In English

Tarkoituksemme on kouluttaa ammattilaisia, jotka tutkivat, ymmärtävät ja haastavat valokuvaa ja sen roolia jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa; ammattilaisia, jotka toimivat itsenäisesti, rohkeasti ja osaavasti taiteilijoina ja valokuvaajina.

http://photography.aalto.fi/about/

News

  1. Opiskelijoiden ohje kampuksen käyttöön I Vistelse på campus: anvisningar för studerande | Instructions on campus use for students 20.05.2020
  2. Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt! | Studerande, sök sommarstudiestöd nu! | Apply now for financial aid for the summer months! 18.05.2020
  3. Vastaa kyselyyn COVID-epidemian vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin | Svara på frågeformuläret om hur coronapandemin inverkat på studenternas välbefinnande | Take survey on COVID-19 effects on student well-being 14.05.2020
  4. Adobe provides CC applications licenses for Aalto students until 6 July | Adobe tarjoaa CC-sovellusten lisenssejä Aallon opiskelijoille 6.7. saakka | Arbetsstationslicenser för Adobe CC-applikationer tillgängliga för studenter till 6.7.2020 09.05.2020
  5. Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. 08.05.2020
  6. Emil Öhmannin säätiön kaksi erillistä apurahaa 08.05.2020
  7. Hilkka ja Otto Brusiinin säätiön apuraha 2020 08.05.2020
  8. Nuorten taiteilijoiden apurahahaku 2020/Stipendierna till unga konstnärer 2020/The Young Artists' Grant 2020 08.05.2020
  9. Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2020 – 2021 ja 2021 – 2022 vahvistettu ja julkaistu | Undervisningsplanerna för läsåren 2020–2021 och 2021–2022 bekräftade och publicerade | The curricula for academic years 2020-21 and 2021-22 approved and published 07.05.2020
  10. Tutkintosääntöuudistuksen aikalisä ja tutkintorakenteet keskustelussa AAKissa | Förlängd tidtabell för arbetet med den nya examensstadgan under diskussion i AAK | Postponement of degree regulations reform discussed at AAC meeting 07.05.2020

RSS