Suomeksi | In English

Vad innebär individuella studiearrangemang?

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Grunderna till de individuella studiearrangemangen kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, sensoriska försämringar, mentala problem eller inlärningssvårigheter. 

De individuella studiearrangemangen kan till exemplel vara tilläggstid (1h vid Aalto), eget utrymme vid provtillfällen, användning av dator eller en tillämpad tidtabell.

Om du är i behov av individuella arrangemang i dina studier, gå till väga på följande sätt:

  1. Ta kontakt med den person inom studieadministrationen som ansvarar för individuella studiearrangemang inom ditt program (eller din skola) och kom överens om en träff. Du hittar kontaktuppgifterna på Aaltos sidor.
  2. Ta med ett intyg från en läkare, psykolog eller annan specialist till träffen.
  3. Under träffen diskuteras hurdana arrangemang du behöver och för hur lång tid. Du får en skriftlig rekommendation gällande arrangemangen. Rekommendationen är giltig vid alla högskolor vid Aalto.
  4. För att få tillgång till de individuella studiearrangemangen ska du visa upp rekommendationen för lärare och tentamensanordnare och komma överens om de arrangemang som behövs. Ta kontakt i så god tid som möjligt, senast i samband med det första undervisningstillfället eller anmälan till tentamen.
  5. I problemsituationer kan du vara i kontakt med den som har gett utlåtandet.

Mer information om oliklärande studerande hittar du på Aaltos websidor.

På sidan Oliklärande studerande hittar du information om inlärningssvårigheter och olika sätt att underlätta lärande samt länkar till olika samarbetsparter. Dessutom behandlas nervositet och mental hälsa i guiden.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att universitetet är ett hinderslöst, hälsosamt och tryggt universitet, där alla har tillgång till forskning, undervisning och service. På denna sida finns information om tillgänglighet vid universitet.

Studentutbyte och tillgänglighet

En studerande som åker på utbyte kan behöva tjänster för specialbehov på grund av handikapp, sjukdom eller till exempel inlärningssvårigheter. Syftet med de individuella arrangemangen är att stödja utbytesstudentens studier och vardag: boende, rörlighet, möjligheter till fritidssysselsättning, hälsa och välbefinnande. Behovet och typen av stöd varierar enligt individ, likaså lösningarna.

Stöd som erbjuds av olika aktörer