Suomeksi

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap som erbjuds vid Högskolan för teknikvetenskaper omfattar sex huvudämnen:

 • datateknik
 • informationsnätverk
 • matematik och systemvetenskap
 • produktionsekonomi
 • teknisk fysik
 • teknisk psykologi.

På denna sida hittar du programmets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för kandidatprogrammet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.

Därtill ansvarar Högskolan för teknikvetenskaper för koordineringen av det för Aalto-universitetet gemensamma engelskspråkiga kandidatprogrammet inom det tekniska området samt ansvarar för Data Science, som är ett av programmets huvudämnen. Mer information hittar du på Into-sidorna för programmet Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology.

Uutiset

 1. Alfred Kordelinin säätiön päähaku 2022 16.06.2022
 2. IT-oikeuden yhdistys ry:n stipendi 2022 16.06.2022
 3. Avoin suunnittelukilpailu opiskelijoille – Open design competition for students – Öppen designtävling för studerande 14.06.2022
 4. Short breaks in Aalto networks on 20 and 22 June 2022 | Lyhyitä katkoja Aallon verkoissa 20.6.2022 ja 22.6.2022 15.06.2022
 5. Course deletions, additions and changes in the Industrial Engineering and Management courses for 2022-2024 I Uudet ja poistuvat opintojaksot ja opintojaksomuutokset tuotantotalouden kursseilla kaudelle 2022-2024 03.06.2022
 6. Into saatavilla 3.–6.6. vain Aalto-verkon kautta | Into bara tillgängligt via Aaltos interna nät 3.–6.6 I Into only available through Aalto’s internal network from 3 to 6 June 07.06.2022
 7. Hyvinvointi-piknik 9.6.2022 klo 15-17 | Wellbeing Picnic 9.6.2022 kl.15-17 | Wellbeing Picnic June 9th at 3 PM 01.06.2022
 8. Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi | Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera | First draft of quality audit self-evaluation report ready – read and comment 01.06.2022
 9. Lisähaku koulutusohjelman vaihdon hakukohteeseen Rakennustekniikka 31.5.-7.6.2022 | Tillägsansökan till Byggnadsteknik inom byte av utbildningsprogram kommer att hållas från 31 maj till 7 juni 2022 31.05.2022
 10. Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research 2022 25.05.2022

RSS