På svenska | In English


Uuden kandidaattiopiskelijan muistilista

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi. Sen jälkeen voit myös heti hakea opiskelija-asuntoa ja opintotukea. Jos olet ajoissa liikkeellä, saatat välttyä hakuruuhkilta ja pitkiltä odotusajoilta.

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Opetushallitus lähettää sähköisen tuloskirjeen XX.6.2020 niille korkeakoulujen yhteishaussa hakeneille, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen asiointiin. Jos et ole antanut lupaa vain sähköiseen asiointiin tai olet ilmoittanut, että asiointia ei voi hoitaa sähköisesti, lähetetään sinulle paperinen tuloskirje XX.6.2020. Tällöin saat kirjeen vasta XX.7.2020 alkavalla viikolla.

Tuloskirje sisältää tiedot valintamenestyksestäsi kaikissa hakukohteissasi sekä ohjeet paikan vastaanottamisesta.

Aalto-yliopisto ei lähetä hyväksytyille erillistä hyväksymiskirjettä postitse vaan kaikki tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Seuraa siis aktiivisesti Oma Opintopolku -palvelua sekä sähköpostiasi.

Voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

 Lisätietoja yhden paikan säännöksestä

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koske yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot. Jos sinut on hyväksytty useaan paikkaan, harkitsethan tarkasti minkä niistä otat vastaan.

Jos sinulla jo on opiskelupaikka Aalto-yliopistossa ja otat vastaan toisen opiskelupaikan

 Lisätietoja useista opinto-oikeuksista Aalto-yliopistossa
Aalto-yliopistossa kauppatieteellisen ja tekniikan alan opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava tutkinto-opinto-oikeus. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan samaan tutkintoon (esimerkiksi tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoon), vanha opinto-oikeus kumoutuu. Tämä rajaus ei koske Aalto-yliopiston taiteiden alaa.

Lukuvuosimaksut ja huojennukset

 Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja huojennuksista

Velvollisuus maksaa lukuvuosimaksua ja mahdollinen lukuvuosimaksuhuojennus kerrotaan hyväksymiskirjeessä. Lukuvuosimaksut eivät koske suomen- ja ruotsinkielisiä koulutusohjelmia.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja maksuhuojennuksista (englanniksi)

2. Ilmoittaudu yliopistoon 30.7.2020 mennessä

Ilmoittaudu läsnä- tai poissa olevaksi 4.5.-30.7.2020. Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua lukukausittain joko läsnä- tai poissaolevaksi. Suosittelemme uusille opiskelijoille ilmoittautumista viimeistään 30.7., jotta opinnot alkavat sujuvasti. Ennen läsnäolevaksi ilmoittautumista et voi käyttää Aallon palveluita, et saa opiskelijanumeroa etkä voi ilmoittautua kursseille. Jos laiminlyöt ohjeiden mukaisen ilmoittautumisen läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana 4.5.-4.9.2020, menetät opiskeluoikeutesi.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

 Lisätietoja läsnäolevaksi ilmoittautumisesta

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu läsnäolevaksi Opintopolun OILI-palvelussa ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistysmaksu, jos yhdistyksesi sellaista perii. 

Jotta pääset ajoissa mukaan perehdyttämistilaisuuksiin ja tutor-ryhmiin, sinun kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian ja viimeistään 30.7.2020.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti Opintopolussa ja/tai tehdä läsnäoloilmoittautumista OILI-palvelussa, ole yhteydessä korkeakouluusi tai lähetä viesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

 Lisätietoja poissaolevaksi ilmoittautumisesta

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi

Ilmoittautuminen poissaolevaksi liitteineen tulee toimittaa mahdollisimman pian ja viimeistään 30.7.2020 oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen, jotta hakemuksesi ehditään käsitellä virallisen ilmoittautumisajan kuluessa. Tarkemmat ohjeet löydät poissaololomakkeesta (täytettävä pdf) .

Poissaolon kesto

Jos poissaolon peruste ajoittuu 1.8.2020 - 31.7.2021 väliselle ajalle, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Jos poissaolon lakisääteinen peruste ajoittuu vain toiselle lukukaudelle, toinen lukukausi kuluttaa käytössäsi olevia poissaololukukausia.

  • Jos haluat olla poissa vain syyslukukauden 2020, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden 2020 ilmoittautuminen läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana XX.11.2020 - XX.1.2021 oman korkeakoulusi palvelupisteessä. Tätä varten tarvitset maksukuitin ylioppilaskunnan kevätlukukauden jäsenmaksusta (maksu yleisviitteellä).
  • Jos haluat olla poissa vain kevätlukukauden 2021, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana XX.11.2020 - XX.1.2021 toimittamalla poissaololomake liitteineen oman korkeakoulusi palvelupisteelle. Voit hakea ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta ylioppilaskunnalta.

Asepalvelus, siviilipalvelus tai muu pitkä poissaolo

 Lisätietoja

Jos olet saanut opiskelupaikan ennen vuotta 2019, ole yhteydessä korkeakoulusi oppimispalveluihin saadaksesi tietoa opintojen aloittamisesta.

Vuonna 2019 opiskelupaikan saaneet uudet opiskelijat

Saat kesän aikana korkeakoulustasi tietoa opintojen aloittamisesta sähköpostitse. Tämän sivuston ohjeet koskevat sinua paikan vastaanottamista lukuunottamatta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen teet WebOodissa Opinpolun OILI-palvelun sijaan. Tätä varten tarvitset Aalto-tunnuksen (katso aktivointiohjeet alta).

Seuraa siis Aalto-sähköpostiasi! Ellet ole vielä aktivoinut aalto-tunnustasi, tee se heti.


Vuonna 2020 valittavat uudet opiskelijat

Jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana, ota opiskelupaikka vastaan ja toimita poissaoloilmoitus liitteineen omaan korkeakouluusi (katso ohjeet). Huomaa, että voit olla poissa vain tietyistä syistä.

  • Jos olet poissa vain syyslukukauden, ole viimeistään marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi opintojen sujuvan aloittamisen tammikuussa, katso myös opintojen aloittaminen tammikuussa -sivun ohjeet
  • Jos olet poissa koko lukuvuoden, seuraa näitä sivuja kesällä 2021 saadaksesi ajantasaisen tiedon opintojen aloittamisesta lukuvuonna 2021 - 2022
  • Jos olet poissa kevätlukukauden, ole marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi sujuvan opintoihin palaamisen poissaolon jälkeen lukuvuonna 2021 - 2022

Aalto-yliopistossa järjestetään orientaatio myös tammikuussa ja opinnot on järjestetty niin, että myös tammikuussa aloittaminen on mahdollista. Korkeakoulut kuitenkin suosittelevat opintojen aloittamista syyskuussa, jos se on mahdollista.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

 Lisätietoja

Opiskeluaikasi on rajattu seitsemään tai neljään läsnäololukuvuoteen riippuen siitä suoritatko sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon vai pelkän kandidaatin tai maisterin tutkinnon Aallossa.

Voit olla opintoaikana poissaolevana joitakin lukukausia ilman, että opintoaika kuluu. Ensimmäisenä lukuvuotena voit olla poissa vain yllä kerrotuista syistä, jatkossa poissaoloa suositellaan, ellei ole tarkoituksena suorittaa opintoja. Lisätietoja saat oman koulutusohjelmasi Into-sivuilta sekä oppimispalveluista.

3. Hae opiskelija-asuntoa

Sinun kannattaa aloittaa asunnon etsiminen heti opiskelupaikan saatuasi. Opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla tarjoavat mm. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, AYY. HOAS ja AYY eivät pysty tarjoamaan asuntoja kaikille, joten asuntoa kannattaa etsiä myös muualta esim. yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta - lisätietoja löydät AYY:n sivuilta.

4. Hae opintotukea ja asumistukea

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintonsa opintotuella. Tarkempaa tietoa opintotuesta ja yleisestä asumistuesta löydät Kelan verkkosivuilta. Opintotuki ja yleinen asumistuki kannattaa hakea heti, kun opiskelupaikkasi on varmistunut, koska käsittely ruuhkautuu syksyisin. Molempien tukien hakeminen on kätevintä Kelan verkkopalvelun kautta. Lisätietoa http://www.kela.fi/opiskelijat

Aikuiskoulutustuki on Koulutusrahaston myöntämä tuki, jota voivat saada tietyin ehdoin työelämässä jo olleet opiskelijat. Myös opiskelu työttömyysetuudella voi olla aikuisopiskelijalle joissakin tapauksissa mahdollista – lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

5. Aktivoi Aalto-tunnuksesi

Aalto-tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Aallon palveluihin. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi mm. Aalto-sähköpostin, joka on yliopiston käyttämä ensisijainen yhteystieto ja jota sinun oletetaan seuraavan. Voit aktivoida Aalto-yliopiston käyttäjätunnukset sen jälkeen kun olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan. Alla olevasta taulukosta näet, milloin aktivointi on mahdollista. Jos olet saanut opiskelupaikan vuonna 2019 tai aiemmin, voit aktivoida tunnuksesi heti.

Aktivoi tunnuksesi heti, kun se on mahdollista. Voit aktivoida tunnuksesi osoitteessa salasana.aalto.fi verkkopankkitunnusten tai HST-kortin avulla. Jos sinulla ei ole vahvaa tunnistautumista, saat XX.XX. sähköpostiisi aktivointilinkin, seuraa ohjeita aalto.fi-sivuilla. Jos tunnusten aktivointi sähköisesti ei ole mahdollista, voit aktivoida tunnukset IT-palvelupisteessä. Ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi.

Paikan vastaanoto tehty viimeistäänTunnusten aktivointi mahdollista aikaisintaan
XX.XX.2020XX.XX.2020
XX.XX.2020XX.XX.2020

6. Hae opiskelijakorttia

Opiskelijakortti on todistus siitä, että olet opiskelija ja se on helpoin tapa saada opiskelija-alennuksia esim. opiskelijaruokalassa ja liikennevälineissä. Lisätietoja opiskelijakortista saat AYY:n sivuilta. Mobiililaitteisiin voit ladata myös sähköisen opiskelijakortin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Sähköinen kortti kelpaa muun muassa HSL:lle ja opiskelijaravintoloille opiskelijastatuksen todistamiseksi.

7. Seuraava askel: valmistaudu opintojen aloittamiseen

Aloita opintosi sujuvasti ja tutustu jo kesän aikana opintojen sisältöön, käytännön asioihin ja varaa aikaa orientaatiota varten. Lisätietoja löydät sivulta Opiskelun aloittaminen.