Suomeksi

I arbetslivet behöver du globalt kunnande och språkkunskaper, oberoende av bransch. Under studietiden lönar det sig att skaffa sig gedigen internationell erfarenhet. Ett av de bästa sätten att skaffa sig sådan erfarenhet är att åka på utbyte. Som studerande vid Aalto-universitetet har du en ypperlig möjlighet att studera vid toppuniversitet runt om i världen.

Se bilder tagna av Aaltos utbytesstudenter på Instagram! #aaltovaihtarit #aaltoexchange

Utbytesstudier lönar sig, eftersom

 • du utvecklar värdefulla färdigheter som du har nytta av både i arbetslivet och privat.
 • du får delta i nya och spännande kurser. Därtill får du en inblick i studiekulturen i ett annat land.
 • en ny miljö samt nya erfarenheter och nätverk ger nya idéer. Många karriärplaner och livsval har klarnat under tiden som utbytesstudent.
 • det är lättare att gripa tag i internationella möjligheter efter att du varit på utbyte.
 • det är lätt att åka på utbyte. Aalto beviljar dig ett stipendium och erbjuder stöd i alla skeden av utbytet.
 • du kommer in i en ny kultur.
 • utbytesstudier är en investering i din framtid.
 • tiden som utbytesstudent kan vara en av ditt livs bästa erfarenheter. Grip chansen!

Genom utbytesstudierna utvecklar du

 • praktiska språkkunskaper
 • kommunikationsfärdigheter
 • förmåga att anpassa dig till en ny miljö
 • modet att ta tag i nya utmaningar
 • internationella nätverk
 • ett globalt perspektiv på ditt utbildningsområde
 • förmåga till mångkulturellt samarbete
 • kulturell förståelse
 • problemlösningsförmåga
 • vetskap om dina förmågor och styrkor
 • förmåga att se saker ur olika synvinklar
 • global ansvarskänsla
 • annat intellektuellt och kulturellt kapital.

Aalto-universitetet anger följande mål för studentutbyte

 • personlig utveckling, även på ett akademiskt och etiskt plan
 • utveckling av interkulturell och internationell kompetens
 • bättre karriärförutsättningar i ett allt mer internationaliserat arbetsliv
 • flytande kunskaper i ett främmande språk

(fritt efter M. Steinberg in Bolen et al. 2007)

Studentutbyte och tillgänglighet

Utbyte lämpar sig även för studerande med funktionsnedsättning, sjukdom eller inlärningssvårigheter. Om du har särskilda behov kan du beviljas ett tilläggsbidrag. Läs mer om detta under Stipendier.