Suomeksi | In English

Målsättningen för programmet är att utbilda doktorer i fysik, matematik, datateknik och produktionsekonomi med förmåga att utföra självständigt forskningsarbete inom den akademiska världen, den offentliga förvaltningen och näringslivet.

Institutionerna för neurovetenskap och biomedicinsk teknik, teknisk fysik, matematik och systemanalys, datateknik och produktionsekonomi ansvarar i samarbete för programmet. Forskningsområdena inom institutionernas forskarutbildning bygger på gedigna traditioner.News

  1. Vastaa ja vaikuta kielikysymyksiin Aallossa - Besvara en enkät och påverka språksituationen vid Aalto - Share your views on the language challenges at Aalto 23 hours ago
  2. Aalto Wellbeing Week: HeiaHeia digital wellbeing service available 2 hours ago
  3. Aalto Wellbeing Week: Wellbeing Sponsor stands in Väre 3.10. at 11-15 2 hours ago
  4. Aalto Wellbeing Week: James Hewitt's lecture "Survive & Thrive in the Future of Work" 3.10. at 10-12 04.09.2018
  5. 2-6 months Internships in Japan for ELEC and SCI students! 21.09.2018

RSS