Välkommen till Into!

Into är Aalto-universitetets studentportal och innehåller information om universitetet, studierna samt de tjänster universitetet erbjuder sina studerande. Läs mer >>

Har du tänkt välja multidisciplinära kurser?

Har du tänkt välja multidisciplinära kurser?

University Wide Art Studies (UWAS) erbjuder kurser som ger en introduktion i konstbaserat tänkande, kreativitet och kultur.

Läs mer >>
AllWell? 2018 -  det är viktigt att just du svarar!

AllWell? 2018 - det är viktigt att just du svarar!

En enkät om välbefinnande under studierna, AllWell?, skickas ut till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande vid Aalto. Enkäten är öppen 1.2–16.2.2018.

Läs mer >>
Hjälp till att utveckla universitetets service - ge respons eller kom med initiativ

Hjälp till att utveckla universitetets service - ge respons eller kom med initiativ

Den nya responskanalen som öppnats för utvecklingen av Aalto-universitetets service erbjuder studerande och personal möjlighet att anonymt ge respons och komma med initiativ.

Läs mer >>