Suomeksi | In English

Huvudstadsregionens idrottsakademi


Idrottsakademierna är regionala samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Det finns ett fleratal idrottskademier i Finland och de är organiserade på olika sätt, beroende på de regionala behoven. En del fungerar som nätverk, andra som föreningar eller stiftelser. Idrottsakademierna kan få statliga verksamhetsbidrag via Finlands olympiska kommitté om de framgångsrikt genomgått en kvalitetsbedömning.

Urhea-kontaktpersoner i Aalto Högskolor