Suomeksi

Kandidatprogrammet i kemiteknik erbjuds vid Högskolan för kemiteknik.

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Uutiset

  1. Hae kesäopintoihin Tohokun yliopistoon Japaniin 17.01.2020
  2. Teaching and learning evaluation exercise – TEE 2020 | Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE2020 | Evaluering av undervisning och lärande – TEE2020 15.01.2020
  3. The Brittingham Viking scholarship for studies in the US 15.01.2020
  4. Muutoksia sanakirjapalveluissa: uusi RedFox Master käytössä I Changes in dictionary services: new service RedFox Master in use 14.01.2020
  5. Adobe-sovellusten asennukset ja lisenssit muuttuvat 15.11.2019 alkaen | Adobe installations and licenses will change starting 15 November 14.11.2019

RSS