Suomeksi

Kandidatprogram i elektroteknik erbjuds vid Högskolan för elektroteknik. Programmet har tre ansökningsalternativ. Programmets huvudämne följer ansökningsalternativet. De tre ansökningsalternativ och fyra huvudämnen är följande:

 1. Automations- och informationsteknologi
  • Automations- och systemteknik
  • Informationsteknologi

 2. Bioinformationsteknologi

 3. Elektronik och elektroteknik

I ansökningsalternativen bioinformaatioteknologi och elektroteknik och elektroteknik finns bara ett huvudämne som är detsamma som ansökningsalternativet.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Omfattningen på teknologie kandidatexamen är 180 studiepoäng. 

Kandidatprogram i elektroteknik är huvudsakligen finskspråkigt men det finns studier också på svenska. Tyvärr finns tillsvidare några sidor i den här webbplatsen bara på finska.  

Modelläsordningar hittar du under Planera dina studier.

Utbildningsrådet för kandidatutbildning inom elektroteknik ansvarar för att utveckla kandidatprogrammet i enlighet med högskolans mål och riktlinjer. I utbildningsrådet ingår också studeranderepresentanter (”hallopeder”), som utses av studentkåren för varje kalenderår.

Du kan påverka utvecklingen av utbildningsprogrammet genom att bli studeranderepresentant. Du kan också kontakta de nuvarande studeranderepresentanterna för att föra fram förslag och respons. Därtill kan du påverka undervisningen och utbildningsprogrammet genom att ge respons på kurser och delta i enkäten om välbefinnande under studierna (andra årets kandidatstuderande).

Uutiset

 1. Adobe provides CC applications licenses with special price for Aalto students | Adobe tarjoaa edullisesti CC-sovellusten lisenssejä Aallon opiskelijoille 06.07.2020
 2. ELEC opiskelijapalveluiden kesä 2020 | ELEC Student services summer 2020 23.06.2020
 3. Opetus ja opiskelu kampuksella syksyllä | Undervisning och studier på campus hösten | Teaching and studying on campus in autumn 2020 24.06.2020
 4. Aalto-universitetets riktlinjer för utbyten läsåret 2020-2021 09.06.2020
 5. Aalto University's guidelines for exchanges in academic year 2020-2021 09.06.2020
 6. Aalto-yliopiston linjaukset koskien lukuvuoden 2020-2021 vaihtoja 09.06.2020
 7. Intossa käyttökatko | Serviceavbrott i Into | Maintenance break on Into 9.6.2020 05.06.2020
 8. Learning Hub Atriumin kirjat ja lehdet muuttavat Oppimiskeskukseen | Bok- och tidskriftssamlingen i Learning Hub Atrium flyttar till Lärcentret | Learning Hub Atrium library collection moves to Learning Centre 04.06.2020
 9. Apply for Creating Multidimensional Experiences online summer course by June 30th! | Hae Creating Multidimensional Experiences kesäkurssille! | Sök till Creating Multidimensional Experiences sommarkurs! 04.06.2020
 10. Oppimiskeskuksen verkkosivuosoite vaihtuu | Lärcentrets webbaddress ändras | New web page address for Learning Centre 03.06.2020

RSS