Suomeksi | In English

Om du är i behov av individuella arrangemang i dina studier, gå till väga på följande sätt:

  1. Ta kontakt med lärandetjänsterna vid ditt program och kom överens om en träff.
  2. Ta med ett intyg från en läkare, psykolog eller annan specialist till träffen.
  3. Under träffen diskuteras hurdana arrangemang du behöver.
  4. Du får ett utlåtande som gäller arrangemangen.
  5. Du kan visa upp utlåtandet för en lärare och tentamensanordnare och komma överens om ett arrangemang.
  6. I problemsituationer kan du vara i kontakt med den som har gett utlåtandet.

Vad innebär individuella studiearrangemang?

Den studerande kan på särskilda grunder anhålla om individuella studiearrangemang. Som grund för individuella arrangemang betraktas bl.a. hörselskada, synskada eller annan sensorisk funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, paniksyndrom eller Aspergers syndrom. Mer information om oliklärande studerande hittar du på sidan Oliklärande studerande.

Särskilda arrangemang i samband med tentamen kan innebära tilläggstid (vanligen +1h), tentamensfrågor med stor font, ett lugnt utrymme eller användning av dator o.s.v. Det lönar sig att redan i början av kursen komma överens om de arrangemang som du behöver. Särskilda arrangemang som gäller t.ex. omtagning av enskilda tentamina ska bestämmas innan anmälningstiden går ut.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att universitetet är ett hinderslöst, hälsosamt och tryggt universitet, där alla har tillgång till forskning, undervisning och service. På denna sida finns information om tillgänglighet vid universitet.

Studentutbyte och tillgänglighet

En studerande som åker på utbyte kan behöva tjänster för specialbehov på grund av handikapp, sjukdom eller till exempel inlärningssvårigheter. Syftet med de individuella arrangemangen är att stödja utbytesstudentens studier och vardag: boende, rörlighet, möjligheter till fritidssysselsättning, hälsa och välbefinnande. Behovet och typen av stöd varierar enligt individ, likaså lösningarna.

Stöd som erbjuds av olika aktörer