Opinto-oppaat

[in English]

Tutkinnon suorittaminen eri vuosien oppaiden mukaan

Opiskelijan tulee opinnoissaan noudattaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma vahvistetaan lukuvuosittain, ja vahvistettu opetussuunnitelma esitetään opinto-oppaassa. Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa hyväksymisvuotensa opinto-oppaan tai uudemman opinto-oppaan mukaan. Hyväksymisvuosi on se lukuvuosi, jona opiskelija on hyväksytty koulutusohjelmaan. Jos pääaine lakkautetaan, opiskelijalla on oikeus lakkautetun pääaineen suorittamiseen ainoastaan, jos se on vahvistettu opiskelijan HOPSissa.

Opiskelija vahvistaa tutkinnonrakenteensa eli pää- ja sivuaineen sekä niihin kuuluvat moduulit HOPSissaan. Vahvistettu HOPS antaa oikeuden tutkintoon kuuluvien moduulien suorittamiseen. Lisätietoja HOPSista.

Painettuja opinto-oppaita ei enää julkaista.

Huom! Tietotekniikan koulutusohjelma ei julkaise uutta opasta ennen 1.8.2013 aloittaneille kandidaattiopiskelijoille, vaan mainitut opiskelijat valmistuvat kandidaateiksi valintavuotensa tai viimeistään lukuvuoden 2012-2013 opinto-oppassa ilmoitetun mukaisesti. Mikäli havaitset oppaassa mainitun kurssin poistuneen opetusohjelmasta, tarkista poistuneelle kurssille osoitettu korvaava suoritus kurssikorvaavuustaulukoista. Jos vasta aloitat pääaineen (tai sivuaineen, jos sivuaine valitaan  tietotekniikasta) A2-moduulia, niin sen sisältö kannattaa katsoa uusimmasta DI-oppaasta. Jo aloitetut moduulit suoritetaan kurssikorvaavuuksien mukaisesti.

Opiskelijan on mahdollista valmistua kandidaatiksi tai diplomi-insinööriksi alla listattujen oppaiden mukaisesti 31.10.2016 mennessä. 1.11.2016 kaikki oheisten opinto-oppaiden mukaisesti opiskelevat opiskelijat siirretään korkeakoulun uusiin kandidaatti- ja DI-ohjelmiin, ks. Tutkinnonuudistus.

Uuden teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-opas löytyy kandidaattiohjelman sivuilta.

Tietotekniikan opinto-oppaat:

Kurssien kotisivut löytyvät opiskeluportaali Nopasta https://noppa.tkk.fi/noppa/app.