På svenska | In English

 Koronavirusepidemian vaikutukset Aalto-yliopistossa

Osana toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi, Aalto-yliopiston kampus on toistaiseksi suljettu. Opetus jatkuu etänä digitaalisissa kanavissa. Kaikki opiskelijapalvelupisteet on suljettu mutta tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse toimistoaikoina. Aalto-yliopisto tekee kaikkensa taatakseen opiskelijoiden turvallisuuden, tuen ja opintojen etenemisen poikkeustilanteessa.

Päivitys 8.5.2020
Maanantaina 4.5. Suomen hallitus kertoi koronakriisin hallinnan strategiastaan ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Hallituksen ohjeistuksen mukaisesti jatkamme pääosin etätyöskentelyä kevään ja kesän ajan. Etätyöohjeistusta tarkastellaan uudelleen 31.7. mennessä. Jatkamme pääosin etäopetusta ja -opiskelua kevään ja kesän ajan. Ohjeistusta tarkastellaan uudelleen 31.7. mennessä. Kesän ja syksyn järjestelyjen yksityiskohdista tiedotetaan mahdollisimman pian.

 Uuden opiskelijan uutiskirjeet

Uusille opiskelijoille suunnatut uutiskirjeet löydät kootusti tämän sivun englanninkielisestä versiosta.

Uuden maisteriopiskelijan muistilista

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi. Sen jälkeen voit myös heti hakea opiskelija-asuntoa ja opintotukea. Jos olet ajoissa liikkeellä, saatat välttyä hakuruuhkilta ja pitkiltä odotusajoilta.

 1. Ota opiskelupaikka vastaan 28.4.2020 klo 15:00 mennessä

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 30.3.2020. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Kaikille hyväksytyille opiskelijoille lähetetään myös virallinen hyväksymiskirje sähköpostitse. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä tarkkaan. Ota opiskelupaikka vastaan mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi ja viimeistään 28.4.2020 klo 15:00. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, menetät sen.

Vastaanota opiskelupaikkasi sähköisesti Opintopolussa palvelun ohjeiden mukaisesti. Oma Opintopolku -palveluun kirjaudutaan Opintopolun ”Kirjaudu sisään” -linkistä. Kirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan Opintopolussa, ota yhteyttä oman korkeakoulusi oppimispalveluihin (löydät yhteystiedot hyväksymissähköpostin saatekirjeestä).

Vastaanottoilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Ilmoita Opintopolussa myös, jos et ota opiskelupaikkaa vastaan. Edit 28.4.2020: paikan vastaanottotietoa ei merkitä Aallon hakujärjestelmään, paikan vastaanottotietoa voi tarkastella opintopolussa. Jos opiskelupaikan vastaanotto sähköisesti ei onnistu, otathan yhteyttä oman koulutusohjelmasi oppimispalveluihin.

Varasijalla olevat opiskelijat

 Varasijalla olevat opiskeljat

Varasijalle asetetut opiskelijat saavat tiedon varasijanumerostaan valintojen julkaisun yhteydessä. Varasijanumeron tilannetta voi seurata Opintopolussa. Mikäli paikan saanut hakija peruu paikan tai ei ota sitä vastaan määräaikaan mennessä, vapautunutta paikkaa tarjotaan jonossa seuraavana olevalle hakijalle, mikäli kyseinen hakukohde on asettanut hakijoita varasijoille. Varasijoittelu päättyy 10.6.2020.

Paikan vastaanottoaika päättyy 28.4.2020 tai 10 vrk opiskelupaikan tarjoamisesta. Tarkista henkilökohtainen paikan vastaanottoaikasi hyväksymiskirjeestäsi ja toimi sitten ylläolevien ohjeiden mukaisesti.

Ohje 2. hakukohteeseen hyväksytyille, jotka on asetettu varasijalle 1. hakukohteeseensa

Hain kahteen hakukohteeseen ja sain opiskelupaikan ensisijaisuusjärjestyksessä toiseksi priorisoimastani hakukohteesta. Olen varasijalla ensimmäiseen hakukohteeseeni ja haluan odottaa vapautuuko paikkoja. Miten toimin?

Voit ottaa opiskelupaikan vastaan ehdollisesti ja jäädä jonottamaan ensimmäisestä hakutoiveestasi mahdollisesti vapautuvia paikkoja. Opiskelupaikan vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ensimmäiseksi priorisoimaasi hakukohteeseen. Jos saat paikan ensimmäiseksi priorisoimastasi hakukohteesta, vastaanotto siirtyy automaattisesti siihen ja varasijapaikasta tulee sitovasti vastaanotettu.

Opiskelijaksi toiseen hakukohteeseensa hyväksytty ja ensimmäiseen hakukohteeseen varasijapaikkaa jonottamaan jäänyt hakija, voi halutessaan muuttaa toisen hakukohteensa opiskelupaikan ehdollisen vastaanoton sitovaksi, jos se ei ole jo muuttunut sitovaksi. Tätä muutosta ei voi perua. Yliopistoon ei voi ilmoittautua ennen kuin ehdollisesti vastaanotettu opiskelupaikka on muuttunut sitovaksi.

Opiskelupaikan ehdollista vastaanottoa ei voi muuttaa opiskelupaikan peruutukseksi.

Huomaa, että apurahat ovat hakukohdekohtaisia. Jos sinulle on myönnetty apuraha, se ei siirry ensimmäiseen hakukohteeseen, vaan menetät apurahan mikäli jäät jonottamaan paikkaa ensimmäisestä hakutoiveestasi ja paikka vapautuu.

Voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

 Lisätietoja yhden paikan säännöksestä

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koske yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot. Jos sinut on hyväksytty useaan paikkaan, harkitsethan tarkasti minkä niistä otat vastaan.

Jos sinulla jo on opiskelupaikka Aalto-yliopistossa ja otat vastaan toisen opiskelupaikan

 Lisätietoja useista opinto-oikeuksista Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa kauppatieteellisen ja tekniikan alan opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava tutkinto-opinto-oikeus. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan samaan tutkintoon (esimerkiksi tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoon), vanha opinto-oikeus kumoutuu. Tämä rajaus ei koske Aalto-yliopiston taiteiden alaa.

Lukuvuosimaksut ja huojennukset

 Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja huojennuksista

Velvollisuus maksaa lukuvuosimaksua ja mahdollinen lukuvuosimaksuhuojennus kerrotaan hyväksymiskirjeessä. Lukuvuosimaksut eivät koske suomen- ja ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja maksuhuojennuksista

2. Ilmoittaudu yliopistoon 29.7.2020 mennessä

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisaika alkaa 4.5.2020 ja suosittelemme uusille opiskelijoille ilmoittautumista viimeistään 29.7.2020, jotta opinnot alkavat sujuvasti.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 4.9.2020), menetät opiskeluoikeutesi.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

 Lisätietoja läsnäolevaksi ilmoittautumisesta

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Opintopolun OILI-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistysmaksu, jos yhdistyksesi sellaista perii.

Ilmoittautumisaika alkaa 4.5.2020 ja sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista 29.7.2020 saakka. Jos et voi ilmoittautua sähköisesti, toimita korkeakoululle kuitti maksetusta ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksusta. Huomaathan, että maksukuitin maksajana tai informaatiokentässä tulee näkyä opiskelijan nimi, lisäksi tulee näkyä maksun arkistointitunnus. Nimetön tai tunnukseton kuitti ei kelpaa.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020, jotta pääset ajoissa mukaan perehdyttämistilaisuuksiin ja tutorryhmiin. Myös Aallon palveluiden käyttäminen, opiskelijanumeron saaminen ja kursseille ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

 Lisätietoja poissaolevaksi ilmoittautumisesta

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.

Toimita hakemus poissaolevaksi ilmoittautumisesta korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen. Toimita hakemus liitteineen mahdollisimman pian ja viimeistään 29.7.2020 mennessä, jotta hakemuksesi ehditään käsitellä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Poissaolon kesto

Jos sinulla on laissa mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ja tämä peruste ajoittuu aikavälille 1.8.2020 – 31.7.2021, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan kuitenkin, että poissaolo voi vaikuttaa käytettävissä olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Katso tarkemmat tiedot poissaoloista ja niiden vaikutuksesta tutkinnon suorittamisaikaan.

  • Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissa vain syyslukukauden 2020, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden 2021 ilmoittautuminen läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana 30.11.2020 - 8.1.2021 oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteessä. Tätä varten tarvitset maksukuitin ylioppilaskunnan (AYY) kevätlukukauden jäsenmaksusta.
  • Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissaolevana kevätlukukauden 2021, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana 30.11.2020 - 8.1.2021 toimittamalla poissaololomake liitteineen oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteeseen. Voit hakea kevätlukukauden osalta ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta.

Asepalvelus, siviilipalvelus tai muu pitkä poissaolo

 Lisätietoja

Vuonna 2019 tai aiemmin opiskelupaikan saaneet uudet opiskelijat

Tämän sivuston ohjeet koskevat sinua paikan vastaanottamista lukuun ottamatta. Lukuvuosi-ilmoittautumisen teet kuitenkin WebOodissa Opintopolun OILI-palvelun sijaan. Tätä varten tarvitset Aalto-tunnuksen (katso aktivointiohjeet alta).

Seuraa siis Aalto-sähköpostiasi! Ellet ole vielä aktivoinut Aalto-tunnustasi, tee se heti.

Lisätietoa opintojen aloittamisesta saat korkeakoulusi oppimispalveluista.

Vuonna 2020 valittavat uudet opiskelijat

Jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana, ota opiskelupaikka vastaan ja toimita hakemus poissaolevaksi ilmoittautumisesta liitteineen omaan korkeakouluusi (katso ohjeet kohdasta Poissaolevaksi ilmoittautuminen).

  • Jos olet poissa vain syyslukukauden, ole viimeistään marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi opintojen sujuvan aloittamisen tammikuussa.  
  • Jos olet poissa koko lukuvuoden, seuraa näitä sivuja kesällä 2021 saadaksesi ajantasaisen tiedon opintojen aloittamisesta lukuvuonna 2021 - 2022.
  • Jos olet poissa kevätlukukauden, ole marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi sujuvan opintoihin palaamisen poissaolon jälkeen lukuvuonna 2021 - 2022.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

 Lisätietoja

Tutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon suorittamisajan määräytymisestä.

3. Haitko maisteriopintoihin keskeneräisellä tutkinnolla? Toimita kopio tutkintotodistuksesta 7.8.2020 klo 15.00 mennessä.

Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee valmistua 31.7.2020 mennessä ja toimittaa kopio tutkintotodistuksesta sähköpostitse osoitteeseen admissions@aalto.fi mahdollisimman pian ja viimeistään 7.8.2020 klo 15:00.

Jos tutkinto ei valmistu tai opiskelija ei toimita tutkintotodistusta määräaikaan mennessä, ehdollisesti myönnetty opinto-oikeus perutaan.

Valmistumisen viivästyminen koronaviruspandemian takia

Poikkeustilanteessa, jossa tutkintosi valmistuminen viivästyy suoraan koronaviruspandemian vuoksi, Aalto-yliopisto voi tapauskohtaisesti harkita opiskeluoikeuden perumista. Mikäli tutkintosi valmistuminen siirtyy etkä voi valmistua 31.7.2020 mennessä pandemian vuoksi, täytä selvityslomake tilanteestasi ja pyydä lausunto korkeakoulustasi.

Täytettävä selvityslomake (pdf)

Lomakkeen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Täytetty selvityslomake tulee palauttaa viimeistään 7.8.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi, ja sen liitteenä tulee olla korkeakoulusi antama vapaamuotoinen lausunto. Sekä selvityksestä että korkeakoulun lausunnosta tulee käydä ilmi, että valmistuminen on poikkeuksellisesti viivästynyt eikä ole mahdollista koronavirusepidemian takia 31.7. mennessä. Lausunnot varmistetaan korkeakouluilta.

Mikäli tutkinnon valmistumisen viivästyminen ei johdu suoraan pandemiasta, ehdollinen opiskeluoikeus joudutaan perumaan.

4. Hae tarvittaessa opiskelija-asuntoa

Sinun kannattaa aloittaa asunnon etsiminen heti opiskelupaikan saatuasi. Opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla tarjoavat mm. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, AYY. HOAS ja AYY eivät pysty tarjoamaan asuntoja kaikille, joten asuntoa kannattaa etsiä myös muualta esim. yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta - lisätietoja löydät AYY:n sivuilta.

5. Hae tarvittaessa opintotukea ja asumistukea

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintonsa opintotuella. Tarkempaa tietoa opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta. Opintotuki ja yleinen asumistuki kannattaa hakea heti, kun opiskelupaikkasi on varmistunut, koska käsittely ruuhkautuu syksyisin. Molempien tukien hakeminen on kätevintä Kelan verkkopalvelun kautta. Lisätietoa http://www.kela.fi/opiskelijat.

Aikuiskoulutustuki on Koulutusrahaston myöntämä tuki, jota voivat saada tietyin ehdoin työelämässä jo olleet opiskelijat. Myös opiskelu työttömyysetuudella voi olla aikuisopiskelijalle joissakin tapauksissa mahdollista – lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

6. Aktivoi  Aalto-tunnuksesi

Voit aktivoida Aalto-yliopiston käyttäjätunnukset sen jälkeen kun olet ilmoittautunut lukuvuodelle 2020-2021, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2020. Jos olet saanut opiskelupaikan vuonna 2019 tai aiemmin, voit aktivoida tunnuksesi heti.

Aalto-tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Aallon palveluihin. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi mm. Aalto-sähköpostin, joka on yliopiston käyttämä ensisijainen yhteystieto ja jota sinun oletetaan seuraavan. Aktivoi tunnuksesi heti, kun se on mahdollista. Voit aktivoida tunnuksesi osoitteessa salasana.aalto.fi verkkopankkitunnusten tai HST-kortin avulla. Jos sinulla ei ole vahvaa tunnistautumista, saat 1.8. sähköpostiisi aktivointilinkin, seuraa ohjeita aalto.fi-sivuilla.

7. Hae opiskelijakorttia

Opiskelijakortti on todistus siitä, että olet opiskelija ja se on helpoin tapa saada opiskelija-alennuksia esim. opiskelijaruokalassa ja liikennevälineissä. Lisätietoja opiskelijakortista saat AYY:n sivuilta. Mobiililaitteisiin voit ladata myös sähköisen opiskelijakortin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Sähköinen kortti kelpaa muun muassa HSL:lle ja opiskelijaravintoloille opiskelijastatuksen todistamiseksi.

Huomaa, että oikeus opiskelijaetuihin alkaa sen jälkeen kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2020.

8. Seuraava askel: valmistaudu opintojen aloittamiseen

Aloita opintosi sujuvasti ja tutustu jo kesän aikana opintojen sisältöön, käytännön asioihin ja varaa aikaa orientaatiota varten.

Suorita noin 3-4 tunnin pituinen Alkuorientaatio MyCourses-oppimisalustalla elokuussa, kun olet aktivoinut IT-tunnuksesi.

Lisätietoja orientaatiosta ja opintojen aloittamisesta löydät sivulta Opiskelun aloittaminen.