Suomeksi

Kandidatprogrammet i kemiteknik erbjuds vid Högskolan för kemiteknik.

Kemin är närvarande överallt i vår livsmiljö och ekonomi. Centrala element inom kemin är strukturen och sammansättningen av och egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas de här grundprinciperna i en skala som sträcker sig från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

De olika industrigrenarna, skogsindustrin, den kemiska industrin och metallindustrin, som företräder området för högskolan för kemiteknik, står för över hälften av Finlands varuexport.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Uutiset

  1. Uutisia Kielikeskuksesta - Nyheter från Språkcentret - Language Centre news 07.12.2018
  2. Master’s thesis digitisation project soon to be complete 03.12.2018
  3. Opinnäytteiden digitointiprojekti loppusuoralla 03.12.2018
  4. Emman kokemuksia Stanfordin kesäkoulusta 16.11.2018
  5. Stanford University International Summer School 2019 30.11.2018

RSS