Suomeksi | In English

Språkcentret har som uppgift att för grund- och forskarstuderande ge den undervisning i kommunikation och språk som examensstadgorna för universitetets olika områden förutsätter. Vårt mål är att ge alla universitetets studerande sådana praktiska språkkunskaper och kommunikativa färdigheter som ger en stadig grund för framgång i både studier och arbetsliv.

Kursbeskrivningarna följer den europeiska referensramen för språkkunskaper, CEFR (Common European Framework for Languages), som anger nivån på språkkursen. CEFR är en för de europeiska språken gemensam ram för undervisning, studier och bedömning. I Finland används referensramen allmänt inom språkundervisningen på första och andra stadiet. Här en finns en modell för självbedömning enligt CEFR.

Innehål