Uutiskirje 3-2015

Ilmoittaudu yliopistoon 14.9.2015 mennessä!

Lisätietoja lukuvuosi-ilmoittautumisesta löydät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Lukuvuoden 2015 - 2016 alusta lukien opiskelija voi muuttaa poissaoloilmoituksen halutessaan läsnäoloilmoitukseksi myös ilmoittautumisajan ulkopuolella. Ilmoittautumisajan ulkopuolella ei voi enää muuttaa läsnäoloilmoitusta poissaoloilmoitukseksi.

Muutoksia Perustieteiden korkeakoulun opiskelijapalveluissa

Perustieteiden korkeakoululla ei ole enää 7.9.2015 alkaen yhteistä, keskitettyä opiskelijapalvelupistettä, kun entinen OOP Tietotekniikan talon 2. kerroksessa huoneessa A225 poistuu käytöstä. Syyskuusta alkaen opiskelijat asioivat ensisijaisesti oman pääaineensa opiskelijapalveluissa. Tietotekniikan pääaineen opiskelijapalvelut sijaitsevat T-talossa. HUOM! Huonejärjestelyihin on tullut muutoksia. Uudet yhteystiedot sekä tärkeää tietoa siitä, kenen puoleen kääntyä, löydät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fitik/Muutoksia+opintopalveluissa.

Kaikki Perustieteiden korkeakoulun opiskelijapalveluiden yhteystiedot löydät täältä: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Yhteystiedot.

Katso myös ohjaus- ja tukipalveluiden ohjauskartta: https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Opintojen+ohjaus.

Uudet DI-ohjelmat aloittivat 1.8.2015

Tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto yhdistyi Sähkötekniikan korkeakoulun Tietoliikennetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon kanssa. Uusi DI-ohjelma Computer, Communications and Information Sciences (CCIS) aloitti 1.8.2015. Uuden ohjelman rakenne ja sisältö löytyy sähköisestä opinto-oppaasta http://studyguides.aalto.fi/sci/2015-ccis/.

Vanha tutkinto valmiiksi ennen 31.10.2016

Tutkintosäännön siirtymäaika päättyy 31.10.2016, mikä tarkoittaa sitä, että opintonsa ennen 1.8.2013 aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus opiskella ja valmistua vuoden 2005 tutkintosäännön (ts-2005) mukaan 31.10.2016 asti. Tällöin opiskelijat noudattavat kandidaatin tutkinnon osalta lukuvuoden 2012 - 2013 opinto-opasta tai aiempaa, vuoden 2005 tutkintosäännön mukaista opinto-opasta. DI-tutkinnon osalta opetussuunnitelma on päivitetty vielä lukuvuodelle 2014 - 2015, jonka mukaisesti tutkinnon voi suorittaa loppuun 31.10.2016 asti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että syyslukukaudella 2016 ei ehdi enää suorittaa kursseja yksittäisten kurssien tenttejä tai harjoitustöiden palautuksia lukuun ottamatta. Tutkinnosta puuttuville kursseille tulee siis osallistua lukuvuoden 2015–2016 aikana.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

  •         Jos olet valmistunut kandidaatiksi tutkintosäännön 2005 mukaan ja sinulla on suoritettuna yli 60 op DI-opintoja, tee opintosi loppuun vanhan ohjelman mukaisesti ja valmistu diplomi-insinööriksi ennen 31.10.2016. Tarkistathan tässä vaiheessa puuttuvat opinnot ja laita viimeistään nyt diplomityö vireille!
  •         Jos olet juuri valmistunut/valmistumassa kandidaatiksi tutkintosäännön 2005 mukaan eikä sinulla ole juuri lainkaan DI-opintoja suoritettuna, sinun kannattaa siirtyä opiskelemaan uuteen DI-ohjelmaan. Lisätietoa täältä: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Vanhasta+tutkintorakenteesta+uuteen+DI-ohjelmaan.
  •           Jos sinulla on tutkintosäännön 2005 mukainen kanditutkinto vielä kesken, priorisoi nyt kandiopintoja ja suorita kanditutkinto loppuun ennen 31.10.2016. Kandiksi valmistumisen jälkeen voit siirtyä opiskelemaan uuteen DI-ohjelmaan.

Teknistieteellisessä kandiohjelmassa opiskelevien ja uuteen DI-ohjelmaan siirtyvien tietotekniikan pääaineen opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea uuteen CCIS-ohjelmaan vaan suurin osa pääaineista on opiskelijoiden vapaasti valittavissa ja mahdolliset rajoitukset koskevat kaikkia opiskelijoita.

Tietotekniikan opiskelijan on myös mahdollista suorittaa diplomi-insinöörin tutkinto jossain muussa Perustieteiden korkeakoulun uudessa DI-ohjelmassa, mikäli ohjelmien määrittelemät valintaperusteet täyttyvät. Kriteerit löytyvät Intosta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Kandidaattiohjelmasta+DI-ohjelmaan

Lisätietoa ja ohjeita löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Tutkinnonuudistus.

Tutustuthan tarkasti ohjeisiin! Jos olet epävarma siitä, minkä ohjelman mukaisesti sinun tulisi opiskella, miten suunnitella opintosi tai haluat lisätietoa tutkinnonuudistuksesta ja siirtymisestä uuteen tutkintosääntöön, ota yhteyttä tietotekniikan opiskelijapalveluihin https://into.aalto.fi/display/fitik/Yhteystiedot.

Mitäs tänä vuonna pitikään tehdä - opinto-oppaista apua

Uusien DI-ohjelmien opinto-oppaat löytyvät Aallon Study Guides -sivustolta http://studyguides.aalto.fi/.

Jos sinulla on kesken vanhan rakenteen mukainen kandidaatintutkinto, niin tarkista A2-moduulien sisällöt vanhasta, vuoden 2014-15 oppaasta (http://studyguides.aalto.fi/sci/2014-di/); vanhaan kanditutkintoon ei julkaista enää omaa opasta. Päivitetyt ohjeet vanhan rakenteen mukaisen kandidaatin tutkinnon suorittamiselle löytyvät täältä: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=11638977.

Jos vasta aloitat jotain moduulia tai sitä on tehty hyvin vähän, kannattaa tarkistaa sisältö uusimmasta oppaasta.

Myös kurssikorvaavuustaulukko on päivitetty https://into.aalto.fi/display/fitik/Kurssikorvaavuudet. Korvaavuudet hyväksytään HOPSissa, jossa samalla tarkistetaan kokonaisuus.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-opas lukuvuodelle 2015-2016 on julkaistu http://studyguides.aalto.fi/sci/2015-kand/.

Sivuaineopas

Aalto-yliopiston yhteinen sivuaineopas on julkaistu http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2015/fi/. Tämän oppaan kandidaattitason sivuaineet on tarkoitettu pääasiassa uutta rakennetta opiskeleville kandeille (1.8.2013 tai myöhemmin aloittaneille tai uuteen tutkintorakenteeseen siirtyneille).

Jos haluat ottaa sivuaineen Kauppakorkeakoulusta tai Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, sivuaine löytyy yllä mainitusta oppaasta (koskee kaikkia). Huomioithan mahdolliset rajoitukset, kiintiöt, hakukriteerit ja hakumenettelyn.

Myös tekniikan alan koulujen tarjoamat DI-tutkinnon sivuaineet löytyvät tästä oppaassa.

Sivuaine toisessa Tekniikan alan korkeakoulussa

Jos opiskelet vanhassa tutkintorakenteessa, tekniikan alan sivuaineen tiedot löytyvät 2012-2013 oppaista:

Insinööritieteiden korkeakoulu https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Sivuaine-+ja+erillisopiskelijalle

Kemian tekniikan korkeakoulu https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/Sivuaine-+ja+erillisopiskelijalle

Sähkötekniikan korkeakoulu https://into.aalto.fi/display/fimasterelec/Sivuaine-+ja+erillisopiskelijalle

Perustieteiden korkeakoulu https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Sivuaine-+ja+erillisopiskelijalle

Sivuaine tulee hyväksyttää HOPSissa.

Tarkista kurssien tiedot MyCourses -oppimisympäristöstä

Nopan, Moodlen ja Optiman korvaava oppimisympäristö MyCourses https://mycourses.aalto.fi/ otettiin käyttöön 1.8.2015 alkaen. Kurssien kotisivut, aikataulut, materiaalit, työtilat ja uutiset löytyvät MyCoursesista. Oppimisympäristöön kirjaudutaan Aalto-tunnuksilla. Kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan edelleen WebOodissa, mistä löytyvät myös kurssikuvaukset ja vastuuopettajat. Lisätietoja https://wiki.aalto.fi/display/OPIT/MyCourses. MyCourses tukiosoite on mycourses(at)aalto.fi.

Mitä muuta voin opiskella - sisäisen liikkuvuuden haku ja JOO-haku

Sisäisen liikkuvuuden haku II-V periodien kursseille on 15.9.–30.9. Sisäisessä liikkuvuudessa voit hakea muiden Aalto-koulujen kursseille (BIZ, ARTS).

Tarkista hakuaikana tarjonta täältä https://into.aalto.fi/display/fimobility/Etusivu

Jos haet opinto-oikeutta sivuainekokonaisuuteen, muista hyväksyttää sivuaine HOPSissa!

Jos haluat hakea johonkin toiseen suomalaiseen yliopistoon suorittamaan yksittäisiä kursseja tai sivuaineen, hae JOO-opiskelijaksi 31.10. mennessä http://www.joopas.fi

Myös JOO-opinnot tulee hyväksyttää HOPSissa.

Vai lähtisinkö sittenkin vaihtoon?

Kevään 2016 vaihtopaikkojen haku on auki 1.9. - 1.10.2015 klo 16:15 saakka.  

Lisätietoja vaihtohausta löydät täältä: https://into.aalto.fi/display/fimastersci/Hakuajat+ja+hakuohjeet.

Mistä löydän tietoa uusista, mielenkiintoisista kursseista?

Tietotekniikan laitoksen sivuille päivitetään tietoa erilaisista seminaari- ja erikoissisältöisistä kursseista. Kannattaa seurata sivustoa täältä http://cs.aalto.fi/en/studies/courses_with_varying_topics/ ja kehittää osaamistaan näillä kursseilla!