Suomeksi

Kandidatprogrammet i kemiteknik erbjuds vid Högskolan för kemiteknik.

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Uutiset

  1. Intossa käyttökatko 18.4. klo 12 | Serviceavbrott i Into 18.4 kl 12| Maintenance break on Into 18 April at 12.00 18.04.2019
  2. Opiskelijoiden mielenterveyspäivän ilmainen luento ja työpaja 25.4. | Student's mental health day's free workshop 25.4. 16.04.2019
  3. Aineiston koekäyttö: Times Higher Education 27.4. asti | Trial access: Times Higher Education until 27 Apr 12.04.2019
  4. Why academic freedom matters - free MOOC for Aalto community 11.04.2019
  5. Intossa käyttökatko 16.4. | Serviceavbrott i Into 16.4 | Maintenance break on Into 16 April 11.04.2019

RSS