet ilmaantuvan odottamatta... 02.10.2019
 213. UniSportin uusi Aalto Starting Point of Wellbeing -ohjelma on nyt valmis | Meet UniSport personal trainer at Aalto Starting Point of Wellbeing Hyvä Aallon opiskelija, mietitkö, miten lisäät liikuntaa opiskelun oheen? Tai kuinka huolehdit riittävästä palautumisesta? Entä miten on liikkuvuutesi laita – tule testaamaan älykepillä. Saat 2.10. alkaen lähes... 22.10.2019
 214. Open access, data management and responsible conduct of research - lecture for doctoral candidates at the School of Science Time: Thursday 14 November 2019 at 12.15-13.45 Place: Lecture room AS3, Maarintie 8, Otaniemi Lecturers: Antti Rousi (RIS), Mikhail Kuklin (RIS), Enrico Glerean (NBE) The lecture provides young researchers and... 01.10.2019
 215. Aalto Wellbeing Week Keynote 2.10. "Leading a Life of Courage and Compassion" by Emilia Lahti Look for more information here: https://www.aalto.fi/en/events/aalto-wellbeing-week-keynote-leading-a-life-of-courage-and-compassion-by-emilia-lahti https://www.aalto.fi/en/events/aalto-wellbeing-week-keynote-leading-a-life-of-courage-and-compassion-by-emilia-lahti... 29.09.2019
 216. Participate in wellbeing week's workshops e.g. Stress Management Aalto Wellbeing Week offers workshops on Thursday 3rd October about testing your health by YTHS, Stress Management by Study Psychologists and opportunity to play ukulele in Aalto Ukulele Club! Look for more information here: https://www... 29.09.2019
 217. Aalto Wellbeing Week 2019 Aallon hyvinvointiviikko on kaikille aaltolaisille! Tule mukaan ja osallistu viikon moniin hyvinvointitapahtumiin! Esport Aalto tarjoa aaltolaisille avoimet ovet maanantaista sunnuntaihin. Katso viikon runsas tarjonta täältä: https://www... 29.09.2019
 218. Aalto ENG miniluento kuullaan Koe kampus! –tapahtumassa to 2.10.2019 Pääkaupunkiseudun opiskelijamarkkinoinnin syyslukukauden päätapahtuma Koe kampus! järjestetään Aalto-yliopistossa keskiviikkona 2.10.2019 klo 10–15. Vuonna 2019 ohjelmaan sisältyvät esittelypisteet Dipolissa,... 27.09.2019
 219. Towards graduation - information event for doctoral candidates at the School of Science 27.11.2019 Doctoral Programme in Science is organizing Towards graduation - information event for doctoral candidates at the School of Science on 27 November 2019. Event is directed for doctoral candidates who are planning... 15.11.2019
 220. EIT Festival - 2nd October EIT is Europe’s largest innovation network. Learn more about the work it does and how it can help you at the EIT Festival on October 2nd here on campus at Otaniemi. Come along to learn about travel and exchange... 24.09.2019
 221. HAIC Talks: Science of Security: Authentication and Predictive Logical Models, 4.10.2019 Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC) https://haic.fi/ is a strategic initiative set up by Aalto University and the University of Helsinki to ensure excellence in information security research and education... 19.09.2019
 222. INVITATION: FCAI Student Meetup 3.10. at 15-18, Library, Computer Science Building, Konemiehentie 2, Otaniemi FCAI welcomes Aalto & University of Helsinki students and researchers to a relaxed meet up with its member organizations right after the CS Research Day on October 3 starting at 3pm. This is an excellent opportunity... 13.09.2019
 223. Työelämän mentorointiosaaminen -kurssi avoin kaikille Aallon opiskelijoille | Mentoring skills for work-life - elective course Työelämän mentorointiosaaminen Työelämän mentorointiosaaminen (2 op) on uusi, kaikille Aallon opiskelijoille avoin kurssi. Tule vahvistamaan itsetuntemustasi, yhteistyötaitojasi sekä hankkimaan tietoa ja käytännön kokemusta mentoroinnista... 12.09.2019
 224. Aalto Thesis: Monitieteistä yhteistyötä ja työelämärelevanssia vahvistamassa | Aalto Thesis: Boosting multidisciplinary collaboration and work-life relevance Aalto Thesis: Monitieteistä yhteistyötä ja työelämärelevanssia vahvistamassa Aalto Thesis on uudenlainen malli maisterin opinnäytetyön toteuttamiseen osana monitieteistä projektitiimiä oikealle työelämäkumppanille... 12.09.2019
 225. Huoltokatko IdMssä ja password.aalto.fissä ma 16.9.2019 klo 17 alkaen |Service break in IdM and password.aalto.fi on Monday, 16 September 2019 from 5 pm Huoltokatko IdMssä ja password.aalto.fissä ma 16.9.2019 klo 17 alkaen ITS päivittää IdM-palvelimia maanantaina 16.9.2019 klo 17 alkaen. Päivityksestä aiheutuu käyttökatko identiteetinhallintajärjestelmässä ja password... 12.09.2019
 226. Into poissa käytöstä maanantaina 16.9. | Into ur bruk måndag 16.9 | Maintenance break on Into Monday 16 September Intossa käyttökatko maanantaina 16.9. Inton (into.aalto.fi)  taustalla olevaan järjestelmään tehdään versiopäivitys maanantaina 16.9. klo 8 alkaen. Päivitys  vaatii käyttökatkon, joka kestää arviolta seitsemän tuntia... 11.09.2019
 227. Suomen ensimmäisen automatisoidun kaupallisen drone-kuljetuspalvelun pilotti käynnistyy Otaniemessä I Pilot of Finland's first automated commercial drone delivery service launches in Otaniemi Kauppakeskus A Bloc viettää ensimmäistä syntymäpäiväänsä syyskuussa. Juhlan kunniaksi kauppakeskus aloittaa yhteistyön kasvuyritys Third Space Auton kanssa, jonka drone-kuljetuspalvelukokeilu alkaa 9. syyskuuta... 09.09.2019
 228. Aalto 10 km & 5 km tulee taas - ilmoittaudu nyt! Tee kuten Aallon johtoryhmä ja tule mukaan aaltolaisten hyvän fiiliksen liikuntatapahtumaan 22. syyskuuta! Aalto 10 km & 5 km on joka vuosi toteutettava hyvän fiiliksen liikuntatapahtuma syyskuussa. Tapahtuma... 09.09.2019
 229. Join now Aalto 10km & 5km, a great sports event for everyone on 22 September! Join Aalto's top management team and register in Aalto 10km & 5km on 22 September! Aalto 10km & 5km is a great sports event taking place every year in September. The event is part of the Espoo Rantamaraton weekend from 21 to 22 September 2019... 09.09.2019
 230. Research Ethics Course 2 ECTS for doctoral candidates 1.11.-2.12.2019 Online course for doctoral candidates at Aalto University including two compulsory workshops. Lecturer is Dr. Henriikka Mustajoki. Same course will be held in spring 2020 during 6.3.-6.4.2020, including two compulsory workshops on 10... 20.12.2019
 231. Aalto ENGin opintoasioiden uutiskirje opiskelijoille on julkaistu I School of Engineering Study Affairs Newsletter has been published Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla viikolla 36. Maisteriopiskelijoille uutiskirjeet toimitetaan englanniksi ja suomeksi ja kandidaatin... 07.09.2019
 232. Writing scientific journal articles - lecture for doctoral candidates 10.12.2019 Time: Tuesday 10 December 2019 at 8.15-12.00 Place: Lecture hall TU1, Maarintie 8, Otaniemi Lecturer: Dr. Pekka Belt The lecture provides young researchers and doctoral candidates with understanding of writing scientific journal articles... 14.01.2020
 233. Writing the compiling part of an article dissertation - lecture for doctoral candidates 9.12.2019 Time: Monday 9 December 2019 at 12.15-16.00 Place: Lecture hall TU1, Maarintie 8, Otaniemi Lecturer: Dr. Pekka Belt The lecture provides doctoral candidates with an understanding of writing an article dissertation... 14.01.2020
 234. Internships in National Institute of Informatics in Japan 2-6 months internships available in Japan! Place: National Institute of Informatics (NII) For Master's and Ph. D. degree students. Master’s degree students can work either on their MSc Thesis or other research topics (further information: anita... 03.09.2019
 235. Newsletter for doctoral candidates at the School of Science, September 2019 The enrolment period for the academic year 2019-2020 ends 6 September 2019 Enrolment via WebOodi (oodi.aalto.fi https://oodi.aalto.fi/) ends 6 September 2019. Don’t forget to enroll for the academic year 2019-2020... 30.09.2019
 236. Hae vaihtoon keväälle 2020! Hakuaika 1. – 20. syyskuuta 2019. Tämä on elämäsi parasta aikaa kansainvälistyä! Aalto-yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon yhteen monista erinomaisista partneriyliopistoistamme. Sen lisäksi, että opiskelijat saavat Aalto-yliopistolta... 02.09.2019
 237. Apply for exchange for the spring term 2020! Application period 1st – 20th September 2019. This is the best time in your life to go abroad! Aalto University students have the chance to spend an exchange semester/year in one of our partner universities, many of which are ranked in the top 200 best universities in the world... 03.09.2019
 238. Welcome breakfast for new doctoral candidates at the School of Science 2 October 2019 Doctoral Programme in Science is organizing a welcome breakfast for new doctoral candidates at the School of Science on Wednesday 2 October 2019. All new doctoral candidates are warmly welcome to join our event... 03.09.2019
 239. HAIC scholarships for exchange studies (computer science) To support the international mobility of computer science students at School of Science and especially studies in information security field, Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC), offers an additional... 29.08.2019
 240. Application period open for student exchange for spring 2020 Schools of technology and engineering: The application period for spring 2020 exchange places will be open between 1 and 20 September. You can apply for places which are left available after the spring application period... 29.08.2019
 241. Vuokraa tai kierrätä keittiötarvikkeet kampukselta I Rent or recycle your kitchenware on campus Reuse and Rescuen palveluiden tavoitteena on edistää kestävää kuluttamista Otaniemessä. Viako Oy aloitti keväällä 2019 yhteistyön opiskelijavapaaehtoisten pyörittämän Otaniemen kierrätyskeskuksen kanssa Reuse and Rescue -palvelun... 18.10.2019
 242. Ehdota vuoden 2019 kestävän kehityksen mestaria 15.9. mennessä I Who is the Aalto University Sustainability Champion 2019? Kuka tai mikä on edistänyt Aallon kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista? Osallistuneiden kesken arvotaan palkinto. Aalto-yliopiston, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja Aalto-yliopistokiinteistöjen... 30.08.2019
 243. Enroll to “Managing Value-Based Selling” course by 5th of September Interested in learning how B2B businesses are building and delivering compelling value propositions and proactively building value-based customer relationships? Most B2B companies are in a middle of a transformation... 30.08.2019
 244. Merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin Otaniemessä I Significant route changes in Otaniemi Kulku Konekortteliin (Otakaari 4, Puumiehenkuja 5, Puumiehenkuja 3 ja Sähkömiehentie 4), Nanotalolle (Puumiehenkuja 2) ja Sahalle (Konemiehentie 1) ohjataan Otakaarelta Otakaari 8:n (ISS:n varikko) pysäköintipaikan... 02.09.2019
 245. Consider taking Doing Business in China Doing Business in China (26E00250, 6 cr) Sep 10-Oct 15, Tuesday & Thursdays 13:15-16:00 Registration open until Sep 6, Friday Open to all Aalto University Masters Students Instructor: Professor Carl Fey 29.08.2019
 246. Apply for exchange for the spring term 2020! Application period 1 to 20 September 2019 for exchanges during the spring term 2020. Many destinations available in Europe and some outside Europe. Search for the destinations in Destination Database https://aalto... 29.08.2019
 247. Vaihda maisemaa, hae vaihtoon kevääksi 2020! Vaihtohaku tekniikan koulujen opiskelijoille 1.-20.9.2019. Haettavissa on lukuisia kohteita Euroopassa sekä joitakin kaukokohteita. Tutustu kohteisiin hakukoneella https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng. Tekniikan... 29.08.2019
 248. Applying for Dean's incentive-based scholarship (SCI) The links to the application form through which to apply for the SCI Dean's incentive-based scholarship of 500 euro, will be sent to the qualified students during the week 36 (2-6 Sep). The scholarship can be... 30.08.2019
 249. Dekaanin stipendin haku (SCI) Niille opiskelijoille, jotka opintorekisteritietojen mukaan ovat suorittaneet vähintään 60 op lukuvuonna 2018-2019 (suorituspäivä 1.8.2018-31.7.2019), lähetetään aalto-sähköpostiin linkki dekaanin stipendihakemukseen viikon 36 aikana... 29.08.2019
 250. Opintopisteitä kesän työharjoittelusta Aalto ENGin opiskelijoille Työskentelyn oman alan tehtävissä kesällä voi hyödyntää opinnoissaan. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija saa työharjoittelusta opintopisteitä suorittamalla ohjeiden mukaisesti oman alan työharjoittelua ja harjoittelukursseja... 27.08.2019
 251. Opintojen käynnistymistä tuetaan informaatiotilaisuuksin Aalto ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille järjestetään syyslukukauden orientaatioviikolla ja myöhemmin syyskuussa useita tiedotustilaisuuksia, joiden tavoitteena on tukea opintojen käynnistymistä ja/tai jatkamista... 27.08.2019
 252. The start of studies are supported with informational events at the School of Engineering School of Engineering holds several information events for students during orientation week and later in September. The aim of these events is to support studies as they begin or continue. Orientation week for... 27.08.2019
 253. KiVAKO-verkkokielikurssit syksyllä 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 26 korkeakoulun yhteistyöhanke KiVAKO pilotoi 3-5 op:n kieliopintoja DigiCampus-hankkeen Moodle-alustalla. Syyslukukaudella 2019 on tarjolla uusia, verkko-opintoina toteutettavia... 27.08.2019
 254. CLA+ International tests begin September as part of the KAPPAS! project The Ministry of Education and Culture funded KAPPAS! project targets the generic skills of students who are studying for a bachelor’s degree. ‘Generic skills’ refers here to study and transferable skills, such... 14.08.2019
 255. KAPPAS! -hankkeen geneerisiä taitoja mittaavat CLA+ International -testit käynnistyvät syyskuussa Opetus- ja kulttuuriministeriön KAPPAS!-hankkeessa arvioinnin kohteena ovat alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden geneeriset taidot. Geneeriset taidot ovat yleistaitoja, joita tarvitaan opiskelussa... 23.08.2019
 256. KAPPAS! – Test som mäter generiska färdigheter (CLA+ International) inleds i september I projektet KAPPAS!, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, undersöks de generiska färdigheterna hos studerande som avlägger lägre högskoleexamen. Generiska färdigheter är allmänna kunskaper... 23.08.2019
 257. Introducing 6 credit “Advanced Topics in Marketing” bachelor and master’s level self-guided learning courses The department of Marketing is launching “advanced topics” self-guided learning courses at both the bachelor and master’s level. The two courses are built around reading packets carefully curated by marketing faculty... 26.08.2019
 258. Apply for student exchange for spring term 2020! Application period 1 to 20 September 2019 for exchanges during the spring term 2020 More information about exchange studies from INTO. Open destinations: Exchange destinations and https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng https://aalto... 30.08.2019
 259. Hae vaihtoon kevätlukukaudelle 2020! Vaihtohaku tekniikan koulujen opiskelijoille 1.-20.9.2019 Tämän hakuajan aikana voit hakea vaihtoon kevätlukukaudelle 2020. Vaihto-opiskelusta löydät lisätietoa INTOsta. Vaihto-opiskelun sivut: https://into.aalto... 30.08.2019
 260. Tervetuloa takaisin kampukselle! | Welcome Back To Campus! Missä: Väre, 1. kerroksen Working Café Kukkapuro Milloin: perjantai 6.9.2019 klo 9-15 Perjantaina 6.9. Aalto ARTS toivottaa kaikki opiskelijamme takaisin opintoihin ja tutustumaan kesän aikana uudelleenjärjesteltyyn Väreeseen... 23.08.2019
 261. Apply now to IDBM minor studies' FITech track! | Hae nyt IDBM-sivuaineopintoihin FITechin kautta! | Sök nu till IDBM-biämnesstudier via FITech! Did you miss the application period for Aalto University's popular IDBM programme? The good news are that you don't have to wait another year to apply again. Application period for FITech track of the IDBM minor studies is still open until Tuesday... 24.08.2019
 262. Syksyn 2019 FITech-opinnot nyt tarjolla | FITech-studier för hösten 2019 är nu tillgängliga | FITech courses for fall 2019 are now available Haluaisitko opiskella jotain uutta? Katso mitä muissa yliopistoissa on tarjolla! FITech-verkostoyliopisto tarjoaa runsaasti sivuainekokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja syksyllä 2019 sekä keväällä 2020. Aalto-yliopiston... 10.10.2019
 263. Ilmoittautuminen syksyn suomenkieliseen Hyvinvoiva minä -ryhmään Ongelmia opinnoissa? Tökkiikö arki? Itsetuntemus hukassa? Hyvinvoiva minä -ryhmä on maksuton ja tarkoitettu kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa arjen- ja elämänhallinnan taitojaan sekä itsetuntemusta... 07.08.2019
 264. Opinnäytteiden julkisuus: toimituskäytäntö muuttunut | Lärdomsprovens offentlighet: ny praxis för distribution | Theses as public documents: change in distribution practices | Huom! / Obs! / NB! Tämän uutisen korvaa tästä eteenpäin Opintojen ja opiskelun säännöt -osioon sijoitettu ohjesivu: Opinnäytteiden julkisuus Härefter den här artikeln ligger här i Bestämmelser om studier sektionen:... 23.10.2019
 265. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi | Stöd för välbefinnande i studierna| Supporting your study well-being Aallossa on tarjolla opiskeluhyvinvointia tukevaa itseopiskelumateriaalia, opintopisteellistettyä opetusta ja ohjausta. Nämä yhdessä muodostavat opiskeluhyvinvointia tukevan kokonaisuuden, jota voit hyödyntää oman tarpeesi mukaan... 21.08.2019
 266. Aallon ja urheiluakatemian (URHEA) info 1.10. | Möte med Aalto och idrottsakademi (URHEA) 1.10 | Aalto University and the sports academy (URHEA) event on 1 October Aallon ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (URHEA) infotapahtuma tiistaina 1.10.2019  Oletko jo Urhean jäsen tai harrastatko kilpaurheilua? Aalto ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemia järjestävät ti 1.10. klo... 22.08.2019
 267. Publishing with IEEE: Workshop at Aalto University, 25 Sep 2019 (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers https://www.ieee.org/index.html https://www.ieee.org/index.html) Are you thinking of publishing your research? New/relatively new to publishing your work... 20.08.2019
 268. CHEM hakee kolmea opintoneuvojaa Hyviä paikkoja avoinna opintoasioista kiinnostuneille: tarjolla mukavia työkavereita, monipuolisia työtehtäviä, joustava työaika (helppo sovittaa opintojen lomaan) ja uusi näkökulma opintoihin sekä hyvä perehdytys työtehtäviin... 16.08.2019
 269. TU-EV Fintech Seminar 1-3 cr Financial industry is facing new challenges and new opportunities stemming from digitalisation and new technologies such as blockchain, platforms, big data and data analytics, machine learning and artificial intelligence... 27.08.2019
 270. Osta uusi tietokone opiskelija-alennuksella | Köp en ny dator och dra nytta av studentförmåner | Purchase a new PC with student discount Hyödynnä opiskelija-alennus – osta uusi tietokone tai päivitä koneesi Sinulla on loistava mahdollisuus ostaa uusi tietokone tai päivittää nykyinen koneesi opiskelija-alennuksella. Klikkaa alla olevia linkkejä... 13.08.2019
 271. Dekanus uppmuntringsstipendium för god studieframgång under läsåret 2018 – 2019 - Ansökan har börjat! Dekanus utdelar uppmuntringsstipendier på 500 euro på basis av studieframgång till studerande vid Högskolan för elektroteknik. Ansökningstiden för stipendiet har börjat, och studerande som i början av augusti... 07.08.2019
 272. Aalto 10k & 5k liikuntatapahtuma | Sports Event scroll down for English version Aalto 10km/5km on joka vuosi toteutettava hyvän fiiliksen liikuntatapahtuma syyskuun loppupuoliskolla. Aalto 10km/5km tapahtuma järjestetään osana Espoon Rantamaraton (rantamaraton... 04.09.2019
 273. Dean's incentive scholarship for good academic progress during the academic year 2018-2019 - Application period has started! The dean distributes incentive scholarships of €500 for good academic progress during the academic year 2018-2019 to students of the School of Electrical Engineering. The scholarship application period has started... 07.08.2019
 274. 2. vuosikurssin KTK-opiskelija - Ilmoittautuminen kurssille "Business Communication Skills", 3 op (61A00200) Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden pakollisiin opintoihin toisena opiskeluvuotena lukeutuu englanninkielisen yritysviestinnän kurssi "Business Communication Skills", 3 op (61A00200)... 24.06.2019
 275. Summer courses organized by Information and Service Management, School of Business The Department of Information and Service Management (BIZ) offers following two intensive summer courses in August: 35E00650 Quantitative Models in SCM/OM 6 ECTS credits This course is targeted to Master's student in ISM or relevant field... 15.07.2019
 276. Linux-yleispalvelimet päivitetään Ubuntu 18.04 -versioon | Linux common shell servers will be upgraded to Ubuntu 18.04 Tietotekniikkapalveluiden yhteiskäyttöiset Linux-yleispalvelimet päivitetään Ubuntu 18.04 -versioon seuraavalla aikataululla: pe 12.7. klo 15->: Kosh.aalto.fi http://Kosh.aalto.fi ja brute.aalto.fi http://brute... 09.07.2019
 277. Sähkökatkos ke 10.7. Otakaari 1:ssä | Power cut at Otakaari 1 on Wed 10 July Sähkökatkos ke 10.7. klo 16-24 Otakaari 1:ssä Otakaari 1:ssä tehdään muuntamohuolto keskiviikkona 10.7.2019 klo 16.00–24.00. Kaikki sähkönjakelu ja järjestelmien toiminta rakennuksessa keskeytyy arviolta kahdeksaksi tunniksi... 02.07.2019
 278. Finnish Immigration Service's survey for students Survey for students on the residence permit process. Are you coming to Finland to study, or are you going to continue your studies in Finland? We are conducting a survey on students' experiences of the residence permit process... 26.06.2019
 279. Abstract of the master’s thesis will act as maturity essay at ELEC as of 1 Aug, 2019 Until now, students have needed to write a separate maturity essay after submitting their master’s thesis for evaluation. As of 1 Aug, 2019, the abstract of the thesis acts as the maturity essay and, therefore... 27.06.2019
 280. Diplomityön tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä ELECissä 1.8.2019 alkaen Tähän saakka opiskelijan on täytynyt kirjoittaa erillinen kypsyysnäyte lähetettyään diplomi-työnsä arvosteltavaksi. 1.8.2019 alkaen diplomityön tiivistelmä on opiskelijan kypsyysnäyte, eikä kypsyysnäytettä tarvitse... 27.06.2019
 281. Japanska? Webbaserade språkstudier? Som studerande vid Aalto kan du också ta del av språkstudier vid andra högskolor i huvudstadsregionen! Läsåret 2019–2020 kommer japanska återigen att ingå i kursutbudet vid Aalto-universitetets språkcenter. Bekanta dig med språkcentrets kursutbud i Into och Oodi. Intresserad av webbaserade språkstudier? Höstterminen... 19.06.2019
 282. Japanese? Online language courses? Language courses offered by the universities of applied sciences in the Greater Helsinki region? Would you like to learn Japanese or take some online language courses? As an Aalto student, you have access to language courses offered by the universities of applied sciences in the Greater Helsinki region. As of the 2019–2020 academic year... 25.06.2019
 283. AaltoWikissa huoltokatko keskiviikkona 19.6.2019 alkaen klo 17| Maintenance break on AaltoWiki on Wednesday 19 June 2019 starting at 5 pm AaltoWikissa huoltokatko keskiviikkona 19.6.2019 alkaen klo 17 Wiki.aalto.fi http://Wiki.aalto.fi:n huoltokatko kestää n. 20 minuuttia. Katkon aikana wiki.aalto.fi http://wiki.aalto.fi ei ole käytettävissä.  --... 18.06.2019
 284. MyCourses maintenance break | käyttökatko | serviceavbrott 24.6.2019 MyCourses maintenance break 24.6.2019 at 9-16.30 MyCourses will be upgraded to the Moodle version 3.6. on Monday 24th June. The service is out of use at 9.00-16.30. With the upgrade, the course overview (Dashboard) is improved: users can sort... 14.06.2019
 285. Opiskelijapalvelut kesällä | Studerandeservice under sommaren | Student services in summer 2019 Opiskelijapalvelut kesällä 2019 Kesällä moni palvelumme on joko supistetusti auki tai kokonaan suljettuna. Huomioithan, että asiointi kannattaa hoitaa mahdollisuuksien mukaan jo ennen juhannusta. Ohessa tietoa... 13.06.2019
 286. Japania? Kielten verkko-opintoja? Aallon opiskelijoille kieliä myös yhteistyössä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa! Japanin kieli palaa Aalto-yliopiston kielikeskuksen tarjontaan lukuvuonna 2019-2020. Kielikeskuksen opetustarjontaan voi tutustua Into-sivuilla ja Oodissa. Kiinnostavatko virtuaaliset kieliopinnot? Syyslukukaudella 2019 on tarjolla uusia... 13.06.2019
 287. SCI opiskelijapalveluiden kesä | SCI Student service's summer 2019 SCI opiskelijapalveluiden kesä SCIn opiskelijapalvelut Tietotekniikan talossa (Konemiehentie 2) toimii rajoitetusti kesän aikana (24.6.–2.8.). Henkilökunnan lomien vuoksi vakioaukioloaikoja ei ole. Opiskelijapalvelupiste... 12.06.2019
 288. Hae opintoneuvojaksi Perustieteiden korkeakouluun Perustieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelut hakee kahta opiskelijaopintoneuvojaa lukuvuodelle 2019-2020. Työaika on keskimäärin 10 t/vko. Hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät osoitteesta https://www... 22.05.2019
 289. Wolfram Mathematica license extended for next 3 years IT Services has extended Wolfram Mathematica license for next 3 years. New license agreement is valid until 31.5.2022. License includes Mathematica use in computers owned by Aalto University and also use in home... 03.06.2019
 290. SCI opiskelijapalvelut suljettu 6.6.2019 | SCI Student Services closed on 6 June 2019 Suomeksi Perustieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelut tietotekniikan talossa ja Maarintie 8:ssa on suljettu torstaina 6.6. henkilökunnan kehittämispäivän vuoksi. In English SCI Student Services in Computer Science... 29.05.2019
 291. Changes in the MS courses for the academic year 2019-2020 Although, we are in the middle of a two-year curriculum period, there have been some unavoidable changes in the MS courses for the academic year 2019-2020: Changes in the course timing: MS-A0211 Differential and... 29.05.2019
 292. Changes in the TU –courses for the academic year 2019-2020 There are some unavoidable changes in the curriculum for the academic year 2019-2020: Changes in the course timing: Period change: TU-E3040 Human Potential (5 cr): I-II -> II Period change: TU-E4071 Startup Marketing... 29.05.2019
 293. Since May 30th 2019 students can apply for credit transfer online An electronic application form for credit transfer is now available. Applications can be made in the Nintex workflow system in the university's Sharepoint environment. An Aalto user account and password will be needed for making an application... 29.05.2019
 294. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista voi hakea sähköisellä lomakkeella 30.5. alkaen Opiskelija voi hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua sähköisellä lomakkeella. Hakemus tehdään Aalto-yliopiston Sharepoint-ympäristössä Nintex-työnkulkujärjestelmässä, johon kirjaudutaan Aalto-tunnuksella... 04.06.2019
 295. Otaniemen kierrätyskeskus ja Viako Oy yhdistivät palvelunsa I Otaniemi's Recycling Center and Viako Oy combine their services Viako Oy on yhteistyössä opiskelijavapaaehtoisten pyörittämän Otaniemen kierrätyskeskuksen kanssa avannut Otaniemeen toimipisteen, josta voi vuokrata kodintavaroita väliaikaiseen asumiseen (ruoanlaitto, astiat... 20.06.2019
 296. Asianet courses in autumn 2019 – spring 2020 Aalto University is a member of Finnish Network University of Asian Studies. The Network University offers Asia related courses for which the application period will open on 26 August 15 September for the autumn... 24.05.2019
 297. KAPPAS! -hanke arvioi opiskelu- ja työelämätaitoja | KAPPAS! Projektet utvärdera studie- och arbetslivsfärdigheter | KAPPAS! Project assesses study skills and transferable skills KAPPAS! -hankkeessa arvioidaan korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitojen tasoa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa arvioidaan korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitojen tasoa... 22.05.2019
 298. AaltoWikissa käyttökatko tiistaina 4.6.2019 alkaen klo 7 | Maintenance break on AaltoWiki on Tuesday, 4 June 2019 starting at 7 am AaltoWikissa käyttökatko tiistaina 4.6.2019 alkaen klo 7 Wiki.aalto.fi http://Wiki.aalto.fi:n käyttökatko kestää koko päivän. Katkon aikana wiki.aalto.fi http://wiki.aalto.fi ei ole käytettävissä. Maintenance break on AaltoWiki on Tuesday... 29.05.2019
 299. Studies at Aalto, outside your own field of study Aalto University students may apply for a study right at another Aalto school. Some minors and individual courses require an application, while others are open for all. The application period for studies to be... 15.05.2019
 300. Studier vid en annan högskola inom Aalto Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna. En studerande kan söka studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet. Till vissa biämnen... 15.05.2019
 301. Tiedotustilaisuus taloustieteen tutkijamaisterilinjasta torstaina 23.5.2019 Helsinki GSE:n tutkijamaisteriohjelma on Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoille suunnattu ohjelma, joka antaa erinomaiset valmiudet vaativimpiin ekonomistitehtäviin. Koulutusohjelma koostuu parhaiden... 15.05.2019
 302. Hae nyt! Opinnot toisessa Aallon koulussa Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Tekniikan alan koulujen opintotarjonta on pääsääntöisesti avointa kaikille. Kauppakorkeakoulun (BIZ) ja Taiteiden ja suunnittelun... 15.05.2019
 303. New Microsoft services for students Microsoft has launched new Azure for education service for students. This new service replaces discontinued Microsoft Imagine which is not available anymore. New Service is available at: https://azureforeducation... 14.05.2019
 304. Changes in the CS courses for the academic year 2019-2020 Although, we are in the middle of a two-year curriculum period, there have been some unavoidable course removals and changes in the CS courses for the academic year 2019-2020: Courses that have been discontinued... 13.05.2019
 305. ENG uutiskirje / ENG newsletter 10.5.2019 Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla. Voit avata uutiskirjeen selaimessa: toukokuun uutiskirje maistereille https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A514476474A5D4171424259/4345594B7440415E477649415B4471... 16.05.2019
 306. Kevään fuksikysely: 76 % aikoo valmistua tavoiteajassa Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kevään 2019 fuksikysely Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin 21.3.2019 292 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi 161 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui oikein hyvä 55... 09.05.2019
 307. Summer course travel grants for School of Engineering students in 2019 Students of the Aalto University School of Engineering can apply for a travel grant to participate in summer courses in universities abroad in the summer 2019. The courses must be organised by partner universities... 08.05.2019
 308. BIZ: Additional graduation day on 31 July 2019 Dear student at the end of your studies, Good news! Dean has decided on an additional graduation on 31 July 2019. If you have completed all courses and you are able to complete and submit your Bachelor’s or Master's... 08.05.2019
 309. BIZ: Ylimääräinen valmistumispäivä 31.7.2019 Hei opintojen loppusuoralla oleva opiskelija, Hyviä uutisia! Dekaani on päättänyt ylimääräisestä valmistumispäivästä 31.7.2019. Mikäli sinulla on kaikki kurssit suoritettuina, ja vain kanditutkielma tai gradu ja kypsyysnäyte ovat palauttamatta... 08.05.2019
 310. Dean’s incentive scholarship for master’s degree students of School of Electrical Engineering The dean of the School of Electrical Engineering distributes incentive scholarships for good academic progress. The scholarship amount is €500. Since the 2016-2017 academic year, scholarships have been awarded... 08.05.2019
 311. Sähkötekniikan korkeakoulun dekaanin kannustusstipendin hakuaika alkaa elokuussa Dekaani jakaa 500€ stipendejä Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoille hyvän opintomenestyksen perusteella. Stipendien hakuaika on elokuussa. Opiskelijoille, joilla hakuedellytykset vaikuttavat elokuun alussa täyttyvän... 08.05.2019
 312. Credits for the students of the Aalto ENG from practical training in Summer 2019 Student of the School of Engineering can get credits from practical training by working and taking practical training courses. The extent of the practical training is 1­­­-5 cr at both Bachelor and Master level... 07.05.2019
 313. Apply to High Growth Operations Program by 10.5.2019! Interested in High-Growth companies and career opportunities in them? Want to complement your engineering studies with Operations and Service Management? FITech HGO-program offers you contacts with companies,... 06.05.2019
 314. Opintopisteitä työharjoittelusta kesällä 2019 Aalto ENGin opiskelijoille Opiskelijoita suositellaan suorittamaan harjoittelua ja harjoittelukursseja opintojen edetessä. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija voi saada työharjoittelusta opintopisteitä suorittamalla oman alan työharjoittelua... 24.10.2019
 315. Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit 2019 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-... 02.05.2019
 316. Teknos-Winter -foundation, scholarships in 2019 Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Teknos-Winter foundation open for applications. The foundation opens the applications annually to the students in the Sustainable... 02.05.2019
 317. Teknos-Winterin rahasto, stipendit 2019 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Teknos-Winterin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä Kemian-, bio ja materiaalitekniikan maisteriohjelman Sustainable... 02.05.2019
 318. Oiva Allan Pölkkynen -foundation, scholarships in 2019 Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Oiva Allan Pölkkynen foundation open for applications. The foundation opens the applications annually to the talented students... 02.05.2019
 319. Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit 2019 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain opiskelustipendejä Kemian tekniikan kandidaattiohjelman, Kemian-... 02.05.2019
 320. Scholarship for foreign students in the School of Chemical Engineering in 2019 Aalto University School of Chemical Engineering announces three (3) scholarships of 1000 Eur open for application for foreign students. Talented students in Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering... 02.05.2019
 321. Tuotantotalouden maisteriohjelman pääaineinfo 7.5.2019 Tervetuloa tuotantotalouden maisteriohjelman pääaineinfoon maanantaina 7.5. 2019 klo 16.00! Infotilaisuus pidetään TUAS-talolla salissa TU5 (Maarintie 8). Tilaisuus on tarkoitettu tuotantotalouden kandidaattiopiskelijoille... 30.04.2019
 322. Product Design Gala 2019 Monitieteisen Product Development Project -kurssin lopputyöt esitellään yleisölle koko päivän kestävässä tapahtumassa 17.5. Come and fall in love with the results of the interdisciplinary Product Development Project teams on 17 May... 30.04.2019
 323. Aalto Festival 2019 Tervetuloa tapahtumiin toukokuussa! Welcome to the events in May! Välkommen till Aalto Festival i maj! Aalto-yliopiston taidonnäytteitä kokoava festivaali käynnistyy 8. toukokuuta ja tarjoaa seminaareja, näyttelyitä, luentoja ja juhlia... 30.04.2019
 324. Ehdokkaita LOGYn stipendien ja opinnäytepalkintojen saajiksi etsitään taas! Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:lle on myönnetty rahaa jaettavaksi logistiikan ja hankinnan alojen palkintoihin ja stipendeihin. LOGYn palkinnot ja stipendit antavat tunnustusta erinomaisesta työstä oston... 26.04.2019
 325. Summer School Scholarships for the Students of the School of Chemical Engineering in 2019 Aalto University School of Chemical Engineering opens an application round for discretionary scholarships for summer schools abroad for bachelor- and master students for the summer 2019. School grants maximum three scholarships... 26.04.2019
 326. Apurahoja kesäkouluihin Kemian tekniikan korkeakoulussa 2019 Kemian tekniikan korkeakoulu myöntää perustutkinto-opiskelijoilleen (kandi- ja maisteritaso) kesällä 2019 ulkomailla järjestettäviin kesäkouluihin osallistumista varten apurahoja. Jaossa on korkeintaan kolme 200-500 € apurahaa... 26.04.2019
 327. Application to Aalto Squad is open until 12 May 2019 Do you want to be a part of a bunch of driven Aalto University students? Are you passionate about sharing your university experiences while gaining work experience in the field of student recruitment and marketing... 03.05.2019
 328. Ravintolat kesällä 2019 | Restaurangerna på sommaren 2019 | Restaurants during summer 2019 Ravintolat kesällä 2019 Opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden aukioloajoissa on muutoksia kesällä. Otaniemen ravintoloiden kesän aukioloajat on päivitetty ja koottu sivulle Kampusravintolat https://www.aalto... 03.05.2019
 329. Where is Aalto University heading – share your thoughts online Aalto University is preparing its future strategy. The current strategy will continue until 2020. You are invited to participate in building the direction of our university. How can we best support learners? What should we focus on in education... 25.04.2019
 330. Millainen on tulevaisuuden Aalto-yliopisto – kerro näkemyksesi verkossa Aalto-yliopisto valmistelee uutta strategiaa, nykyinen on voimassa vuoteen 2020 asti. Sinulla on nyt tilaisuus kertoa mielipiteesi Aallon tulevaisuuden suunnasta. Mihin opetuksessa tulee keskittyä? Miten opiskelijoita pitäisi parhaiten tukea... 25.04.2019
 331. CHEM Opintoneuvojaksi? Studierådgivare? CHEM hakee opintoneuvojia, 5 (6) kpl.   Kemian tekniikan korkeakoulu hakee lukuvuodelle 2019-2020 opintoneuvojia nykyisten opintoneuvojien siirtyessä uusien haasteiden pariin. Työn pääpaino on kemiantekniikan kandidaattiohjelman... 23.04.2019
 332. Idea theft in Academia - Survey for technology students and researchers Has anyone ever stolen your research ideas or results, or has someone else’s actions prevented you from patenting your inventions? I am a master’s student at Hanken School of Economics. I am conducting a study... 18.04.2019
 333. Intossa käyttökatko 18.4. klo 12 | Serviceavbrott i Into 18.4 kl 12| Maintenance break on Into 18 April at 12.00 Intossa käyttökatko torstaina 18.4. klo 12 Käyttökatko kestää 15-20 minuuttia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i Into torsdag 18.4. kl 12 Avbrottet beräknas pågå i 15-20 minuter.  Into kan inte användas under denna tid... 18.04.2019
 334. Opiskelijoiden mielenterveyspäivän ilmainen luento ja työpaja 25.4. | Student's mental health day's free workshop 25.4. Opiskelijoiden mielenterveyspäivä järjestetään jälleen! Päivää vietetään torstaina 25.4. Tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan mielen hyvinvoinnin puolesta... 16.04.2019
 335. Internships in Japan National Institute of Informatics (NII) Apply for an internship in Japan! Place: National Institute of Informatics (NII) Duration: 2-6 months This programme is for Master's and Ph. D. degree students. Master’s degree students can work either on their... 16.04.2019
 336. Aineiston koekäyttö: Times Higher Education 27.4. asti | Trial access: Times Higher Education until 27 Apr Times Higher Education –aineisto on koekäytössä 27.4.2019 asti. Ensimmäisellä kerralla käyttäjien täytyy rekisteröityä palveluun Aalto-sähköpostiosoitteellaan. Sen jälkeen voit kirjautua luomallasi käyttäjätunnuksella... 12.04.2019
 337. Why academic freedom matters - free MOOC for Aalto community Scholars at Risk, together with our Academic Refuge project partners, have created a free massive open online course (MOOC) on why academic freedom matters.The MOOC features interactive quizzes, discussion forums... 11.04.2019
 338. Intossa käyttökatko 16.4. | Serviceavbrott i Into 16.4 | Maintenance break on Into 16 April Intossa käyttökatko tiistaina 16.4.  klo 7.00 Käyttökatko kestää 3-4 tuntia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i Into tisdag 16.4. kl. 7.00 Avbrottet beräknas pågå i 3-4 timmar.  Into kan inte användas under denna tid... 11.04.2019
 339. Climate change and emotions – Workshops for Aalto students This 2-hour group workshop is specifically aimed for students. We will focus on emotions and thoughts and how to live with them. Are there ways to maintain your own balance and resilience whilst trying to cope... 10.04.2019
 340. Sopimus Wileyn lehtipaketista vuoden 2019 loppuun | Agreement on Wiley's journal package until the end of 2019 Sopimus Wileyn lehtipaketista vuoden 2019 loppuun FinELib on tehnyt Wileyn kanssa vuoden 2019 loppuun asti kestävän sopimuksen samoilla ehdoilla ja lehtipaketilla kuin edellisen vuoden 2018 sopimuksenkin. Neuvotteluja kuitenkin jatketaan edelleen... 11.04.2019
 341. Academic Bicycle Challenge in May for the Aalto community The Academic Bicycle Challenge (ABC) is the new international cycling contest for universities and colleges. The ABC wants to find the most active cycling institutions of higher education worldwide. Aalto University... 04.04.2019
 342. Warmly welcome to join Aalto Services Testing Lab 8.4.2019 Testing lab is a one-day pop-up space to test new Aalto services that BA service design students have designed based on the needs of students, Aalto staff and potential employers. During the BA service design course... 02.04.2019
 343. Starting Point of Wellbeing open until 31.5.2019 (summer break 1.6.-1.9.2019) Starting Point of Wellbeing tarjoaa Aallon opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan YTHS:n, opinto- ja uraohjauspsykologien, opinto-ohjaajien... 02.04.2019
 344. Apua ajanhallintaan -ryhmä, kevät 2019 (in Finnish, på finska)  Huomaatko ajattelevasi, että aika ei tunnu riittävän kaiken tekemiseen? Tuntuuko siltä, että opiskelu vie kaiken ajan ja raja opintojen ja vapaa-ajan välillä on häilyvä? Jäävätkö tehtävät roikkumaan? Tuntuvatko deadlinet ilmaantuvan odottamatta... 28.03.2019
 345. Henkilökohtaiset opintojärjestelyt | Individuella studiearrangemang | Individual study arrangements Tiedätkö, että sinulla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä opintoihisi, jos opiskeluusi vaikuttaa jokin terveydellinen syy, esimerkiksi oppimisvaikeus? Esimerkkejä yleisimmistä henkilökohtaisista... 28.03.2019
 346. Academic Bicycle Challenge toukokuussa Aalto-yhteisölle | Academic Bicycle Challenge in May for the Aalto community Academic Bicycle Challenge toukokuussa Aalto-yhteisölle Osallistu uuteen kansainväliseen yliopistojen ja korkeakoulujen pyöräilyhaasteeseen.  Academic Bicycle Challenge -pyöräilyhaasteessa (ABC) yhdistuvät pyöräilyn ilo... 11.04.2019
 347. Studera teknik på ett nytt sätt! FITech -universitetsnätverket erbjuder vald studierna vid alla Finlands tekniska universitet nu på ett ställe. Som studerande kan du till exempel välja ett nytt biämne eller någon enskild kurs från tekniska universitetets nya utbud... 03.04.2019
 348. Kokoa unelmiesi tutkinto! FITech-verkostoyliopisto tarjoaa kaikkien Suomen teknillisten yliopistojen opintoja yhdeltä luukulta. Aalto-yliopiston opiskelijana voit esimerkiksi valita uuden sivuaineen tai yksittäisen kurssien jonkin muun... 12.04.2019
 349. Looking for something new to study? FITech offers selected courses from seven universities of technology. Programmes & courses for fall are now available. Build the degree of your dreams! Check out   https://fitech.io/programmes-courses/?fwp_audience=degree-studentwww... 12.04.2019
 350. Mekatroniikan sirkus –lopputyönäyttely 4.4.2019 Mechatronic Circus – lopputyönäyttely järjestetään torstaina 4.4.2019 klo 10-16 Mekatroniikan oppimisympäristössä (K3, Puumiehenkuja 5 E). Lopputyönäyttelyssä opiskelijat esittelevät mekatroniikan kurssin lopputöitä... 03.04.2019
 351. Liiketoimintaosaamisen verkkokurssit 2019-2020 | LITO - Basic Business Studies 2019-2020 Haluatko opiskella liiketoimintaosaamisen perusteita? Kiinnostaako sinua sivuaine, mutta et ehdi luennoille? Tutustu Liiketoimintaosaamisen verkkokursseihin! Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä... 04.04.2019
 352. Itsepalvelulainaus Kuopion Varastokirjastosta päättyy / Self-service borrowing from the National Repository Library ends Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta ovat voineet tilata itse kirjalainoja Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta Aalto-Finnan kautta. Varastokirjasto ottaa käyttöön uuden kirjastojärjestelmän, jossa... 01.04.2019
 353. FIF - länken mellan teknik och ekonomi Att leda ett industriföretag i framtiden kommer att kräva bred kompetens, att förstå ett område kommer inte att vara tillräckligt, sade emeritus professor Hans Andersin på 1990-talet då han grundade FIF. Han hade rätt... 29.03.2019
 354. Opintoja Aallossa oman opintoalan ulkopuolella? Studier vid en annan högskola inom Aalto? Studies at another Aalto School? Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osa opinnoista on avoimia kaikille, osaa varten tulee erikseen hakea opinto-oikeutta. Ns. Aalto-kurssit https://into.aalto... 18.03.2019
 355. Kaikki Knovelin aihekokoelmat nyt käytettävissä / All Knovel subject collections now available Aalto-yliopiston opiskelijoilla ja tutkijoilla on nyt pääsy kaikkiin 35 Knovelin aihekokoelmaan. Knovel-aineisto sisältää kaikkiaan yli 4000 e-hakuteosta mm. kemian, biologian, tekniikan, geologian sekä elintarvike- ja terveystieteiden aloilta... 28.03.2019
 356. Ramboll-luento: Timo Stapelfeldt Export Projects Ramboll-luento: Timo Stapelfeldt Export Projects Tervetuloa Ramboll-luennolle torstaina 28.3. klo 16–17. Luennon pitää projektipäällikkö Timo Stapelfeldt (geotekninen suunnittelu ja maaperätutkimus). Esityksen... 27.03.2019
 357. Suunnittele Helsinki EU Officelle uusi logo ja voita 1500€ | Design a new logo for Helsinki EU Office and win 1500€ Suunnittele Helsinki EU Officelle uusi logo ja voita 1500€ Helsinki EU Office järjestää tunnuksen suunnittelukilpailun, joka on avoin kaikille Helsinki EU Officen korkeakoulukumppaneiden Aalto yliopiston, Hanken Svenska Handelshögskolanin... 25.03.2019
 358. Aalto University 3.0 – Now discussing education, sustainability and infrastructures 27 March 2019 Aalto student, welcome to continue our strategy work at Harald Herlin Learning Centre, Otaniementie 9, on Wednesday 27 March 2019 at 12.30! It's your turn to make an impact again – come with an open mind to suggest... 25.03.2019
 359. Aalto-yliopisto 3.0 – Nyt keskustellaan opetuksesta, kestävästä kehityksestä ja infrastruktuureista 27.3.2019 Opiskelija, tervetuloa jatkamaan Aalto-yliopiston strategiatyötä 27.3. klo 12.30 Harald Herlin -oppimiskeskukseen, Otaniementie 9! On jälleen sinun vuorosi vaikuttaa – tule mukaan avoimin mielin ideoimaan uusia... 25.03.2019
 360. ECAR Survey: Vastaa kyselyyn digitalisaatiosta viim. 31.3. | Besvara enkäten om digitalisering senast 31.3 | Answer the survey on digitalization 31 March at the latest Kysely digitalisaatiosta opetuksessa ja oppimisessa (ECAR-kysely) Aalto-yliopisto osallistuu kansainväliseen ECAR 2019 kyselyyn, jolla kartoitetaan opiskelijoiden teknologian käyttökokemuksia ja näkemyksiä sen... 26.03.2019
 361. Ilmastonmuutoksesta ja DI-osaamisesta muutoksen tekijänä keskusteltiin vilkkaasti 15.3.2019 Future-Proof Engineering Education -seminaari pidettiin Design Factorylla 15.3.2019. Teemana oli ilmastonmuutos ja DI-osaaminen muutoksen tekijänä. Aiheesta pitivät puheenvuorot myös keynote-puhujat Mika Anttonen, Max Mickelsson ja Mikko Dufva... 21.03.2019
 362. Intossa käyttökatko to 21.3. klo 17.15 | Serviceavbrott i Into tors 21.3. kl.17.15 | Maintenance break on Into Thurs 21 March at 17.15 Intossa käyttökatko torstaina 21.3.  klo 17.15 Käyttökatko kestää 15 minuuttia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i Into torsdag 21.3. kl. 17.15 Avbrottet beräknas pågå i 15 minuter.  Into kan inte användas under denna tid... 21.03.2019
 363. Aalto Campus will host IoT hackathon on May - Apply now During 3–5 May, 2019 the Aalto Campus will host a 48-hour open source IoT hackathon, the second in the IoThon series, for graduate students and developers. The theme for COMNET IoThon 2019 is 5G. COMNET (Department... 20.03.2019
 364. UWAS-C0011 UWAS Project ja UWAS-C0009 Artist in residence workshop: Kurssien aikataulut vahvistettu | Tidtabellerna för kurserna har fastställts | Courses now confirmed in the schedule Hei Aallon opiskelija!   Viidennessä periodissa alkaa vielä kaksi UWAS-kurssia, joiden aikataulut ovat nyt vahvistuneet:  UWAS-C0011 https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1137269688&html=0 UWAS Project: Provokaatiota, seksiä ja sekoilua... 28.03.2019
 365. Apply now for ITP 2019 summer program! - Hae nyt ITP 2019 -kesäohjelmaan! Are you ready to future-proof yourself? Aalto University Information Technology Program (ITP) brings students together from diverse backgrounds and all around the world for the summer to solve digital business problems... 18.03.2019
 366. Aalto Day One 2019–2020: Lukuvuoden avajaispäivä | Inskriptionsdagen | Opening of the academic year 3.9.2019 Aalto Day One 2019–2020 Lukuvuoden avajaispäivä 3. syyskuuta Päiväohjelma 13.15 Avajaisseremonia, Otakaari 1 M  14.30 Vastaanotto Kauppakorkeakoulussa, Ekonominaukio 1 16.00 Aalto Party, Alvarin aukio  Aalto-yliopiston... 22.08.2019
 367. Muutostöitä Otakaari 1:n U-siivessä U219 | Ändringar i U219 på Otsvängen 1 | Changes to the U-wing of Otakaari 1: U219 Muutamme tilan U219 käyttötarkoitusta. Tila suljetaan muutostöiden vuoksi maanantaista 1.4. alkaen. Lisää opiskelutilaa löytyy 1.kerroksesta tai Aalto Space sovelluksen kautta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/aalto-space-mobiilisovellus... 18.03.2019
 368. Safari Tech Books Online is now O’Reilly Safari Learning Platform Aalto University students and researchers can now access the new O’Reilly for Higher Education digital platform. It includes more than 38,000 book titles and more than 30,000 hours of video, audio books, learning paths... 15.03.2019
 369. MyCourses-työtilat (lv 2015-2016) arkistoidaan 1.4. | Arbetsytor i MyCourses (läsåret 2015-2016) arkiveras 1.4 | MyCourses workspaces (academic year 2015-2016) to be archived 1 April Lukuvuoden 2015-2016 MyCourses-työtilat arkistoidaan 1.4.2019 MyCourses-palvelu otettiin käyttöön syksyllä 2015. Nyt arkistoidaan ensimmäisen lukuvuoden (1.9.2015-31.8.2016) Oodin tietojen perusteella luodut työtilat... 18.03.2019
 370. 11.-15.3. Ravintoloiden laatukysely | Quality survey on restaurants | Enkät om kvaliteten på restaurangerna Vastaa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita koskevaan laatukyselyyn 11.-15.3.2019 Aallon henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita koskeva laatukysely Otaniemen kampuksella on käynnissä ravintoloissa maanantaista perjantaihin 11... 18.03.2019
 371. Tulossa kysely digitalisaatiosta - På kommande: Enkät om digitalisering - Upcoming: Survey on digitalization (ECAR Survey) Tulossa: Kysely digitalisaatiosta opetuksessa ja oppimisessa (ECAR-kysely) Aalto-yliopisto osallistuu kansainväliseen ECAR 2019 kyselyyn, jolla kartoitetaan opiskelijoiden teknologian käyttökokemuksia ja näkemyksiä... 08.03.2019
 372. Työpaja maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille 26.4. - Workshop för studerande med invandrarbakgrund 26.4 - Workshop for students from immigrant backgrounds 26 April Hei opiskelija! Onko sinulla maahanmuuttajatausta? Oletko syntynyt Suomessa, mutta vanhempasi ovat syntyneet muualla kuin Suomessa? Tai oletko syntynyt muualla kuin Suomessa ja saapunut Suomeen muista syistä kuin opintojen vuoksi... 08.03.2019
 373. ”Avaruustieteet antoivat perspektiiviä ja eväitä ajatuksiin” | ”Rymdvetenskapen gav perspektiv och tankeställare” | ”Space sciences gave perspective and food for thought” Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja? Olen Ellen Heikkilä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta ja opiskelen arkkitehtuuria. Olen kandi ja neljännen vuoden opiskelija... 11.03.2019
 374. Aallon sivuainemessut / Aaltos biämnesmässa / Aalto minors fair Aallon sivuainemessut torstaina 7.3.2019 klo 12-15 Kohderyhmä: kandidaattiopiskelijat Paikka: Kandidaattikeskus, Otakaari 1, 2.kerroksen aula. Paneelikeskustelut klo 12.15 ja klo 13.15 luentosalissa Y203a. Mietitkö vielä sivuainevalintaasi... 05.03.2019
 375. ”Sain kilpailuetua toisen alan sivuaineesta” | ”Ett biämne inom ett annat område är till min fördel” | “I got competitive edge from a minor of another field of study” Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja?    Olen Otto Saikkonen, kolmannen vuosikurssin opiskelija teknillisen fysiikan ja matematiikan linjalta Perustieteiden korkeakoulusta... 11.03.2019
 376. “Parasta oli mahdollisuus monipuoliseen opiskeluun” | ”Det bästa var mångsidigheten i studierna” Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja? Olen Iiku Törmälä, Insinööritieteiden korkeakoulun Master's Programme in Real Estate Economicsin opiskelija. Yksi kurssi ja lopputyö vielä puuttuu opinnoista... 07.03.2019
 377. Kesäkursseja kauppislaisille! Summer courses for BIZ students! Avoimen yliopiston kesäopetuksen kauppatieteellisen alan sekä kielten kursseille on tarjolla rajattu määrä maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille. Ilmoittautuminen alkaa 10... 25.03.2019
 378. Aalto 10km/5km-liikuntatapahtuma aaltolaisille - Aalto 10km/5km Sports Event Aalto 10km/5km -liikuntatapahtuma Aalto_10_5_banneri_700px_logo_white suurempiresoluutio.jpg Aalto 10km/5km on joka vuosi toteutettava hyvän fiiliksen liikuntatapahtuma syyskuun loppupuoliskolla. Aalto 10km/5km... 28.02.2019
 379. “Sain monialaisista opinnoista idean maisteriohjelmasta, johon voisin hakea” | ”Mångvetenskapliga studier hjälpte mig välja magisterprogram” | “I got an idea of the masters programme, in which I could apply to" Kuka olet ja mitä opiskelet, entä mikä sai sinut valitsemaan monitieteisiä opintoja? Olen Katariina Korolainen, informaatiotekniikan toisen vuosikurssin opiskelija Perustieteiden korkeakoulusta. Opintoni ovat aika monitieteisiä... 11.03.2019
 380. HAIC Talks: Alf Zugenmaier, "5G Security – the What, Why and How" HAIC Talks is a series of public lectures on contemporary topics in information security. When: 1.3.2019 17:00 – 18:30 Where: Dipoli, https://www.aalto.fi/locations/dipoli Lumituuli auditorium 5G Security – the What... 26.02.2019
 381. Newsletter for doctoral students at the School of Science, February 2019 Student Services of the Doctoral Programme in Science In what matters to contact us at the Student Services? We are here for you in any matters regarding your doctoral studies and your doctoral study right at Aalto University... 28.02.2019
 382. Ansök nu! FITech Summer Boost: Additiv tillverkning (AM) och 3D-skrivning Suomeksi In English Söker du efter någonting helt nytt att göra i sommar? Ansök nu till FITech Summer Boost 2019 för att utveckla och tillämpa dina kunskaper i AM och 3D-skrivning. Bidra till förändringen av... 04.04.2019
 383. Lähes puolet opiskelijoista vastasi AllWell?-kyselyyn | Almost half of the students replied to AllWell? Lähes puolet kyselyn kohderyhmässä olleista Aallon opiskelijoista on vastannut kevään 2019 AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyyn. Kysely oli auki helmikuussa kaikille Aallon ensimmäisen vuoden maisteri- ja toisen vuoden kandiopiskelijoille... 02.04.2019
 384. Invitation: Graduate engineers vs. climate change – is there enough competence? Limiting global warming to 1.5 degrees Celcius requires massive measures from everyone. Climate change presents new demands to employees, the society as well as business life. What kind of competence does this change need... 21.02.2019
 385. HyMinä-ryhmä aloittaa maaliskuussa 2019 Starting Point of Wellbeingissä HyMinä (hyvinvoiva minä) -ryhmä on tarkoitettu kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa arjenhallinta-, vuorovaikutus- ja opiskelutaitoja sekä itsetuntemusta. Ryhmässä sinulla on mahdollisuus... 21.02.2019
 386. Kalustekierrätyspäivät Töölössä / Recycling days in Töölö 11.-12.3. Kierrätyspäivät on tarkoitettu kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille. ACRE lahjoittaa käytöstä poistuneita, yliopiston käyttöön soveltumattomia kalusteita, ja toimii kestävän kehityksen mukaisesti... 20.02.2019
 387. CHEM News and upcoming events for master level students, academic year 2018-2019 Study period IV News Upcoming event and application periods Tips Extra exam days in Spring term 2019 The last exam day in spring term 2019 is 26 April. Wishes for the exam exam should be presented at the latest on 29 March... 20.02.2019
 388. Haku on avoinna! FITech Summer Boost: Additive Manufacturing (AM) and 3D printing På svenska In English Haluaisitko tehdä jotain uutta ensi kesänä? Hae nyt FITech Summer Boostiin! Opit kehittämään ja soveltamaan asiantuntemustasi AM:n ja 3D –tulostuksen ympärillä. Lisäksi saat uutta osaamista tuotteiden suunnittelusta... 04.04.2019
 389. Apply now! FITech Summer Boost: Additive Manufacturing (AM) and 3D printing Suomeksi På svenska Looking for something totally new to do next summer? Apply now for FITech Summer Boost 2019 to develop and apply your expertise in AM and 3D printing, transforming how products are designed, produced and new business created... 04.04.2019
 390. CHEM kandiopiskelijan uutiset ja tapahtumat, 2018-2019, IV periodi Periodi IV Uutiset Tapahtumat ja haut Vinkkejä ja ohjeita Kandipääaineen voi valita vapaasti Kemian tekniikan akateeminen komitea päätti helmikuun kokouksessa, että Kemian tekniikan kandidaattiopiskelijat voivat... 18.02.2019
 391. Aalto ELEC Periodic letters 2018-2019 Periodic letter VI Read here. https://www.anpdm.com/newsletterweb/46435D4576464B514778494559/4346514173484258417840415F4671 Periodic letter V Read here https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A584B7748415E4A76464759/4346514173484258417840415F4671... 03.06.2019
 392. Aalto ELEC Periodikirjeet 2018-2019 Periodikirje VI Luettavissa täällä. https://www.anpdm.com/newsletterweb/46435D4576464B514778494559/4346514173484258417840415F4671 Periodikirje V Luettavissa täällä https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A584B7748415E4A76464759/4346514173484258417840415F4671.... 03.06.2019
 393. Beat the Blues! Wellbeing Event for International Students at Aalto on the 6th of March 2019 • Feel lonely sometimes despite having new friends? • Miss friends, family, favourite foods and everything familiar back home? • Confused about the different academic culture? • Feeling blue for no particular reason? Sounds like culture shock... 21.02.2019
 394. Espanja 2 - työelämän espanjaa kurssilla on vielä tilaa Espanja 2 – työelämän espanjaa (H7) kurssilla on vielä tilaa periodilla IV. 18.02.2019
 395. Towards graduation - info for doctoral students at the School of Science 9.5.2019 Doctoral Programme in Science is organizing an event Towards graduation - info for doctoral students at the School of Science on 9 May 2019. Event is directed for doctoral students who are planning to start their pre-examination in the near future... 30.04.2019
 396. Töölö: Tenttiviikon aukioloajat / exam week opening hours Töölön päärakennuksen ulko-ovet ovat tenttiviikolla auki tenttien aikataulujen mukaisesti: Töölö Main building's front doors are open during the exam week following the exam schedule:  Ma/Mon 18.2. klo/at 8 – 19 Ti/Tues 19... 20.02.2019
 397. Stanford Summer Session 2019 participants selected For the 9th time Aalto students had the opportunity to apply for the Stanford Summer International Honors Program IHP http://summer.stanford.edu/programs/ihp/. We received 71 applications, and as before, a high... 14.02.2019
 398. Dissertation awards and Get-together for doctoral students at the School of Science 20.3.2019 Welcome to the awarding event of doctoral dissertations and to the annual Get-together for doctoral students at the School of Science! When: Wednesday 20 March 2019 at 8.00-10.30. Where: Restaurant Fazer Food & Co, A Bloc https://www... 14.03.2019
 399. Welcome event for new doctoral students at the School of Science 2.4.2019 Doctoral Programme in Science is organizing a welcome and information event for new doctoral students at the School of Science on Tuesday 2 April 2019. All the new doctoral students are warmly welcome! Time: Tuesday 2 April at 15... 14.03.2019
 400. Tekniikan alan opiskelija: kesäkoulumahdollisuuksia DTU:lla Tanskassa! DL 24.2. Aallon tekniikan alan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Danmarks Tekniske Universitet:iin (DTU) kesäkouluun ensi kesälle 2019. Kursseja on tarjolla kesä-, heinä- ja elokuussa ja opiskelija voi osallistua 1-3 kurssille kesän aikana... 11.02.2019

RSS


Luo uutinen