Suomeksi


 Undervisnings- och utvärderingsperioder 2018-2020

Höstterminen 2018

Period / Utvärderingsperiod
Utvärderingsveckan är alltid den sista veckan i perioden.

Tidpunkt            

Vecka

Undervisningsperiod på sommaren

1.6. – 31.8.2018

22 – 35

Utvärderingsperiod 1 och introduktionen

3.9. – 7.9.2018

36

Period I och utvärderingsvecka

10.9. – 26.10.2018

37 - 43

Period II och utvärderingsvecka

29.10. – 14.12.2018

44 - 50

Utvärderingsperiod 2  (för omtentamen)

17.12.2018 – 4.1.2019

51 - 1

Vårterminen 2019

Period / Utvärderingsperiod

Tidpunkt            

Vecka

Period III och utvärderingsvecka

7.1. – 22.2.2019

2-8

Period IV och utvärderingsvecka

25.2. – 12.4.2019

9-15

Period V: flerformsperiod **

15.4. – 31.5.2019

16 – 22

Anvisningar om undervisningen på sommaren ges separat.

Höstterminen 2019

Period / Utvärderingsperiod

Tidpunkt            

Vecka

Utvärderingsperiod 1 och introduktionen

2.9. – 6.9.2019

36

Period I och utvärderingsvecka

9.9. – 25.10.2019

37 – 43

Period II och utvärderingsvecka

28.10. – 13.12.2019

44– 50

Utvärderingsperiod 2 (för omtentamen)

16.12. – 3.1.2020

51- 1

 Vårterminen 2020

Period / Utvärderingsperiod

Tidpunkt            

Vecka

Period III och utvärderingsvecka

7.1.2020 – 21.2.2020

2 – 8

Period IV och utvärderingsvecka

24.2. – 10.4.2020

9 – 15

Period V: flerformsperiod **

13.4. – 29.5.2020

16 – 22

Anvisningar om undervisningen på sommaren ges separat.


** En flerformsperiod, under vilken undervisningen kan genomföras på olika sätt, t.ex.

 • 6 veckor undervisning, inklusive bedömningen av kunskaperna.
 • Olika slags intensivperioder.
 • Projektkurser, som inleds med kontaktundervisning och fortsätter som sommarprojekt.


 Introduktion för nya studerande.

Läsåret börjar 3.9.2018 kl. 9.00 med introduktionen för nya studerande.

Introduktion för kandidatstuderande

Kandidatprogrammets introduktion ordnas i början av september och januari. Introduktionens program gör dig bekant med grunderna i att studera vid ett universitet, att planera sina studier, universitetssamfundet, servicen för studerade och säkerställer en smidig start för studierna. Introduktionsprogrammet hjälper dig att komma igång med dina studier. Introduktions vecka hörs till kursen Högskolestudentens ABC. Om du inte kan delta i program, vänligen e-posta till studies-chem@aalto.fi innan introduktionsveckan.

Introduktion i september för studerandena i kandidatprogrammet

Introduktionsveckan 3.-7.9.2018 börjar kl. 9.00.

Introductionsvecka 2018


 Extra och sommar tentdagar

Högskolan för kemiteknik ordnar två allmänna extra tentatillfällen under både vår- och höstterminen och två sommar tentar. Studeranden kan önska en tent till en kurs från högskolan för kemiteknik (CHEM-XXX) till extra tentatillfället. Alla kursers tenter kan inte hållas vid extra tentatillfällen, men önskemålen försökes ordnas i mån av möjlighet. Extra tenter ordnas inte enbart för höjning av vitsord.

Du kan meddela din önskan om tent till adressen studies-chem@aalto.fi enligt tidtabellen under. Sätt med i meddelandet följande uppgifter:

 • Kurskod och namn
 • Till vilket datum du önskar tenten, nämn även ifall båda datumen är okej
 • Motivera ditt önskemål, berätta speciellt varför du inte kunnat delta på tidigare tentamen (hjälper tentplaneraren att schemalägga tenter i framtiden)

Om tenter som ordnas informeras i INTO på denna sida och till tenter anmäler du dig normalt i Oodi. Anmälan stänger 7 dagar före tenten och du kan inte delta ifall du inte är anmäld.


Extra tentatillfällen i vår 2019:

 • Fre 8.3. klo 12:30-17:30, ke1-sal, Kemistvägen 1
  • Önskan om tent DL 8.2.
  • Anmälan oppnas i Oodi senast 22.2. och stänger 1.3.
 • Fre 26.4. klo 12:30-17:30, Ke1-sal, Kemistvägen 1
  • Önskan om tent DL 29.3.
  • Anmälan oppnas i Oodi senast 12.4. och stänger 19.4.


Sommar tentar i 2019:

 • Fre 28.6. klo 15:0-20:00, U-sal, Otsvängen 1
  • Önskan om tent DL 28.5.
  • Anmälan oppnas i Oodi senast 14.6. och stänger 21.6.

 • Fre 9.8. klo 15:0-20:00, U-sal, Otsvängen 1
  • Önskan om tent DL 14.6.
  • Anmälan oppnas i Oodi senast 26.7. och stänger 2.8.


Fre 8.3.

Koodi/ Kod/ CodeKurssi/ Kurs/ CourseHuom/ Obs/ NB

CHEM-A1110

Virtaukset ja reaktorit
CHEM-A1210Kemiallinen Reaktio
CHEM-A1220Orgaaninen kemia BioIT:lle
CHEM-A1410Materiaalitieteen perusteet
CHEM-A2250Fysikaalinen kemia BioIT:lle
CHEM-C2310Bioprosessitekniikka
CHEM-E2100Polymer Synthesis
CHEM-E2135Converting of Web-Based Products
CHEM-E2200Polymer Blends and Composites
CHEM-E4120Quantitative Instrumental Analysis
CHEM-E7150Reaction Engineering


Fre 26.4.

Koodi/ Kod/ CodeKurssi/ Kurs/ CourseHuom/ Obs/ NB
CHEM-A1100Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit
CHEM-A1110Virtaukset ja reaktorit
CHEM-A1250Kemian perusteet
CHEM-A2100Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit
CHEM-C2200Kemiallinen termodynamiikka
CHEM-CVMetallimateriaalitVain vanhoista ohjelmista siirtyjille.
CHEM-E1130Catalysis
CHEM-E4150Reactivity in Organic Chemistry
CHEM-E5110Metallic Materials
CHEM-E8120Cell Biology


Fre 28.6.

Koodi/ Kod/ CodeKurssi/ Kurs/ CourseHuom/ Obs/ NB
CHEM-A1210Kemiallinen reaktio
CHEM-A1220Orgaaninen kemia BioIT:lle

CHEM-A1250

Kemian perusteet
CHEM-C2110Materiaalitekniikan teolliset prosessit
CHEM-C2200Kemiallinen termodynamiikka
CHEM-C2220Orgaanisen synteesin perusteet
CHEM-C2230Pintakemia
CHEM-C2300Solu- ja molekyylibiologia
CHEM-E2150Interfacial Phenomena in Biobased Systems P
CHEM-E4110Quantum mechanics and Spectroscopy
CHEM-E8125Synthetic biology


Fre 9.8.

Koodi/ Kod/ CodeKurssi/ Kurs/ CourseHuom/ Obs/ NB

CHEM-A1110

Virtaukset ja reaktorit
CHEM-C2420Materials Performance
CHEM-E2130Polymer Properties


 Dagar för utexaminering och betygutdelning


Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering hösten 2018

Dokumenten inlämnas senast 

  Utbildningrådets möte/ Utexaminering

Betygutdelning

 30.7.2018

28.8.2018

19.9.2018

10.9.20182.10.201812.12.2018
15.10.20186.11.201812.12.2018
19.11.201811.12.201827.3.2019

Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering våren 2019

Dokumenten inlämnas

senast

Utbildningrådets

möte

UtexamineringBetygutdelning
7.1.201929.1.201931.1.201927.3.2019
4.2.2019-28.2.201927.3.2019
18.2.201912.3.201914.3.201927.3.2019
1.4.2019-25.4.201912.6.2019
8.4.20197.5.20199.5.201912.6.2019
27.5.201918.6.201920.6.201925.9.2019
1.7.201930.7.201931.7.201925.9.2019

Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering hösten 2019

Dokumenten inlämnas

senast

Utbildningrådets

möte

UtexamineringBetygutdelning
29.7.201920.8.201922.8.201925.9.2019
2.9.2019-26.9.201911.12.2019
30.9.201922.10.201924.10.201911.12.2019
4.11.2019-28.11.201911.12.2019
25.11.201917.12.201919.12.2019våren 2020


Utbildningsrådets mötestidtabell och dagar för utexaminering våren 2018

Dokumenten inlämnas senast

  Utbildningrådets möte/ Utexaminering

Betygutdelning

8.1.201830.1.201821.3.2018
5.2.201827.2.201821.3.2018
12.3.20183.4.201813.6.2018
16.4.20188.5.201813.6.2018
14.5.20185.6.201819.9.2018
9.7.201831.7.201819.9.2018
* OBS. Den studerande bör lämna diplomarbetet för evaluering till examinatorn en månad före skriftlig anhållan om bedömning och godkännande av diplomarbetet skall inlämnas till OOP-Servicen. Examinatorn har 30 dagar tid att ge sitt utlåtande på arbetet. 

** OBS. Före diplomarbetet kan godkännas bör mognadsprovet och seminariet vara godkända. Det rekommenderas att reservera två veckor tid för handläggningen.

 Huvudämnesansökan i kandidatstudier

Kandidatprogrammet i kemiteknik har tre huvudämnen: Bioprodukter, Kemi och materialvetenskap samt Kemiteknik och prosesser. Studeranden kan fritt välja huvudämne. Val av huvudämne görs under V perioden under det första studieåret. För studeranden som börjat 2018 och andra, som vill flytta över till modellen med tre huvudämnen, är ansökan öppen 12.4-31.5. De olika huvudämnen presenteras 12.4 kl. 10:15 i U8-salen, Otsvängen 1, i samband med periodens feedbacktillfälle.

Ansökan:

Ansökningsblankett
En Sisu-ISP (HOPS) som lämnats in för godkännande