Suomeksi

Kandidatprogram i elektroteknik erbjuds vid Högskolan för elektroteknik. Programmet har tre ansökningsalternativ. Programmets huvudämne följer ansökningsalternativet. De tre ansökningsalternativ och fyra huvudämnen är följande:

 1. Automations- och informationsteknologi
  • Automations- och systemteknik
  • Informationsteknologi

 2. Bioinformationsteknologi

 3. Elektronik och elektroteknik

I ansökningsalternativen bioinformaatioteknologi och elektroteknik och elektroteknik finns bara ett huvudämne som är detsamma som ansökningsalternativet.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Omfattningen på teknologie kandidatexamen är 180 studiepoäng. 

Kandidatprogram i elektroteknik är huvudsakligen finskspråkigt men det finns studier också på svenska. Tyvärr finns tillsvidare några sidor i den här webbplatsen bara på finska.  

Modelläsordningar hittar du under Planera dina studier.


Utbildningsrådet för kandidatutbildning inom elektroteknik ansvarar för att utveckla kandidatprogrammet i enlighet med högskolans mål och riktlinjer. I utbildningsrådet ingår också studeranderepresentanter (”hallopeder”), som utses av studentkåren för varje kalenderår.


Du kan påverka utvecklingen av utbildningsprogrammet genom att bli studeranderepresentant. Du kan också kontakta de nuvarande studeranderepresentanterna för att föra fram förslag och respons. Därtill kan du påverka undervisningen och utbildningsprogrammet genom att ge respons på kurser och delta i enkäten om välbefinnande under studierna (andra årets kandidatstuderande).


Uutiset

 1. Intossa käyttökatko 18.4. klo 12 | Serviceavbrott i Into 18.4 kl 12| Maintenance break on Into 18 April at 12.00 18.04.2019
 2. Opiskelijoiden mielenterveyspäivän ilmainen luento ja työpaja 25.4. | Student's mental health day's free workshop 25.4. 16.04.2019
 3. Aineiston koekäyttö: Times Higher Education 27.4. asti | Trial access: Times Higher Education until 27 Apr 12.04.2019
 4. Why academic freedom matters - free MOOC for Aalto community 11.04.2019
 5. Intossa käyttökatko 16.4. | Serviceavbrott i Into 16.4 | Maintenance break on Into 16 April 11.04.2019

RSS