Muutoksia opintopalveluissa

 

Tietotekniikan talon opiskelijapalveluiden huonejärjestelyihin on tullut muutoksia.

Tietotekniikan koulutusohjelman ja kandiopiskelijoiden opintopalvelut:

 • Opintosihteeri Paula Nyman on muuttanut huoneeseen C213 (edelleen T1 luentosalin vieressä).
 • Suunnittelija Johanna Mustonen (Elsa Kivi-Koskisen sijainen) on muuttanut huoneeseen A217. Huom! sähköpostiosoite johanna.3.mustonen@aalto.fi.

Uusien DI-ohjelmien opintopalvelut:

 • Opintosihteeri Stefanie Schulz muuttanut huoneeseen C212 (CCIS ja ICT).
 • Opintokoordinaattori Anu Kuuselan työpiste edelleen huoneessa A218 (CCIS).
 • Opintokoordinaattori Päivi Koivunen muuttanut huoneeseen A218 (LifeTech ja ICT)

Perustieteiden korkeakoulun opintoneuvojien vastaanotot huoneessa A225:

 • Essi Jukkala (kandivaiheen asiat)
 • Matilda Säde (DI-asiat)
 • Liina Mikola (svenskspråkiga studieärenden, Tutan sivuaineopiskelijat)

Huoneessa A225 voit asioida myös vaihto-opintoihin liittyen Mari Dagnallin luona sekä sisäiseen liikkuvuuteen ja JOO-opintoihin liittyen Sari Salmisuon luona.

 

Mistä saat nykyisin esim. virallisen opintorekisteriotteen tai läsnäolotodistuksen?

 • Oman koulutusohjelmasi opintosihteeriltä tai keneltä tahansa T-talon huoneista C211-C214. Huoneesta A225 ei jatkossa ole näitä tarkoitus hakea.

Kenelle lähettää HOPS tai kysyä harjoittelun opintopisteistä, valmistumisesta, diplomityöasioita ym.?

 • Oman pääaineesi/koulutusohjelmasi opintosihteeri auttaa mm. näissä ja monissa muissa asioissa. Jos et tiedä keneen ottaa yhteyttä, voit aina kysyä ensin opintosihteereiltä tai opintoneuvojilta.

Mistä saat apua mm. muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuun?

 • Oman koulutusohjelmasi suunnittelija/koordinaattori auttaa mm. näissä asioissa.

Yhteystiedot tarkemmin intossa: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot