På svenska | In English


Aalto-yliopisto ottaa 9.8.2021 käyttöön uuden Sisu-opintotietojärjestelmän. Sisun käyttöönottoa edeltää opintotietojärjestelmien käyttökatko 31.7.-8.8.2021. Käyttökatkosta johtuen on tärkeää, että ilmoittaudut viimeistään keskiviikkona 28.7.2021, jotta tietosi ja lukukausi-ilmoittautumisesi saadaan siirrettyä Aalto-yliopiston tietojärjestelmiin ennen käyttökatkon alkamista.

Covid-19

Koronatilanteen vuoksi kaikki opiskelijapalvelupisteet on suljettu, mutta henkilökunta on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse toimistoaikoina. Orientaatio toteutetaan pääosin etänä, mutta tapahtumia voidaan turvajärjestelyin toteuttaa myös kampuksella. Aloitamme syksyllä opetuksen aiemmin vahvistetun lukuvuosikalenterin mukaisesti, mutta opetusjärjestelyiden yksityiskohdista ei vielä ole tietoa ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian. Aalto-yliopisto tekee kaikkensa taatakseen opiskelijoiden turvallisuuden, tuen ja opintojen etenemisen poikkeustilanteessa.

 Uuden opiskelijan uutiskirjeet

Uusille opiskelijoille suunnatut uutiskirjeet löydät kootusti tämän sivun englanninkielisestä versiosta.

Uuden maisteriopiskelijan muistilista

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi. Sen jälkeen voit myös heti hakea opiskelija-asuntoa ja opintotukea. Jos olet ajoissa liikkeellä, saatat välttyä hakuruuhkilta ja pitkiltä odotusajoilta.

 1. Ota opiskelupaikka vastaan 20.4.2021 klo 15:00 mennessä

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 22.3.2021. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Kaikille hyväksytyille opiskelijoille lähetetään myös virallinen hyväksymiskirje sähköpostitse. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä tarkkaan. Ota opiskelupaikka vastaan mahdollisimman pian hyväksymistiedon saatuasi ja viimeistään 20.4.2021 klo 15:00. Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, menetät sen.

Vastaanota opiskelupaikkasi sähköisesti Opintopolussa palvelun ohjeiden mukaisesti. Oma Opintopolku -palveluun kirjaudutaan Opintopolun ”Kirjaudu sisään” -linkistä. Kirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Jos et voi ottaa paikkaa vastaan Opintopolussa, ota yhteyttä oppimispalveluihin (löydät yhteystiedot hyväksymissähköpostin saatekirjeestä).

Vastaanottoilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Ilmoita Opintopolussa myös, jos et ota opiskelupaikkaa vastaan. Tämä on tärkeää, jotta vapautuvaa opiskelupaikkaa voidaan tarjota varasijalle olevalle hakijalle mahdollisimman pian. Paikan vastaanottotietoa voi tarkastella Opintopolussa. Jos opiskelupaikan vastaanotto sähköisesti ei onnistu, otathan viipymättä yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Varasijalla olevat opiskelijat

 Lisätietoa varasijamenettelystä

Varasijalle asetetut opiskelijat saavat tiedon varasijanumerostaan valintatulosten julkaisun yhteydessä. Varasijanumeron tilannetta voi seurata Opintopolussa. Jos hyväksytty hakija ei ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, varasijalta hyväksytään järjestyksessä ylimmälle varasijalle sijoitettu hakija. Hakijoita voidaan hyväksyä varasijalta 10.6.2021 asti.

Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, saat tiedon sähköpostitse hakujärjestelmässä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Paikan vastaanottoaika päättyy 20.4.2021 tai 7 vrk opiskelupaikan tarjoamisesta. Tarkista henkilökohtainen paikan vastaanottoaikasi hyväksymiskirjeestäsi ja toimi sitten ylläolevien ohjeiden mukaisesti.

Varasijalta hyväksyttävien hakijoiden määrää ei ole mahdollista arvioida etukäteen eikä varasijalta hyväksymisen todennäköisyyteen voida ottaa kantaa.

Ohje ensisijaisuusjärjestyksessä toiseksi priorisoimaansa hakukohteeseen hyväksytyille, jotka ovat varasijalla ensimmäiseen hakukohteeseensa

Jos hait kahteen hakukohteeseen ja sait opiskelupaikan ensisijaisuusjärjestyksessä toiseksi priorisoimastasi hakukohteesta ja olet varasijalla ensimmäiseen hakukohteeseesi, voit ottaa opiskelupaikan vastaan ehdollisesti ja jäädä jonottamaan ensimmäisestä hakutoiveestasi mahdollisesti vapautuvia paikkoja. Opiskelupaikan vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ensimmäiseksi priorisoimaasi hakukohteeseen. Jos saat paikan ensimmäiseksi priorisoimastasi hakukohteesta, vastaanotto siirtyy automaattisesti siihen ja varasijapaikasta tulee sitovasti vastaanotettu.

Opiskelijaksi toiseen hakukohteeseensa hyväksytty ja ensimmäiseen hakukohteeseen varasijapaikkaa jonottamaan jäänyt hakija voi halutessaan muuttaa toisen hakukohteensa opiskelupaikan ehdollisen vastaanoton sitovaksi, jos se ei ole jo muuttunut sitovaksi. Tätä muutosta ei voi perua. Yliopistoon ei voi ilmoittautua ennen kuin ehdollisesti vastaanotettu opiskelupaikka on muuttunut sitovaksi.

Opiskelupaikan ehdollista vastaanottoa ei voi muuttaa opiskelupaikan peruutukseksi.

Huomaa, että apurahat ovat hakukohdekohtaisia. Jos sinulle on myönnetty apuraha, se ei siirry ensimmäiseen hakukohteeseen. Menetät apurahan, mikäli et ota paikkaa sitovasti vastaan ja saat varasijasijoittelussa paikan ensimmäisestä hakutoiveestasi. Jos haluat säilyttää apurahan ja aloittaa opinnot toiseksi priorisoimassa hakukohteessasi, ota paikka vastaan sitovasti mahdollisimman pian.

Voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

 Lisätietoja yhden paikan säännöksestä

Yhden paikan säännöksen mukaan (yliopistolaki 558/2009) opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opiskelija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että hän siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot. Jos sinut on hyväksytty useaan paikkaan, harkitsethan tarkasti minkä niistä otat vastaan.

Jos sinulla jo on opiskelupaikka Aalto-yliopistossa ja otat vastaan toisen opiskelupaikan

 Lisätietoja useista opinto-oikeuksista Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa opiskelijalla voi olla voimassa yksi samaan tutkintoon johtava opiskeluoikeus. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan samaan tutkintoon (esimerkiksi tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkintoon), vanha opinto-oikeus kumoutuu.

Lukuvuosimaksut ja huojennukset

 Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja huojennuksista

Velvollisuus maksaa lukuvuosimaksua ja mahdollinen lukuvuosimaksuhuojennus kerrotaan hyväksymiskirjeessä. Lukuvuosimaksut eivät koske suomen- ja ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja maksuhuojennuksista

2. Toimita oikeaksi todistetut liitteet 26.5.2021 klo 15.00 mennessä

Mikäli sinulta edellytetään oikeaksi todistettuja hakuliitteitä, se mainitaan hyväksymiskirjeessäsi. Jos liitteet edellytetään, toimita oikeaksi todistetut hakuliitteet määräaikaan mennessä. Oikeaksi todistettujen liitteiden määräaika riippuu siitä, milloin olet tullut hyväksytyksi opiskelijaksi.

Oikeaksi todistettujen liitteiden saapumisen määräaika on 26.5.2021 klo 15.00 maaliskuussa opiskelijaksi hyväksytyille sekä huhtikuussa varasijalta hyväksytyille. Touko- ja kesäkuussa varasijalta hyväksytyille määräaika on 9.8.2021 klo 15.00.

Lue huolellisesti mitkä liitteet tulee toimittaa sekä Oikeaksi todistettujen paperiliitteiden ohjeet.

Huomioi myös tutkinnon suoritusmaan mukaiset maakohtaiset liitevaatimukset. Myös Suomessa suoritettuja tutkintoja koskee maakohtainen liitevaatimus.

Opiskelijaksi hyväksytyt ovat ehdollisesti hyväksyttyjä, kunnes oikeaksi todistetut liitteet on toimitettu. Ehdollisesti myönnetty opiskeluoikeus perutaan, mikäli oikeaksi todistetut, tai maakohtaisten vaatimusten mukaiset, liitteet eivät saavu vaaditulla tavalla määräaikaan mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

3. Ilmoittaudu yliopistoon 28.7.2021 mennessä

Sinun tulee lukuvuosittain ilmoittautua opinnoissa läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisaika alkaa 3.5.2021 ja suosittelemme vahvasti uusille opiskelijoille ilmoittautumista viimeistään 28.7.2021, jotta opinnot alkavat sujuvasti.

Aalto-yliopiston opintotietojärjestelmien käyttökatkosta (31.7.2021 - 8.8.2021) johtuen on tärkeää, että ilmoittaudut 28.7.2021 mennessä, jotta tietosi ja lukukausi-ilmoittautumisesi saadaan siirrettyä Aalto-yliopiston tietojärjestelmiin ennen käyttökatkon alkamista. Myöhästyneitä lukuvuosi-ilmoittautumisia ei ole mahdollista käsitellä ennen opintotietojärjestelmien käyttökatkon päättymistä.

Lukukausi-ilmoittautuminen on pakollista kaikille tutkinto-opiskelijoille. Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisajan kuluessa (viimeistään 10.9.2021), menetät opiskeluoikeutesi.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Otettuasi opiskelupaikan vastaan ilmoittaudu Opintopolun OILI-palvelussa läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksu. Halutessasi liittyä myös alasi opiskelijajärjestöön (kiltaan tai ainejärjestöön), maksa samalla yhdistysmaksu, jos yhdistyksesi sellaista perii.

Ilmoittautumisaika alkaa 3.5.2021 ja sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista 28.7.2021 saakka. Jos et voi ilmoittautua sähköisesti, ole yhteydessä opiskelijapalveluihin tai lähetä viesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 28.7.2021, jotta opiskelijastatuksesi on voimassa heti lukuvuoden alusta alkaen. Myös Aalto-yliopiston palveluiden käyttäminen ja kursseille ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi vain laissa (yliopistolaki 39 §) mainituin perustein, eli jos:

 • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • olet oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojasi.
 Ohjeet poissaolevaksi ilmoittautumiseen

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Opintopolun OILI-palvelussa. Poissaoloilmoittautumiselle tulee olla jokin yllä mainittu peruste, josta on toimitettava todistus yliopistolle.

Jos olet menossa suorittamaan ase- tai siviilipalvelusta, lähetä palvelukseenastumismääräys tai palveluspaikan todistus sähköpostitse osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi. Otsikoi viestisi selvästi: Uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, todistus / [oma nimesi], [hakukohteesi].

Jos poissaolon peruste on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai oma sairaus tai vamma, lähetä todistus suojattuna sähköpostina osoitteeseen confidential@aalto.fi. Otsikoi viestisi selvästi: Uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautuminen, todistus / [oma nimesi], [hakukohteesi]. Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Toimita todistus mahdollisimman pian ja viimeistään 28.7.2021 mennessä, jotta poissaolevaksi ilmoittautumisen peruste ehditään tarkistaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli poissaolevaksi ilmoittautumiselle ei ole lain mukaisia perusteita, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi.

Poissaolon kesto

Jos sinulla on laissa mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ja tämä peruste ajoittuu aikavälille 1.8.2021 - 31.7.2022, voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomaathan kuitenkin, että poissaolo voi vaikuttaa käytettävissä olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Katso tarkemmat tiedot poissaoloista ja niiden vaikutuksesta tutkinnon suorittamisaikaan.

 • Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissa vain syyslukukauden 2021, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden 2022 ilmoittautuminen läsnäoloksi kevään ilmoittautumisaikana 29.11.2021 - 7.1.2022 OILI-palvelussa tai ottamalla yhteyttä opiskelijapalveluihin. Ilmoittautumista varten sinun täytyy maksaa ylioppilaskunnan (AYY) kevätlukukauden jäsenmaksu. Ilmoittautumisen ja maksun voi hoitaa OILI-palvelussa.
 • Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodelle, mutta haluat olla poissaolevana kevätlukukauden 2021, sinun tulee muuttaa kevätlukukauden ilmoittautuminen poissaoloksi kevään ilmoittautumisaikana 29.11.2021 - 7.1.2022 toimittamalla todistus poissaolevaksi ilmoittautumisen perusteesta opiskelijapalveluihin joko osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi (ase- tai siviilipalvelus) tai confidential@aalto.fi (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai oma sairaus tai vamma). Otsikoi viestisi selvästi ”Nimi, hakukohde, ensimmäisen vuoden poissaoloilmoittautuminen”. Jos poissaolevaksi ilmoittautumiselle on hyväksyttävä peruste, poissaoloilmoittautuminen rekisteröidään ja voit hakea kevätlukukauden osalta ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusta.

Asepalvelus, siviilipalvelus tai muu pitkä poissaolo

 Lisätietoja

Vuonna 2020 tai aiemmin opiskelupaikan saaneet uudet opiskelijat

Saat kesän aikana korkeakoulustasi sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta. Tämän sivuston ohjeet koskevat sinua paikan vastaanottamista lukuun ottamatta. Lukuvuosi-ilmoittautumisen teet WebOodissa tai OILI-palvelussa. Ilmoittautumista varten tarvitset Aalto-tunnuksen (katso aktivointiohjeet alta).

Seuraa Aalto-sähköpostiasi! Ellet ole vielä aktivoinut Aalto-tunnustasi, tee se heti.

Lisätietoa opintojen aloittamisesta saat korkeakoulusi oppimispalveluista.

Vuonna 2021 valittavat uudet opiskelijat

Jos olet ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevana, ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu poissaolevaksi yllä kohdassa Poissaolevaksi ilmoittautuminen olevien ohjeiden mukaisesti.

 • Jos olet poissa vain syyslukukauden, ole viimeistään marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi opintojen sujuvan aloittamisen tammikuussa.  
 • Jos olet poissa koko lukuvuoden, seuraa näitä sivuja kesällä 2022 saadaksesi ajantasaisen tiedon opintojen aloittamisesta lukuvuonna 2022 - 2023.
 • Jos olet poissa kevätlukukauden, ole marraskuussa yhteydessä omaan korkeakouluusi varmistaaksesi sujuvan opintoihin palaamisen poissaolon jälkeen lukuvuonna 2022 - 2023.

Sallittu tutkinnon suorittamisaika

 Lisätietoja

Tutkinnon suorittamisaika on rajoitettu. Voit olla opinnoista poissaolevana vain tietyn määrän lukukausia ilman, että se vaikuttaa käytettävissäsi olevaan tutkinnon suorittamisaikaan. Sallittu tutkinnon suorittamisaika määräytyy eri tavoin riippuen siitä, mikä on poissaolon syy. Katso tarkemmat tiedot tutkinnon suorittamisajan määräytymisestä.

4. Haitko maisteriopintoihin keskeneräisellä tutkinnolla? Toimita oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta 9.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee valmistua 31.7.2021 mennessä ja toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta viimeistään 9.8.2021 klo 15:00 mennessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

Jos tutkinto ei valmistu tai oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta ei saavu määräaikaan mennessä, ehdollisesti myönnetty opinto-oikeus perutaan.

Lue täältä Oikeaksi todistettujen paperiliitteiden ohjeet.

Huomioi myös tutkinnon suoritusmaan mukaiset maakohtaiset liitevaatimukset. Myös Suomessa suoritettuja tutkintoja koskee maakohtainen liitevaatimus.

5. Hae tarvittaessa opiskelija-asuntoa

Sinun kannattaa aloittaa asunnon etsiminen heti opiskelupaikan saatuasi. Opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla tarjoavat mm. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, AYY. HOAS ja AYY eivät pysty tarjoamaan asuntoja kaikille, joten asuntoa kannattaa etsiä myös muualta esim. yksityisiltä vuokra-asuntomarkkinoilta. Lisätietoja löydät AYY:n sivuilta.

6. Hae tarvittaessa opintotukea ja asumistukea

Suurin osa opiskelijoista rahoittaa opintonsa opintotuella. Tarkempaa tietoa opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta. Opintotuki ja yleinen asumistuki kannattaa hakea heti, kun opiskelupaikkasi on varmistunut, koska käsittely ruuhkautuu syksyisin. Molempien tukien hakeminen on kätevintä Kelan verkkopalvelun kautta. Lisätietoa Kelan opiskelijoille suunnatuilta sivuilta.

Aikuiskoulutustuki on Koulutusrahaston myöntämä tuki, jota voivat saada tietyin ehdoin työelämässä jo olleet opiskelijat. Myös opiskelu työttömyysetuudella voi olla aikuisopiskelijalle joissakin tapauksissa mahdollista. Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

7. Aktivoi Aalto-tunnuksesi

Aalto-tunnukset ovat aktivoitavissa aikaisintaan 30.7.2021 alkaen ja viimeistään 9.8.2021 alkavalla viikolla. Jos et ole ilmoittautunut 28.7.2021 mennessä, opintotietojärjestelmien käyttökatko (31.7. - 8.8.2021) voi aiheuttaa tilanteen, jossa Aalto-tunnukset eivät ole aktivoitavissa ennen käyttökatkon päättymistä.

Aalto-tunnuksella kirjaudutaan kaikkiin Aallon palveluihin. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi mm. Aalto-sähköpostin, joka on yliopiston käyttämä ensisijainen yhteystieto ja jota sinun oletetaan seuraavan. Voit aktivoida Aalto-yliopiston käyttäjätunnukset heinäkuun lopulta alkaen, kun olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan ja tehnyt lukukausi-ilmoittautumisen. Jos olet saanut opiskelupaikan vuonna 2020 tai aiemmin, voit aktivoida tunnuksesi heti.

Saat tunnusten aktivoitumisesta viestin sähköpostiosoitteeseen, jota olet käyttänyt yliopistoon hakiessasi Opintopolku-palvelussa. Aktivoi tunnuksesi heti, kun se on mahdollista, noudattamalla IT-palveluiden ohjeita.

 • Voit aktivoida tunnuksesi osoitteessa salasana.aalto.fi verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai HST-kortin avulla. 
 • Jos sinulla ei ole vahvaa tunnistautumista, saat sähköpostiisi aktivointilinkin. Seuraa ohjeita aalto.fi-sivuilla.
 • Jos tunnusten aktivointi sähköisesti ei ole mahdollista, voit aktivoida tunnukset IT-palvelupisteessä. Ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi.

8. Hae opiskelijakorttia

Opiskelijakortti on todistus siitä, että olet opiskelija ja se on helpoin tapa saada opiskelija-alennuksia esim. opiskelijaruokalassa ja liikennevälineissä. Lisätietoja opiskelijakortista saat AYY:n sivuilta. Mobiililaitteisiin voit ladata myös sähköisen opiskelijakortin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Sähköinen kortti kelpaa muun muassa HSL:lle ja opiskelijaravintoloille opiskelijastatuksen todistamiseksi.

Huomaa, että oikeus opiskelijaetuihin alkaa sen jälkeen kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2021.

Sähköisen opiskelijakortin aktivointi on mahdollista aikaisintaan opiskeluoikeuden alkamisesta 1.8.2021 alkaen. Sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi 28.7.2021 mennessä, jotta aktivointi heti lukuvuoden alusta on mahdollista. Huomaathan, että Aalto-yliopiston opintotietojärjestelmien käyttökatkosta (31.7. - 8.8.2021) johtuen tietojen päivittyminen Aalto-yliopiston ulkopuolisiin palveluihin voi tapahtua viiveellä käyttökatkon päätyttyä.

9. Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 30.9.2021 mennessä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut yliopisto-opiskelijat maksavat tammikuusta 2021 alkaen lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveyshuollon palveluja, tai siksi, että et saa opintotukea.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi:

 • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9. (tämä koskee uusia Aalto-yliopiston opiskelijoita), jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1. (muista maksaa myös kevätlukukauden 2022 maksu loppuvuodesta 2021), jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

10. Seuraava askel: valmistaudu opintojen aloittamiseen

Aloita opintosi sujuvasti ja tutustu jo kesän aikana opintojen sisältöön, käytännön asioihin ja varaa aikaa orientaatiota varten.

Suorita noin 3-4 tunnin pituinen Alkuorientaatio MyCourses-oppimisalustalla elokuussa, kun olet aktivoinut IT-tunnuksesi.

Lisätietoja orientaatiosta ja opintojen aloittamisesta löydät sivulta Opiskelun aloittaminen.