Suomeksi | In English

Har du funderat på vad studierna betyder för dig, hur du lär dig bäst eller hur du ska få studierna att gå smidigt framåt? 

Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information. 

Ditt förhållningssätt (approach) till lärande är i korthet vad du har ställt som mål för dina studier och hur du studerar. Försöker du förstå de saker du studerar fördjupat och grundligt? Eller är ditt mål endast att komma ihåg allt utantill för en tentamens skull? Gör du mycket egna anteckningar när du studerar och / eller t.ex. Mind Maps över det du studerar och försöker du gestalta sammanhangen mellan de saker du studerar och tillämpar dem i praktiken? Eller innebär dina studier att du endast läser en bok, lyssnar på en föreläsning eller gör de givna uppgifterna utan att dess vidare fundera på varför uppgifterna ska göras? Det hur du svarade på frågorna ovan berättar om ditt förhållningssätt till lärande och förutspår även din studieframgång!  Det kan ibland vara ändamålsenligast att gå fram där staketet är lägst och lära sig svaren på några tippade frågor utantill inför tentamen. Vill du utveckla en djupgående sakkunskap och ha framgång i studierna vid ett universitet krävs dock ambition och långsiktigt arbete och på eget initiativ för att förstå även sådant som är svårt i studierna.  Läs om olika förhållningssätt till lärande och försök identifiera vad du har ställt som mål för dina studier och hur du studerar. Fundera även på hur du kunde utveckla din förmåga att bygga din egen personliga förståelse av det du ska lära dig.

Det finns bra tips, utom på denna webbplats, även t.ex. här (på finska):