Suomeksi | In English

Se Dataombudsmannens webbplats (tietosuoja.fi) för mer information.

Tjänstens namn

Into – Aalto kommunikationskanal för studenter

Den registeransvarige och kontaktperson

Aalto-universitetet, IT Webmaster

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter används för

  • Hantering av användarrättigheter till Into
  • Kontakt med Intos användare
  • Att lösa tekniska problem och utreda missbruk
    Personuppgifter som sparas i loggfilen används för övervakning av tjänsten och kapaciteten.

Personuppgifter

Följande uppgifter hämtas från din hemorganisation med din tillåtelse varje gång du loggar in på tjänsten:

  • Namn, e-postadress, hemorganisation
  • (studerande) studentstatus, (personal) arbetsförhållandets status

Följande information som du själv ger till tjänsten sparas:

  • dina profilinställningar

Lagringstid av personuppgifter

Personuppgifter sparas i tjänsten i 24 månader från senaste inloggning eller så länge som tjänsten är tillgänglig för personen.

Principer för skydd av personuppgifter

SSL-teknik används för att skydda personuppgifterna i nätverket. Personregistret som skapas i tjänsten är skyddat (med användarens personliga användarrättigheter/genom kryptering av personregistret).

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter överlämnas inte till en tredje part.

Granskningsrätt av registeruppgifter

Kontakta kontaktpersonen ovan om du vill granska dina personuppgifter som sparats i tjänsten.

Korrigera felaktiga uppgifter

Ta kontakt med din hemorganisation för att korrigera uppgifter som hämtas från organisationen.