Suomeksi | In English

Studiemiljö

Aalto-universitetet består av sex högskolor med totalt ca 12 000 studerande och 4000 anställda, av vilka 400 är professorer.

Aalto-universitetet grundades år 2010 när Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan gick samman.

Till följd av detta kan du studera teknik, ekonomi och konst vid Aalto-universitetet. 

Kandidatstudier

Vid Aalto-universitetet kan du avlägga någon av följande kandidatexamina:

 • ekonomie kandidatexamen
 • konstkandidatexamen
 • teknologie kandidatexamen

Dessa examina omfattar 180 ECTS-poäng och avläggs på tre år.

Inom det ekonomiska området erbjuds kandidatprogram på både finska och engelska, inom området för konst enbart på finska och inom det tekniska området på finska och engelska. De olika kandidatprogrammen hittar du under Studiekatalog.

Magisterstudier

Efter kandidatstudierna kan du fortsätta med studier på magisternivå:

Magisterexamen (120 sp)
Kandidatexamen (180 sp)

Efter kandidatstudierna kan du fortsätta dina studier inom något av Aalto-universitetets magisterprogram och avlägga någon av följande examina:

 • arkitektexamen
 • diplomingenjörsexamen
 • ekonomie magisterexamen
 • landskapsarkitektexamen
 • konstmagisterexamen

Dessa examina omfattar 120 ECTS-poäng och avläggs på två år. Magisterprogrammen är huvudsakligen engelskspråkiga, men det erbjuds även ett antal finskspråkiga magisterprogram. De olika magisterprogrammen hittar du under Studiekatalog.

Om du har avlagt kandidatexamen någon annanstans än vid Aalto-universitetet kan du söka till ett magisterprogram vid Aalto-universitetet i samband med antagningen till magisterprogram.

Om du har avlagt kandidatexamen vid Aalto-universitetet kan du beroende på dina kandidatstudier antingen fortsätta direkt till ett magisterprogram vid Aalto-universitetet eller söka till ett sådant magisterprogram vid Aalto-universitetet som du inte är direkt berättigad till på basis av dina kandidatstudier. I regel kan du fortsätta direkt från kandidatprogrammet till ett magisterprogram inom samma område. Se närmare anvisningar under ”Överflyttning till magisterprogram”.

Doktorandstudier

Efter magisterstudierna kan du fortsätta med doktorandstudier och avlägga någon av följande examina:

 • ekonomie doktorsexamen
 • konstdoktorsexamen
 • teknologie doktorsexamen

Den nominella omfattningen av dessa examina är fyra år.

För att bli antagen som doktorand krävs ansökan, och för att vara behörig att ansöka ska du ha lämplig högre högskoleexamen. De olika doktorandprogrammen hittar du under Studiekatalog.

Digital studiemiljö

 • Vid Aalto-universitetet används den digitala lärplattformen MyCourses.
 • För Aaltos MOOC-kurser finns en särskild lärplattform, där du kan registrera dig på kurserna.