På svenska | In English

Paljon onnea uusi opiskelija!

Näiltä sivuilta löydät tärkeää tietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta, Aalto-tunnuksesta, YTHS-opiskelijan terveydenhoitomaksusta ja opintojen aloittamisesta. Luethan sivut huolellisesti, jotta voit aloittaa opinnot sujuvasti.

Uuden kandidaattiopiskelijan muistilista

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi. Sen jälkeen voit myös heti hakea opiskelija-asuntoa ja opintotukea. Jos olet ajoissa liikkeellä, saatat välttyä hakuruuhkilta ja pitkiltä odotusajoilta. 

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tuloksia julkaistaan eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina.

Toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2022 ja muiden valintojen osalta viimeistään 8.7.2022.

Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan lisäksi oma pistemääräsi sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Löydät samat kootut valintatiedot myös Oma Opintopolku -palvelusta. Valintojen valmistumisen eriaikaisuudesta ja hakutoivejärjestyksestäsi riippuen valinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa yksilöllisesti. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä.

Ohjeet paikan vastaanottamisesta löydät opintopolusta.

Aalto-yliopisto ei lähetä hyväksytyille erillistä hyväksymiskirjettä postitse vaan kaikki tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Seuraa siis aktiivisesti Oma Opintopolku -palvelua sekä sähköpostiasi.

Voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että hän siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot. Jos sinut on hyväksytty useaan paikkaan, harkitsethan tarkasti minkä niistä otat vastaan.

Jos sinulla jo on opiskelupaikka Aalto-yliopistossa ja otat vastaan toisen opiskelupaikan

Aalto-yliopistossa opiskelijalla voi olla voimassa yksi samaan tutkintoon johtava tutkinto-opinto-oikeus. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan samaan tutkintoon (esimerkiksi tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoon), vanha opinto-oikeus kumoutuu.

Lukuvuosimaksut ja huojennukset

Velvollisuus maksaa lukuvuosimaksua ja mahdollinen lukuvuosimaksuhuojennus kerrotaan hyväksymiskirjeessä. Lukuvuosimaksut eivät koske suomen- ja ruotsinkielisiä koulutusohjelmia.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja maksuhuojennuksista (englanniksi)

2. Ilmoittaudu yliopistoon 31.7.2022 mennessä

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi. Suosittelemme vahvasti uusille opiskelijoille ilmoittautumista viimeistään 31.7.2022, jotta opinnot alkavat sujuvasti.


Jos sinut on valittu opiskelijaksi varasijalta, ilmoittaudu heti paikkaa vastaanottaessasi. Tarvitessasi ota yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Lukukausi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa, menetät opiskeluoikeutesi.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Opintopolun OILI-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa pakollinen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistyksen jäsenmaksu, jos yhdistys sellaista perii. 

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti Opintopolussa ja/tai ilmoittautua läsnäolevaksi OILI-palvelussa, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin (sähköpostitse opiskelijapalvelut@aalto.fi).

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.7.2022, jotta opiskelijastatuksesi on voimassa heti lukuvuoden alusta alkaen. Myös Aalto-yliopiston palveluiden käyttäminen ja opetukseen ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen (eli opintojen aloituksen lykkääminen)

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi (eli lykätä opintojen aloitusta) vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.


Voit ilmoittautua poissaolevaksi Opintopolun OILI-palvelussa. Poissaoloilmoittautumiselle tulee olla jokin yllä mainittu peruste, josta on toimitettava todistus yliopistolle.

Jos olet menossa suorittamaan ase- tai siviilipalvelusta, lähetä palvelukseenastumismääräys tai palveluspaikan todistus opiskelijapalveluihin (sähköpostitse opiskelijapalvelut@aalto.fi). Otsikoi viestisi selvästi: "Uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, liitteet / [oma nimesi], [hakukohteesi/koulutusohjelmasi]".

Jos poissaolon peruste on lapsen hoitaminen tämän syntymän tai adoption yhteydessä tai oma sairaus tai vamma, lähetä todistus suojattuna sähköpostina https://securemail.aalto.fi-palvelussa osoitteeseen confidential@aalto.fi. Otsikoi viestisi selvästi: "Uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, liitteet / [oma nimesi], [hakukohteesi/koulutusohjelmasi]". Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Toimita todistus mahdollisimman pian ja viimeistään 31.7.2022 mennessä, jotta poissaolevaksi ilmoittautumisen peruste ehditään tarkistaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli poissaolevaksi ilmoittautumiselle ei ole lain mukaisia perusteita, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi.

Poissaolon kesto

Jos sinulla on laissa mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ja tämä peruste ajoittuu aikavälille 1.8.2022 – 31.7.2023, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan kuitenkin, että poissaolo voi vaikuttaa käytettävissä olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Katso tarkemmat tiedot poissaoloista ja niiden vaikutuksesta tutkinnon suorittamisaikaan.

 • Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissa vain syyslukukauden 2022, voit muuttaa kevätlukukauden 2023 ilmoittautumisen läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana vuoden vaihteessa 2022/2023 (tarkempi ilmoittautumisaika päivitetään myöhemmin). OILI-palvelussa tai olemalla yhteydessä opiskelijapalveluihin. Läsnäolevaksi ilmoittautumista varten sinun tulee maksaa ylioppilaskunnan (AYY) kevätlukukauden jäsenmaksu.
 • Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissaolevana kevätlukukauden 2022, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana vuoden vaihteessa 2022/2023 (tarkempi ilmoittautumisaika päivitetään myöhemmin) toimittamalla todistus poissaolevaksi ilmoittautumisen perusteesta opiskelijapalveluihin joko osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi (ase- tai siviilipalvelus) tai confidential@aalto.fi (vapaa lapsen hoitamiseksi tai oma sairaus tai vamma). Otsikoi viestisi selvästi: "Ensimmäisen vuoden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, liitteet / [oma nimesi], [hakukohteesi/koulutusohjelmasi]". Jos poissaolevaksi ilmoittautumiselle on hyväksyttävä peruste, poissaoloilmoittautuminen kevätlukukaudelle rekisteröidään ja voit hakea kevätlukukauden osalta ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta.

Asepalvelus, siviilipalvelus tai muu pitkä poissaolo

Jos olet saanut opiskelupaikan ennen vuotta 2021, ole yhteydessä korkeakoulusi oppimispalveluihin saadaksesi tietoa opintojen aloittamisesta.

Vuonna 2021 opiskelupaikan saaneet uudet opiskelijat

Saat kesän aikana korkeakoulustasi sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta. Tämän sivuston ohjeet koskevat sinua paikan vastaanottamista lukuun ottamatta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen teet OILI-palvelussa. Ilmoittautumista varten tarvitset Aalto-tunnuksen (katso aktivointiohjeet alta).

Seuraa Aalto-sähköpostiasi! Ellet ole vielä aktivoinut Aalto-tunnustasi, tee se heti.


Vuonna 2022 valittavat uudet opiskelijat

Jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana, ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu poissaolevaksi yllä kohdassa Poissaolevaksi ilmoittautuminen olevien ohjeiden mukaisesti.

 • Jos olet poissa vain syyslukukauden, ole viimeistään marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi opintojen sujuvan aloittamisen tammikuussa. Katso myös Opintojen aloittaminen tammikuussa -sivun ohjeet.
 • Jos olet poissa koko lukuvuoden, seuraa näitä sivuja kesällä 2023 saadaksesi ajantasaisen tiedon opintojen aloittamisesta lukuvuonna 2023 - 2024.
 • Jos olet poissa kevätlukukauden, ole marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi sujuvan opintoihin palaamisen poissaolon jälkeen lukuvuonna 2023 - 2024.

Aalto-yliopistossa järjestetään orientaatio myös tammikuussa ja opinnot on järjestetty niin, että myös tammikuussa aloittaminen on mahdollista. Korkeakoulut kuitenkin suosittelevat opintojen aloittamista syyskuussa, jos se on mahdollista.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon suorittamisajan määräytymisestä.

3. Hae opiskelija-asuntoa

Sinun kannattaa aloittaa asunnon etsiminen heti opiskelupaikan saatuasi. Opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla tarjoavat mm. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, AYY. HOAS ja AYY eivät pysty tarjoamaan asuntoja kaikille, joten asuntoa kannattaa etsiä myös muualta esim. yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta. Lisätietoja löydät AYY:n sivuilta.

4. Hae opintotukea ja asumistukea

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintonsa opintotuella. Tarkempaa tietoa opintotuesta ja yleisestä asumistuesta löydät Kelan verkkosivuilta. Opintotuki ja yleinen asumistuki kannattaa hakea heti, kun opiskelupaikkasi on varmistunut, koska käsittely ruuhkautuu syksyisin. Molempien tukien hakeminen on kätevintä Kelan verkkopalvelun kautta. Lisätietoa Kelan opiskelijoille suunnatuilta sivuilta.

Aikuiskoulutustuki on Koulutusrahaston myöntämä tuki, jota voivat saada tietyin ehdoin työelämässä jo olleet opiskelijat. Myös opiskelu työttömyysetuudella voi olla aikuisopiskelijalle joissakin tapauksissa mahdollista. Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

5. Aktivoi Aalto-tunnuksesi

Aalto-tunnukset ovat aktivoitavissa aikaisintaan heinäkuussa. Saat henkilökohtaiseen sähköpostiisi kutsuviestin Aalto-tunnusten aktivointiin, kun se on mahdollista.

Aalto-tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Aallon palveluihin. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi mm. Aalto-sähköpostin, joka on yliopiston käyttämä ensisijainen yhteystieto ja jota sinun oletetaan seuraavan. Voit aktivoida Aalto-yliopiston käyttäjätunnukset aikaisintaan heinäkuussa. Aalto-tunnusten aktivointi vaatii, että olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan ja tehnyt lukukausi-ilmoittautumisen. Jos olet saanut opiskelupaikan vuonna 2021 tai aiemmin, voit aktivoida tunnuksesi heti.

Kun Aalto-tunnusten aktivointi on mahdollista, saat henkilökohtaisen kutsuviestin tunnusten aktivointiin siihen sähköpostiosoitteeseen, jota olet käyttänyt yliopistoon hakiessasi Opintopolku-palvelussa. Aktivoi tunnuksesi heti, kun se on mahdollista, noudattamalla IT-palveluiden ohjeita.

 • Voit aktivoida tunnuksesi osoitteessa salasana.aalto.fi verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai HST-kortin avulla. 
 • Jos sinulla ei ole vahvaa tunnistautumista, saat sähköpostiisi aktivointilinkin. Seuraa ohjeita aalto.fi-sivuilla.
 • Jos tunnusten aktivointi sähköisesti ei ole mahdollista, voit aktivoida tunnukset IT-palvelupisteessä. Ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi.

6. Hae opiskelijakorttia

Opiskelijakortti on todistus siitä, että olet opiskelija ja se on helpoin tapa saada opiskelija-alennuksia esim. opiskelijaruokalassa ja liikennevälineissä. Lisätietoja opiskelijakortista saat AYY:n sivuilta. Mobiililaitteisiin voit ladata myös sähköisen opiskelijakortin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Sähköinen kortti kelpaa muun muassa HSL:lle ja opiskelijaravintoloille opiskelijastatuksen todistamiseksi.

Huomaa, että oikeus opiskelijaetuihin alkaa sen jälkeen kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2022.

Sähköisen opiskelijakortin aktivointi on mahdollista aikaisintaan opiskeluoikeuden alkamisesta 1.8.2022 alkaen. Sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi 31.7.2022 mennessä, jotta aktivointi heti lukuvuoden alusta on mahdollista. 

7. Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 30.9.2022 mennessä

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tullut voimaan 1.1.2021 ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat (so. läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat eli kandidaatin ja maisterin tutkintoja opiskelevat) maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivät määräytyvät ilmoittautumisen perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti Kelan asiointipalvelussa.

Lukukausi IlmoittautumispäiväTerveydenhoitomaksun eräpäivä

Syksy: yleisin uusien opiskelijoiden tilanne Aalto-yliopistossa (lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy syyskuun alussa)

30.9. tai aiemmin30.9.
Syksy: vain poikkeustilanteet (esim. uudelleenkirjautuminen)1.10. tai myöhemmin31.12.

Kevät: useimmat tilanteet Aalto-yliopistossa (kevään lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy tammikuun alussa)

31.1. tai aiemmin31.1.
Kevät: poikkeukselliset tilanteet (esim. uudelleenkirjautuminen, opiskeluoikeuden lisäaika)1.2. tai myöhemmin31.7.

Tarkista ajantasaiset ohjeet Kelan sivuilta: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.  

8. Seuraava askel: valmistaudu opintojen aloittamiseen

Coffee with the Squad 12.8. klo 15-16. Tule keskustelemaan Aallon opiskelijoiden kanssa opiskelijaelämästä, orientaatioviikosta ja esittämään kysymyksesi alkavista opinnoistasi!
Rekisteröitymislinkki:  https://aalto.zoom.us/meeting/register/u5Esc-CqrT8vHtJ9Mx73uLWSGxYL_07s-Wei
Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa! | Aalto-yliopisto

MyCoures Alkuorientaatio

Aloita opintosi sujuvasti ja tutustu jo kesän aikana, 1.7. alkaen, opintojen sisältöön, käytännön asioihin ja varaa aikaa orientaatiota varten. 

Suorita noin 3-4 tunnin pituinen Alkuorientaatio MyCourses-oppimisalustalla, kun olet aktivoinut IT-tunnuksesi.

Lisätietoja orientaatiosta ja opintojen aloittamisesta löydät sivulta Opiskelun aloittaminen.