Suomeksi

De fritt valbara studierna i kandidatexamen omfattar 25-30 sp. De fritt valbara studierna och biämnet i kandidatstudierna ska omfatta 50 sp. Helheten kan inkludera kurser som kan väljas rätt fritt vid Aalto-universitetet eller andra universitet i hemlandet (JOO-studier) eller utomlands (utbytesstudier). De fritt valbara studierna kan även inkludera ett andra biämne.

Nedan följer exempel på sådana studier som det rekommenderas att du inkluderar i dina fritt valbara studier.

Studier som stöder huvudämnet

Alla kurser inom huvudämnet som inte redan ingår i huvudämnet kan med fördel inkluderas i de fritt valbara studierna. Även sådana huvudämneskurser på DI-nivå som den studerande har tillräckliga förkunskaper för lämpar sig som fritt valbara studier.

Studier som stöder biämnet

Om den studerande vill utvidga sitt kunnande i anslutning till sitt biämne kan hen inkludera sådana kurser som inte redan ingår i biämnet inom kandidat- eller DI-examen som fritt valbara studier. Om du är osäker på vilket biämne du ska välja kan du inom ramen för de fritt valbara studierna bekanta dig med olika biämnen genom att delta i grundkurser inom några olika biämnesalternativ för att därefter välja ett lämpligt biämne.

Praktik

I kandidatprogrammet i teknikvetenskap kan du inkludera praktik i en omfattning av 1–10 studiepoäng i din examen. Genom praktik kan du bilda en uppfattning om de arbetsmöjligheter som finns efter examen och skapa kontakter till arbetslivet. Det är inte obligatoriskt att genomföra praktik, men det rekommenderas starkt. Praktiken placeras inom de fritt valbara studierna i examen, och den kan genomföras antingen i hemlandet eller utomlands. I regel tillgodoräknas inte arbetsuppgifter, förtroendeuppdrag eller den studerandes egna projekt vid det egna universitetet som praktik.

Praktiken ska ha en anknytning till studierna inom programmet och genomföras efter att du blivit antagningen som studerande. Målet för praktiken är att utveckla och fördjupa de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studierna samt att introduceras till arbetsmiljön.

Två veckors praktik på heltid (40 h/vecka) motsvarar en studiepoäng. Praktiken kan också utföras på deltid. Då motsvaras en studiepoäng av 80 timmar praktik. Halva studiepoäng beviljas inte.

Du skaffar själv din praktikplats, men du kan få hjälp av universitetets karriärtjänster. Den mest heltäckande informationen om praktikärenden, praktikprogram och tillgängliga praktik- och arbetsplatser finns på webbplatsen Aalto CareerWeb.

Praktiken kan även genomföras utomlands.

Mer information om praktik hittar du i MyCourses, där du också kan lämna in en praktikrapport över praktik i hemlandet (SCI.harj) och utomlands (SCI.khar).

För att utveckla dina arbetslivsfärdigheter kan du också delta i bland annat språkcentrets kurser i talkommunikation: t.ex. LC-0310 Introduktion i talkommunikation L (2-3 sp) och LC-0320 Förmåga att tala inför publik L (3 sp).

Övriga kurser inom de olika huvudämnena inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap

 • Kurser i datateknik
  • CS-A1120 Ohjelmointi 2 (5 op)
 • ELEC-A1100 C-ohjelmoinnin peruskurssi (5 op)
 • CS-A1140 Tietorakenteet ja algoritmit (5 op)
 • CS-A1150 Tietokannat (5 op)
 • Kurser vid institutionen för produktionsekonomi (kod som börjar med TU)
 • Kurser vid institutionen för teknisk fysik (kod som börjar med PHYS)
 • Kurser vid institutionen för matematik och systemanalys (kod som börjar med MS)

Internationalisering

Allmänbildande studier

 • Aalto-kurser (öppna för alla studerande vid Aalto)
 • University Wide Art Studies -kurser (öppna för alla studerande vid Aalto)
 • Kurser vid Handelshögskolan (via ansökan om intern rörlighet)