Suomeksi

Ledare för utbilldningsprogram: prodekanus, professor Kirsi Virrantaus

Lärandetjänsten för utbilningsprogram


Du kan vara i kontakt med lärandetjänsterna i alla ärenden anknytna till avläggandet av examen, som t.ex. bekräftandet av den individuella studieplanen (ISP/ HOPS), gruppering av studier, tillgodoläsningsärenden, utbytesstudieplanering, JOO- och ansökningar för intern rörlighet, studierådgivning och utexaminering.

Under sommartiden det är bäst att kontakta med  studies-eng@aalto.fi

planerare

Katri Koistinen, tfn 050 413 8773
katri.koistinen@aalto.fi
rum 105, K1-huset, Otsvängen 4

Tidsreserverign: : Tidsbokningssystemet Vihta

koordinator,
Energi- och miljöteknik (ENY)

Erika Ruohonen, tfn 050 347 6498
erika.ruohonen@aalto.fi
rum 105, K1-huset, Otsvängen 4

Tidsreservering: Tidsbokningssystemet Vihta

koordinator,
Maskin- och byggnadsteknik (KJR)

Virpi Ojala, tfn +358 50 442 0774  (från och med 1.1.2020)

virpi.ojala@aalto.fi
rum 104c, K1-huset, Otsvängen 4

Tidsreservering: Tidbokningssystemet Vihta

koordinator,
Den byggda miljön (RYM)


Erika Ruohonen, tfn 050 347 6498
erika.ruohonen@aalto.fi
rum 105, K1-huset, Otsvängen 4

Tidsreservering: Tidsbokningssystemet Vihta

Serviceställe för studerande, Högskolan för ingenjörsvetenskaper

 • Besöksadress: K1-huset, Otsvängen 4, rum 102, ESBO/Otnäs  
 • Postadress: PB 14100, 00076 AALTO
 • E-postadress: studies-eng@aalto.fi
 • Telefon: 050 347 8230  

Servicestället är öppet tis och tors kl. 12–14.
Obs. Färdiga examensbetyg, studieprestartionsutdrag och andra studieintyg kan även avhämtas under mottagningstider av studierådgivare. 

På grund av coronavirusepidemin är vårt serviceställe för studerande stängt tillsvidare.
Du kan kontakta oss via epost och telefon.

Alla dokument riktade till lärandetjänsterna kan lämnas i den låsta postluckan vid glasdörren utanför lärandetjänsternas korridor i Otsvängen 4.

Vid serviceställe för studerande

 • kan du göra läsårsanmälan (i första hand i WebOodi, se anvisningar för läsårsanmälan)
 • kan du görä namnändring i studieregistret (adressändringar kan du göra även på WebOodi)
 • sköts ärenden beträffande registrering av studerande och studierätter, samt anmälan om avbrytande av studierna och att avstå från studierätten
 • sköts ärenden beträffande fristående studierätt
 • sköts arrangemang kring betygsutdelningen samt anmälningar till tillställningarna 
 • fås studieintyg och färdiga examensbetyg kan avhämtas 

Ge vänligen feedback för att utveckla servicestället för studerande: http://www.webropolsurveys.com//S/8B01B0DC5AFFD5D2.par

Starting Point

Aalto-universitetets gemensamma StA!rting Point,
Kandidatcentret, Otsvängen 1, Y199,
e-post studerandeservice@aalto.fi, telefon 029 442 9280

Se Starting Points öppethållningstider.

 • studie- och närvarointyg
 • officiella studieprestationsutdrag
 • läsårsanmälningar (inte återinskrivningar)
 • namn- och adressförändringar

Lärandetjänster för utbildningsprogrammen

Kolla av personalens kontaktuppgifter för din utbildininsprogrammens nämda personalen. Mest av personalen kan träffas i K1-huset, Otsvängen 4. 

Finska kontaktuppgifter


Lärandetjänster för utbildningsprogrammen

 • studiehandledning
 • registreras studieprestationerna i studieregistret
 • emottas olika studierelaterade ansökningar
 • ges officiella studieregisterutdrag
 • sammanställs studierna i studiehelheter
 • utexaminering och diplomarbete

ENG studierådgivare

E-post: advisors-eng@aalto.fi
Postadress: ENG Studierådgivning, Otsvängen 4, 102, PB 14100, 02150 Esbo.
Du hittar även studierådgivarna på Facebook: "Aalto ENG Opintoneuvola". Gå in och gilla oss!
Studierådgivningen jourar också på Facebook. Skicka ett meddelande så får du svar under mottaggningstiderna!

Mottagning
102, Otsvängen 4. Telefonnummer under mottagningstider: 0504064409. Whatssapp och Telegram.

Mottagningstider (på finska)

Om mottagningstiderna inte passar dig kan du boka en personlig tid via Vihta.


Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

 Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Lärandetjänster för utbildningsprogrammen

 • studiehandledning
 • registreras studieprestationerna i studieregistret
 • emottas olika studierelaterade ansökningar
 • ges officiella studieregisterutdrag
 • sammanställs studierna i studiehelheter
 • utexaminering och diplomarbete

Kolla av personalens kontaktuppgifter för din utbildininsprogrammens nämda personalen. Mest av personalen kan träffas i K1-huset, Otsvängen 4.


Kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper (TS 2013) 

Katri Koistinen planerare

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper

 • studerandeval
 • ansökning för fristående studier
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma

rum 105, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 413 8773
katri.koistinen@aalto.fi

Bokning av diskussionstid

Erika Ruohonen, koordinator

Energi- och miljöteknik

 • ISP (HOPS), gruppering av studier
 • utbytes-studieplaner, tillgodoräknande av studier
 • JOO- och ansökningar för studentrörlighet
 • studierådgivning

Den byggda miljön

 • ISP (HOPS), gruppering av studier
 • utbytes-studieplaner, tillgodoräknande av studier
 • JOO- och ansökningar för studentrörlighet
 • studierådgivning

huone 105, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 3476498
erika.ruohonen@aalto.fi

Bokning av diskussionstid

Virpi Ojala, koordinator

Maskin- och byggnadsteknik

 • ISP (HOPS), gruppering av studier
 • utbytes-studieplaner, tillgodoräknande av studier
 • JOO- och ansökningar för studentrörlighet
 • studierådgivning

rum 104c, Otsvängen 4
PB 14100

tfn 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi
Bokning av diskussionstid

Tiina Nikander, koordinator

 • kandidatseminaren
 • högskolans gemensama ENG kvällstenter

rum 105, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 4341493
tiina.nikander@aalto.fi
Studieråsgivare (studerande, som har studerat längre)

Olika val angående studier och dess framskridning, görandet av en ISP (HOPS), användandet av WebOodi, studieval och kompensationer samt att ge feedback

se kontaktuppgifter

ansvarslärare

 • studieprestationer
 • kursfeedback

OBS: Det är på kursens ansvarslärarens ansvar att informationen för godkända studieprestationer ges inom 4 veckor. Publiceras vanligtvis på kursens MyCourses-sida. (OOS 30 §)

Fråga om kursprestationer först av kursens ansvarslärare.
Efter att läraren har uträttat informationen om prestationen till studerandeservicen, bokförs de inom några vardagar. Efter detta kan du i problemfall ta kontakt med studerandeservicen, studies-eng@aalto.fi.


Magisterprogram

Nya magistersprogrammen: Advanced Energy Solutions (AAE, huvudämnen inom ENG), Energy Technology (EEN), Mechanical Engineering (MEC)

Mari Rummukainen
(Jaakko Kölhis vikarie),
planerare

 • magisterskedets studerarintagning
 • studieprogrammets läroplan
 • rådgivning
 • utbytesstudieplanering
 • tillgodoläsningsärenden

rum 104b, Otsvängen 4
PB 14100 
tfn 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi

Helena Suonsilta,
koordinator

 • utbildningsrådets sekreterare

MEC

 • diplomarbetet: ämne och godkännande
 • ISP (HOPS), utbytesstudieplanering
 • tilläggstid

rum 104b, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 3089633
helena.suonsilta@aalto.fi
Bokning av diskussionstid

Sanni Valkeapää, coordinator EEN, AAE
 • diplomarbetet: ämne och godkännande
 • att bli färdig
 • rådgivning
 • ISP (HOPS), utbytesstudieplanering
 • tillgodoläsningsärenden
 • tilläggstid
 • magisterskedets studerarintagning
 • studieprogrammets läroplan

rum 145, Otnäsvägen 9,
PB 17000
tfn 050 4339710 sanni.valkeapaa@aalto.fi

Bokning av diskussionstid

Geoinformatics (GIS), Real Estate Economics (REC), Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT) samt Water and Environmental Engineering (WAT)

Päivi Kauppinen,
planerare


 • rådgivning
 • magisterskedets studerarintagning
 • ISP (HOPS), utbytesstudieplanering
 • tillgodoläsningsärenden
 • tilläggstid
 • studieprogrammets läroplan

rum 104b, Otsvängen 4
PB 14100

tfn 050 5987232
paivi.kauppinen@aalto.fi

Virpi Ojala,
koordinator

 • rådgivning
 • registrering av prestationer
 • gruppering av studier
 • diplomarbeten
 • utexaminering och examensbetyg

rum 104c, Otsvängen 4
PB 14100

tfn 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi
Bokning av diskussionstid

Harri Långstedt, koordinator
(WAT-programmet)
 • rådgivning
 • registrering av prestationer
 • gruppering av studier
 • diplomarbeten
 • utexaminering och examensbetyg

huone 104c, Otsvängen 4
PB 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi                 
Bokning av diskussionstid

Building Technology (CIV), Geoengineering (GEO)

Mari Rummukainen
(Jaakko Kölhis vikarie), planerare


 • magisterskedets studerarintagning
 • ISP (HOPS), utbytesstudieplanering
 • tillgodoläsningsärenden
 • tilläggstid
 • studieprogrammets läroplan
 • hinderslöshet och nåbarhet

rum 104b, Otsvängen 4
PB 14100  
tfn 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi


Harri Långstedt, koordinator


 • rådgivning
 • ISP (HOPS)
 • gruppering av studier och moduler
 • diplomarbeten
 • utexaminering

rum 104c, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi           

Bokning av diskussionstid
Doktorsprogrammen inom ingenjörsvetenskaperna 

Ritva Viero, planerare

 • doktorutbildningsrådets sekreterare
 • utveckling av doktorsprogrammen

rum 233, Datavägen 1 E
PB 15200
tfn 050 597 0610
ritva.viero@aalto.fi

Reetta Mannola, koordinator

 • bekräftande av studieplanen
 • ändring av ansvarsprofessor eller huvudsyssla
 • stipendier

rum 233, Datavägen 1 E
PB 15200
tfn +358 50 373 7702
reetta.mannola@aalto.fi


Studierådgivare

se. kontaktuppgifter

Högskolans gemensama lärandetjänster

Internationella lärandetjänster, Yttse kunder-teamet

Saara Sokolnickis, internationella ärenden

 • ledaren av Yttre kunder-teamet
 • avtal för internationellt studerandeutbyte
 • avtal för internationella gemensamma program
 • avtal för internationella ubildningsprojekt
 • partneruniversitet
 • urval och ansökning för magistersprogrammen

rum 414a, Otsvängen 4
PB 14100
tfn +358 50 593 4886
saara.sokolnicki@aalto.fi

Melina Nummi,
planerare

 • ansöknings och rådgivning för studeranden på väg på utbyte
 • penningsunderstöd för utbytesstudier
 • marknadsföring av utbytesstudier

rum 116, Otsvängen 4
PB 14100
tfn +358 50 521 1779
melina.nummi@aalto.fi

Hannele Pietola,
studiesekreterare

 • ansökning och rådgivning av anländande utbytesstuderanden
 • studierätt av anlädande utbytesstuderanden

rum 116, Otsvängen 4
PB 14100
tfn +358 50 406 6951
hannele.pietola@aalto.fi

Börje Helenius,
planerare

 • internationella magistersprogram (Nordic Master)
 • marknadsföring och urval av magisterstuderanden

rum 145, Otnäsvägen 9
PB 17000
tfn +358 50 5906388
borje.helenius@aalto.fi

Mari Rummukainen
(Saara Kanervas vikarie),
planerare
 • ledaren av SUP-teamet
 • internationella magistersprogram (EIT)
 • rådgivning
 • akademisk handledning (magisterprogramme)

rum 104b, Otsvängen 4
PB 14100 
tfn 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi

Jaana Kauppi,
koordinator

 • IAK sekreterare
 • koordinator för Aalto universitetets internationella studerandes boendeärenden
 • magisterskedets studieguide
 • Oodi-rättigheter

rum 104b, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 040 595 0626
jaana.kauppi@aalto.fi

Övriga gemensama lärandetjänster

Milla Vaisto-Oinonen

(Mirka Jalonens vikarie),
chef, studieärenden

 • studieprestationers fuskärenden

rum 414a, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 362 8880
milla.vaisto-oinonen@aalto.fi

Ville Kivimäki,
projektchef

 • T4-projektet

rum 115, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 347 7263
ville.kivimaki@aalto.fi

Maire Syrjäkari,
specialist

 • Programledarnas service -teamets ledare
 • pedagogisk utveckling av undervisningen och undervisningskunnande

rum 115, Otsvängen 4
PB 14100

Sanna Hangelin • pedagogisk utveckling av utbildningen och undervisningen
 • pedagogisk utveckling och värdering av undervisningskunnandet
 • studerarrespons
 • studierådgivning

rum 115, Otsvängen 4
PB 14100

tfn 050 304 8190

sanna.hangelin@aalto.fi

Leila Kuusela,
koordinator


 • praktikkurser
 • kommunikation av studieärenden och nyhetsbrev
 • undervisningsforum
 • gymnasiebesök

rum 104c, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 431 7424
leila.kuusela@aalto.fi

Virpi Riissanen,
koordinator

 • orientation
 • tutorering
 • inhemsk rörlighet

Otnäsvägen 9,
PB 17000
tfn 050 564 5495
virpi.riissanen@aalto.fi

Reeta Kalliomäki,
studiesekreterare

 • studerandeservicepunkt
 • ansökningar för avtalstudier och fristående studier
 • betygsutdelning

rum 103, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 347 5786
reeta.kalliomaki@aalto.fi

Tiia Pelkonen,
studiesekreterare
 •  studerandeservicepunkt
rum 105, Otsvängen 4
PB 14100
tfn 050 4131816
tiia.pelkonen@aalto.fi