Suomeksi | In English

Aalto-universitetet har verksamhet i Otnäs och S:t Michel. Informationen på denna sida gäller campusområdet i Otnäs.


Se  Vistelse på campus: anvisningar för studerande (Coronavirus - information för studerande)

Förändringar i elektroniska låssystemet

Se hur det påverkar rörligheten på campus (aalto.fi)

Var kan jag studera?

Alla byggnader på campusområdet kan användas av studerande under öppettiderna. I regel är det alltid tillåtet att vistas i ett rum om det inte är bokat. Därtill kan studerande boka rum för självständigt arbete med hjälp av appen Aalto Space.

Lärcentret och learning hubbarna (aalto.fi) erbjuder biblioteks- och informationstjänster samt lokaler för lärande och olika typer av sammankomster.

En del lokaler för speciella ändamål, såsom verkstäder och laboratorier, samt lokaler som kräver särskild arbetssäkerhet kan ha begränsat tillträde. Mer information ges av personalen.

Hur hittar jag lokaler och tjänster på campusområdet?

 Lokaler som är öppna 24/7 för alla studerande
 • Till Student Hub som ligger mitt i Kandidatcentret (Otsvängen 1) får du tillträde utanför öppettiderna med hjälp av HRT-kort som aktiverats som passerkort. Utanför öppettiderna kommer du till Student Hub via dörr K.
 • IT-salar och studielokaler i Maarihuset. Fritt tillträde, en vakt gör regelbundna kontroller av studiekort.
 • Studielokalerna i Väre. Tillträde med hjälp av HRT-kort som aktiverats som passerkort (begränsat tillträde till en del lokaler).
 • Handelshögskolans allmänna utrymmen är tillgängliga 24/7 med aktiverat HRT-kort.
 • Maskinteknik 1, Otsvängen 3 (campuskartan 8) tillträde  med hjälp av HRT-kort som aktiverats som passerkort (begränsat tillträde till en del lokaler)
 • Våningarna 1 och K i lärcentret är tillgängliga kl. 7.00–24.00 med aktiverat HRT-kort.

Tillträde med HRT-kort

 Mer information om högskolornas och institutionernas lokaler

Till följande lokaler sker tillträde med hjälp av HRT-kort som aktiverats som passerkort

Kampuskartan (aalto.fi)

ARTS

 • Kandidatcentret, Otsvängen 1, A-flygeln. Dörrarna U1, X och V.
 • Kandidatcentret, Otsvängen 1, studentorganisationernas rum i K-flygeln (nära H-flygeln).
 • Arkitekturverkstaden, Metallmansgränden 4 (campuskartan: 27).

Automations- och systemteknik

 • TUAS-huset, rum 1522, Marvägen 8 (campuskartan: 37). Endast ingång P6 (parkeringsplatsen).

Design Factory

 • Design Factory, Betongblandargränden 5 (campuskartan: 25). Tillträde sker med en passernyckel som kan lånas från lärcentret. För att låna en nyckel krävs passertillstånd. Lånets förfallodag bestäms enligt det datum som anges i tillståndet. För att förnya lånet krävs ett nytt tillstånd.

Bioprodukter och bioteknik

 • Puu / Aalto Bioproduct Centre, Bergsmansvägen 1 (campuskartan: 13).

Filmkonst och scenografi

 • Aalto Studios, Otsvängen 7 (campuskartan: 29). Använd endast huvuddörr B.

Elektroteknik

 • TUAS-huset, Marvägen 8 (campuskartan: 37).  Gillesrummet (SIK).

Datateknik

 • T-huset, rum C106 (Paniikki), Maskinbyggarvägen 2 (campuskartan: 30). Alla ska gå ut ur lokalen när den stänger. Den som har en nyckel kan gå in tillbaka. Nyckeln ska användas på nytt för att lämna lokalen, förutom i nödsituationer.

Produktionsekonomi

 • TUAS-huset, rum 1176 (IT-sal), Marvägen 8 (campuskartan: 37).  Ingång endast genom dörr B (tillgänglig ingång).
 • TUAS-huset, Tuta-klubi, Marvägen 8 (campuskartan: 37). Ingång endast genom dörr B (tillgänglig ingång).

Var kan jag äta? Vilka andra tjänster erbjuds på campusområdet?