Startsida

Kandidat- och magisterstuderande, Handelshögskolan

[Suomeksi] [In English]

Aalto-universitetets handelshögskola är den största enheten i Finland som bedriver företagsekonomisk forskning och undervisning. Vid högskolan kan ekonomie kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen samt filosofie doktorsexamen avläggas. Examens- och undervisningsspråket vid Handelshögskolan är finska och engelska.

Närmare information om examensstrukturen, avläggandet av examen, studieguider och studiepraxis finns att läsa på den finska sidan.