Suomeksi

Kandidatprogrammet i kemiteknik erbjuds vid Högskolan för kemiteknik.

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Uutiset

  1. MyCourses maintenance break | käyttökatko | serviceavbrott 30.12.2019 12.12.2019
  2. INSPIRED - International Project week in Darmstadt Summer 2020 (application DL 7.2.2020) 12.12.2019
  3. Suorita startup-yrittäjyyden perusopinnot verkkokurssilla I Fundamentals of startup entrepreneurship as an online course 11.12.2019
  4. AllWell? 2020 Opiskeluhyvinvointikysely | Enkäten om välbefinnande under studierna | Study well-being questionnaire 26.11.2019
  5. Opiskeluhyvinvointisi tukemiseksi (joulukuu) | Stöd för välbefinnande i studierna (december) | Supporting your study well-being (December) 29.11.2019

RSS