På svenska | In English

Aalto-yliopistossa siirrytään 1.8.2018 alkaen uuteen käytäntöön kurssin suorituskielen merkitsemisessä. 

Opiskelijakohtaisen suorituskielen rekisteröiminen koskee lukuvuonna 2018-19 ja sen jälkeen alkavia kursseja. Tätä ennen alkaneiden opintojen suorituskieli on pääsääntöisesti kurssin opetuskieli. 1.8.2018 alkaen suorituskieli tulostuu opintosuoritusotteelle kursseista, jotka on suoritettu 1.8.2018 tai sen jälkeen. Opintosuoritusote on mahdollista saada tarvittaessa myös ilman suorituskielimerkintöjä Starting Pointista tai korkeakoulun opiskelijapalvelupisteestä. Tutkintotodistuksen liitteenä olevalle opintosuoritusotteelle kurssin suorituskieli tulostetaan samoilla periaatteilla opiskelijan pyynnöstä, mutta vasta 1.8.2020 ja sen jälkeen valmistuville.

Miten kurssin suorituskieli määräytyy?

Kurssin suorituskieli on lähtökohtaisesti opetuskieli. Kun opetuskieli on tekniikan ja taiteiden aloilla suomi tai ruotsi, opiskelija voi pyynnöstä käyttää opintosuorituksissaan myös suomea tai ruotsia (ei koske kauppatieteitä). Kun opetuskieli on englanti, opiskelija voi pyydettäessä käyttää opintosuorituksissaan suomea tai ruotsia (kauppatieteissä suomea) niillä kursseilla, joihin tämä mahdollisuus on erikseen merkitty kurssikuvauksessa.

Suoritetulle kurssille rekisteröidään vain yksi suorituskieli. Jos kurssin suoritus koostuu erikielisistä osasuorituksista, rekisteröidään suorituskieleksi se kieli, jolla on suoritettu työmäärältään laajin osuus kokonaissuorituksesta.

Hyväksiluettavan opinnon suorituskieli määräytyy opiskelijan toimittaman dokumentaation mukaan.

Tarkista opintosuoritusote ja tarvittaessa tee korjauspyyntö viipymättä

Kurssin suoritettuasi tarkista opintosuoritusotteesta muiden tietojen lisäksi myös kurssin suorituskieli silloin, kun kurssin suorituspäivä on 1.8.2018 tai sen jälkeen. Jos suorituskieli on mielestäsi merkitty virheellisesti, tee korjauspyyntö opettajalle mielellään heti. Rekisterivirhemerkinnät ovat korjattavissa ainakin kuuden kuukauden ajan kurssisuorituksen hyväksymisestä,  tai niin pitkään kuin suorituskielen merkitsemisen perusteena olevat tenttivastaukset ja muut opintosuoritukset ovat olemassa. Rekisteröintiä varten toimitettuja kurssin opintosuoritusilmoituksia ei myöskään säilytetä pysyvästi.