Suomeksi

Uppbyggandet av karriären påbörjas på den första sommarjobbs- eller praktikplatsen och fortsätter genom hela arbetskarriären. Syftet med praktik är att stöda studerandes kunnande och yrkesmässiga roll.

Praktik rekommenderas eftersom det bygger upp en yrkesidentitet. Under praktiktiden lönar det sig att knyta kontakter till arbetslivet som kan utnyttjas senare vid tillexempel sökandet av diplomarbetsplats eller arbetsplats efter utexaminering. Efter praktisk erfarenhet är det även lättare att rikta sina egna studier enligt sina intressen.

Praktik i kandidatskedet

I kandidathuvudämnena Maskin- och byggnadsteknik (KJR), Energi- och miljöteknik (ENY) och Den byggda miljön (RYM) vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) praktiken ingår i de fritt valbara kurserna, men rekommenderas för alla. Praktiken omfattar 1-5 studiepoäng.

Längden på praktiken beror på mängden studiepoäng man vill avlägga. 1 studiepoäng motsvarar 2 veckors heltidsarbete (37,5 -40 h/vecka).

Mer information om praktiken finns i  MyCourses, där du hittar praktikkursen med hjälp av kurskoderna. Anmälningen till praktikkursen sker i SISU.

Vänligen observera att studeranden själv är ansvarig för anskaffning av sin praktikplats, som hjälp för detta finns till exempel Aalto-universitetets karriärservice.

ENG-A2000 Praktik i ingenjörsvetenskaperna (kandidatexamen)  (1-5 sp)

Praxis och avläggande av kursen

Praktiken omfattar 1-5 studiepoäng. Den kan omfatta ett Praktikpass-avsnitt (1 sp) om så önskas. Praktikpasset rapporteras samtidigt i samma rapport som den egentliga arbetspraktiken. Dessutom kan studeranden fullfölja Praktikpass (1 sp) och ingen arbetspraktik alls.

Rapportmallen bör kopieras från MyCourses -> Rapportera instruktioner och returlåda och sparas till ditt eget namn. Rapporten kommer att returneras till MyCourses efter praktiken. Förutom rapporten kommer ett arbetscertifikat att returneras till MyCourses

Praktikpass (0-1 sp)

Praktikpass är en valfri del av kursen och det är inte obligatoriskt att avläggas. Praktikpassets funktioner (evenemang, workshops osv.) stöder karriärplanering och arbetssökning av studerande (t.ex. CV-verkstad). Naturligtvis är det möjligt att delta i dessa utan att avlägga ett praktikpass. Rekommenderas avlägga under det första eller det andra studieåret. För att genomföra praktikpasset krävs deltagande i fyra olika delprestationer, t.ex. olika evenemang, workshops. En lista över och länkar till de olika evenemangen kan hittas i MyCourses.

Arbetspraktik (0-5 sp)

Huvudmålet för kursen Praktik i ingenjörsvetenskap är att stödja studier och öppna perspektiv för karriärutveckling. I arbetspraktik utvecklas praktiska färdigheter relaterade till studier på många sätt. Efter praktikperioden studeranden:

  • kan beskriva sambandet mellan kunskap och färdigheter som förvärvats under studier och arbetslivets behov.
  • har utvecklat och fördjupat informationen som erhållits i sina studier.
  • lär sig de färdigheter som krävs i arbetslivet, t.ex. ansvar och planering, samt tidshantering, interaktion och aktiviteter som en del av en grupp och arbetsgemenskap.
  • har erfarenhet av typiska arbetsuppgifter relaterade till sina studier och / eller
  • förstå produkt- och serviceutveckling och affärsprocesser och / eller•förstå beslutsprocesser och ledningsfrågor och praxis och / eller
  • kan bättre bedöma kostnadsbildningen och / eller få insikt i genomförandet av hållbar utveckling i näringslivet

Avläggande av praktikkursen på 5 sp kräver minst 10 veckors heltidsarbete (4 sp = 8 veckors heltidsarbete).

Övrigt

Kursen ersätter de följande kurserna:

  • ENG-A1010 Praktikpass (1 sp),
  • ENG-A2020 Arbetsmiljöpraktik (2 sp) eller ENG-A2021 Arbetsmiljöpraktik utomlands (2 sp)
  • ENG-A3030 Fördjupande praktik (2 sp) eller ENG-A3031 Fördjupande praktik utomlands (2 sp).

Studeranden kan komplettera sina prestationer i dessa utgående kurser så att det finns högst 5 sp praktik i kandidatexame