Suomeksi | In English

Introduktion till studierna och Universitetets inskriptionen

Studierna inleds med en introduktionsvecka i augusti-september och i januari. Då får du information om universitetsstudier, studieplanering och service för studerande som säkerställer att du får en smidig start på studierna. Under introduktionen får du hjälp med praktiska frågor av en erfaren studerande (storasyskon eller tutor). Dessutom kommer du att få en akademisk handledare som hjälper dig att planera dina studier. Studentföreningarna har gott om kvällsprogram under introduktionsveckan och du får möjlighet att bekanta dig med den nya studiemiljön och träffa studiekompisar.

Gör Förhandsintroduktionen självständigt i MyCourses i augusti. Förhandsintroduktionen hjälper dig att bli bekant med viktiga verktyg och att få information om studierna. Introduktionen till studierna fortsätter i september. Om du av någon anledning inte har möjlighet att genomföra Förhandsintroduktionen innan september, så kan du göra det senare.

Information om programmet för introduktionsveckan och om var du ska infinna dig mån 6.9. hittar du i studieguiden för ditt utbildningsprogram, under ”Inled studierna" och "Viktiga datum”.

Studenter vid Aalto-universitetet är inbjudna för att fira den traditionella invigningen av läsåret tisdag 7.9.

Ifall du avlagt studier annanstans eller har sådana kunskaper som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning, kan du ansökan om tillgodoräknande av dessa kunskaper. Det lönar sig att ansöka om tillgodoräknande genast i början av studierna, helst redan under introduktionsveckan eller t.o.m. före det. Tilläggsinformation om tillgodoräknande  

Ta i bruk de centrala datasystemen för studeranden

Studieguiden - information om möjligheter inom examen

I studieguiden för ditt program hittar du information om examensstrukturen och innehållet i examen samt beskrivningar av studiehelheter och kurser som ingår i dem. I guiden hittar du även anvisningar som gäller studierelaterade ärenden och kontaktuppgifter för ditt utbildningsprogram.

Sisu - information om dina studier och kontaktuppgifter

Sisu (sisu.aalto.fi)  är ett datasystem för studierna där du hittar dina personuppgifter, anmäler dig till kurser och tentamina och kan beställa ett studieregisterutdrag. I Sisu är din studieplan (HOPS) grunden för flera andra processer. Sisu innehåller även kursbeskrivningar och uppgifter om undervisningstider och platser. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i Sisu. Du ansvarar själv för uppdateringen av dina kontaktuppgifter. Exempelvis uppdateras inte flyttanmälan automatiskt i systemet. 

MyCourses - kursernas webbplatser

MyCourses (mycourses.aalto.fi) är ett system där  du hittar kursernas webbplatser. Där kan du även bekanta dig med kursutbudet i Aalto.

Ta Aaltos e-post i bruk

WebMail (outlook.office.com) är den officiella e-posttjänsten vid Aalto. Du kan ta i bruk e-postadressen efter att du aktiverat ditt Aalto användarkonto i augusti. Läs mer på sidan Efter antagning till kandidatstudier eller Efter antagning till magisterstudier.

Vi kontaktar dig via denna e-post och därför är det mycket viktigt att du använder e-posten. Vid behov kan meddelanden till Aalto e-postlådan vidarebefordras till en annan e-postlåda. Information på finska och på engelska.

Stöd för en smidig vardag och hjälp i besvärliga situationer

Under hela din studietid har du tillgång till tjänster som är avsedda som stöd för såväl studier som livskompetensen. Här nedan finns samlat länkar till de viktigaste stödtjänsterna för studerande.

Till stöd för studierna

Kontaktuppgifter till svenskspråkig studierådgivning vid universitetet och högskolorna hittar du via länken ovan.

Universitetet erbjuder mångsidigt med stödtjänster:

Hälsa och välmående

Att må bra och ta hand om sig själv är en väsentlig del av din studieförmåga.

  • Studentlunch fås till ett förmånligt pris i studentrestaurangerna som finns på olika håll på campus. Du kan bekanta dig med restaurangutbudet under introduktionsveckan.
  • UniSport (unisport.fi) (på finska) erbjuder motionstjänster för studerande i huvudstadsregionen
  • Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS (yths.fi) erbjuder hälsovårdstjänster för studerande
  • Nyyti (nyyti.fi) främjar och stöder studerandes mentala välbefinnande och livskompetens
  • Aalto-prästerna finns till för alla som vill samtala i förtroende, oberoende av religion och livsåskådning
  • Starting Point of Wellbeing erbjuder de studerande information och servicerådgivning i frågor som rör välbefinnande

Studentföreningar  

Studietiden är en tid för nya människor och nya hobbyer!

Kollektivtrafik och campus

Som studerande får du rabatt i kollektivtrafiken:

Helsingforsregionens trafik, HRT

Du kan ansöka om ett resekort för studerande och på så vis köpa biljetter med studierabatt. Du kan köpa resekort eller uppdatera status på ditt nuvarande kort på HRT:s serviceställen eller med HRT app. Tilläggsinformation om studentrabatten finns att läsa på HRT:s webbsida.

VR och Matkahuolto

Studerande får även rabatt på biljetter från VR:n (vr.fi) och Matkahuolto (matkahuolto.fi). Obs! När du fått AUS studiekort behöver du inte något separat studiekort av VR eller Matkahuolto.

Hur hitta fram

HRT:s reseplanerare (reittiopas.fi) är ett behändigt hjälpmedel för att hitta fram i huvudstadsregionen.

Campus och hållbar utveckling

Aalto-universitetet har två campus i huvudstadsregionen. Med hjälp av campuskartorna hittar du rätt. I Otnäs kan du också använda mobilappen Aalto Space för att navigera på campusområdet. Dessutom kan den användas för att reservera utrymmen för studier och arbete i grupp.

Aalto deltar aktivt i utvecklingen av ett hållbart campus. Även du kan påverka omgivningen genom dina egna val. Välkommen till ett hållbart Aalto! (pdf)
Läs mera om utvecklingen av campusområdet.

Kontaktuppgifter

Aalto-universitetet består av sex högskolor som svarar för forskning och undervisning inom sina respektive vetenskapliga och konstnärliga områden.  Din egen högskola ansvarar för din studiehandledning och rådgivning.  I allmänna ärenden kan du besöka alla studerandeserviceställen men vi rekommenderar att du vänder dig till din högskola speciellt då det gäller blanketter och ansökningar.
I studieguiden för ditt program hittar du kontaktuppgifter till programmets personal
Studerandeservice på svenska