På svenska | In English


Uuden kandidaattiopiskelijan muistilista

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi. Sen jälkeen voit myös heti hakea opiskelija-asuntoa ja opintotukea. Jos olet ajoissa liikkeellä, saatat välttyä hakuruuhkilta ja pitkiltä odotusajoilta.

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tuloksia julkaistaan eriaikaisesti. Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa et aseta hakutoiveita mieluisuusjärjestykseen, voit tulla hyväksytyksi useampaan hakutoiveeseesi. Voit saada myös jostain hakutoiveestasi tiedon valinnasta, ennen kuin muiden hakutoiveiden tulokset ovat valmiina. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 5.6.2020.

Toisessa yhteishaussa todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020 ja muiden valintojen osalta viimeistään 8.7.2020.

Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan lisäksi oma pistemääräsi sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Löydät samat kootut valintatiedot myös Oma Opintopolku -palvelusta. Valintojen valmistumisen eriaikaisuudesta ja hakutoivejärjestyksestäsi riippuen valinnan tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa yksilöllisesti. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä.

Ohjeet paikan vastaanottamisesta löydät opintopolusta.

Aalto-yliopisto ei lähetä hyväksytyille erillistä hyväksymiskirjettä postitse vaan kaikki tiedotus tapahtuu sähköpostitse. Seuraa siis aktiivisesti Oma Opintopolku -palvelua sekä sähköpostiasi.

Voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

 Lisätietoja yhden paikan säännöksestä

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koske yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot. Jos sinut on hyväksytty useaan paikkaan, harkitsethan tarkasti minkä niistä otat vastaan.

Jos sinulla jo on opiskelupaikka Aalto-yliopistossa ja otat vastaan toisen opiskelupaikan

 Lisätietoja useista opinto-oikeuksista Aalto-yliopistossa
Aalto-yliopistossa kauppatieteellisen ja tekniikan alan opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava tutkinto-opinto-oikeus. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan samaan tutkintoon (esimerkiksi tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoon), vanha opinto-oikeus kumoutuu. Tämä rajaus ei koske Aalto-yliopiston taiteiden alaa.

Lukuvuosimaksut ja huojennukset

 Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja huojennuksista

Velvollisuus maksaa lukuvuosimaksua ja mahdollinen lukuvuosimaksuhuojennus kerrotaan hyväksymiskirjeessä. Lukuvuosimaksut eivät koske suomen- ja ruotsinkielisiä koulutusohjelmia.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja maksuhuojennuksista (englanniksi)

2. Ilmoittaudu yliopistoon 29.7.2020 mennessä

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi. Suosittelemme uusille opiskelijoille ilmoittautumista viimeistään 29.7.2020, jotta opinnot alkavat sujuvasti.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

 Lisätietoja läsnäolevaksi ilmoittautumisesta

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Opintopolun OILI-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistysmaksu, jos yhdistyksesi sellaista perii. 

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti Opintopolussa ja/tai ilmoittautua läsnäolevaksi OILI-palvelussa, ota yhteyttä korkeakouluusi tai lähetä viesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020, jotta pääset ajoissa mukaan perehdyttämistilaisuuksiin ja tutorryhmiin. Myös Aallon palveluiden käyttäminen, opiskelijanumeron saaminen ja kursseille ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

 Lisätietoja poissaolevaksi ilmoittautumisesta

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.

Toimita hakemus poissaolevaksi ilmoittautumisesta oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen. Toimita hakemus liitteineen mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020 mennessä, jotta hakemuksesi ehditään käsitellä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Poissaolon kesto

Jos sinulla on laissa mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ja tämä peruste ajoittuu aikavälille 1.8.2020 – 31.7.2021, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan kuitenkin, että poissaolo voi vaikuttaa käytettävissä olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Katso tarkemmat tiedot poissaoloista ja niiden vaikutuksesta tutkinnon suorittamisaikaan.

  • Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissa vain syyslukukauden 2020, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden 2021 ilmoittautuminen läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana 30.11.2020 - 8.1.2021 oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteessä. Tätä varten tarvitset maksukuitin ylioppilaskunnan (AYY) kevätlukukauden jäsenmaksusta.
  • Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissaolevana kevätlukukauden 2021, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana 30.11.2020 - 8.1.2021 toimittamalla poissaololomake liitteineen oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen. Voit hakea kevätlukukauden osalta ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta.

Asepalvelus, siviilipalvelus tai muu pitkä poissaolo

 Lisätietoja

Jos olet saanut opiskelupaikan ennen vuotta 2019, ole yhteydessä korkeakoulusi oppimispalveluihin saadaksesi tietoa opintojen aloittamisesta.

Vuonna 2019 opiskelupaikan saaneet uudet opiskelijat

Saat kesän aikana korkeakoulustasi sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta. Tämän sivuston ohjeet koskevat sinua paikan vastaanottamista lukuun ottamatta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen teet WebOodissa Opintopolun OILI-palvelun sijaan. Tätä varten tarvitset Aalto-tunnuksen (katso aktivointiohjeet alta).

Seuraa siis Aalto-sähköpostiasi! Ellet ole vielä aktivoinut Aalto-tunnustasi, tee se heti.


Vuonna 2020 valittavat uudet opiskelijat

Jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana, ota opiskelupaikka vastaan ja toimita hakemus poissaolevaksi ilmoittautumisesta liitteineen omaan korkeakouluusi (katso ohjeet kohdasta Poissaolevaksi ilmoittautuminen).

  • Jos olet poissa vain syyslukukauden, ole viimeistään marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi opintojen sujuvan aloittamisen tammikuussa. Katso myös Opintojen aloittaminen tammikuussa -sivun ohjeet.
  • Jos olet poissa koko lukuvuoden, seuraa näitä sivuja kesällä 2021 saadaksesi ajantasaisen tiedon opintojen aloittamisesta lukuvuonna 2021 - 2022.
  • Jos olet poissa kevätlukukauden, ole marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi sujuvan opintoihin palaamisen poissaolon jälkeen lukuvuonna 2021 - 2022.

Aalto-yliopistossa järjestetään orientaatio myös tammikuussa ja opinnot on järjestetty niin, että myös tammikuussa aloittaminen on mahdollista. Korkeakoulut kuitenkin suosittelevat opintojen aloittamista syyskuussa, jos se on mahdollista.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

 Lisätietoja

Tutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon suorittamisajan määräytymisestä.

3. Hae opiskelija-asuntoa

Sinun kannattaa aloittaa asunnon etsiminen heti opiskelupaikan saatuasi. Opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla tarjoavat mm. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, AYY. HOAS ja AYY eivät pysty tarjoamaan asuntoja kaikille, joten asuntoa kannattaa etsiä myös muualta esim. yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta - lisätietoja löydät AYY:n sivuilta.

4. Hae opintotukea ja asumistukea

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintonsa opintotuella. Tarkempaa tietoa opintotuesta ja yleisestä asumistuesta löydät Kelan verkkosivuilta. Opintotuki ja yleinen asumistuki kannattaa hakea heti, kun opiskelupaikkasi on varmistunut, koska käsittely ruuhkautuu syksyisin. Molempien tukien hakeminen on kätevintä Kelan verkkopalvelun kautta. Lisätietoa http://www.kela.fi/opiskelijat

Aikuiskoulutustuki on Koulutusrahaston myöntämä tuki, jota voivat saada tietyin ehdoin työelämässä jo olleet opiskelijat. Myös opiskelu työttömyysetuudella voi olla aikuisopiskelijalle joissakin tapauksissa mahdollista – lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

5. Aktivoi Aalto-tunnuksesi

Aalto-tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Aallon palveluihin. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi mm. Aalto-sähköpostin, joka on yliopiston käyttämä ensisijainen yhteystieto ja jota sinun oletetaan seuraavan. Voit aktivoida Aalto-yliopiston käyttäjätunnukset sen jälkeen kun olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan. Alla olevasta taulukosta näet, milloin aktivointi on mahdollista. Jos olet saanut opiskelupaikan vuonna 2019 tai aiemmin, voit aktivoida tunnuksesi heti.

Aktivoi tunnuksesi heti, kun se on mahdollista. Voit aktivoida tunnuksesi osoitteessa salasana.aalto.fi verkkopankkitunnusten tai HST-kortin avulla. Jos sinulla ei ole vahvaa tunnistautumista, saat 1.8. sähköpostiisi aktivointilinkin, seuraa ohjeita aalto.fi-sivuilla. Jos tunnusten aktivointi sähköisesti ei ole mahdollista, voit aktivoida tunnukset IT-palvelupisteessä. Ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi.

Paikan vastaanoto tehty viimeistäänTunnusten aktivointi mahdollista aikaisintaan
29.7.20201.8.2020
11.8.202013.8.2020

6. Hae opiskelijakorttia

Opiskelijakortti on todistus siitä, että olet opiskelija ja se on helpoin tapa saada opiskelija-alennuksia esim. opiskelijaruokalassa ja liikennevälineissä. Lisätietoja opiskelijakortista saat AYY:n sivuilta. Mobiililaitteisiin voit ladata myös sähköisen opiskelijakortin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Sähköinen kortti kelpaa muun muassa HSL:lle ja opiskelijaravintoloille opiskelijastatuksen todistamiseksi.

7. Seuraava askel: valmistaudu opintojen aloittamiseen

Aloita opintosi sujuvasti ja tutustu jo kesän aikana opintojen sisältöön, käytännön asioihin ja varaa aikaa orientaatiota varten.

Suorita noin 3-4 tunnin pituinen Alkuorientaatio MyCourses-oppimisalustalla elokuussa, kun olet aktivoinut IT-tunnuksesi.

Lisätietoja orientaatiosta ja opintojen aloittamisesta löydät sivulta Opiskelun aloittaminen.