Maisterintutkielman kirjoittaminen

Tutustu tutkielman yleisiin kirjoitusohjeisiin. Muistathan tarkistaa myös mahdolliset laitoskohtaiset ohjeet seminaarien MyCourses-sivuilta sekä laitosten Into- sivuilta.

Tutkielman kansilehti

Maisterintutkielmaan tulee liittää kansilehti. Tutkielman kansilehti laaditaan työn kielellä. Kansilehti suomeksi ja englanniksi.

Tutkielman tiivistelmä (abstract)

Maisterin tutkielman nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä sekä vähintään yhdellä käännöskielellä. Huom: tiivistelmällä (abstract) ei tarkoiteta kypsyysnäytettä! Tiivistelmälomake suomeksi ja englanniksi.

 • Jos opinnäytteen kieli on suomi, nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä ja englanniksi.
 • Jos opinnäytteen kieli on englanti ja opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, nimi ja tiivistelmätiedot toimitetaan työn kielellä ja opiskelijan koulusivistyskielellä

Maisterintutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun tutkielma on täysin valmis ja ohjaaja on antanut luvan työn palauttamiseen, voit jättää työn viralliseen tarkastukseen. Tutkielmaa ei voi jättää tarkastukseen keskeneräisenä tai osissa. Tutkielmasta annettua arvosanaa ei voida korottaa (Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö 2013, 48 §). Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi tutkielmaa jättäessään.

Hyväksyttyjen tutkielmien tiedot tulevat näkyviin Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistossa (https://aaltodoc.aalto.fi/ ). Jos opiskelija on antanut luvan kokotekstin sähköiseen julkistamiseen, tutkielman kokoteksti julkaistaan avoimessa verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.


 1. Kirjaudu MyCoursesiin ja rekisteröidy työtilan jäseneksi (BIZ Kypsyysnäyte ja opinnäyte). MyCourses -työtilaan pääset valitsemalla oman laitoksesi työtilan:

  Johtamisen laitos (MIB, IDBM, Corporate Communication, Entrepreneurship, Strategy)
  Laskentatoimen laitos (laskentatoimi, yritysjuridiikka)
  Markkinoinnin laitos (markkinointi)
  Taloustiede (taloustiede)
  Tieto- ja palvelujohtaminen (ISM)
  Rahoitus (rahoitus)

 2. Tallenna MyCoursesin palautuskansioon kypsyysnäyte sekä tutkielma PDF/A-tiedostona (Sopivat muodot: PDF/A-1a, -1b, -2a ja -2b. Ei PDF/A-3a tai 3b). PDF/A-tiedostoon tulee liittää tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake. Ohjaaja arvioi tutkielman ja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön osalta. Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta.

  Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

 3. Lataa tutkielma samanmuotoisena (PDF/A-tiedosto) vielä Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta.

  Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta ladattava versio on tutkielman arkistointia ja virallista hyväksymisprosessia varten.

 4. Vapaaehtoinen! Tutkielman painattaminen

  Tutkielmasta ei enää 1.8.2018 alkaen tilata painettua arkistokappaletta Oppimiskeskukselle. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan tilata omakustanteisesti painetun tutkielman itselleen esimerkiksi Unigrafialta: http://shop.unigrafia.fi/order-form-theses/

Huom! Tutkielmaa ei arvioida eikä tutkielman arvosanaa rekisteröidä Oodiin ennen kuin opiskelija on tallentanut tutkielmansa tiedot MyCourses- ja eAge-palveluun (kohdat 1-3).

Valmistuminen ja todistuksen tilaaminen

Valmistuaksesi sinun on anottava tutkintotodistusta oppimispalveluissa. Jos tähtäät tiettyyn valmistumispäivään, tarkista hyvissä ajoin missä vaiheessa sinun tulee viimeistään jättää tutkielmasi tarkastukseen. Lisätietoja todistuksen tilaamisesta löydät sivun vasemmasta laidasta kohdasta "Valmistuminen".

Valmistumisen tarkistuslista:

 • Olen saanut ohjaajaltani luvan jättää tutkielma arvioitavaksi
 • Olen palauttanut kypsyysnäytteen sekä tutkielman, kansilehden ja tiivistelmän sisältävän PDF/A- tiedoston MyCoursesiin
 • Olen ladannut tutkielmani eAge- järjestelmän kautta Oppimiskeskukselle arkistointia varten
 • Olen tilannut tutkintotodistuksen