Opintojen suunnittelu

[på svenska] [in English]

Omien opintojen suunnittelu läpi kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon on ensiarvoisen tärkeää. Tietotekniikan koulutusohjelmassa opintojen suunnittelun välineet ovat virallinen vahvistettu henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään tutkinnon rakenne, pää- ja sivuaineet sekä niihin kuuluvat moduulit.

Opintojen suunnitteluun saa tukea tuutorilta, koulutusohjelman opintopalveluista , opettajilta ja professoreilta. Katso tarkemmin keneen kannattaa olla yhteydessä opintojen ohjaus ja neuvonta sivulta.

Opintojen suunnittelun portaat

Ensimmäinen opiskeluvuosi

Kandidaatintutkinnossa aloittavat opiskelijat tekevät omaHOPSin Johdatus opiskeluun tietotekniikan koulutusohjelmassa -kurssilla. OmaHOPS tehdään WebOodissa ja se palautetaan opintoneuvojalle. Opintoneuvoja tarkistaa omaHOPSin ja antaa siitä palautetta opiskelijalle. On vahvasti suositeltavaa, että omaHOPSia ylläpidetään myös tämän jälkeen. Toisen vuoden aikana, kun pää- ja sivuaine on valittu, vahvistetaan kanditutkinnon HOPS.

Suoraan diplomi-insinöörin tutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat tekevät virallisen moduulitasoisen HOPSin heti opiskelun alkuvaiheessa syksyllä. HOPSissa vahvistetaan opiskelijan tutkinnon rakenne ja siihen suoritettavat moduulit.

Toinen-kolmas opiskeluvuosi

Kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat vahvistavat kandidaatintutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman toisen vuoden aikana, kun perusopinnot ja ohjelman yhteiset opinnot on pääasiassa suoritettu ja opintopisteitä on noin 100 op. Lisätietoja vahvistetusta opintosuunnitelmasta. HOPS tehdään WebOodin HOPS työkalulla ja lähetetään opintopalveluihin hyväksyttäväksi.

Vuosittain syksyllä järjestetään pääaineinfo, jossa esitellään tarkemmin tietotekniikan pääaineita. Infon yhteydessä on myös pääaineiden ständit, joissa voi käydä keskustelemassa opettajien ja henkilökunnan kanssa tarkemmin.

Kolmas-neljäs opiskeluvuosi

Diplomi-insinöörin tutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma vahvistetaan kandivaiheen lopussa tai diplomi-insinöörin opintoja aloitettaessa. Lisätietoja vahvistetusta opintosuunnitelmasta.