Suomeksi | In English


Aalto-universitet erbjuder många aktiviteter, stödformer och tjänster för sina studeranden. På Otnäs kampus kan du hitta de ovan nämnda tjänsterna. Utöver dessa har Aalto-universitetet en campus i Mikkeli.

Senaste nyheter, evenemang och utlysningar

  1. Opiskelijoiden ohje kampuksen käyttöön I Vistelse på campus: anvisningar för studerande | Instructions on campus use for students 20.05.2020
  2. Kesäbuusti 2020 Aalto Ventures Programin kesäkurssi | Aalto Ventures -programmets sommarkurs | Summer course by Aalto Ventures Program 20.05.2020
  3. Kandidaatintutkinnon sivuaineesta | Biämne i teknologie kandidatexamen 18.05.2020
  4. ENGin kandidaattiohjelman harjoittelukurssit uudistuvat 1.8.2020 alkaen | Praktikkurserna i kandidatnivå i ENG förnyas från och med 1.8.2020 18.05.2020
  5. Dean's summer letter for the ENG students 18.05.2020Mera nyheter