Suomeksi | In English

Aalto-universitet erbjuder många aktiviteter, stödformer och tjänster för sina studeranden. Universitetet har för närvarande Otnäs huvudkampus och Tölö campus där du kan hitta de ovan nämnda tjänsterna. Utöver dessa har Aalto-universitetet en campus i Mikkeli.

Senaste nyheter, evenemang och utlysningar

  1. Idea theft in Academia - Survey for technology students and researchers 18.04.2019
  2. Intossa käyttökatko 18.4. klo 12 | Serviceavbrott i Into 18.4 kl 12| Maintenance break on Into 18 April at 12.00 18.04.2019
  3. Opiskelijoiden mielenterveyspäivän ilmainen luento ja työpaja 25.4. | Student's mental health day's free workshop 25.4. 16.04.2019
  4. Internships in Japan National Institute of Informatics (NII) 16.04.2019
  5. Aineiston koekäyttö: Times Higher Education 27.4. asti | Trial access: Times Higher Education until 27 Apr 12.04.2019Mera nyheter