Kurssikorvaavuudet

 

Kun kurssi poistuu opetusohjelmasta (opinto-opas), sille esitetään pääsääntöisesti kurssikorvaavuus. Opinto-oppaassa ilmaistuja kurssikorvaavuuksia ei tarvitse erikseen hyväksyttää. Muut kurssikorvaavuudet hyväksytetään HOPSissa; HOPS tarkistetaan kokonaisuutena eli huomaathan, että myös muut suorituksesi vaikuttavat korvaavuuksiin! Esimerkiksi tutkinnossa ei voi olla sisällöllisesti päällekkäisiä kursseja tai yksi kurssi ei voi olla kahdessa moduulissa tai tutkinnossa.

Kaikkien Tietotekniikan kurssien kurssikoodit muuttuivat keväällä 2016: Lista uusista kurssikoodeista

 

Kandidaattiohjelmien uudistus 2013

Kandidaatintutkinto uudistui 1.8.2013. Sitä ennen aloittaneille kurssikorvaavuustaulukoita ja ohjeistuksia tutkinnon loppuun saattamiseen löytyy täältä:

Korvaavuudet tietotekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavilla (2005-2011 aloittaneet)

Ohjeistus opiskelijoille, jotka aloittivat vanhassa tutkintorakenteessa, mutta siirtyvät uuteen kandidaattiohjelmaan (lähinnä 2012 syksyllä opintonsa aloittaneet):  Tietotekniikan ohjeistus

Sivuaineopiskelijat:  Korvaavuudet tietotekniikan sivuainetta suorittavilla

Ohjelmoinnin peruskurssien korvaavuudet

Vanhemmille ohjelmoinnin peruskursseille on laadittu kurssikorvaavuuskaavio, johon on merkitty, miten eri vuosien ohjelmoinnin peruskurssit korvaavat toisiaan.

Ohjelmointikurssit muuttuivat merkittävästi 2013 kandidaattitutkinnon uudistuksessa. Teknistieteellisen kandidaattiohjelman sivuilta löytyy suoritusohjeistus niille, joilla jäi ohjelmoinnin suoritukset vajaiksi ennen uudistusta: Kurssit ja korvaavuudet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinto-oppaat

Opinto-oppaat diplomi-insinöörin tutkintoa opiskeleville löytyvät täältä Opinto-oppaat

Samalla sivulla oppaat myös kanditutkinnon ennen 1.8.2013 aloittaneille

Uuden teknistieteellisen kandidaattiohjelman Opinto-oppaat

Aallon verkko-opinto-oppaat http://studyguides.aalto.fi/