Suomeksi

Kandidatprogrammet i kemiteknik erbjuds vid Högskolan för kemiteknik.

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Uutiset

  1. Professori E. J. Nyströmin rahasto 21.10.2019
  2. Graduation practices at bachelor’s and master’s level to be harmonised 21.10.2019
  3. Yhtenäiset valmistumiskäytännöt kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille | Enhetligare utexamineringsprocess för kandidat- och magisterstuderande 21.10.2019
  4. HAIC Talk: Post-quantum Cryptography, 1.11.2019 18.10.2019
  5. Vartissa lajittelumestariksi I Become a recycling master 18.10.2019

RSS