Yleistä valmistumisesta

Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistuksia myönnetään kerran kuukaudessa.Tutkintotodistusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella eAge-asiointijärjestelmän kautta.

Muistathan, että sinun tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi opiskelijaksi voidaksesi tilata todistuksen ja valmistua. Poissaolevana ei voi valmistua.

Tarkat valmistumispäivät ja ohjeet löydät alta.

Valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi. Opintoihin liittyvissä asioissa (esim. tutkielman palautus) voit ottaa yhteyttä ohjelmasi suunnittelijaan tai osoitteeseen programmecounsellor-biz@aalto.fi.

 KTM-todistusten jakopäivät ja aikarajat

Todistusten jakopäivät ja aikarajat

Valmistumisprosessi (31.12.2019 alkaen)

Tutkintotodistusta tilattaessa kaikki opinnot tulee olla suoritettu ja rekisteröity Oodiin. Poikkeuksena pro gradu-tutkielma, kypsyysnäyte, tutkielmaseminaari sekä hyväksiluvut (esim. vaihto-opinnot), joiden ei tarvitse olla rekisteröity Oodiin, mutta joiden tulee olla suoritettuna ennen valmistumispäivää.

Opiskelijan todistukselle kirjattava virallinen valmistumispäivä on viimeinen mahdollinen todistushakemuksen jättöpäivä. Se on samalla viimeinen tutkielman ja kypsyysnäytteen mahdollinen jättöpäivä.

Valmistumisen aikarajat 2020

Virallinen valmistumispäivä

todistuksella

Tutkielma ja kypsyysnäyte

jätettävä viralliseen

tarkistukseen MyCoursesiin

Tutkintotodistusta haettava

viimeistään

Tutkielma, kypsyysnäyte,

seminaari ja hyväksiluvut

rekisterissä viimeistään**)

Tutkintotodistukset

jaetaan

Ti 31.12.2019Ti 31.12.2019Ti 31.12.2019Pe 24.1.2020Pe 14.2.2020 *)
Ma 27.1.2020Ma 27.1.2020Ma 27.1.2020Pe 14.2.2020Pe 6.3.2020 (juhl)
Ma 24.2.2020Ma 24.2.2020Ma 24.2.2020Pe 13.3.2020Pe 3.4.2020 *)
Ma 30.3.2020Ma 30.3.2020Ma 30.3.2020Pe 17.4.2020Pe 8.5.2020 *)
Ma 27.4.2020Ma 27.4.2020Ma 27.4.2020Pe 15.5.2020Ke 10.6.2020 (juhl)
Ma 25.5.2020Ma 25.5.2020Ma 25.5.2020Pe 12.6.2020Pe 3.7.2020 *)
Ma 29.6.2020Ma 29.6.2020Ma 29.6.2020Pe 17.7.2020Pe 7.8.2020 *)
Pe 31.7.2020Pe 31.7.2020Pe 31.7.2020Pe 21.8.2020Pe 11.9.2020 *)
Ma 31.8.2020Ma 31.8.2020Ma 31.8.2020Pe 18.9.2020Pe 9.10.2020 (juhl)
Ma 28.9.2020Ma 28.9.2020Ma 28.9.2020Pe 16.10.2020Pe 6.11.2020 *)
Ma 26.10.2020Ma 26.10.2020Ma 26.10.2020Pe 13.11.2020Pe 4.12.2020 (juhl)
Ma 23.11.2020Ma 23.11.2020Ma 23.11.2020Pe 11.12.2020Päätetään myöhemmin
To 31.12.2020To 31.12.2020To 31.12.2020Ma 18.1.2021Päätetään myöhemmin

(juhl) = juhlallinen todistusten jako (Lisätietoa: Valmistuminen > Todistuksen noutaminen)

*) Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluiden HelpDeskistä. Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen.

**) HUOM! Odotathan kärsivällisesti arvosanoja rekisteriin! Graduarvosanat hyväksytetään ohjaajan arvostelun jälkeen laitoksen johtajalla, jonka jälkeen ne viedään rekisteriin (kuitenkin viim. tässä mainittuun päivään mennessä).>> Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Tutkielman tekeminen.

Huomaathan, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli palautuksia sekä todistushakemusta ei tehdä aikarajojen puitteissa, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään.

 Tutkintotodistuksen hakeminen

Tutkintotodistuksen hakeminen

Tutkintotodistusta haetaan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluihin. Tilaathan todistuksen vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset ovat Oodissa. Poikkeuksena pro gradu -tutkielman arvosana, kypsyysnäyte, tutkielmaseminaari ja hyväksiluvut (esim. vaihto-opinnot).

Ohjeet todistuksen tilaamiseen:

 1. Täytä kauppatieteiden maisteriksi valmistuvan kysely >> Kysely kauppatieteiden maisteriksi valmistuvalle 2019
  Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulu ja Suomen Ekonomiliitto keräävät valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta palautetta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvistä asioista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastauksia ja vastaajia voida yhdistää toisiinsa. Saatua palautetta hyödynnetään mm. yliopiston toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä valmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seurannassa.

 2. Tarkista WebOodista/Sisusta, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) on hyväksytty ja ajan tasalla. Tutkintotodistus tehdään aina hyväksytyn Hopsin perusteella. Tee tarvittaessa muutokset Hopsiin ja vahvistuta se ajoissa ohjelmasi suunnittelijalla ennen todistuksen tilaamista.

 3. Täytä ja tallenna sähköinen hakemuslomake eAge asiointijärjestelmässä. Täytä ja tallenna myös Financial Times Survey erillisellä välilehdellä. Muista lähettää hakemus eteenpäin järjestelmässä kun se on valmis! Virkailija näkee vain lähetetyt hakemukset. Opiskelijalle tiedotetaan sähköpostitse ja eAge-järjestelmän kautta, kun hakemus on käsitelty.
 Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Sekä kauppatieteiden maisterin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot 120 opintopistettä. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement
Englanninkielisestä maisteriohjelmasta valmistuvalle myönnetään samansisältöinen tutkintotodistus sekä suomeksi että englanniksi mikäli myös gradu on kirjoitettu englanniksi. Suomenkielisestä Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuvalle opiskelijalle myönnetään suomenkielinen tutkintotodistus sekä englanninkielinen käännös todistuksesta.

Kauppatieteiden maisterin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet (TS2013):

Koulutusohjelma ja tutkielma84
Sivuopintokokonaisuus24
Vapaasti valittavat opinnot (*12
Yhteensä:120

(* Mikäli opiskelija suorittaa vapaavalintaisina kursseina lisäopintoja koulutusohjelman tai sivuopintojen kursseja, ne voi halutessaan sijoittaa koulutusohjelman tai sivuopintojen kokonaisuuteen. Tällöin vapaavalintaisten kurssien kokonaisuuteen jää vähemmän kuin 12 op. Huomaa, että tutkinnon kokonaislaajuus on 120 op.

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on arvosteltu arvosanoilla 1-5 (korkein) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielmat arvostellaan asteikolla 1-5. Toisen kotimaisen kielen koe (virkamiesruotsi) on arvosteltu arvosanoilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot.Opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 1-5. Opintokokonaisuudelle lasketaan keskiarvo, mikäli laskennassa on mukana vähintään kahden opintojakson suoritus tai vähintään puolet ko. ryhmän opintojen laajuudesta. Jos ehto ei täyty, keskiarvoa ei lasketa. Koko tutkinnon keskiarvoon kuitenkin vaikuttavat kaikki siihen sisältyvät numeerisesti arvostellut opintosuoritukset. Keskiarvot pyöristetään kahteen desimaaliin.Tutkinnosta voidaan antaa kokonaisarvosanaksi oivallinen, jos tutkintoon kuuluvien opintojen laajuuksilla painotettu keskiarvo on 4,50-5,00.


 Todistuksen noutaminen

Juhlallinen todistustenjako

Kauppatieteiden maisteriksi valmistuvien lukuvuosittaisista todistustenjakopäivistä muutama on ns. juhlallisia todistustenjakotilaisuuksia. Näissä tilaisuuksissa jaetaan myös lisensiaattien ja tohtoreiden todistukset, mikäli heitä valmistuu samana ajankohtana.Tutkintotodistusten juhlalliset jakotilaisuudet pidetään Kauppakorkeakoululla todistustenjakopäivinä alkaen klo 16.15. Valmistuvia pyydetään saapumaan paikalle noin puolta tuntia aikaisemmin ohjelman kulun selostusta ja ohjeistusta varten. Valmistuville lähetettävässä tiedotteessa ilmoitetaan tarkemmat kellonajat ja kerrotaan, montako juhlavierasta tilaisuuteen saa kutsua. Yleensä määrä on kaksi vierasta/valmistuja.Juhlallisen todistustenjakotilaisuuden ohjelma on yleensä seuraava:

 • Musiikkia (KYL/KYN)

 • Dekaanin puhe

 • Todistustenjako

 • KY:n puhe

 • Helsingin Ekonomien tervehdys

 • Kuohuviini- ja täytekakkutarjoilu

Ohjelma kestää valmistuvien määrästä riippuen noin tunnin. Tilaisuuteen osallistumisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, kaikkien todistukset toimitetaan juhlasaliin ja nimet luetaan tilaisuudessa. Tilaisuudessa ei ole varsinaista pukukoodia, mutta miehillä on usein ollut puku ja naisilla vastaava asu.

HelpDesk

Mikäli tutkintotodistuksia ei jaeta juhlallisessa todistustenjakotilaisuudessa, haetaan kauppatieteiden maisterin tutkintotodistus Oppimispalveluiden toimistosta, Ekonominaukio 1, 1.kerros, huone Y115. Tutkintotodistuksen noutopäivän voi tarkistaa todistustenjakopäivät ja aikarajat -taulukosta. Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen.

Noutaminen muulloin kuin ohjeistettuna aikana

Tutkintotodistus toivotaan noudettavan heti todistusten jakopäivänä ja ohjeistettuna aikana. Mikäli todistusta ei kuitenkaan noudeta silloin, se toivotaan noudettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen. Tutkintotodistuksen voi noutaa Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluiden HelpDeskistä (huone Y115, 1.kerros) sen aukioloaikoina. Tarkista aukioloajat: Yhteystiedot > Kauppakorkeakoulun HelpDesk. Mikäli et pääse HelpDeskin aukioloaikoina noutamaan todistustasi, olethan yhteydessä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi.

Noutaminen kun ei itse pääse paikalle - valtuuttaminen

Tutkintotodistuksen voi hakea myös valmistuvan opiskelijan valtuuttama henkilö. Tutkintotodistus voidaan tarvittaessa postittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Todistus lähetetään aina kirjattuna kirjeenä ja se luovutetaan postista vain valtakirjaan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle henkilöllisyystodistusta vastaan. Huomioithan, että todistus on ainut kappale ja mikäli se katoaa postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljenteen, ei uutta alkuperäistä todistusta.>> Valtakirja tutkintotodistuksen noutamista tai postittamista varten
Lomakkeella annat Aalto-yliopistolle oikeuden lähettää tutkintotodistuksen postitse tai valtuutat toisen henkilön noutamaan sen.

 Dean's list

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päättyessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani palkitsee apurahalla ne kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa yliopistolain määrittelemässä tavoiteajassa ja kuuluvat aloitusvuotensa opiskelijoiden joukossa 3 % parhaimmistoon.

Lisätietoa: Opintojen suunnittelu.

 Masters' Gala

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päätteeksi, viimeisen juhlallisen todistustenjakotilaisuuden jälkeen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja KY järjestävät Masters' Galan, jonne kutsutaan kaikki kuluvan lukuvuoden aikana valmistuneet kauppatieteiden maisterit.

Tilaisuudessa pääset juhlistamaan valmistumistasi samana lukuvuonna valmistuneiden opiskelijoiden kanssa ja tutustumaan Kauppiksen aktiiviseen alumniyhteisöön rennossa tunnelmassa.

Edellinen Masters’ Gala järjestettiin 12.6.2019, ja seuraava järjestetään keväällä 2020. Jotta saat virallisen kutsun Masters' Galaan, muistathan rekisteröityä alumniksi Aalto Alumni Circleen ja pitää yhteystietosi ajantasalla: https://alumnicircle.aalto.fi/!

Jos sinulla on kysyttävää tapahtumaan tai alumniasioihin liittyen, ota yhteyttä: alumni-biz@aalto.fi.

 Valmistumisen jälkeen
 Opinto-oikeus Aalto-yliopistossa, opiskelijakortin voimassaolo ja AYY:n jäsenmaksun palautus

Jos valmistut lukukauden alussa ja pystyt vielä vaihtamaan läsnäoloilmoittautumisesi poissaolevaksi lukuvuosi-ilmoittautumisaikana, voit hakea jäsenmaksun palautusta ylioppilaskunnalta (AYY). Jos valmistut syyslukukauden aikana, voit hakea jäsenmaksun palautusta kevätlukukaudelta. Lisätiedot ja ohjeet  jäsenmaksun palautuksen hakemiseen https://www.ayy.fi/fi/jasenmaksu-ja-opiskelijakortti/jasenmaksu

Opinto-oikeutesi Aalto-yliopistossa päättyy valmistumispäivänäsi. Koska digitaalinen opiskelijakortti Frank App varmistaa opiskelijastatuksen reaaliajassa, et voi käyttää digitaalista opiskelijakorttia valmistumisesi jälkeen. Jos sinulla on muovinen opiskelijakortti, se on voimassa AYY:n jäsenyyden päättymiseen saakka. Jos sinulla on muovinen opiskelijakortti ja haet jäsenmaksun palautusta, sinun on käytävä opiskelijapalvelupisteellä. Opiskelijapalvelupiste kirjaa muutoksen ja poistaa tarran opiskelijakortistasi.

Lisätiedot  https://www.ayy.fi/fi/jasenmaksu-ja-opiskelijakortti/opiskelijakortti-ja-frank-app

 Muista nämä IT- ja tietoturva-asiat valmistuessasi

 • Poista yliopiston kotikäyttöön tarjoamat ohjelmistot opinto-oikeuden päättyessä, ellei ohjelmiston lisenssiehdoissa toisin mainita.
 • Palauta lainaamasi opiskelumateriaalit ja laitteistot.
 • Palauta saamasi avaimet ja muut kulkutunnisteet.
 • Opiskelijan valmistuessa käyttöoikeus Aalto-yliopiston IT-palveluihin on voimassa neljän kuukauden ajan valmistumispäivästä ja poistetaan tämän jälkeen. Käyttöoikeuksien voimassaoloa voidaan jatkaa vain erittäin painavista syistä.
 • Muista kopioida yliopiston tarjoamassa kotihakemistossasi (verkkolevytila) ja pilvipalveluissa (esim. Google Drive) olevat tiedostot itsellesi. Kotihakemistossasi olevat tiedostot poistetaan käyttöoikeuksien päättymisen jälkeen.
 • Käyttäjätunnuksen sulkeuduttua yliopiston sähköpostiosoitteeseen lähetyt viestit eivät tule perille. Jos olet käyttänyt Aalto-yliopiston sähköpostiosoitetta käyttäjätunnusten luomiseen jossakin toisessa palvelussa (esim. AppleID tai DropBox), niin muista vaihtaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi palveluun.
 • Sinulla voi olla salassapitovelvollisuus, joka jää voimaan valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi, jos olet toiminut luottamustehtävässä ja saanut tietää salassa pidettäviä tietoja.

 Uraseurantakyselyt

Valtakunnallista uraseurantaa tehdään ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkoston yhteistyönä. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan noin kolme vuotta valmistumisen jälkeen.

Vastaathan kyselyyn kun saat sen valmistuttuasi, vastauksesi ovat yliopistolle tärkeitä! Ne antavat työelämästä ajankohtaista tietoa, jota hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa. Myös opintojaan ja työuraansa pohtiville opiskelijoille on arvokasta saada tietoa valmistuneiden urapoluista.

Lisätietoa:
https://www.aalto.fi/fi/yhteistyo/aalto-yliopistosta-valmistuneet-tyoelamassa

 Täydennysopiskelu

Jos kauppatieteiden maisteriksi valmistunut opiskelija haluaa suorittaa valmistumislukukautenaan vielä jonkin kurssin täydennysopiskelijana, hän voi ottaa yhteyden osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi ilmaisen täydennysopiskeluoikeuden kirjaamista varten. Täydennysopiskelu on ilmaista vain valmistumislukukautena (esim. opiskelija valmistuu helmikuussa, oikeus voimassa 31.7. asti; opiskelija valmistuu lokakuussa, oikeus voimassa 31.12. asti).

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (aiemmin Helsingin kauppakorkeakoulu) ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon suorittaneille voidaan myöntää lukukaudeksi kerrallaan oikeus opetusryhmien koon niin salliessa täydentää opintojaan suorittamalla yliopistossa voimassa olevan tutkintosäännön mukaisia opintoja.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (aiemmin Helsingin kauppakorkeakoulu) alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille voidaan myöntää lukukaudeksi kerrallaan oikeus opetusryhmien koon niin salliessa täydentää opintojaan suorittamalla yliopistossa voimassa olevan tutkintosäännön mukaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja.

Täydennysopiskeluun oikeuttava maksu 90 € / lukukausi (1.8.2015 alkaen) maksetaan pankkiin seuraavia tietoja käyttäen:

Maksun saaja Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu
Tilinumero Nordea 166030-73505
IBAN FI47 1660 3000 0735 05 ja Swift NDEAFIHH
Viitenumero 700 00632

Maksun maksettuaan opiskelija voi lähettää maksukuitin ensisijaisesti osoitteeseen opiskelijapalvelut@aalto.fi. Ilmoittautua voi myös Opinto- ja opiskelijapalveluiden HelpDeskissä. HelpDeskin yhteystiedot löytyy kohdasta: Yhteystiedot.

 Tohtoriopinnot

Kauppatieteen tohtoriohjelmaan valitaan uusia opiskelijoita kerran vuodessa järjestettävässä hakuprosessissa. Tarkemmat tiedot tohtoriohjelmasta ja hakuprosessista löytyvät ohjelman sivuilta.

 Alumnitoiminta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneena voit liittyä Aalto-yliopiston alumniverkostoon. Alumniverkostoon voi liittyä kaikki Aalto-yliopistosta (tai sen edeltäjäkorkeakouluista) valmistuneet.

Voit liittyä rekisteriin valmistuttuasi kandiksi, maisteriksi tai tohtoriksi. Liittyminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään. Voit itse valita, kuinka aktiivisesti haluat osallistua alumnitoimintaan.

Rekisteröityneenä alumnina saat muun muassa:

 • Mahdollisuuden pitää yhteyttä muihin alumneihin ja opiskelukavereihisi;
 • Kutsuja alumnitapahtumiin, joissa voit laajentaa osaamistasi, esim. erilaisissa seminaareissa tai Kauppakorkeakoulun Homecoming Dayssä;
 • Tietoa Kauppakorkeakoulun kehityksestä ja mitä yliopistolla tapahtuu uutiskirjeiden muodossa;
 • Alennuksen UniSportin kausikorteista;
 • Aalto University Magazinen joko printti- tai digiversiona; ja
 • Aalto alumni -sähköpostilaatikon

> Katso lisätiedot eduista: alumnicircle.aalto.fi

Lue lisää toiminnasta: aalto.fi/biz/alumni ja liity mukaan alumniverkostoon: https://alumnicircle.aalto.fi/!

Tervetuloa mukaan!

Emilia Nevalainen
Alumnisuhteet
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Puhelin: 050 433 9712
Sähköposti: alumni-biz(at)aalto.fi

 Suomen Ekonomien palvelut

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Lähes 50 000 jäsenellään Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Suomen Ekonomit palvelee jäseniään heidän uransa joka käänteessä ja on ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa.

Tietoa Suomen Ekonomien jäsenpalveluista (ekonomit.fi)