Suomeksi

Kandidatprogrammet i kemiteknik erbjuds vid Högskolan för kemiteknik.

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Uutiset

  1. Adobe provides CC applications licenses with special price for Aalto students | Adobe tarjoaa edullisesti CC-sovellusten lisenssejä Aallon opiskelijoille 06.07.2020
  2. Opetus ja opiskelu kampuksella syksyllä | Undervisning och studier på campus hösten | Teaching and studying on campus in autumn 2020 24.06.2020
  3. Aalto-universitetets riktlinjer för utbyten läsåret 2020-2021 09.06.2020
  4. Aalto University's guidelines for exchanges in academic year 2020-2021 09.06.2020
  5. Aalto-yliopiston linjaukset koskien lukuvuoden 2020-2021 vaihtoja 09.06.2020
  6. Intossa käyttökatko | Serviceavbrott i Into | Maintenance break on Into 9.6.2020 05.06.2020
  7. Apply for Creating Multidimensional Experiences online summer course by June 30th! | Hae Creating Multidimensional Experiences kesäkurssille! | Sök till Creating Multidimensional Experiences sommarkurs! 04.06.2020
  8. Oppimiskeskuksen verkkosivuosoite vaihtuu | Lärcentrets webbaddress ändras | New web page address for Learning Centre 03.06.2020
  9. Tulostuspalveluissa katko keskiviikkona 10.6.2020 | Break in printing services on Wednesday, 10 June 02.06.2020
  10. Finduddannelse.dk sustainability scholarship 29.05.2020

RSS