Suomeksi | In English


 

Studieprestationsutdrag och studieintyg

Ett elektroniskt studieprestationsutdrag och studieintyg är dokument i pdf-format, där den elektroniska underskriften säkerställer utdragets ursprung och integritet. Den elektroniska underskriften ersätter den för hand gjorda underskriften och stämpeln.

Det elektroniska studieprestationsutdraget/studieintyget  ska beställas via WebOodi. När du beställt filen kan du ladda ner den på din dator från WebOodi cirka 15 minuter efter beställningen.  

Det elektroniska studieprestationsutdraget/studieintyget  är officiellt endast i elektronisk form, inte t.ex. som papperskopia. Dokumentet får inte ändras. En ändring leder till att den elektroniska underskriften inte längre är i kraft.  Elektronisk dokument och hur kontrollera det (pdf)

Det bör vara möjligt att använda sig av det elektroniska studieprestationsutdraget/studieintyget i alla situationer där det på papper utskrivna och stämplade dokumentet används. Om det ställe där studierprestationsutdraget/ studieintyget behövs inte godkänner det elektroniskt underskrivna dokumentet kan du be att få ett undertecknat och stämplat dokument på Aalto-universitetets studerandeservice.


Beställ ett elektroniskt studieprestationsutdrag eller studieintyg