Suomeksi

Kandidatprogram i elektroteknik erbjuds vid Högskolan för elektroteknik. Programmet har tre ansökningsalternativ. Programmets huvudämne följer ansökningsalternativet. De tre ansökningsalternativ och fyra huvudämnen är följande:

 1. Automations- och informationsteknologi
  • Automations- och systemteknik
  • Informationsteknologi
 2. Bioinformationsteknologi
 3. Elektronik och elektroteknik

I ansökningsalternativen bioinformaatioteknologi och elektroteknik och elektroteknik finns bara ett huvudämne som är detsamma som ansökningsalternativet.

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Omfattningen på teknologie kandidatexamen är 180 studiepoäng. 

Kandidatprogram i elektroteknik är huvudsakligen finskspråkigt men det finns studier också på svenska. Tyvärr finns tillsvidare några sidor i den här webbplatsen bara på finska.  

Modelläsordningar hittar du under Planera dina studier.

Utbildningsrådet för kandidatutbildning inom elektroteknik ansvarar för att utveckla kandidatprogrammet i enlighet med högskolans mål och riktlinjer. I utbildningsrådet ingår också studeranderepresentanter (”hallopeder”), som utses av studentkåren för varje kalenderår.

Du kan påverka utvecklingen av utbildningsprogrammet genom att bli studeranderepresentant. Du kan också kontakta de nuvarande studeranderepresentanterna för att föra fram förslag och respons. Därtill kan du påverka undervisningen och utbildningsprogrammet genom att ge respons på kurser och delta i enkäten om välbefinnande under studierna (andra årets kandidatstuderande).

Uutiset

 1. Alfred Kordelinin säätiön päähaku 2022 16.06.2022
 2. IT-oikeuden yhdistys ry:n stipendi 2022 16.06.2022
 3. Avoin suunnittelukilpailu opiskelijoille – Open design competition for students – Öppen designtävling för studerande 14.06.2022
 4. Short breaks in Aalto networks on 20 and 22 June 2022 | Lyhyitä katkoja Aallon verkoissa 20.6.2022 ja 22.6.2022 15.06.2022
 5. Into saatavilla 3.–6.6. vain Aalto-verkon kautta | Into bara tillgängligt via Aaltos interna nät 3.–6.6 I Into only available through Aalto’s internal network from 3 to 6 June 07.06.2022
 6. Hyvinvointi-piknik 9.6.2022 klo 15-17 | Wellbeing Picnic 9.6.2022 kl.15-17 | Wellbeing Picnic June 9th at 3 PM 01.06.2022
 7. Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi | Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera | First draft of quality audit self-evaluation report ready – read and comment 01.06.2022
 8. Lisähaku koulutusohjelman vaihdon hakukohteeseen Rakennustekniikka 31.5.-7.6.2022 | Tillägsansökan till Byggnadsteknik inom byte av utbildningsprogram kommer att hållas från 31 maj till 7 juni 2022 31.05.2022
 9. Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research 2022 25.05.2022
 10. Hilkka ja Otto Brusiinin säätiön apurahat 2022 25.05.2022

RSS