Suomeksi | In English


Välkommen till Aalto-universitetet! Tack för att du valde oss!

Börja med att noggrant läsa igenom denna sida, som innehåller information som hjälper dig att komma igång med dina doktorandstudier. Här hittar du information om vad du ska göra när du inleder studierna och om de datasystem som används i studierna samt kontaktuppgifter inom ditt doktorandprogram.

1. Ta emot studieplatsen

Innan du inleder dina doktorandstudier ska du ta emot din studieplats. Information om hur du tar emot studieplatsen hittar du i ditt antagningsbesked. I regel registreras alla nya doktorander som närvarande under det första läsåret eller den pågående terminen, beroende på när studierätten träder i kraft (ditt doktorandprogram informerar dig om detta). Höstterminen börjar 1.8 och slutar 31.12, och vårterminen börjar 1.1 och slutar 31.7. Höst- och vårterminen bildar ett läsår.

2. Gör läsårsanmälan årligen fram till examen

Även om ditt doktorandprogram registrerar dig som närvarande under det första läsåret eller den första terminen (du informeras om detta i antagningsbeskedet) vill vi ytterligare betona vikten av läsårsanmälan.
Alla doktorander ska anmäla sig som närvarande eller frånvarande vid universitetet varje läsår fram till examen. Läsårsanmälan inleds årligen i början av maj och pågår fram till mitten av september. Anmälan görs i WebOodi (se nedan). Om du glömmer att anmäla dig inom anmälningstiden mister du din studierätt och blir då tvungen att ansöka om förnyad studierätt. Därför är det viktigt att komma ihåg att göra läsårsanmälan varje år!

3. Sök studentbostad vid behov

Ska du flytta till huvudstadsregionen? Om du planerar att flytta till huvudstadsregionen i samband med att du inleder dina doktorandstudier kan du bekanta dig med studentbostäder på adressen https://www.hoas.fi/se/ och andra alternativ på adressen https://www.aalto.fi/services/finding-a-private-rental (på engelska).

4. Aktivera ditt användarkonto vid Aalto

Med hjälp av användarkontot kan du logga in på Aalto-universitetets webbtjänster. När du har aktiverat ditt användarkonto får du tillgång till bl.a. universitetets e-post, som är den huvudsakliga kontaktkanalen vid universitetet och som du förväntas kontrollera regelbundet. Om du vill använda någon annan e-postadress (t.ex. din jobbmejladress, om du studerar vid sidan av ditt jobb) ska du omdirigera de e-postmeddelanden som kommer till din aalto-adress till den e-postadress du använder. Se anvisningar för omdirigering av e-postmeddelanden här:
https://it.aalto.fi/fi/ohjeet/sahkopostien-ohjaaminen-aalto-yliopiston-ulkopuolelle-vain-opiskelijat (på finska).

Du kan aktivera ditt användarkonto med hjälp av dina nätbankskoder https://salasana.aalto.fi/

Alternativt kan du besöka ett IT-serviceställe. Ta med dig ditt identitetsbevis. Anvisningar och kontaktuppgifter: https://it.aalto.fi/fi (på engelska).

5. Gå med i våra studentorganisationer

Alla studerande vid Aalto kan bli medlemmar i AUS (Aalto-universitetets studentkår). För doktorander är det frivilligt att ansluta sig till studentkåren. Mer information om medlemskap och förmåner: https://ayy.fi/sv/medlemskap-och-studiekort

Vid Aalto finns dessutom en särskild studentförening för doktorander, Aallonhuiput. I Aallonhuiput får du träffa andra doktorander, och dessutom får du en möjlighet att delta i utvecklingen av doktorandutbildningen vid Aalto-universitetet. Du behöver inte vara medlem i AUS för att gå med i Aallonhuiput. Mer information: https://www.aallonhuiput.fi/

6. Att inleda doktorandstudier, praktisk information

Into

På doktorandprogrammets sidor i Into hittar du allt du behöver veta om din doktorandutbildning. Eftersom det finns en del skillnader mellan doktorandprogrammen vid Aalto är det viktigt att du alltid försäkrar dig om att du är inne på ditt eget programs sidor. Det lönar sig att bekanta sig med det egna programmets Into-sidor i början av studierna. Gör det efter att du har bekantat dig med denna sida!
Doktorandprogrammens Into-sidor: https://into.aalto.fi/display/svopinnot/Doktorandprogrammen

Oodi

WebOodi (oodi.aalto.fi) är ett datasystem där du kan se dina egna uppgifter, anmäla dig till kurser och tentamina samt beställa studieprestationsutdrag. WebOodi innehåller även kursbeskrivningar och information om tidtabeller. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i WebOodi, eftersom universitetet kontrollerar dem alltid där för att kunna kontakta dig. Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade, och exempelvis flyttanmälningar registreras inte automatiskt i systemet.

MyCourses

I MyCourses (mycourses.aalto.fi) hittar du kursernas webbplatser. Där kan du även bekanta dig med kursutbudet vid Aalto.

Kontaktuppgifter

Studierelaterat stöd

Din egen högskola, där du är inskriven som doktorand, ger dig råd och stöd i dina studier. Vänd dig gärna till ditt eget doktorandprogram i alla ärenden som gäller dina studier (d.v.s. alla studierelaterade administrativa ärenden).

Akademiskt stöd

Akademiskt stöd får du av din ansvarsprofessor och/eller handledare samt dina kollegor. Om du ingår i en forskargrupp kan du även utnyttja det stöd som gruppen erbjuder och lättare bli delaktig i forskarsamfundet. Arbetar du inom något företag? Genomför du doktorandstudier på din fritid? Oavsett vilken miljö du befinner dig i är det viktigt att redan i början av studierna lära känna de människor du har runt dig, i synnerhet andra doktorander.

Bekanta dig med din institution

Det kan finnas särskilda tillvägagångssätt vid din institution (t.ex. att doktoranderna ska lämna in en obligatorisk mid-term review efter halva studietiden eller att det ingår obligatoriska kurser, undervisning o.s.v.). Det lönar sig alltså att bekanta sig med den egna institutionens webbsidor. Det är viktigt att du är i kontakt med andra doktorander vid din institution och inom ditt forskningsområde!
Här hittar du institutionernas webbsidor: http://www.aalto.fi/fi/about/organization/

7. Bekanta dig med omgivningen: Campusområdena och kollektivtrafiken

Aalto-universitetet har två campusområden i huvudstadsregionen. Campuskartorna (på finska) hjälper dig att hitta rätt. På campusområdet i Otnäs kan du dessutom ta hjälp av appen Aalto Space.

Aalto arbetar aktivt för att skapa ett hållbart campus. Även du kan påverka miljön genom dina egna val. Välkommen till hållbara Aalto! (pdf)
Läs mer om hållbar utveckling vid Aalto och om utvecklingen av campus.