Startsida

Språk- och kommunikationsstudier

Suomeksi | In English 

Språkcentret är en för hela universitetet gemensam serviceenhet som ordnar språk- och kommunikationsundervisning för studerande och personal. Språkcentrets mål är att ge alla universitetets studerande sådana praktiska språkkunskaper och kommunikativa färdigheter som ger en stadig grund för framgång i både studier och arbetsliv.

Språkcentret erbjuder de studerande individuella lärande- och stödtjänster i engelska och svenska. För de anställda erbjuder vi översättning till och språkgranskning i engelska och svenska. Vidare ordnar vi skräddarsydd undervisning för smågrupper och individuella skriv- och talkliniker för de olika enheterna vid universitetet.

Språkcentret hör till det nationella språkcenterorganisationen FINELC och till den europeiska språkcenterorganisationen CERCLES.

 

Communicating the future

The vision of the Language Centre is to invest in internationalisation, enhance professional expertise and ensure both efficient and pleasant working atmosphere.

Language Centre's strategy